Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism

Curs
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 6919
Mărime: 98.23KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tindeche Cristina

Extras din curs

CAPITOLUL I.

ANALIZA ECONOMICA- concept, tipologie, particularitATi, metode Si importantA

1.1.Concept privind analiza economica

Cunoaşterea profundă a fenomenelor, desprinderea legăturilor cauzale ale acestora ca scop de sine stător face necesară utilizarea analizei economice.

Analiza economică reprezintă o activitate indispensabilă desfăşurării managementului la nivelul unei unităţi agroturistice.

Analiza este definită ca fiind o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe decompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau unui fenomen în părţile sale componente, precum şi stabilirea factorilor care-l determină.

Prin urmare, analiza economică studiază fenomenele din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor obţinute, esenţiale în acest domeniu fiind relaţiile structural-funcţionale şi a celor de cauză –efect.

Cu ajutorul metodelor specifice ea apare ca un instrument indispensabil în procesul cunoaşterii, deoarece permite stabilirea structurii fenomenelor, a relaţiilor de cauzalitate, a factorilor care le generează, a legilor formării şi desfăşurării lor, ceea ce presupune suportul elaborării deciziilor privind activitatea în viitor.

Analiza economică răspunde unor necesităţi practice, fiind ancorată în realităţile întreprinderii. Pe baza informaţiei existente, cercetează rezultatele obţinute, factorii care le-au determinat şi concordanţa acestora cu criteriile de eficienţă, evidenţiind posibilităţile de sporire a performanţelor întreprinderii.

Prin analiza economică se stabilesc punctele tari şi slabe din activitatea unei firme dar şi măsurile ce urmează a se aplica pe termen scurt şi lung pentru atingerea anumitor obiective propuse.

Punctele forte de la nivelul unei unităţi sunt reprezentate de:

-o bună structură internă –compartimente, departamente, sectoare;

-existenţa unor tehnologii moderne de lucru;

-personal cu un înalt grad de calificare şi experienţă;

-promovarea unui management competent;

Punctele slabe existente la nivelul unei unităţi pot fi reprezentate prin:

-dotare tehnico-materială necorespunzătoare;

-existenţa unui personal necalificat;

-existenţa unui management defectuos;

-o poziţionare greşită faţă de piaţă, a unităţii, etc.

În concluzie analiza economică are un rol fundamental în evaluarea, reglarea şi ameliorarea performanţelor economico-financiare ale unităţii. De aceea, aceasta constituie baza studiilor de fezabilitate şi a celor de evaluare economică a întreprinderilor.

Analiza economică ca activitate practică are un caracter permanent, indiferent dacă se realizează de către un compartiment din cadrul firmei sau de către societăţi specializate de consultanţă, audit, etc. şi de fapt nu constituie un scop în sine, ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv; deci ea trebuie să ofere soluţii pentru fundamentarea corespunzătoare a deciziilor.

1.2.Tipologia analizei

Analiza economică poate fi clasificată în mai multe tipuri în funcţie de diferite criterii, astfel:

1.din punct de vedere al etapei în care se desfăşoară fenomenele economico-financiare cercetate, se disting trei tipuri de analiză economică:

- analiza retrospectivă sau post-factum care se realizează la sfârşitul unei perioade de timp-zi, lună, an, proces de producţie;

- analiza curentă;

- analiza previzională sau prospectivă.

Analiza retrospectivă vizează activitatea din trecut, adică presupune cercetarea unei activităţi economice care s-a desfăşurat într-o perioadă de timp anterioară, având drept scop analiza gradului şi a modului în care au fost respectate o serie de cerinţe şi exigenţe ale etapei respective.

Preview document

Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 1
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 2
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 3
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 4
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 5
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 6
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 7
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 8
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 9
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 10
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 11
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 12
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 13
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 14
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 15
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 16
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 17
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 18
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 19
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 20
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 21
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 22
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 23
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 24
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 25
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 26
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 27
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 28
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 29
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 30
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 31
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 32
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 33
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 34
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 35
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 36
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 37
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 38
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 39
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economica a Unitatilor de Alimentatie Publica si Agroturism.doc

Alții au mai descărcat și

Analiză comparativă privind dezvoltarea agroturismului și ecoturismului - studiu de caz - crearea unor pachete de servicii eco-agroturistice specifice

Ecoturismul Ecoturismul este o formă de turism in care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor...

Fonduri Destinate Turismului Rural și Agroturismului

1. TURISMUL RURAL IN ROMANIA Turismul rural in Romania s-a dezvoltat greu si relativ eterogen in ultimele decenii, in principal datorita cadrului...

Cadrul Juridic privind Agroturismul în România

Dezvoltarea impetuoasă a turismului, inclusiv a agroturismului, a impus elaborarea unor norme juridice care reglementează condiţiile, formele,...

Conceptul, obiectivele și funcțiile agroturismului

1.1. Conceptul de turism Prima definiţie a turismului dateazã din anul 1880 şi aparţine lui E. Guy Freuler şi sunã astfel: “un fenomen al...

Condițiile Necesare Pentru Dezvoltarea Turismului Rural și Agroturismului în România

Numeroase zone din România au valori naturale şi culturale, care pot fi integrate în turismul naţional şi internaţional. Ca o completare de...

Rolul Factorilor Naturali în Dezvoltarea și Practicarea Agroturismului

INTRODUCERE AGROTURISUL –ACTIVITATEA SUFLETULUI SI A RELAXARI- Am ales aceasta tema deoarece pot spune ca agroturismul , pentru mine , este o...

Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism

1.1 Piaţa: caracteristici, structură, factori de influenţă Piaţa reprezintă un segment al pieţei globale, unde bunurile şi serviciile apar sub...

Servicii Agroturistice

Concepte privind turismul de afaceri Calatoria de afaceri poate fi considerata coloana vertebrala a industriei turistice deoarece aceasta...

Te-ar putea interesa și

Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei

INTRODUCERE Actualitatea temei. Actualitatea acesteia teme reiese din necesitatea de a cunoşate în totalitate potenţialul turistic al Moldova...

Rolul și importanța turismului rural în dezvoltarea generală a turismului românesc

INTRODUCERE Turismul are, pe langa consecintele economice, si o profunda semnificatie socio-umana. Actiunea sa se exercita atat asupra turistilor,...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia...

Analiza tehnico economică privind activitatea desfășurata de SC Lactag SA

Introducere Analiza economico-financiară joacă un rol important în evaluarea, reglarea și ameliorarea performanțelor economico-financiare a...

Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești

INTRODUCERE Turismul, dincolo de definiție, coordonate, rolul lui economico-social, îl percep ca pe o bucurie oferită de mediul ambiant, ca pe o...

Analiza Economică

INTRODUCERE Analiza este definită ca fiind o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe decompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau unui...

Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată

INTRODUCERE Spaţiul rural românesc posedă o întredeschidere genetică certă şi viguroasă, care justifică dezvoltarea şi promovarea turismului...

Ai nevoie de altceva?