Organizarea Turismului Rural

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 9446
Mărime: 36.49KB (arhivat)
Publicat de: Georgian Sîrbu
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Dezvoltarea turismului a cunoscut o rapiditate şi continuitate pe plan intern, dar mai ales internaţional. Forma de turism rural poate fi considerată unul din principalele evenimente social-politice ale secolului XX. Aceasta mai ales pentru motivul că implică componente politice, economice, sociale, cultural-educative etc., care se fac resimţite în toate ramurile economiei naţionale. Dar, turismul rural trebuie urmărit şi se dezvoltă numai în concordanţă cu alte ramuri ale economiei naţionale, dată fiind tocmai integrarea în evoluţia economiei de piaţă. Întrucât prin turism se dezvoltă ideea de libertate, turistul alege deliberat itinerarul şi durata sejurului.

Ţinând seama de aceste considerente, în literatura de specialitate şi pentru activităţile din domeniul turismului rural, au existat forme de evoluţie încadrate în dezvoltarea economico-socială. Legat de această problemă, specific actualei etape, se poate constata că ”geopolitica mediului este marcată de «o nouă dezordine mondială», în care se simte lipsa unei conduceri ferme”.

1.1.Funcţiile spaţiului rural definite de Carta Europeană a spaţiului rural

Regiunile rurale ale Europei acoperă peste 80% din suprafaţa continentului şi sunt locuite de circa jumătate din populaţia totală. Dezvoltarea multifuncţională şi susţinută a mediului rural, exploatarea durabilă a resurselor disponibile – având în vedere că cea mai mare parte a hranei Europei şi importante resurse de materii prime provin din aceste zone- au impus adoptarea unui cod incluzând principiile directoare de dezvoltare rurală echilibrată şi durabilă a agriculturii şi spaţiului rural european, respectiv a Cartei Europene a Spaţiului Rural (Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a însărcinat Comisia de agricultură să elaboreze Carta europeană în 1993, textul final fiind adoptat în aprilie 1996 ).

Acest document , la care România a aderat fără reţinere, trasează directivele în politica sectorială de promovare şi dezvoltare rurală şi în acelaşi timp, de protecţie a patrimoniului rural natural , destinat vieţii oamenilor. Este subliniată , totodată, necesitatea încurajării iniţiativelor şi măsurilor în vederea protecţiei spaţiului rural şi diversificării activităţilor rurale.

Potrivit normelor cuprinse în Cartă, dezvoltarea spaţiului rural european trebuie să aibă ca punct de pornire funcţiile multiple pe care le îndeplineşte :funcţia economică, funcţia ecologică şi funcţia socio-culturală, având la bază următoarele principii:

situarea omului şi nevilor sale în centrul obiectivelor şi deciziilor în programele de dezvoltare;

protejarea valorilor societăţii rurale, îndeosebi a vieţii familiale , tradiţiilor, integrării tinerilor în spiritul comunităţii;

dezvoltarea identităţilor comunităţilor , sporirea implicării şi responsabilităţii în administrarea valorilor locale;

protejarea specificului, tradiţiilor culturale şi istorice ale spaţiului rural, promovarea la nivel regional şi naţional;

crearea de facilităţi în scopul diversificării relaţiilor rural-urban, dezvoltarea tradiţiilor şi relaţiilor culturale ale populaţiei.

Funcţia economică pe care o exercită spaţiul rural urmăreşte garantarea unui sistem de producţie agricolă, care să răspundă nevoilor alimentare ale populaţiei, respectiv:

să asigure agricultorilor şi familiilor lor un nivel corespunzător al veniturilor, comparativ cu cel al altor profesii liberale cu un nivel de responsabilitate comparabil, asigurând astfel o sursă de venit fundamentală pentru populaţia rurală;

să protejeze mediul înconjurător şi să asigure regenerarea mijloacelor de producţie pentru generaţiile viitoare, în spiritul unei dezvoltări durabile;

Spaţiul rural trebuie să producă materii prime reînnoibile, destinate industriei şi producţiei de energie, să răspundă nevoilor întreprinderilor mici şi mijlocii agricole, industriale, artizanale sau comerciale şi de prestări servicii. Diversificarea activităţilor în majoritatea zonelor rurale urmăresc diversificarea industriilor mici nepoluante, a producţiei artizanale, acţionând asupra infrastructurilor şi procedurilor administrative şi fiscale, stimularea şi sprijinirea iniţiativelor în domeniul turismului montan, în special a agroturismului, respectul faţă de mediul natural , economic şi social.

