Corespondență comercială

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 11086
Mărime: 79.80KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE ÎN CORESPONDENŢA DE AFACERI

Este un lucru bine cunoscut că orice scrisoare echivalează cu o carte de vizită a celui ce o expediază.

Acest fapt este de o deosebită importanţă în cazul corespondenţei de afaceri, unde mesajul scris poate fi considerat drept reprezentant ai societăţii / firmei care-l trimite, un mesager interesat în a crea climatul favorabil pentru buna desfăşurare a unei tranzacţii.

Redactarea scrisorilor de afaceri constituie aşadar un element esenţial în cadrul unei tranzacţii, iar modalităţile de realizare a acestora s-au îmbunătăţit şi amplificat de-a lungul deceniilor devenind - după unii autori - aproape o ştiinţă.

Totuşi nu trebuie pierdut din vedere faptul că datorită dezvoltării tehnicilor de comunicare pe de o parte, cât şi amplificării schimburilor la nivel mondial, pe de altă parte, au apărut şi modalităţi noi şi rapide de transmitere a mesajelor; dar în ciuda existenţei telegrafului şi a telefonului, a telexului şi telefaxului, scrisorile comerciale continuă să-şi păstreze locul şi funcţia lor.

În fapt, abstracţie făcând de costul ridicat al mijloacelor de comunicare modeme, majoritatea mesajelor transmise prin telegraf sau telefon trebuie confirmate în scris; în plus, chiar redactarea sau decodificarea unei telegrame sau a unui telex presupune din partea expeditorului şi a destinatarului cunoştinţe care sunt incluse în tehnicile de redactare a corespondenţei de afaceri în forma sa clasică.

Pentru a considera o scrisoare de acest tip bine realizată din punct de vedere tehnic, aceasta trebuie să corespundă regulilor de claritate, concizie şi curtoazie, circumscrise modalităţii comune de gândire care se concretizează în ceea ce literatura de specialitate numeşte stil comercial.

Pentru a capta atenţia cititorului, scrisoarea de afaceri trebuie astfel concepută încât să poată fi citită cu uşurinţă, frazele să fie precise, clare, exprimate într-o succesiune logică, pentru a exclude posibilitatea unei înţelegeri eronate a mesajului.

Ceea ce trebuie deci evitat sunt frazele lungi, exprimările întortocheate sau ex¬agerate, repetările ideilor sub diferite forme, deoarece ele nu fac decât să lungească şi să îngreuneze lectura şi înţelegerea mesajului pe care vrem să-l transmitem.

Concizia se poate realiza prin fixarea ideilor în propoziţii scurte, grupate logic în paragrafe.

Totuşi, deşi concisă, o scrisoare trebuie să includă formulele necesare de politeţe şi respect faţă de destinatar.

Un alt aspect ce trebuie reţinut la redactarea unei scrisori este concordanţa dintre tonul acesteia şi conţinut, în funcţie de mesajul pe care dorim să-l transmitem; acesta poate fi ferm sau conciliant, persuasiv sau prietenesc etc.

Corectitudinea constituie de asemenea o cerinţă importantă în redactarea corespon¬denţei de afaceri, deoarece scrisoarea poate fi folosită adesea ca document în relaţiile dintre parteneri.

Când ne referim Ia corectitudine, avem în vedere atât aspectele legate de conţinutul propriu-zis al mesajului (cifre, date, cotaţii etc.), cât şi de aspectele legate de corectitudinea gramaticală a exprimării sau de lexicul selectat pentru transmiterea mesajului. Astfel redactarea scrisorii se realizează prin folosirea unei terminologii specifice şi printr-o largă selecţie de fraze mai mult sau mai puţin stereotipe. Este de asemenea necesara însuşirea unei anumite modalităţi de exprimare, influenţată de obicei de o tendinţă stilistică sau de alta, fiecare dintre ele subordonată scopului de abordare pozitivă a mesajului de către destinatar.

1.1. Forma de prezentare a scrisorii (Lay Out of the Letter)

Subordonată obiectivului avut în vedere la expedierea scrisorii - crearea unei impresii pozitive asupra partenerului - forma de prezentare a scrisorii contribuie la rândul său la obţinerea unei atmosfere favorabile pentru realizarea tranzacţiei.

Astfel, pe lângă selectarea limbajului şi a tonului adecvat pentru textul scrisorii, scrisoarea necesită şi o formă de prezentare atrăgătoare, realizată prin folosirea unui material de scris corespunzător - hârtie de calitate superioară, o panglică bună, dar şi o dactilografiere corectă şi estetică.

Pentru corespondenţa oficială (de afaceri, tehnică etc.) se folosesc de obicei coli de hârtie cu dimensiuni standardizate; este posibilă şi folosirea unor alte dimensiuni justificate de necesităţi tehnice sau de eficienţă, în cazul operaţiunilor repetabile care au în vedere obiecte de serie sau de mică valoare, se pot folosi - pentru anumite etape ale tranzacţiei şi formulare tipizate. Acestea includ cererea de ofertă, oferta, specificaţiile tehnice, lista de colisaj, factura, instrucţiunile de transport etc.

Pentru a obţine un aspect estetic al scrisorii trebuie să se respecte câteva cerinţe:

-plasarea echilibrată a textului dactilografiat pe coala de hârtie, în funcţie de lungimea acestuia;

-lăsarea unei margini de 2,5-3 cm în partea stângă a colii de hârtie;

-alinierea capetelor de rând în partea dreaptă a colii de hârtie cât mai uniform posibil, lăsând un spaţiu de minimum 1 cm.;

-evitarea despărţirii cuvintelor în silabe la capătul rândului;

-dispunerea textului în paragrafe, lăsând între acestea un interval suplimentar faţă de rândurile din text;

-continuarea textului pe o filă nouă numai dacă acesta conţine minimum două rânduri (la fila de continuare se fac în colţul din dreapta jos al primei file următoarele menţiuni: -/ 2; sau - over);

-menţionarea pe a doua filă a antetului de report (constând din denumirea ex¬peditorului şi a destinatarului), a datei scrisorii şi a numărului de pagini.

