Valori educaționale și educație morală

Referat
8/10 (3 voturi)
Ă
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 18 în total
Mărime: 824.12KB (arhivat)
Publicat de: Martin-Achim Bălan
Puncte necesare: 4

Cuprins

  1. 1.Valorile educaționale și educație morală
  2. 2.Clasificarea valorilor
  3. 3.Anchete despre valori
  4. 4.Stadiile dezvoltării morale
  5. 5.Obiectivele educației morale
  6. 6.Bibliografie

Extras din referat

„Valoarea morală poate fi definită prin intensitatea voinței conștiente de depășire , prin coincidența voinței cu idealul” scrie Lavelle.

Valoarea pare că nu poate fi definită în sine: este vorba mai ales de o anumită calitate atribuita unui anumit lucru(obiect natural, comportament,intenție, ideal) pe baza unității sau funcționalității sale de a răspunde nevoilor și dorințelor individului sau ale societății.

Fundamentul valorii stă în participarea spiritului pe două laturi

A lua în posesie (efect intelectual)

A participa la creație (efort de voință)

Exemplu:

Când copilul învață fără să fie stimulat de profesor sau recompensat, reprezintă efort de voință

Pentru realizarea sarcinilor educației morale sunt prezente mai multe metode și procedee:

Explicația morală -cu ajutorul ei se scoate în evidență conținutul unei cerințe

Convorbirea morală - discuția purtată de profesor și elev

Povestirea morală - prezentarea într-o formă accesibilă a întâmplărilor și faptelor reale și imaginare

Exemplul - imaginarea unor modele ce întruchipează fapte și acțiuni morale

Exercițiul moral - realizarea unor acțiuni care să formeze anumite deprinderi și obișnuințe formând anumite trăsături de voință și caracter

Aprobarea - acceptarea rezultatelor și comportării morale a elevilor

Dezaprobarea - respingerea unor fapte și manifestări morale

2.Valorile sunt clasificate astfel:

Valori afective - sunt mai independente de condițiile generatoare, acestea sunt de trei feluri:

Valori intelectuale - aflate în corelație cu actul și adevărul

Valori estetice - pun în lumină coincidența realului cu idealul

Valori morale - au la bază voința individului în timp ce valorile spirituale sunt înțelese și explicate mai ales în raport cu iubirea acestuia

Bibliografie

Papalia,D., Wendkos Olds,S., Feldman,R. Dezvoltarea umana, Editura Trei, Bucuresti 2010

Schaffer,R., Introducere in psihologia copilului, Editura ASCR, Cluj-Napoca 2010

http://mini-apps.ro/pasii-copilariei/dezvoltarea-morala/

Bunescu, Gh., Școala și valorile morale, Editura Didactică și pedagogică, București 1998

Cucoș Constantin, Pedagogia, Editura Didactcă și pedagogică

Conținut arhivă zip

  • Valori educationale si educatie morala.pptx

Alții au mai descărcat și

Educația intelectuală

Teoria culturii materiale - are ca scop asimilarea unui volum mare de cunoştinţe si formarea capacitatii de asociere a ideilor; Teoria culturii...

Educația morală și educația religioasă. Valorile umane - Analiză comparativă

Dicționarul de filosofie definește valoarea ca fiind „o relație socială în care se exprimă prețuirea acordată unor obiecte sau fapte (naturale,...

Efectele Negative ale Televiziunii asupra Formării moral-civice a Copilului din Ciclul Primar

Argument Intr-o societate ca și cea cotidiană in care tehnica a luat o amploare de neînchipuit, mass-media are un rol atat de important încât...

Educația Estetică

1. Esenta educatiei estetice „Nimic nu este mai frumos în viaţa noastră decît misterul.” (Albert Einstein) Conform D.E.X., cuvântul –educatie-...

Rolul școlii în dezvoltarea și formarea personalității elevului

Copilul, parcurge în etape succesive, pași mărunți, dar importanți pe drumul dezvoltării și formării personale, drum care implică experiențe în...

Importanța parteneriatului cu familia în educația timpurie

Una dintre cele mai importante dezvoltări cognitive ale copilului se întâmplă în anii preșcolarității. Prin asumarea unui rol activ în procesul de...

Educația Religioasă

„Răspundere şi responsabilitate în activitatea profesorului de religie” 1. Delimitări conceptuale Într-o epocă în care descentrarea valorică...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Te-ar putea interesa și

Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică

Cuvânt înainte „Muntele şi omul se aseamănă, dar cu deosebirea că de unde prin munte pământul tinde spre cer, prin om cerul a coborât pe pământ.’’...

Modificarea Comportamentelor Deviante la Varsta Scolara Mica prin Terapii Educaționale

INTRODUCERE Eforturile ce se depun în perioada actuală pentru perfecţionarea şi modernizarea procesului educaţional constituie pe de o parte un...

Dezvoltarea Competenței Sociale la Elevi în Cadrul Orelor de Educație Civică

ADNOTARE Lucrarea de faţă cu titlul “Dezvoltarea competenţelor sociale la elevi în cadrul orelor de eduaţie civică”, elaborată de către Gobjila...

Importanța abordării noilor educații în curricula din AFT

INTRODUCERE O educaţie de calitate este axată nu numai pe adaptarea la imperativele actuale, ci, ea trebuie să fie orientată spre viitor având un...

Analiza diagnostic - grădinița cu program prelungit numărul 14 Târgoviște

Transformările sociale şi economice pe plan mondial şi local au produs dezechilibre majore, care au afectat în egală măsură şi mediul educaţional,...

Rolul educației în formarea personalității

Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii Prin educatie se urmareste formarea unei personalitati in concordanta cu cerintele obiective ale...

Modelarea Caracterului Creștin în Adolescență

“A educa înseamna a cultiva curatenia sufleteasca si buna cuviinta a copiilor si tinerilor, a-l creste pe copil moral si în evlavie, a-l creste pe...

Pedagogie generală

INTRODUCERE ÎN STUDIUL PEDAGOGIEI Pedagogia este ştiinţa socioumană care studiază educaţia la nivelul funcţiei şi a structurii sale specifice prin...

Ai nevoie de altceva?