Calitatea. noțiuni generale, definiții

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 142 în total
Mărime: 64.06KB (arhivat)
Publicat de: Francesca Ardelean
Puncte necesare: 0
Facultatea de Agronomie din Craiova,sectia-controlul si expertiza produselor alimentare.

Extras din curs

Calitatea este cel mai controversat subiect în managementul anilor ’80, fiind caracterizat de tot atâtea interpretări câţi participanţi la dialog există.

Termenul de calitate îşi are originea în cuvântul latin „qualitas”, derivat din „qualis” având semnificaţia de „atribut”,”caracteristica”, „proprietate”, „fel de a fi”.

Deci acest termen defineşte modul de a fi (bun sau rău), de a se comporta.

Se presupune că preocupările oamenilor de ştiinţa asupra calităţii au cunoscut cea mai importanta dezvoltare în secolul al XX lea, trecându-se de la controlul calităţii în anii 60, la asigurarea calităţii în anii 70.

În prezent calitatea este o noţiune cu o foarte largă utilizare, motiv pentru care, definirea ei din punct de vedere ştiinţific este foarte dificilă, astfel că, discipline ca filozofia, economia şi cele tehnice dau un sens diferit acestui termen.

Din punct de vedere filozofic calitatea este un produs al spiritului uman ce individualizează obiectele sau fenomenele după utilitatea lor, după măsură in care satisfac anumite exigente. Practic calitatea este o categorie ce exprima sinteza lucrurilor si însuşirilor esenţiale ale obiectelor, precum si ale proceselor.

Calitatea este un mod de a diferenţia obiectele şi fenomenele între ele, generând diversitatea lumii obiective.

Într-un sistem de relaţii, in virtutea calităţii, un obiect este ceea ce este si poate fi deosebit de alte obiecte, schimbarea ei însemnând transformarea radicala a obiectului.

Noţiunea de calitate este strâns legata de cea de cantitate, unitatea dialectica dintre ele fiind asigurata prin noţiunea de măsură care reprezintă limita cantitativa a unei însuşiri esenţiale pentru un obiect sau proces (fenomen). Acumulările cantitative caracteristice fiecărei însuşiri duc la modificarea comportamentala a obiectelor si fenomenelor deci la salturi calitative, după ce depăşesc măsură ce le caracterizează.

În logică prin calitate se înţelege un criteriu de ordin logic, după care judecăţile de predicţie se împart in afirmative si negative.

Judecăţile afirmative sunt celea care enunţa apartenenţa unei însuşiri la un obiect, in timp ce, cele negative arată lipsa acestora. Afirmaţia şi negaţia reprezintă mecanismul prin care se exprimă adevărul sau falsul.

Din punct de vedere economic putem spune ca in activitatea productiva sunt furnizate doua categorii de bunuri materiale şi anume :

cu valoare spirituală – produsele au un caracter subiectiv şi sunt direct legate de personalitatea artistică a producătorului;

cu valoare de întrebuinţare adică produsele guvernate de legile obiective ale concurentei ( cu solicitare mare, eficienţă economică mare).

Valoarea de întrebuinţare diferenţiază produsele între ele determinând stadiile de calitate (cu înglobarea unei valori mai mare sau mai mica, expresie a consumului de inteligenta, tehnologie, materii prime,etc.). Prin valoarea de întrebuinţare se răspunde exigentelor consumatorului.

În practica economică se dau înţelesuri diferite calităţii, ea fiind definită ca reprezentând: satisfacerea cerinţelor clientului, disponibilitatea produsului, un demers sistematic câtre excelente, conformitatea cu specificaţiile, corespunzător pentru utilizare, etc.

Conținut arhivă zip

  • Calitatea. Notiuni Generale, Definitii.ppt

Alții au mai descărcat și

Economia Serviciilor Turistice

Factoring Preluarea pe bază de contract de către societatea prestatoare (denumită FACTOR) a unei părţi din funcţiunile financiar-contabile ale...

Procese de Producere a Energiei din Surse Regenerabile

Parlamentul European propunea în anul 2008 Directiva Europeană cu privire la utilizarea energiei produse din SRE. Iată câteva linii directoare ale...

Perceperea calității produselor alimentare de către consumatorii europeni

Consumatorii francezi sunt clasificaţi în patru grupe după atitudinea lor faţă de garanţiile de calitate ale produselor alimentare: o primă grupă...

Servicii Agroturistice

Concepte privind turismul de afaceri Calatoria de afaceri poate fi considerata coloana vertebrala a industriei turistice deoarece aceasta...

Tehnologia Vinului

Denumirea de OENOLOGIE îşi are originea în cuvintele greceşti ”oenos-vin”  şi ”logos-vorbire”, în sens mai larg ”ştiinţa vinificaţiei”. De fapt...

Nutriție umană

INTRODUCERE ÎN NUTRIŢIE Organismele vii se află în strânsă dependenţă de arealul existenţial, caracterizat -largo sensu - prin ceea ce se...

Principalele soiuri de portaltoi folosite în viticultură din R.S. România și particularitățile lor de cultură

1. Portaltoii din specia Vitis Riparia Specia Vitis riparia, originară din zona temperată rece a SUA, are un areal geografic foarte întins. Creşte...

Te-ar putea interesa și

Implementarea sistemului de management al calități la societatea Ulvas SA

Calitatea a fost luata în considerare din cele mai vechi timpuri si a înregistrat un progres continuu, fiind o necesitate permanenta a omului....

Conceptul de Strategie Concurențială

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE 1.1.Definirea conceptului de concurenţă Orice întreprindere îşi desfăşoară activitatea într-un mediu determinat,...

Calitatea și securitatea pâinii

1. NOTIUNI GENERALE DESPRE MARFURI 1.1. MARFURI: DEFINITIE SI SEMNIFICATIE Legislatia, precum si diferitele domenii teoretice si practice ale...

Structura, nivelul și dinamica investițiilor în resurse umane în România

1. Resursele umane si managementul resurselor uman Diferitele ipostaze in care se afla individual de-a lungul vietii (salariat, contribuabil,...

Indicatori de Calitate ai Mediului

ARGUMENT Am pornit de la notiunea de calitate si am incercat sa prezint atat aspectele negative cat si pe cele pozitive cu privire la cunoastea...

Managementul serviciilor de asistență socială

1. Definirea notiunilor de servicii si prezentarea caracteristicilor generale ale serviciilor Un serviciu este o activitate a carei principal...

Administratorul în Societățile Comerciale

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND SOCIETAŢILE COMERCIALE I. Noţiunea, Reglementarea şi Clasificarea Societăţilor Comerciale 1.1 Originile societăţii...

Analiza comparativă a calității televizoarelor LCD față de celelalte produse concurente existente pe piața românească

Etimologic, termenul de calitate provine din limba latina, unde “qualis” are intelesul de a fi. La originea notiunii exista mai multe puncte de...

Ai nevoie de altceva?