Durabilitate în Turismul din România

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5706
Mărime: 41.86KB (arhivat)
Publicat de: Iustin Rădoi
Puncte necesare: 8
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” - Iaşi

Cuprins

 1. Introducere.2
 2. I. Consideraţii teoretice privind dezvoltarea durabilă în turism .3
 3. 1. Necesitatea şi actualitatea unui turism durabil.3
 4. 2. Particularităţile turismului durabil.5
 5. II. Ecoturismul principala formă de manifestare a turismului durabil.8
 6. 1. Conceptul de ecoturism, caracteristicile ecoturismulului.8
 7. 2. Avantajele dezvoltării şi promovării ecoturismului în România .9
 8. 3. Potenţialul ecoturistic al Romaniei.11
 9. Concluzii .16
 10. Bibliografie

Extras din referat

Introducere

Turismul se numără printre acele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică secolelor al XX-lea şi al XXI-lea, tendinţele ilustrând continuarea acestei evoluţii. Creşterea sa generează numeroase efecte, în general pozitive, asupra economiei şi societăţii, dar şi negative, în special asupra mediului natural, reclamând o viziune durabilă asupra dinamicii acestuia ca necesitate a protejării bogăţiilor naturale, sociale şi culturale şi a satisfacerii nevoilor turiştilor şi comunităţilor locale.

Turismul este una dintre cele mai importante industrii ale lumii şi de aceea el trebuie să îşi asume responsabilitatea de leader în dezvoltarea durabilă. Din fericire, profitabilitatea şi longevitatea turismului depind de” autenticitatea” de un „mediu curat”, şi de condiţii sigure la locul de destinaţie turistică, toate fiind componente ale durabilităţii. Industria turistică este cea care trebuie să aibă cea mai mare implicare în acţiunile de protejare a mediului, deoarece elementele componente ale acestuia din urmă reprezintă factorii esenţiali care motivează deplasarea turiştilor dinspre bazinele cererii spre cele ale ofertei.

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze necesitatea şi actualitatea turismului durabil, să prezinte formele şi caracteristicile acestuia. Lucrarea este structurată pe două capitole după cum urmează: „Consideraţii teoretice privind dezvoltarea durabilă în turism”; Ecoturismul principala formă de manifestare a turismului durabil; şi în cele din urmă concluziile şi bibliografia.

În primul capitol sunt prezentate necesitatea şi actualitatea unui turism durabil. Se face trimitere la teremenii de „dezvoltare durabilă”, şi „turism durabil”. De asemenea sunt prezentate caracteristicile şi particularităţile turismului durabil ( definire, forme ale turismului durabil).

În cel de-al doilea capitol intitulat „Ecoturismul principala formă de manifestare a turismului durabil”, este prezentat termenul de ecoturism, definiţii, caracteristici, avantajele dezvoltării ecoturismului în România, precum potenţialul ecoturistic al României.

I.1. Necesitatea şi actualitatea dezvoltării unui turism durabil

Evoluţia contemporană a economiei mondiale, schimbările intervenite în realităţile vieţii sociale au impus dezvoltarea durabilă ca viziune a progresului ce integrează nevoile imediate şi pe termen lung, globale şi locale şi are în vedere cerinţele sociale, economice, şi ambientale ca elemente inseparabile şi interdependente ale evoluţiei umane. Dezvoltarea durabilă promovează ideea echilibrului între creşterea economică, echitatea socială, utilizarea raţională a resurselor şi conservarea mediului înconjurător. Elementul cheie al dezvoltării durabile îl reprezintă reconcilierea între dinamica economico-socială şi calitatea mediului şi ca urmare promovarea unui proces integrat de elaborare şi luare a deciziilor, la nivel global, regional, sau local.