Funcţia ecologică în condiţiile în care apărarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător a devenit scopul imperativ al umanităţii, precum şi o îndatorire a fiecărui individ, capătă o importanţă capitală. Această funcţie urmăreşte:

să conserve resursele naturale ale vieţii (solul, apa, aerul), care să fie valorificate într-o manieră judicioasă şi durabilă;

să protejeze biotopurile şi spaţiile verzi, care au rol esenţial în calitatea mediului înconjurător;

să întreţină şi să protejeze peisajul natural ;

să conserve şi să protejeze biodiversitatea , în special biodiversitatea genetică, diversitatea speciilor şi cea a peisajelor naturale;

să asigure protecţia animalelor sălbatice, prin instrumentele juridice necesare şi în condiţii ecologice adecvate.

Conştiente de pericolul iminent la care este supusă omenirea, statele europene trebuie să susţină aplicarea unor programe speciale , energetice , în vederea protecţiei mediului (prin mişcări ecologiste, revoluţia verde, acţiuni de protest, biocot)

Întărirea funcţiei socio-culturale are în vedere ca fiecare ţară să acţioneze astfel încât spaţiul său rural să asigure şi să dezvolte activităţile socio-culturale , în special prin viaţa asociativă locală şi prin dezvoltarea relaţiilor între populaţia urbană şi rurală, folosind pe larg tehnologiile moderne de informare.

Concluzia care se desprinde este aceea că , spaţiul rural al fiecărei ţări trebuie să asigure dezvoltarea echilibrată şi coexistenţa întregii populaţii , agricole şi neagricole.

Preview document

Organizarea Turismului Rural - Pagina 1
Organizarea Turismului Rural - Pagina 2
Organizarea Turismului Rural - Pagina 3
Organizarea Turismului Rural - Pagina 4
Organizarea Turismului Rural - Pagina 5
Organizarea Turismului Rural - Pagina 6
Organizarea Turismului Rural - Pagina 7
Organizarea Turismului Rural - Pagina 8
Organizarea Turismului Rural - Pagina 9
Organizarea Turismului Rural - Pagina 10
Organizarea Turismului Rural - Pagina 11
Organizarea Turismului Rural - Pagina 12
Organizarea Turismului Rural - Pagina 13
Organizarea Turismului Rural - Pagina 14
Organizarea Turismului Rural - Pagina 15
Organizarea Turismului Rural - Pagina 16
Organizarea Turismului Rural - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Turismului Rural.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Dezvoltare a Turismului Rural Românesc

“Activitate din timpul liber care constă în a voiaja sau a locui departe de locul de reşedinţă pentru odihnă ,distracţie,îmbogăţirea experienţei si...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Dezvoltarea turismului rural și ecologic în județul Maramureș

,,Toti romanii au pogorat din Maramures, spunea undeva Eminescu, pecetluind un adevar cu aer de legenda si totodata de realitate concreta....

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Te-ar putea interesa și

Necesitatea Dezvoltării Turismului Rural și Perspectivele Integrării Acestuia pe Piața Turistică Europeană

INTRODUCERE Serviciilor le revine actualmente un rol esenţial în cresterea economică. Această tendinţă manifestată pe plan mondial este sensibil...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile

INTRODUCERE Ca industrie a serviciilor, turismul face parte din sectorul terţiar, fiind legat de producţia ramurilor din sectorul primar şi...

Amenajare Agro-Turistica

INTRODUCERE Stresul citadin îndeamnă tot mai mult pe locuitorii marilor oraşe să evadeze pentru a regăsi, fie şi pentru câteva zile, frumuseţea şi...

Dezvoltarea turismului rural în județul Vâlcea

INTRODUCERE Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Turismul Rural în România și în Europa

CONSIDERATII GENERALE Activitatea turistică se numară printre cele câteva fenomene de ordin socio-economic ce s-au impus in epoca contemporană,...

Analiza Turismului în Argentina

INTRODUCERE Scopul acestei teme constă în acumularea unor noi cunoştiinte, competente şi familarizarea asupra obiectului de studiu. Turismul a...

Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice

CAPITOULU 1. DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL ȘI A AGROTURISMULUI ÎN ROMÂNIA - Conceptul de agroturism La fel ca și turismul rural, agroturismul este...

Ai nevoie de altceva?