Matematici Financiare

Referat
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Matematică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 6534
Mărime: 251.16KB (arhivat)
Publicat de: Eric-Claudiu Nica
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Voinea Marian

Cuprins

 1. 1.Elemente de calcul financiar: procente, dobanzi, TVA pg 3
 2. Procente si aplicatii
 3. Dobanzi si aplicatii
 4. Taxa de valoare adaugata
 5. 2. Culegerea, clasificarea si prelucrarea datelor statistice pg 9
 6. Date statistice: culegere si clasificarea lor
 7. Reprezentarea grafica a datelor statistice
 8. 3.Interpretarea datelor statistice prin parametric de pozitie pg 12
 9. Medii
 10. Dispersia
 11. Abateri de la medie
 12. 4.Notiunea de probabilitate a unui eveniment.Probabilitati conditionate pg 15
 13. Evenimente.Operatii cu evenimente
 14. Definitia axiomaticca a probabilitatii. Evenimente aleatore egal probabile
 15. Probabilitatea uneui eveniment compus din evenimente egal probabile.
 16. Definitia clasica
 17. Probabilitati conditionate
 18. Dependenta si independenta evenimentelor
 19. 5.Exercitii pg 20
 20. 6.Bibliografie

Extras din referat

I. Elelemnte de calcul financiar : procente, dobanzi, TVA

1.1 Procente si aplicatii

(buget personal, buget familial, profit, prêt de cost al unui produs, amortizari de investitii)

Definitie: Un raport de forma , unde p este numar rational pozitiv, se numeste procent si se noteaza p% ( citim: “p la suta” sau “p procente”). Raportul se mai numeste si raport procentual.

Formula: ∙ a = b se foloseste pentru rezolvarea fiecareia dintre urmatoarele

probleme:

a. aflarea numarului b, care poate reprezenta p% din a;

b. aflacrea numarului a, cand cunoastem ca p% din el este b;

c. aflarea raportului procentual p% (cat la suta din numarul a reprezinta numarul b).

Problme de calcul a unei cresteri ( descresteri) procentuale:

1) daca o marime a creste cu p%, noua valoare este ;

2) daca o marime a descreste cu p%, noua valoare este: ;

3) daca o marime a creste succesiv cu p% si q%, noua valoare a sa este:

.

4) p% din q% din a este egal cu:

Bugetul familial= un system de evidenta prin care se inregistreaza systematic si chronologic (de obicei pe o perioada de un an) veniturile unei familii (dupa natura si provenienta lor), precum si cheltuielile acesteia(dupa destinatia acestora).

Exemplu: a) venitul annual al unei familii: 72. 000. 000 lei;

b) cheltuieli ( in procent din venitul annual):

- immediate : 4%;

- imbrcaminte: 6%;

- transport:10%

- mancare: 23%

- gospodaresti:37%

- economii:5%;

- distractie(recreere):3%;

- altele:12%.

Bugetul personal = reprezinta toate sursele de venit si cheltuieli si este dezvoltat un plan pentru veniturile în exces care trebuie cheltuite sau economisite, ori constituie o sursa de finanţare în cazul unei penurii.

Bugetul = un plan prin care se compara veniturile cu cheltuielile.

Profitul(pierderea) =unei intreprinderi (societati, regie, contribuabil) intr-o anumita unitate de timp, de exemplu un an , este diferenta intre incasari si cheltuieli, daca aceasta este pozitiva(negative). Statul percepe impozit pe profit fixat prin lege, care in 1999 a fost de 38%, iar in anul 2000, de 20%. Legata de acestea este di notiunea de prêt de cost al unui produs care inglobeaza costul complet al producerii sale si profitul producatorului.

Exemplu: Daca profitul unei societati comerciale a fost in 1999 de 800 milioane lei, atunci impozitul pe profuit a fost de :

38% din 800.000.000 lei= 304.000.000 lei

Profitul este cunoscut si sub numele de “beneficiu” si reprezinta castigul, avantajul realizat sub forma baneasca dintr-o actiune, operatie sau executarea unei activitati.

Raportul procentual dintre profit si cheltuieli se numeste rata profitului.

Se numeste investitie orice suma de bani plasata pentru crearea de mijloace fixe (constructii, utilaje, masini, instalatii, echipamente etc.), pentru modernizare, reutililare, restructurare etc., cu scopul obtinerii de profit. Prin amortizarea capitalului fix se intelege procesul de recuperare a valorii capitalului fix ( osuma de bani ce se include in costul de productie al bunului sau serviciului respectiv).

Pentru orice investitie in valoare de V unitati monetare ( V= valoarea capitalului fix) , se defineste amortizarea anuala sau anuitatea A ca fiind raportul unde T este termenul de amortizare ( durata normala in ani a unei investitii).

Procentul r(%) din V, reprezentat de A, se numeste rata anuala de amortizare, r% din V=A, adica . Rezulta ca r(%) este raportul procentual dintre A si V.

Amortizarea in cote egale inseamna ca amortizarea anuala este aceeasi in fiecare an, pe toata durata termenului de amortizare.

Pentru orice produs, raportul transformat in procente, se numeste adaos comercial.

Probleme rezolvate:

1) In ultimii 2 ani, o familie a avut un venit de 12 milioane lei pe luna. In fiecare luna, familia a cheltuit 80% si a economisit restul. Cat a economisit familia in cei 2 ani?

Solutie: In fiecare luna , familia cheltuieste . Cum in fiecare luna economiseste 2,4 milioane lei, rezulta economia pe 24 luni, adica 57,6 milioane lei.