Promovarea unui turism durabil este determinată de schimbările majore în modelele de creştere economică prin orientarea spre tipurile intensive, prin deplsarea accentului spre ramurile consumatoare de resurese materiale neregenerabile, spre globalizare şi integrare. Cererea pentru practici turistice durabile şi responsabile faţă de mediu s-a intensificat începând cu anii 1980 pe baza unor procese interrelaţionate care s-au manifestat pe termen lung, în societăţile ocidentale. Conceptul de durabilitate a fost preluat de turism din ideologia dezvoltării durabile ce a urmat publicării Raportului Comisiei „Brundtland” din 1987. Cea mai uzuală definiţie a dezvoltării durabile rămâne cea elaborată în raportul Comisiei Mondiale a Mediului şi Dezvoltării din anul 1987, respectiv „procesul care satisface nevoile generaţiilor actuale fără a prejudicia interesele generaţiilor viitoare” . În esenţă dezvoltarea durabilă înseamnă asigurarea unei vieţi mai bune pentru toţi oamenii, într-un mod viabil atât pentru prezent, cât şi pentru viitor. În acest context ,dezvoltarea durabilă este bazată pe principiile administrării înţelepte a resurselor mondiale, pe echitatea acestor resurse şi a modului distribuirii beneficiilor obţinute. Conceptul a evoluat încă de la definiţia din 1987, în mod notabil prin Agenda 21, plan de acţiune care a emers din Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (Rio 1992) şi planul de implementare a Summitului Dezvoltării Durabile (Johannesburg, 2002). Dezvoltarea durabilă are trei dimensiuni recunoscute şi subliniate:

Preview document

Durabilitate în Turismul din România - Pagina 1
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 2
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 3
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 4
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 5
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 6
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 7
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 8
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 9
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 10
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 11
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 12
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 13
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 14
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 15
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 16
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 17
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 18
Durabilitate în Turismul din România - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Durabilitate in Turismul din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace

Capitolul 1 INDUSTRIA OSPITALITĂŢII. CONCEPTE ŞI PARTICULARITĂŢI 1.1 . Stadiul actual al dezvoltării turismului Turismul reprezintă, atât prin...

Raport la Economia Turismului

Tema1:Turismul – ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ Subiectele: 1.1 Conceptele de „turism” şi „turist” 1.1.1 Repere istorice ale turismului 1.1.2...

Calitatea Serviciilor în Industria Hotelieră

INTRODUCERE Industria hotelieră modernă se conturează odată cu apariţia marilor hoteluri europene din a doua jumătate a secolului al –XIX- lea...

Modalități de organizare a serviciului de cazare la Hotel Vega

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa socială şi influenţat de...

Strategii de Dezvoltare Durabilă a Turismului din România

CAPITOLUL I Turismul european: tendinţe şi perspective Turismul reprezintă, atât prin conţinut cât şi prin rolul său, un fenomen care s-a impus...

Program de Valorificare a Potențialului Turistic al Județului Maramureș

1. Localizarea şi caracterizarea judeţului 1.1. Scurt istoric al judeţului Maramureş Străveche vatră românească, cu o civilizaţie originală, cu o...

Protecția consumatorului privind serviciile hoteliere

INTRODUCERE Întâietatea utilizării noţiunii de consumator este disputată între europeni şi nord-americani. Cei din urmă afirmă că preşedintele...

Front-office-ul unui hotel din Brașov

ARGUMENT In cadrul diviziei cazare se desfasoara activitatile de inchiriere a camerelor dar si de asigurarea de servicii si dotari pt. clienti....

Te-ar putea interesa și

Cercetări Privind Valorificarea Durabilă a Resurselor Turistice și Agroturistice din Județul Bacău

CAP.: 1. GENERALITĂŢI ŞI CONCEPTE PRIVIND TURISMUL RURAL, AGROTURISMUL SI ECOTURISMUL 1.1 Turismul rural: Teritoriul Romaniei prezinta: o mare...

Strategie ANT

România a reprezentat o destinatie turistica importanta pentru piata zonala, promovând, cu precadere, produsele turistice de litoral, statiunile...

Strategii de Dezvoltare Durabilă a Turismului din România

CAPITOLUL I Turismul european: tendinţe şi perspective Turismul reprezintă, atât prin conţinut cât şi prin rolul său, un fenomen care s-a impus...

Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare

Introducere Turismul reprezintă cel mai dinamic sector al economiei, devenind, în prezent, o activitate la fel de importantă ca și cele din...

Industria ospitalității în România

Introducere Serviciile de cazare şi alimentaţie au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul prestaţiei turistice, fiind prin natura şi...

Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului

Introducere Amenajarea turistică a teritoriului constituie un element ce direct sau indirect uneori, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii....

Turism balnear

CAPITOLUL 1 - STRATEGIA DEZVOLTĂRII TURISMULUI BALNEAR ȘI DE LITORAL 1.1. Considerații generale privind strategia dezvoltării turismului În...

Strategia de dezvoltare a turismului în Municipiul Roman

1. INTRODUCERE 1.1. Prezentare Roman este un municipiu din judetul Neamt, Moldova, Romania. Este situat in partea centrala a podisului Moldovei,...

Ai nevoie de altceva?