Agrementul ca motivație turistică

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 7071
Mărime: 54.02KB (arhivat)
Publicat de: Nadea C.
Puncte necesare: 6
R. Moldova

Cuprins

  1. 1.Introducere 2
  2. 2.Agrementul-componenta de bază a produselor și serviciilor turistice 3-5
  3. 3.Funcțiile agrementului turistic 5-6
  4. 4.Tipologia serviciilor de agrement 7-13
  5. 5.Managementul structurilor turistice de agrement 14-15
  6. 6.Concluzie 16
  7. BIBLIOGRAFIE

Extras din referat

Serviciile au un aport important în crearea condițiilor pentru petrecerea timpului liber și în folosirea acestuia. Prin diversificarea ofertei de servicii , în mod special a ofertei de servicii turistice se produc efecte benefice asupra dimensiunilor și modului de utilizare a timpului liber și pentru creșterea calității vieții populației, în special în condiții de stres accentuat ce caracterizează civilizația modernă. În acest sens dezvoltarea activităților care privesc petrecerea plăcută , agreabilă a timpului liber la locul destinației turistice, și anume a serviciilor de agrement reprezintă o cerință majoră în practicarea unui turism modern

La nivelul limbajului de specialitate prin agrement se înţelege acele activităţi care se pot desfăşura în intervalul dintre anumite momente ale zilei, când turistul nu mai este preocupat de odihnă, tratament balnear etc. În primele etape de evoluţie a industriei turistice, agrementul avea un caracter mai restrîns, fiind în avantajul unei clase sociale, expresie a unui anume prestigiu social. Pe măsura dezvoltării societăţii umane a calităţii vieţii, valoarea timpului liber a crescut. Astfel, agrementul capătă alte funcţii şi o poziţie tot mai importantă a vieţii omului şi cu atât mai mult în cea a turistului. Modelul clasic de weekend şi vacanţe în care turiştii, în grup, în familie, pleacă într-o staţiune turistică, se spulberă pe măsură ce valorile de timp liber şi opţiunile pentru recreere operează cu diferenţieri între generaţii, între nivelul profesional şi cultural.

În timp şi spaţiu industria agrementului s-a dezvoltat tot mai mult, beneficiind şi de realizările din ştiinţă şi tehnică. Din acest punct de vedere structurile de agrement s-au diversificat tot mai mult, având forme specifice adaptate pentru aproape toate tipurile de turism: montan, balnear, litoral, urban, cultural.

Astfel se ajunge la situația în care petrecerea plăcută, agreabilă a timpului liber la locul destinaţiei se situează printre preocupările central ale ofertanţilor de vacanţe. Dezvoltarea unor activităţi/servicii care să răspundă acestor cerinţe este determinată, pe de o parte, de sensurile evoluţiei în conţinutul vacanţelor care, astăzi, nu se mai poate rezuma la a oferi turiştilor doar condiţii de şedere şi servire a mesei şi, pe de altă parte, de reconsiderare a valorii timpului liber.

Pe parcursul analizei lucrării repective ne este evident faptul că activităţile având acest obiectiv se prezintă într-o mare diversitate tipologică, în concordanţă cu varietatea modalităţilor şi locurilor de petrecere a vacanţei. Ele sunt definite cu termenul generic de animaţie/agrement şi constituie o componentă distinctă şi importantă a produsului turistic.

În general, agrementul deţine în medie 10 - 15% din totalul cheltuielilor de vacanţă, dar cu diferenţe semnificative pe forme de turism. În unele cazuri, agrementul se poate transforma în motivaţii principale de călătorie, conducând la apariţia unor noi tipuri de vacanţe: vacanţă de schi, vacanţă de alpinism, vacanţă de tenis, vacanţă de vânătoare, vacanţă de yachting şi surfing, etc.

Animaţia devine, astfel, unul din criteriile de apreciere a vacanţei şi, implicit, a calităţii ofertei de produse turistice. Tipologia serviciilor de agrement evidențiază care sunt cele mai importante echipamente și mijloace de atracție pentru maxim de varietate distractivă și satisfacerea chear și celor mai exigenți clienți.

Dezvoltarea și diversificarea mijloacelor de agrement vin în întampinarea exigențelor de creștere a atractivității stațiunilor turistice și au un rol important în creșterea eficienței economice a activității turistice dintr-o zonă, stațiune, complex turistic etc, deoarece, prin stimularea creșterii circulației turistice ( creșterea gradului de atractivitate ) agrementul devine o sursă importantă de încasări.

