Strategii Didactice Interactive

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 14 în total
Mărime: 178.82KB (arhivat)
Publicat de: Mihai I.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionascu M. Mihai
Referatul prezinta cateva metode didactice interactive cu aplicatii pentru clasele primare.

Extras din referat

CONSIDERENTE TEORETICE

Strategia didactică este modalitatea eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi să acceadă la cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele şi emoţiile. Ea se constituie dintr-un ansamblu complex de metode, tehnici, mijloace de învăţământ şi forme de organizare a activităţii, complementare, pe baza cărora profesorul elaborează un plan de lucru cu elevii, în vederea realizării cu eficienţă a învăţării.

Învăţarea activă înseamnă, conform dicţionarului, procesul de învăţare calibrat pe interesele/ nivelul de înţelegere/ nivelul de dezvoltare al participanţilor la proces. În cadrul învăţării active, se pun bazele unor comportamente, de altfel observabile:

*comportamente ce denotă participarea (elevul e activ, răspunde

la întrebări, ia parte la activităţi);

*gândirea creativă (elevul are propriile sale sugestii, propune noi

interpretări);

*învăţarea aplicată (elevul devine capabil să aplice o strategie de

învăţare într-o anumită instanţă de învăţare);

*construirea cunoştinţelor (în loc să fie pasiv, elevul îndeplineşte

sarcini care îl vor conduce la înţelegere).

Metodele care activizează predarea-învăţarea sunt cele prin care elevii lucrează productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită caracterului ludic şi oferă alternative de învăţare cu “priză” la copii.

METODA FRISCO

Definiţie: este o metodă de rezolvare a unei probleme de către participanţi pe baza interpretării unui rol specific.

Obiectiv: identificarea unor probleme complexe şi rezolvarea lor prin strategii eficiente şi accesibile nivelului de înţelegere al copiilor.

Descrierea metodei: se axează pe rolurile interpretate de copii în funcţie de preferinţele fiecăruia şi de capacităţile pe care le impune rolul.

Etape: 1. identificarea/extragerea problemei;

2. repartizarea rolurilor: C-conservator (personaj sobru care ţine la ideile sale); E-exuberant (personaj pus pe şotii); P-pesimist (personaj fără zâmbet, nemulţumit); O-optimist (personaj zâmbitor care găseşte soluţii mereu).

3. dezbaterea problemei;

4. sistematizarea ideilor şi concluziile asupra soluţiei.

APLICAŢIE

Obiectul: limba şi literatura română

Clasa: a-II-a

Subiectul: ,,Puişorul şi vulpea”, după Ion Pas

Obiectiv: identificarea unor soluţii de salvare a puiului neascultător

Etape:

1. Prezentarea problemei.

Găsiţi un final fericit pentru povestirea ,,Puişorul şi vulpea”, după Ion Pas

2. Repartizarea rolurilor.

Se formează grupuri de câte cinci copii şi se distribuie fiecărui grup câte un rol: al conservatorului (numit NESCHIMBATUL), exuberantului (VISĂTORUL), pesimistului (NEMULŢUMITUL) şi optimistului (REALISTUL).

3. Dezbaterea colectivă a problemei

Se precizează că fiecare grup, în interpretarea rolului trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a. să-şi exprime părerea;

b. să asculte părerea celorlalţi;

c. să păstreze disciplina în expunerea propriilor păreri;

d. să aleagă soluţiile reale, concrete pentru problema de rezolvare.

Conținut arhivă zip

  • Strategii Didactice Interactive.ppt

Alții au mai descărcat și

Metode interactive - aplicații practice

În cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactică trebuie sa fie consonantă cu toate modificările şi transformările survenite în ceea ce...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Învățământul centrat pe elev. concepte, caracteristici, forme și metode de instruire specifice

Intoducere Adaptarea educaţiei intelectuale şi morale la posibilităţile mintale ale fiecărui copil este o revendicare imperioasă a psihologiei...

Metode Moderne de Predare

Capitolul 1. Metode tradiţionale versus metode moderne Ioan Cerghit afirma: ”Pedagogia modernă consideră că rutina excesivă, conservatorismul(…)...

Metodele Interactive de Predare

1. ARGUMENT Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că...

Metode și Tehnici Interactive de Grup

1. BRAINSTORMING In traducere directă "furtună în creier" sau "asalt de idei" ,este o metoda de stimulare a creativitatiice consta in enuntarea...

Testul docimologic

1. Delimitare conceptuala si clasificare Testul docimologic este o alternativa si o cale de eficientizare a examinarii traditonale. Testul este o...

Documentele școlare

numai pe formulare a căror machetă şi conţinut sunt stabilite anual şi prezentate pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în timp util,...

Te-ar putea interesa și

Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă

Prolegomene Învățământul muzical din România (Țările Române și Transilvania) În istoria învățământului muzical din România s-a manifestat o...

Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative

INTRODUCERE 1. Importanța temei și motivatia alegerii ei Lucrarea se adresează elevilor de clasa a V-a, punându-le la îndemână un instrument de...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Dezvoltarea Competenței Sociale la Elevi în Cadrul Orelor de Educație Civică

ADNOTARE Lucrarea de faţă cu titlul “Dezvoltarea competenţelor sociale la elevi în cadrul orelor de eduaţie civică”, elaborată de către Gobjila...

Lucrare de finalizarea a studiilor psihopedagogice - metode de evaluare a educației

INTRODUCERE Corelarea strategiilor didactice de predare şi învăţare cu cele de evaluare s-a dovedit a fi esenţială pentru buna desfăşurare a...

Stimularea creativității elevilor cu deficiență mintală prin utilizarea strategiilor didactice interactive

INTRODUCERE Școlaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde o importantă experiență educațională din viața unei persoane. Pe parcursul ei se...

Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive

INTRODUCERE Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca...

Strategii Didactice Interactive Utilizate în Educația Interculturală în Gimnaziu

ARGUMENT Fenomenul globalizării conduce la situaţii de interacţiune accelerate şi intense între indivizi, grupuri şi naţiuni. Ca urmare a acestor...

Ai nevoie de altceva?