Definirea conceptelor

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2464
Mărime: 55.69KB (arhivat)
Publicat de: Madalina P.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

1. Conceptul de sociologie

Conceptul de sociologie poate fi definit ca stiință a socialului , reprezintă dorința de cunoastere a comunităților ( orașe , cartiere, sate ) și a modului de gândire a actorilor care le compun , a nevoilor diferite de dezvoltare a acestora pe care sociologii au datoria să le treacă prin filtrul sincerității și al obiectivității. Sociologia este știinta care abordează societatea omenească in totalitate, ca intreg, studiind ansamblul faptelor, fenomenelor, relațiilor si proceselor sociale, ca totalitate a diversitații si simultaneitații interacțiunilor care au loc in interiorul său. Sociologia este expresia voinței de cunoaștere de sine - cu onestitate științifică - a societății în care se dezvoltă, iar sociologii intră în contact cu toți actorii implicați pentru a identifica nevoi, probleme reale, dar și soluții de satisfacere, de rezolvare a lor.

1. Conceptul de dezvoltare comunitara

Dezvoltarea comunitară poate fi definită ca un proces menit să creeze condițiile de progres economic și social pentru întreaga comunitate cu participarea activă a acesteia și cu totala încredere în inițiativa comunităților. Principalul rezultat al proceselor de dezvoltare comunitară trebuie să-l constituie creșterea standardului de viață pentru membrii comunității parte a acestor procese. Părțile care susțin acest gen de inițiative trebuie să-și asume responsabilități și mai apoi să beneficieze în egală măsură de rezultatele obținute în urma implementării planului de dezvoltare comunitară. Această dezvoltare trebuie să fie una durabilă care să aducă nu doar beneficii de ordin material unor așa ziși „binefăcători”ci care să aibă ca scop central dezvoltarea comunității pe termen lung , conservând resursele naturale, nu distrugându-le.

2. Conceptul de dezvoltare locală

Poate fi definită ca un demers global , de punere în mișcare și în sinergie a tuturor decicenților , care pun în valoare resursele umane și materiale de pe teritoriul dat , în vederea creșterii calotății vieții membrilor comunității respective , cât și într-un moment de cumpănă al respectivei comunități, fiind nevoie de o colaborare atât pe verticală vât și pe orizontală. Viața asociativă este „plămânul” dezvoltării sociale locale, spune J.M. Belorgey, în Cents ans de vie associative, Presses de Sciences, Paris, 2000. Asociațiile apar ca urmare a unor nevoi insuficient luate în seamă, a unor revendicări și contestații ale unor persoane care se simt lezate de funcționarea sistemului. Ele aduc răspunsuri, soluții proprii problemelor. Mai mult, ele sunt un important factor de recompunere socială, de liant.

3. Conceptul de dezvoltare durabilă

Acest concept se referă la faptul că fiecare om , conștient, poate contribuii la dezvoltarea durabilă, însă industrializarea și dorința noastă de a ne sporii confortul conduc către: tendința de epuizare a resurselor naturale de energie, de materii prime și de hrană,consumarea resurselor regenerabile într-un ritm superior capacității lor de regenerare, deteriorarea fizică și poluarea unor factori vitali de mediu: apă, aer, sol.

O societate durabilă este, o societate care își modelează sistemul economic și social astfel încât resursele naturale globale și sistemele de suport ale vieții să fie menținute.Avem datoria morală față de descendenții noștrii de a conserva toate resursele naturale, iar dezvoltarea durabilă ne invită să luăm decizii corecte ,găndindu-ne tot timpul la viitor.

4. Conceptul de globarizare

Globarizarea reprezintă un fenomen complex , pluridimensional și general la care toate statele lumii trebuie să se adapteze . Dimensiunea socială a globarizării înseamnă pentru indivizi locuri de muncă, educație , sănătate, securitate personală.

Globarizarea înseamnă defapt creșterea interconexiunilor dintre societăți . O lume globalizată este una în care evenimentele politice, economice, culturale și sociale devin din ce în ce mai interconectate.

Preview document

Definirea conceptelor - Pagina 1
Definirea conceptelor - Pagina 2
Definirea conceptelor - Pagina 3
Definirea conceptelor - Pagina 4
Definirea conceptelor - Pagina 5
Definirea conceptelor - Pagina 6
Definirea conceptelor - Pagina 7
Definirea conceptelor - Pagina 8
Definirea conceptelor - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Definirea conceptelor.docx

Alții au mai descărcat și

Violența intrafamilială

1. INTRODUCERE Am ales să vorbesc despre violența intrafamilială sau domestică, deoarece este o problemă socială, cu care ne confruntăm din ce în...

Consumul de fast-food - Cercetare

Formularea temei de cercetare: Istoria produselor de tip fast-food este strâns legată de industrializarea puternică declanșată în Statele Unite...

Violența în familie

Familia și funcțiile ei Familia umană este un grup primar compus dintr-un bărbat adult si o femeie adultă, uniți prin căsătorie și copii pe care...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață

Actualitatea temei. Cu ceva timp în urmă, imaginea brandului proiecta şi susţinea produsul, asta deoarece brandul însemna o calitate bună, la o...

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Profilul Psihoprofesional al Experților din Departamentele de Resurse Umane

CAP. 1. CADRUL TEORETIC 1. Delimitarea şi prezentarea conceptelor 1. 1. Procesul de recrutare şi selecţie profesională 1. 1.1 Definirea...

Management și Leadership

Introducere Această lucrare doreşte să definească conceptele „management” respectiv „leadership” dar şi „manager” şi „leader” pentru a face mult...

Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești

INTRODUCERE Bazele teoretice ale managementului calităţii au fost puse începând cu anii '50 pe baza lucrărilor şi cercetărilor elaborate de...

Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale

1. DEFINIREA ŞI ROLUL CONCEPTULUI DE LOGISTICĂ ÎN MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. Conceptul de logistică. Definire şi evoluţie...

Organizații Mafiote Italiene

Introducere Crima organizată este o formă a criminalităţii care din momentul apariţiei a evoluat şi s-a diversificat, pătrunzînd în diverse sfere...

Economia subterană și corupția - Analiză comparativă

Introducere Scop, obiective, metodologie și ipoteze de cercetare În contextul actual, caracterizat de o complexitate a activităților economice...

Ai nevoie de altceva?