Reprezentări Asupra Puterii

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4277
Mărime: 21.38KB (arhivat)
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Dezbaterile asupra puterii în general, asupra puterii politice ca tip social de putere sunt la fel de vechi ca şi reflecţiile asupra unor forme de guvernământ, ele prefigurându-se chiar în ideile exprimate de Confucius(China) sau Codul lui Manu(India). Apoi, puterea şi domnaţia sunt concepte întâlnite în mitologiile popoarelor vechi, iar textele religioase prezintă la rândul lor exemple de luptă pentru putere. Când Rig Veda ne spune că legea sacrificiului este lucrul pe care preoţii sunt avizi să-l cunoască, trimiterea la o anumită relaţie de putere sau la puterea unui grup faţă de alte grupuri în textele vedice sunt exemplare pentru a scoate în evidenţă relaţia dintre diferite tipuri de putere în cadrul societăţii aici puterea sarcedotală şi puterea politică aceasta din urmă fiind forma unică de convertire a puterii religioase în spaţiul Indiei vechi unde casta brahmanilor prin monopolizarea accesului la sacru, îşi păstra prerogativele intervenţiei în deciziile politice, pe de o parte pe cele ale ieşirii din aria de sancţiune a societăţii întemeiată pe caste pe de alta parte .

Astfel, în epoci istorice diferite, puterea a fost subiect de discuţie pentru diferiţi gânditori politici, filosofi şi nu numai.

Apariţia marilor sisteme de gândire filosofică ale lui Platon şi Aristotel determină elaborarea sistematică în cadrul filosofiei politice a teoriilor referitoare la conducerea politică , la autoritate şi la putere. Se produce însă şi o diferenţiere la cei doi mari filosofi în ceea ce priveşte metodologia de abordare a fenomenelor politice.

Inspiraţi de idealismul platonician reprezentanţii de frunte ai gândirii religioase, ridică problema caracterului transcedental al principiilor ce guvernează ordinea politică şi a legitimităţii de origine divină a puterii .

După epoca feudală s-a înregistrat un progres în studiul laic al puterii emancipate de teologie şi morală, operele lui Machiavelli, Bodin, Hobbes, Rousseau au încercat să realizeze studiul politicii şi al puterii în sine ca fenomene autonome .

Thomas Hobbes a exercitat o puternică influenţă asupra întregii dezvoltări ulterioare a acestui domeniu, traducând în termeni de putere relaţiile umane dintr-o comunitate. Filosoful englez este de părere că problema centrală a politicii este puterea de stat. Mulţi comentatori relevă trăsătura autoritaristă a doctrinei hobbsiene şi înclinaţia lui spre o putere de tip despotic, căci deşi Hobbes îndeamnă la moderaţie în folosirea puterii totuşi teoria lui relevă prea puţine garanţii în faţa une folosiri discreţionare a acestei puteri. Hobbes identifică puterea cu forţa şi atribuie acesteia din urmă un rol mult prea mare în constituirea puterii:

„O astfel de identificare a puterii şi a forţei neglijează aspectul cel mai important al puterii în sens politic şi în sens uman, adică faptul că ea este o relaţie între fiinţe umane care pot fi efectiv în stare de cooperare liberă” .

În lucrările sale „Eseu asupra intelectului uman” şi „Tratat asupra guvernării civile”, John Locke se ocupă, printre altele, de problema puterii tratată în mod inseparabil de aceea a libertăţii, într-o concepţie tributară filosofiei politice, inspirată de ideile dreptului natural şi ale contractualismului. Potrivit acestei orientări, el consideră că puterea se întemeiază pe consensul membrilor societăţii, rezultând din contractul survenit între aceştia la un moment dat.

Montesquieu este mai puţin preocupat de problema consimţământului ci de aceea a separaţiei puterilor în stat , de prevenirea abuzului de putere, pentru ca să nu existe psibilitatea de a abuza de putere trebuie ca prin rânduiala statornicită, puterea sa fie înfrânată de putere. Precizând că în fiecare stat exista trei feluri e puteri: legislativă, executivă şi judecătorească , Montesquieu arată că libertatea politică nu există decât în statele unde aceste puteri nu sunt toate reunite în aceeaşi prsoană sau corp de magistratură .

Elaborarea originală de către Jean- Jacques Rousseau a ideii de „suveranitate a poporului” consacră, legitimarea exclusivă a puterii de către această suveranitate prezentată ca drept originar al poporului, corespunzător drepturilor naturale ale indivzilor. Astfel, în constituirea acestei suveranităţi şi a puterii ce rezultă din ea, arată Rousseau fiecare individ îşi asumă partea sa de drepturi şi de putere .

Nici unul dintre aceşti autori nu au realizat în cele din urmă un studiu sistematic al puterii, însă toate aceste analize , pe cât de numeroase, pe atât de variate au contribuit în cele din urmă la conturarea unei perspective organizate a conceptului de putere.

Trebuie menţionat că puterea are o diversitate de înţelesuri, ceea ce a şi condus la o multitudine de abordări si în numeroase definiţii unele vorbind despre puterea politică drept unica formă de putere şi altele făcând distincţie între diversele forme ale puterii sociale, puterea politică find una dintre acestea.

Preview document

Reprezentări Asupra Puterii - Pagina 1
Reprezentări Asupra Puterii - Pagina 2
Reprezentări Asupra Puterii - Pagina 3
Reprezentări Asupra Puterii - Pagina 4
Reprezentări Asupra Puterii - Pagina 5
Reprezentări Asupra Puterii - Pagina 6
Reprezentări Asupra Puterii - Pagina 7
Reprezentări Asupra Puterii - Pagina 8
Reprezentări Asupra Puterii - Pagina 9
Reprezentări Asupra Puterii - Pagina 10
Reprezentări Asupra Puterii - Pagina 11
Reprezentări Asupra Puterii - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Reprezentari Asupra Puterii.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Personalitate, temperament și roluri politice

Introducere Comportamentul uman politic este o temă dezbătută de sute de ani. Deși există tratate despre cum ar trebui să de comporte liderii încă...

Ion I.C. Brătianu și conferința de pace de la Paris

I. Context general Rezultatele primului razboi mondial, incluse in tratatele de pace, au adus lumii capitaliste noi greutati, noi litigii, o...

Reprezentarea în dreptul civil - legislația Republicii Moldova

Introducere În prezent activitatea de zi cu zi a oamenilor este de neînchipuit fără existenţa posibilităţii de a încredinţa altora încheierea de...

Rolul Elementelor Simbolice în Discursul Politic

INTRODUCERE Înţelegerea naturii şi însemnătăţii schimburilor declanşate sau realizate prin introducerea vectorului televizual şi al modului...

Comunicarea în administrația publică

Instituţii –organizaţii Vom defini, mai întâi, instituţiile şi organizaţiile, într-o perspectivă propusă de “Dicţionarul de sociologie”, coordonat...

Curs Sociologie

Capitolul 1. CE ESTE SOCIOLOGIA? La finalul acestui curs, studenţi vor fi capabili să : - definească sociologia şi problematica de studiu...

Metodica Predării Psihologiei

INTRODUCERE Pregătirea metodică în specialitate nu este doar o preocupare a didacticii moderne. Această dimensiune face parte din perenitatea...

Doctrine Politice

Domeniul doctrinelor politice nu poate fi încadrat în cel al unei stiinte în sensul propriu al cuvântului si aceasta pentru ca în spatiul studiat...

Ai nevoie de altceva?