Epistemologia Constructivistă

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4523
Mărime: 27.03KB (arhivat)
Publicat de: Edgar Pintilie
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Relaţia dintre epistemologie şi practica ştiinţificã

Dawn Darlaston-Jones (2007) remarcã faptul cã abilitatea de a identifica relaţia dintre fundaţia epistemologicã a oricãrei practici (cercetãri) ştiinţifice şi metologia folositã este de o importanţa crucialã; totuşi acest aspect este de multe ori neglijat în pregãtirea academicã a viitorilor cercetãtori. Sistemul filozofic care constitue baza unei anumite metode ştiinţifice şi care influenţeazã alegerea acesteia din mulţimea metodelor disponibile rãmâne deobicei ascuns, sau presupus. Acest lucru se întâmplã, dupã pãrerea autorului, şi din cauza dominanţei empiricismului, pozitivismului în rândul cercetãtorilor, considerându-se cã nu este nevoie ca asumpţiile filozofice sã fie menţionate explicit.

De fiecare datã când sunt vehiculate concepte precum “obiectivitate”, “validitate”, se vorbeşte defapt despre un anumit cadru epistemologic, despre o anumitã viziune asupra naturii cunoaşterii ştiinţifice, viziune materializatã atât în teorie cât şi în practicã.

Sistemul filozofic se manifestã în toate etapele şi elementele cercetării: în construirea cadrului conceptual, în metodologia folositã, în raportul stabilit între cercetãtor şi participanţi, în design-ul cercetãrii, în interpretarea rezultatelor. Calitatea unei cercetãri derivã astfel şi din gradul de coerenţã, de concordanţa şi puterea ideilor filozofice din umbrã, de implicaţiile acestora.

Paradigma, concept epistemologic propus de Thomas Khun, reprezintã un astfel de sistem de asumpţii filozofice care ghideazã, orienteazã, susţin, justificã şi integreazã teoriile şi practica ştiinţificã. Donna Mertens (2005) evidenţiazã trecerea de la ideile filozofice la practicã, de la ontologie, epistemologie la metodologie, prin cele trei întrebãri necesare pentru a defini o paradigmã:

1. Întrebarea ontologicã: “Care este natura realitãţii?”

2. Întrebarea epistemologicã: “Care este natura cunoaşterii şi ce relaţie existã între cunoscãtor şi cunoscut?”

3. Întrebarea metodologicã: “Cum se poate ajunge la cunoaştere?”

Pornind de la aceste întrebãri, autoarea identificã patru paradigme principale utilizate în cercetãrile psihologiei şi ale ştiinţelor educaţiei, conturate în tabelul urmãtor:

Pozitivism

Constructivism Transformativ Pragmatism

Ontologie O singurã realitate universalã, cuantificabilã Realitãţi multiple construite social Realitãţi multiple modelate pe considerente, valori etnice, culturale, economice, politice etc. Ceea ce este util determinã ce este real, adevãrat

Epistemologie Obiectivitate; Cunoaşterea are un caracter probabilistic, general;

Asumpţii filozofice empiriste, raţionaliste Subiectivitate;

Cunoaşterea are un caracter particular; Legãturi interactive subiect-obiect Cunoaşterea este plasatã într-un context social-istoric; se ţine cont de fenomenul discriminãrii Relaţiile dintre cunoscãtor şi ceea ce este de cunoscut sunt stabilite în funcţie de scopuri, obiective specifice

Metodologie Cantitativã Calitativã Mixtã Metodele sunt alese în funcţie de scopurile, obiectivele fiecãrei cercetãri