2.Agrementul - componenta de bază a produselor și serviciilor turistice.

Creșterea rolului turismului în realizarea unei noi calități a vieții presupune, prioritar asigurarea unei odihne active a oaspeților turiști. În acest sens , amplificarea dezideratului de odihnă activă - caracteristică fundamentală a vacanțelor în epoca contemporană - stimulează eforturile de dezvoltare a acestor prestații care să contribuie la satisfacerea nevoilor fizice și psihice ale turistului , conturînd cadrul necesar petrecerii plăcute și instructive a timpului liber. Aceste activități sunt cunoscute sub denumirea generică de agrement domeniu ce poate fi definit prin ansamblul mijloacelor și formelor capabile să asigure individului sau grupului social o stare de bună dispoziție, de plăcere, să dea senzația unei satisfacții, unei împliniri, să lase o impresie și amintiri plăcute. Acest mod de abordare relevă, pe de o parte, varietatea activităților de agrement și multitudinea planurilor pe care acționează, iar pe de altă parte , faptul că agrementul se constituie ca un element fundamental în satisfacerea nevoilor turiștilor, indiferent de motivația de vacantă sau forma de turism practicată, mai mulți chiar indiferent de varstă sau profilul socio-profesional al turistilor. Cererea pentru agrement în timpul vacanței a devenit atît de mare încît aceasta a capatat statut de motivație turistică propriu-zisa. Ca urmare diversitatea și originalitatea ofertei de agrement pot constitui elemente hotărîtoare în atragerea fluxurilor turistice.

Turismul de agrement este călătoria realizată în scopul recreerii , odihnei sau petrecerii timpului liber. Dezvoltarea unor activități /servicii care să răspundă acestor cerințe este determinată, pe de o parte, de sensurile evoluției în conținutul vacanțelor care, astăzi, nu se mai poate rezuma la a oferi turiștilor doar condiții de ședere și servire a mesei și, pe de altă parte, de reconsiderare a valorii timpului liber. Preocupările pentru organizarea unei odihne active, îi face pe organizatorii pachetelor turistice să întreprindă unele acțiuni, pentru găsirea soluțiilor de antrenare a turiștilor în diverse activități distractive care să contribuie la petrecerea plăcută a timpului liber cu impresii deosebite.

Organizația Mondială a Turismului (O.M.T.) definește turiștii de agrement ca fiind persoane ce călătoresc sau locuesc în locuri din afara zonei lor de reședință permanentă pentru o durată de minimum douăzeci și patru de ore , dar nu mai lungă de un an consecutiv, în scop de recreere, odihnă sau diferite activități de agrement.

Etimologic, cuvîntul agrement este preluat din limba franceză însemnînd plăcere, distracție, iar în conceptul său classic de definire, reprezintă petrecerea activă a timpului liber, însoțit de distracție, dispoziție și relaxare. Astfel, distracția și divertismentul pot fi considerate, într-un sens larg, drept sinonime cu agrementul.

O altă definire mai complexă este reprezentarea agrementului ca ansamblul mijloacelor, echipamentelor, evenimentelor şi activităților oferite de unităţi de cazare , staţiuni sau zone turistice, capabile să asigure individului sau unei grupări sociale o stare de bună dispoziţie, de plăcere, să dea senzaţia unei satisfacţii, unei împliniri, să lase o impresie şi o amintire favorabile.

Această accepţiune evidenţiază varietatea activităţilor de agrement şi multitudinea planurilor pe care acţionează, dar şi faptul că acesta se constituie într-un element fundamental pentru satisfacerea nevoilor turiştilor, ceea ce îi conferă statutul de componentă de bază a prestaţiei turistice.

De altfel, acest punct de vedere este tot mai frecvent argumentat de lucrările de specialitate şi întîlnit în limbajul organizatorilor de turism din ţările cu tradiţie în domeniu. Cu toate acestea, nu sunt puţine opiniile potrivit cărora agrementul reprezintă o prestaţie suplimentară, astfel de păreri sunt susţinute de dificultatea delimitării nete între serviciile de agrement şi cele având caracter suplimentar, de faptul că, de multe ori, conţinutul lor este sensibil apropiat. Totuși, cea mai corectă definire a noțiunii de agrement ar fi analiza lui din toate laturile complementare. Astfel:

Din perspectiva turismului in general agrementul reprezintă:

- Ansamblul mijloacelor, echipamentelor, evenimentelor etc. puse la dispoziția turiștilor sau unei unități de cazare, stațiuni sau regiuni turistice, pentru plăcere, distracție sau relaxare.

