Formarea Continuă a Resurselor Umane

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 11229
Mărime: 272.16KB (arhivat)
Publicat de: Corvin Turcu
Puncte necesare: 8

Extras din referat

INTRODUCERE

Într-o piaţã a muncii aflatã în continuă schimbare, cererea şi oferta de forţă de muncă se modifică permanent, atât sub aspect cantitativ, cât mai ales calitativ, ca urmare a necesitãţii de aliniere la standarde europene. Evoluţia pieţei muncii, a profesiilor şi a modului de lucru în societatea actualã, impune angajaţilor o permanentă pregătire şi flexibilitate în vederea menţinerii pe piaţa muncii.

Tema acestei lucrări ştiinţifice, Formarea continuă a resurselor umane: coordonate europene și naționale, nu a fost aleasă pur aleatoriu; ceea ce m-a determinat să aleg acest subiect este importanţa atribuită formării continue a personalului pentru eficientizarea domeniului de activitate pe care acesta îl reprezintă. Indiferent de tipul şi dimensiunea unei organizaţii, rezultatele şi performanţele depind în cea mai mare măsură de calitatea muncii şi de modul de îndeplinire a sarcinilor executate de angajați, în vederea atingerii obiectivelor propuse. Prin urmare, nu numai angajații, ca şi indivizi, dar şi organizațiile, ar trebui să fie interesate de creşterea sau îmbunătăţirea continuă a competențelor profesionale ale acestora.

În contextual actual al cunoaşterii, obiectivele învăţământului şi formării profesionale continue trebuie percepute ca o asigurare a dezvoltării profesionale şi integrării cetăţenilor europeni în societatea informaţională prin împărţirea de valori comune, valorificarea moştenirii şi promovarea autoîncrederii .

Aceleași cerințe în domeniul formării profesionale continue se impun și în cazul oricăreia dintre administrațiile publice, centrale sau locale.

Crearea unui sistem modern şi transparent de administraţie publică constituie una din priorităţile Guvernului. În acest scop, în ultimii ani au fost mobilizate resurse interne şi externe necesare acestui sector și a fost creat un cadru legislativ şi instituţional, prin Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici .

Chiar dacă nu sunt implicate direct în formarea continuă a funcţionarilor publici, instituţiile Uniunii Europene şi alte organisme internaţionale au, în acest proces, statutul unui actor important care, prin programele specifice de pregătire şi construcţie instituţională, oferă suportul pentru transferul de cunoştinţe şi know-how necesar fundamentării şi asigurării standardelor europene de formare a funcţionarilor publici .

Referitor la structură, această lucrare științifică cuprinde 3 capitole principale, după cum urmează:

• în primul capitol este prezentată partea teoretică a procesului de formare continuă, aspectele generale ale acestuia, rolul pe care îl îndeplinește, precum și tehnicile și strategiile de perfecționare a personalului;

• în cel de-al doilea capitol se regăsesc politicile de formare profesională continuă, atât la nivel european, cât și național, precum și reglementările normative în domeniu;

• cel de-al treilea capitol tratează formarea continuă a resurselor umane în cadrul administrației publice și prezintă un studiu al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu privire la perfecționarea profesională a funcționarilor publici pe parcursul anului 2012.

Lucrarea de față își propune să sublinieze importanța procesului de formare profesională continuă atât la modul general, incluzând toate domeniile de activitate, cât și în mod special, făcând referire la administrația publică, al cărei rol este esențial în procesele de integrare europeană și tranziţie către economia şi societatea bazată pe cunoaştere.

CAPITOLUL 1

FORMAREA CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE

1.1. NECESITATEA FORMĂRII CONTINUE A RESURSELOR UMANE

În contextul actual, dominat de o continuă schimbare, sistemele de educaţie şi formare profesională se regãsesc în mijlocul tranziţiei către economia şi societatea bazată pe cunoaştere. Se impune astfel dezvoltarea acestora, având în vedere priorităţile stabilite prin Declaraţia Miniştrilor Europeni ai Educaţiei şi Formării Profesionale şi a Comisiei Europene , adoptată la Copenhaga (29-30 noiembrie 2002), cu privire la consolidarea cooperării europene în domeniul formãrii profesionale.

Una din direcţiile de acţiune pentru a asigura necesarul de forţă de muncă calificată pentru organizaţii este elaborarea politicilor de învăţare pe tot parcursul vieţii în corelare cu evoluţiile pieţei muncii, prin larga consultare a partenerilor sociali, a mediului de afaceri, a celorlalte instituţii/organizaţii implicate în sistem. Acumularea de cunoştinţe şi abilităţi permite îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa muncii, ducând în acelaşi timp şi la creşterea productivităţii. Investiţia în formare aduce beneficii atât persoanei, cât şi întregii societăţi.

Preview document

Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 1
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 2
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 3
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 4
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 5
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 6
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 7
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 8
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 9
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 10
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 11
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 12
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 13
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 14
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 15
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 16
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 17
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 18
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 19
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 20
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 21
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 22
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 23
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 24
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 25
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 26
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 27
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 28
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 29
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 30
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 31
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 32
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 33
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 34
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 35
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 36
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 37
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 38
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 39
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 40
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 41
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 42
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 43
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 44
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 45
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 46
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 47
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 48
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 49
Formarea Continuă a Resurselor Umane - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Formarea Continua a Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Metode activ-participative în activitatea educative a copiilor cu cerințe speciale

Metode activ-participative in activitatea educative a copiilor cu cerinte speciale Prin aceste metode: se stimuleaza interesul pentru cunoastere,...

Pedagogia ca știință a educației

Pedagogia ca stiinta a educatiei Planul de idei 1. Ce este pedagogia si locul ei intre stiintele educatiei 2. Dimensiunile pedagogiei ca stiinta...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Managementul resurselor umane și creșterea economică la SC Agrocomplex SA Bârlad

CAPITOLUL I. ÎMBUNǍTǍŢIREA RESURSELOR DE MUNCǍ, OBIECTIV ESENŢIAL AL CREŞTERII ECONOMICE Privitǎ ca un ansamblu funcţional, care asigurǎ în cadrul...

Rolul resursei umane în managementul totale al calității

Introducere Managementul resurselor umane este recunoscut ca fiind un ansamblu de activități desfășurate la nivel organizațional, având ca scop...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 27 țări. Aderarea se face...

Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea...

Managementul resurselor umane - recrutarea și selecția resurselor umane din cadrul Brigăzii Române de Securitate SRL

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că puterea unei firme sau organizaţii depinde de valoarea oamenilor săi. Fiecare manager, într-un sistem...

Managementul Proiectelor - De la Teorie la Practică

CUVÂNT ÎNAINTE Formarea continuă în cadrul organizaţiilor a devenit în mod clar o necesitate şi o obligaţie. Dezvoltarea resurselor umane şi...

Dezvoltarea angajaților în administrația publică

Consideraţii generale Activitatile de pregatire si perfectionare a pregatirii constau in “desfasurarea unui process coerent si continuu de...

Ai nevoie de altceva?