Consilierul Local

Referat
6/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 3098
Mărime: 20.22KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Bodea
Puncte necesare: 5
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

Extras din referat

Consilierul ales este o institutie publica pentru ca el face parte dintr-o structura sociala in interiorul careia exista raporturi administrative, si care la randul sau se afla in raporturi cu alte institutii. Consilierul se bucura de autoritate publica si e exponentul intereselor cetateanului.

In baza Legii nr. 215/2001, consiliile locale sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile reglementarilor privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Consiliile locale se aleg pe circumscriptii electorale, pe baza scrutinului de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale, conform Legii nr.67/2004 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

Numarul consilierilor alesi intr-o comunitate locala este direct proportional cu numarul locuitorilor, inclusiv numarul viceprimarilor si vicepresedintilor. Potrivit art. 29 din Legea nr.215/2001, în funcţie de numărul populaţiei dintr-o comună, oraş sau municipiu, numărul consilierilor oscilează între 9, ca limită minimă, şi 31, ca limită maximă, revenind 9 consilieri la comunele cu un număr de până la 1500 locuitori şi 31 consilieri, dacă numărul locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale depăşeşte cifra de 400.000.

Dupa declararea oficiala a alegerii in functia de consilier local, consilierul trebuie sa isi ridice mandatul de la Biroul Electoral Judetean. In cazul in care un consilier isi da demisia, acesta va fi inlocuit de urmatorul consilier de pe lista.

Dupã validarea alegerilor consilierului i se elibereazã legitimaţia de consilier, precum şi semnul distinctiv prevãzut de Statutul aleşilor locali. Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţã în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege. Consilierul are dreptul, dupã caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activitãţile prilejuite de exercitarea mandatului. Schimbãrile survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitãrii mandatului, se aduc la cunoştinţã consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora. Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie. Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei sau pentru cause temeinic motivate.

Consilierul local care absenteazã nemotivat la douã şedinţe consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali. Consilierul local poate demisiona anuntând în scris consiliul.

Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfãşurãrii alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de cãtre prefect, prin ordin.

Şedinţa este legal constituitã dacã participã cel puţin douã treimi din numãrul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura aceastã majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouã şedinţã. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacã nici de aceastã datã nu se prezintã cel puţin douã treimi din numãrul consilierilor declaraţi aleşi de cãtre biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o nouã convocare peste alte 3 zile, emitând în acest scop un nou ordin.

Dacã nici la a treia convocare nu se prezintã cel puţin douã treimi din numãrul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţã a consilierilor absenţi. Dacã absenţele nu au la bazã motive temeinice, determinate de: boalã care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în strãinãtate în interes de serviciu; evenimente de forţã majorã, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocãri anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotãrârea instanţei este definitivã şi irevocabilã.

Înainte de emiterea ordinului prefectul va verifica dacã pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai cãror consilieri declaraţi alesi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. În caz afirmativ, prin acelasi ordin se va dispune organizarea unei noi sedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.

Dacã pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau acestia refuzã, la rândul lor, sã se prezinte la şedinţã, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate potrivit Legii alegerilor locale, cu participarea tuturor partidelor politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţi independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

La şedinţã de constituire legal întrunitã poate participã si primarul care a fost declarat ales, chiar dacã procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizatã.

Şedinţa de constituire este deschisã de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invitã pe cel mai în vârstã dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia sã preia conducerea lucrãrilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârsta vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri. Dupã preluarea conducerii şedinţei se ia o pauzã, în timpul cãreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul oraşului prezintã preşedintelui de vârstã şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupã funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier. Dacã primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisã pentru una dintre cele douã funcţii.

La reluarea lucrãrilor, consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcatuitã din 3-5 consilieri locali. Numãrul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstã. Comisia este aleasã pe întreaga duratã a mandatului. Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de cãtre grupurile de consilieri constituite. Numãrul de locuri cuvenite fiecãrui grup se determinã în funcţie de numãrul de mandate obţinute de grupul în cauzã. Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritãţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in hotãrârea numarul 1.

Preview document

Consilierul Local - Pagina 1
Consilierul Local - Pagina 2
Consilierul Local - Pagina 3
Consilierul Local - Pagina 4
Consilierul Local - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Consilierul Local.doc

Te-ar putea interesa și

Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019

Introducere Administrația publică locală joacă un rol crucial în gestionarea și dezvoltarea comunităților locale, asigurând servicii publice de...

Drept Administrativ

CAPITOLUL I ROLUL SI IMPORTANTA CONSILIULUI LOCAL Administratia de stat ca fenomen apare odata cu statul. Se poate spune ca si in statul...

Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice

INTRODUCERE Am ales ca tema pentru lucrarea de licență “Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice”, fiind o temă...

Consiliul Local

Legislatie recomandata 20 I Introducere privind dreptul administrativ şi administraţia publică I.1.Noţiunea de administraţie publică Normele...

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3 alin. (3) din Constituţia României „Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe....

Puterea Discreționară și Excesul de Putere al Autorităților Publice

Le bon sens consiste beaucop a connaître les nuances des choses. Rien n'etouffe plus la doctrine que de mettre a toutes les choses une robe de...

Organizarea administrației publice locale a Municipiului Huși

Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul municipiului Husi, Consiliul Local ca autoritate...

Administrația Publică Locală - aleșii locali

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe sunt consiliile locale, comunale şi orăşeneşti, ca...

Ai nevoie de altceva?