Bibliografie

1. Minciu R., ”Economia turismului”, ediția a III-a revazuta, Ed. Uranus, Bucureşti, 2004, I.S.B.N. 9737765087.

2. Istrate I., Bran Floina și Roșu Anca, Economia Turismului și mediul înconjurător , Ed. Economică, București, 1996.

3. Istrate I., Erdeli G. ”Amenajări turistice”, Editura Universității din București, 1996.

4. N. Platon, Organizarea și gestionarea afacerilor în domeniul turismului rural, Chișinău, 2015, ISBN 978-9975-66-433-2 .

5. Snack O. , Baron P. , Neacsu N., ”Economia turismului”, Editura Expert, Bucureşti, 2001, I.S.B.N. 9738177057 .

6. Gabriela Stanciulescu, ”Managementul agentiei de turism”, Ediția a II, Editura ASE, Bucureşti, 2013, I.S.B.N. 978-606-505-617-6.

7. Ioan Cosmescu, ”Turismul- fenomen complex contemporan”, Editura Economică, 1998, I.S.B.N. 973-590-057-2.

Preview document

Agrementul ca motivație turistică - Pagina 1
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 2
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 3
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 4
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 5
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 6
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 7
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 8
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 9
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 10
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 11
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 12
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 13
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 14
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 15
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 16
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 17
Agrementul ca motivație turistică - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Agrementul ca motivatie turistica.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Diversității Ofertei de Agrement Turistic în Municipiul Chișinău

Introducere În perioada actuală, când turismul a devenit o activitate de mare importanţă socială, economică şi, chiar politică, atât pe plan...

Analiza ofertei de agrement Vatra Dornei

INTRODUCERE Activitatea turistică se numără printre acele câteva fenomene care s-au impus, şi care au căpătat o importanţă tot mai mare în epoca...

Analiza Comparativă a Industriei Hoteliere în Republica Moldova și România

Introducere Importanţa deosebită a dezvoltării serviciilor turistice în economia oricărei ţări decurge din faptul că acestea asigură creşterea...

Servicii de agrement și animație a stațiunii Sinaia

ARGUMENT Dezvoltare, succes, împlinire şi de ce nu, educaţie sunt cuvintele ,,magice” ale turismului. Localitatea Sinaia este dispusa sub forma...

Tehnici de animație în turism

INTRODUCERE Animatia parte componenta a activitatii hoteliere Animatia in momentul de fata apare ca o activitate noua, de altfel putin cunoscuta,...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Animația în Turism

Scurt istoric al evoluţiei activităţilor de animaţie în turism În decursul istoriei marile civilizaţii antice au cunoscut o mare dezvoltare...

Considerații generale privind turismul

CONSIDERAŢII GENEREALE 1. Conceptul de turism Din punct de vedere etimologic,cuvântul „turism” provine din termenul englez „tour” (călătorie) sau...

Te-ar putea interesa și

Diversificarea serviciilor în cadrul Complexului Sportiv Național Piatra Arsă - Bușteni

Turismul este considerat una dintre cele mai vechi activităţi umane, ce s-a născut odată cu nevoia oamenilor de cunoaştere şi recreere. Primele...

Analiza activității turistice la SC Parc SA Alba Iulia

CAPITOLUL I ROLUL ŞI IMPORTANŢA TURISMULUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Calitatea mare a turismului în realizarea unor efecte sociale şi economice...

Analiza ofertei de agrement Vatra Dornei

INTRODUCERE Activitatea turistică se numără printre acele câteva fenomene care s-au impus, şi care au căpătat o importanţă tot mai mare în epoca...

Dezvoltarea turismului și valorificarea potențialului turistic al Lugojului și zonei înconjurătoare

1.1 Noţiuni generale privind conceptele de turism şi piaţă turistică 1.1.1 Conceptul de turism In legătură cu originea conceptului de turism în...

Valorificarea potențialului turistic al Municipiului Mediaș

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de...

Turismul, organizarea și reglementarea activității turistice

Introducere Din punct de vedere etimologic, cuvântul "turism" provine de la englezescul "tour" (călătorie), sau "to tour", "to make a tour" (a...

Locul Turismului în Economia Austriei

Locul turismului in economia Austria Cap. 1 Prezentare generala 1.1 Asezare geografica -Austria este situata in Europa Centrala, invecinandu-se...

Analiza Zonei Turistice Brașov din România

Introducere Turismul a devenit in zilele noastre o activitate la fel de importanta precum cea desfasurata în alte sectoare-chei din economia...

Ai nevoie de altceva?