Termeni descriptivi asociaţi Experimental

Qvasi-experimental

Studii corelaţionale

Comparaţii cauzale Experiment natural

Fenomenologie

Hermeneuticã

Interacţiuni simbolice

Etnografie Teoria criticã

Neo-Marxism

Mişcarea feministã

Participativ

Emancipativ Metode mixte

Modele mixte

Evoluţia ideilor epistemologice

Raskin (2002) prezintă concepţia lui Sexton care, în urma unei analize istorice asupra naturii schimbãtoare a cunoaşterii, împarte istoria umanitãţii în trei perioade: premodern, modern, postmodern. Fiecare perioadă accentuează viziuni ontologice distincte care influenţeazã modul în care omul se raporteazã la evenimente, probleme, soluţii. Astfel, premodernismul (care se întinde din Antichitate pânã în Evul Mediu) a fost dominat de dualism, idealism, rationalism, credinţe religioase etc. Modernismul (de la Renaştere până în secolele IX-XX) aduce în centrul atenţiei empiricismul, pozitivismul, logica etc. Conceptele cele mai vehiculate în modernism sunt: adevăr, raţionalitate, obiectivitate, dovezi, progres ştiinţific etc O consecinţã a epocii moderne a fost aceea de a consolida ştiinţa ca o sursă legitimă de cunoaştere a lumii. Se presupune că ştiinţa este imaginea oglindită a realităţii obiective. În modernism este specific întregul, unitatea. Prin contrast, postmodernismul ignoră, uneori chiar neagă realitatea obiectivă, precum şi posibilitatea unei cunoaşteri obiective, mutând accentul pe realităţile construite personal sau social; ştiinţa este o realitate construită. Fragmentarea este specifică postmodernismului. Adevărul devine relativ; printre criteriile de validare a ştiinţei mai importante sunt cele de ordin pragmatic, coerenţa, consensul (Gergen, 2001).

Preview document

Epistemologia Constructivistă - Pagina 1
Epistemologia Constructivistă - Pagina 2
Epistemologia Constructivistă - Pagina 3
Epistemologia Constructivistă - Pagina 4
Epistemologia Constructivistă - Pagina 5
Epistemologia Constructivistă - Pagina 6
Epistemologia Constructivistă - Pagina 7
Epistemologia Constructivistă - Pagina 8
Epistemologia Constructivistă - Pagina 9
Epistemologia Constructivistă - Pagina 10
Epistemologia Constructivistă - Pagina 11
Epistemologia Constructivistă - Pagina 12
Epistemologia Constructivistă - Pagina 13
Epistemologia Constructivistă - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Epistemologia Constructivista.doc

Alții au mai descărcat și

Empatia

O mare varietate de definitii si metafore au fost oferite de literature de specialitate cu privire la empatie, incluzand: “Empatia este eul...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Comportamentul Social

Pentru o mai buna intelegere a subiectului propus vom face mai intai cateva precizari necesare pentru constructia interioara a lucrarii. In primul...

Te-ar putea interesa și

Rolul OSCE în menținerea păcii

Introducere Menţinerea şi asigurarea păcii este un subiect de interes general şi foarte fragmentat în prezent. Pacea internaţională poate fi...

Introducere în Relațiile Internaționale

CAPITOLUL I - CONCEPTE ALE RELAŢIILOR INTERANŢIONALE 1.SISTEMUL INTERNAŢIONAL 1.1.Introducere Abordarea sistemică defineşte o modalitate de...

Bilanțul contabil ca model în gestiunea patrimoniului

În anul 1494, la data de 10 noiembrie, la Veneţia, călugărul franciscan Fra Luca di Borgo San Sepulcri publica un tratat ce cuprinde rezumatul...

Constructivism și Identitate Europeană în Tratatul de la Lisabona

Constructivism şi identitate europeană în Tratatul de la Lisabona 1) Conceptul de identitate. Tipologie După cel de-al doilea război mondial,...

Argumente Pro și Contra Privind Utilitatea Construcționismului Social Drept Cadru de Analiză în Diagnoza Organizațională

Rezumat Diagnoza organizaţională are 3 faţete şi presupune îmbinarea mai multor cadre de analiză. Jean Piaget a fost cel care a avut o contribuţie...

Metode de Cercetare în Științele Comunicării

Cercetarea socială se apropie din ce în ce mai mult de crearea unei viziuni hermeneutice asupra realităţii sociale. Ca atare cercetarea socială cu...

Construcționismului social drept cadru de analiză în diagnoza organizațională

Constructivismul se bazează pe credinţa că lumea este produsul interacţiunii sociale, ce poate fi măsurată şi analizată cu mijloace ştiinţifice...

Diagnoza Organizațională

Introducere în constructivism Constructivismul, în special constructivismul radical, este privit cu multă reţinere de ştiinţa “clasică”, fiind...

Ai nevoie de altceva?