2) Un atelier produs intr-o luna mobilier in valoare de 205 milioane lei, pentru realizarea mobilierului s-au facut cheltuieli in valoare de 145.800.000 lei. Stiind ca impozitul pe profit este de 25%, sa se determine profitul net al atelierului.

Solutie : Diferenta 205.000.000-145.800.000=59.200.000 lei fiind pozitiva, rezulta ca atelierul a realizat un profit impozitail de 59.200.000 lei.Rezulta un profit net: 59.200.000-25% din 59.200.000=44.400.000(lei).

Preview document

Matematici Financiare - Pagina 1
Matematici Financiare - Pagina 2
Matematici Financiare - Pagina 3
Matematici Financiare - Pagina 4
Matematici Financiare - Pagina 5
Matematici Financiare - Pagina 6
Matematici Financiare - Pagina 7
Matematici Financiare - Pagina 8
Matematici Financiare - Pagina 9
Matematici Financiare - Pagina 10
Matematici Financiare - Pagina 11
Matematici Financiare - Pagina 12
Matematici Financiare - Pagina 13
Matematici Financiare - Pagina 14
Matematici Financiare - Pagina 15
Matematici Financiare - Pagina 16
Matematici Financiare - Pagina 17
Matematici Financiare - Pagina 18
Matematici Financiare - Pagina 19
Matematici Financiare - Pagina 20
Matematici Financiare - Pagina 21
Matematici Financiare - Pagina 22
Matematici Financiare - Pagina 23
Matematici Financiare - Pagina 24
Matematici Financiare - Pagina 25
Matematici Financiare - Pagina 26
Matematici Financiare - Pagina 27
Matematici Financiare - Pagina 28
Matematici Financiare - Pagina 29
Matematici Financiare - Pagina 30
Matematici Financiare - Pagina 31
Matematici Financiare - Pagina 32
Matematici Financiare - Pagina 33
Matematici Financiare - Pagina 34

Conținut arhivă zip

 • Matematici Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități de Eficientizare

ARGUMENT Învățământul matematic are ca finalitate formarea deprinderilor și capacităților necesare învățării matematicii, care devin utile în...

Dezvoltarea aptitudinilor matematice la elevii din clasele primare

ARGUMENT Şcoala este orientată, în primul rând, spre instruirea elevului normal dezvoltat, de la al cărui nivel se porneşte în stabilirea...

Modele matematice pe piața de capital - modelul Black-Scholes

INTRODUCERE Fenomenele economico-sociale au un caracter complex, ceea ce determină ca în studiul lor să se folosească modalităţi de investigare şi...

Decizii financiare în condiții de risc

Introducere Astăzi în toate ţările chiar şi în cele mai puţin dezvoltate, societăţile comerciale îşi desfaşoară activitatea într-un mediu...

Modalități de activizare, diferențiere și individualizare a elevilor în lecțiile de matematică

INTRODUCERE Actualitatea temei şi motivatia alegerii ei Un om superior instruit, avand cunostinte temeinice de matematica, fizica, biologie,...

Dezvoltarea gândirii creatoare prin rezolvarea și compunerea de probleme

I. MATEMATICA – TEREN DELIMITAT DE DEZVOLTARE A CAPACITĂȚII CREATOARE A ELEVILOR ”Intrarea în tara cunoasterii se face pe podul matematicii” punea...

Studiul Grupurilor Finite are Aplicații în Diverse Domenii ale Matematicii și în Alte Științe Precum Fizica și Chimia

Introducere Lucrarea tratează teoria grupurilor finite, cu definirea structurilor fundamentale şi caracterizarea instrumentelor de investigaţie...

Metode Moderne de predare-învățare-evaluare în Matematică

Începutul primului secol al mileniului al III-lea este marcat de o societate a cunoaşterii. Ceea ce se impune de la prima vedere este...

Te-ar putea interesa și

Studiu monografic BRD

Introducere 1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Pentru o bancă, clienții sunt sursa vitală pentru a putea...

Matematică financiară - dobânda compusă

-DOBÂNDA COMPUSA Formule de calcul practic Definitie Daca valoarea luata în calcul a unei sume plasate S se modifica periodic pe durata de timp...

Matematici financiare - dobânda simplă

OPERATIUNI ECHIVALENTE IN REGIM DE DOBANDA SIMPLA Sa presupunem ca partenerul P1 plaseaza partenerului P2, in regim de dobanda simpla, sumele...

Matematici Financiare

Procente si aplicatii (buget personal, buget familial, profit, pret de cost al unui produs, amortizari de investitii) Definitie: Un raport de...

Temă matematici financiare și actuariale

1. Sa se studieze natura seriilor numerice : a)Rezolvare : Pentru a studia convergenta acestei serii, mai intai vom calcula limita sirului sa...

Matematică financiară

CURS1 MATEMATICA FINANCIARA se ocupa cu operatii de fructificare sau de capitalizare si cu operatii de actualizare sau de evaluare.Cele doua...

Matematici Financiare

III. ELEMENTE DE MATEMATICI FINANCIARE III.1. Dobanda simpla Notiunea de baza a matematicilor financiare este dobânda. Dobânda este suma de bani...

Matematică financiară

OBIECTUL MATEMATICILOR FINANCIARE (INTRODUCERE) Direct sau indirect, imediat sau dupa un anumit timp, eforturile si efectele unei activitati...

Ai nevoie de altceva?