Preview document

Corespondență comercială - Pagina 1
Corespondență comercială - Pagina 2
Corespondență comercială - Pagina 3
Corespondență comercială - Pagina 4
Corespondență comercială - Pagina 5
Corespondență comercială - Pagina 6
Corespondență comercială - Pagina 7
Corespondență comercială - Pagina 8
Corespondență comercială - Pagina 9
Corespondență comercială - Pagina 10
Corespondență comercială - Pagina 11
Corespondență comercială - Pagina 12
Corespondență comercială - Pagina 13
Corespondență comercială - Pagina 14
Corespondență comercială - Pagina 15
Corespondență comercială - Pagina 16
Corespondență comercială - Pagina 17
Corespondență comercială - Pagina 18
Corespondență comercială - Pagina 19
Corespondență comercială - Pagina 20
Corespondență comercială - Pagina 21
Corespondență comercială - Pagina 22
Corespondență comercială - Pagina 23
Corespondență comercială - Pagina 24
Corespondență comercială - Pagina 25
Corespondență comercială - Pagina 26
Corespondență comercială - Pagina 27
Corespondență comercială - Pagina 28
Corespondență comercială - Pagina 29
Corespondență comercială - Pagina 30
Corespondență comercială - Pagina 31
Corespondență comercială - Pagina 32
Corespondență comercială - Pagina 33
Corespondență comercială - Pagina 34
Corespondență comercială - Pagina 35
Corespondență comercială - Pagina 36
Corespondență comercială - Pagina 37
Corespondență comercială - Pagina 38
Corespondență comercială - Pagina 39
Corespondență comercială - Pagina 40
Corespondență comercială - Pagina 41
Corespondență comercială - Pagina 42
Corespondență comercială - Pagina 43
Corespondență comercială - Pagina 44
Corespondență comercială - Pagina 45
Corespondență comercială - Pagina 46
Corespondență comercială - Pagina 47
Corespondență comercială - Pagina 48
Corespondență comercială - Pagina 49
Corespondență comercială - Pagina 50
Corespondență comercială - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Corespondenta Comerciala
    • Corespondenta Curs ne 123.doc
    • Corespondenta Cursul 3.doc

Alții au mai descărcat și

Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor

Condiţii generale Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - serviciul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor...

Gestiunea Proiectului

1.1 CE ESTE UN PROIECT? Indiferent de slujbă, îndeplinim o mulţime de sarcini în fiecare zi: pregătim un memoriu, conducem o reuniune, imaginăm o...

Cusuri TPH

TEHNOLOGIA DE PĂSTRARE VALORIFICARE A NUCILOR Tehnologia de păstrare şi valorificare a nucilor în coajă Nucile (Juglans regia L.), prezintă...

Metodologia PCM

adoptat de catre CE pentru definirea procesului de pregătire, finanţare şi implementare a proiectelor reprezintă un set de instrumente...

Tehnologia de Cultivare a Lintei

INTRODUCERE Lintea face parte din ordinul Leguminosales. Importanţa ei constă în conţinutul ridicat de proteină al seminţelor (38 %)...

Legumicultură

DEFINIŢIA ŞI OBIECTIVELE LEGUMICULTURII Privită în sens restrâns, legumicultura este o ştiinţă care se ocupă de cultura legumelor. Etimologia...

Unități agricole

1. Unitatea agricola - concept, proprietate si exploatare, exploatatie agricola si întreprindere În agricultura noastra, în urma reconstituirii si...

Tehnologia Conservelor

CURS 1 PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME PENTRU PRELUCRARE Pentru majoritatea procedeelor de conservare aplicate în industria conservelor vegetale,...

Te-ar putea interesa și

Banca Transilvania

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII FIRMEI Banca Transilvania reprezintă unul dintre cele mai mari grupuri financiare din România,...

Corespondența Comercială și Administrativă

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C «ALINA » S.A Scurt istoric al S.C «ALINA » S.A La data de 26.01.2000 a luat fiinta Societatea comerciala...

Grile Dreptul Afacerilor

1. . Dupa felul subiectelor lor, raporturile civile pot fi grupate in: a) raporturi numai intre persoane fizice b) raporturi numai intre persoane...

Studiu de caz privind monopolul și politică antitrust

1. STUDIU DE CAZ PRIVIND POSIBILA ÎNCALCARE A CONCURENTEI DE CATRE COMPANIA NATIONALA POSTA ROMÂNA. SA PRIVIND SERVICIILE FINANCIAR POSTALE...

Negociere și Contractare

. Specificul tranzacţiilor de comerţ exterior 1. Tranzacţia de comerţ exterior: definire, fundamentare 1.1. Sfera afacerilor internaţionale 1.2....

Relații comerciale internaționale și corespondență

CURSUL 1 MANAGEMENTUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE A. Aspecte generale ale managementului internaţional B. Funcţiile managementului...

Drept Comercial - Contracte

SCURTA PREZENTARE DREPTUL COMERCIAL. NOŢIUNE, OBIECT, EVOLUŢIE, IZVOARE II.1. Noţiunea, obiectul şi evoluţia dreptului comercial Noţiune. În...

Curs birotică anul I

1. INTRODUCERE ÎN BIROTICA 1.1 Definirea biroticii În ultimele doua decenii, miniaturizarea si scaderea pretului componentelor electronice au...

Ai nevoie de altceva?