Eficiența investițiilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 2 fișiere: ppt
Pagini : 66 în total
Mărime: 271.02KB (arhivat)
Publicat de: Laura Morar
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Conceptul de investiţii

Investiţia poate fi definită ca o cheltuială efectuată de către persoane fizice sau juridice cu scopul de a obţine bunuri sau servicii.

Prin investiţie se înţelege factorul economic concretizat în resurse materiale, financiare şi de forţă de muncă, în vederea înlocuirii mijloacelor de producţie uzate, perfecţionării mijloacelor de producţie deja existente sau creării unor noi mijloace de producţie, cu scopul obţinerii unor efecte economice eşalonate în timp şi care în sumă totală să fie superioare cheltuielilor iniţiale

În economia comunistă, investiţia reprezenta numai ceea ce se aloca pentru crearea şi dezvoltarea bazei materiale de producţie şi a celei pentru sectorul social-cultural.

Trecerea la economia de piaţă a impus o schimbare a opticii privind noţiunea de investiţie, determinată de concurenţă, de circulaţia capitalului pe piaţă, de câştigul aşteptat.

În această situaţie investiţia este privită de la sursa de acoperire a cheltuielilor determinate de operaţiunea de investiţie. Astfel, investiţiile sunt înţelese ca reprezentând acea parte de profit destinată formării capitalului.

Investiţiile comportă două etape distincte.

Prima etapă este aceea a procesului de investire, care constă în realizarea obiectivelor investiţionale pe baza unor resurse, etapă în care investiţiile nu produc, ele fiind însuşi rezultatul unui proces de producţie.

A doua etapă se caracterizează prin participarea investiţiilor, materializate la procesul de producţie

Investiţiile joacă un rol important în etapa actuală la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane şi anume la protecţia mediului înconjurător, la refacerea echilibrului ecologic, acolo unde uneori din ignoranţă acesta a fost rupt.

Investiţiile mai pot fi privite şi ca un liant între generaţii prin crearea de noi locuri de muncă pentru generaţia tânără dar şi prin moştenirea de capital fix pe care aceasta le primeşte de la generaţiile anterioare.

Sintetizând investiţiile trebuie să releve faptul că;

reprezintă o plasare de bani într-o acţiune, într-un proiect, operaţiune pentru a crea un spor de venit, atât la nivelul individului cât şi la nivelul agentului economic;

scopul urmărit nu este numai de a obţine o creştere a cantităţii de bunuri sau servicii ci şi a unui câştig (profit);

există un decalaj de timp între momentul investirii şi momentul obţinerii rezultatelor;

sunt o cheltuială certă, efectuată cu scopul obţinerii în viitor a unor rezultate adesea incerte din acest punct de vedere investiţiile comportă un anumit risc.

Clasificarea investiţiilor Investiţiile se pot clasifica în funcţie de mai multe criterii

După destinaţia obiectivelor de investiţii avem: investiţii productive şi investiţii neproductive.

Investiţiile productive sunt cele care participă în mod nemijlocit la obţinerea producţiei (plantaţiile pomiviticole, adăposturile pentru creşterea animalelor, capacităţile de prelucrare a produselor de origine vegetală şi animală) tractoarele, maşinile agricole, instalaţii, utilaje, echipamente).

Investiţiile neproductive sunt cele care nu participă la obţinerea producţiei, dar ele contribuie la buna desfăşurare a procesului de producţie, cum ar fi: clădirile în care se găsesc birourile, cantina, garajele, spaţiile de depozitare a producţiei.

Conținut arhivă zip

  • Eficienta Investitiilor
    • CAP I EF. INV..ppt
    • CAPITOLUL II EF. INV..ppt

Alții au mai descărcat și

Managementul întreprinderilor agricole

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia şi definirea conceptului de management Managementul, sub aspectul elementelor sale de...

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii (rol, funcţii) Factorii ecologici care acţionează în sistemul culturilor de câmp şi horticol Ecosistemul agricol →...

Biochimie

Cind o persoana merge, plaminii suplimenteaza celulele cu oxigen astfel incit acopera necesarul de ATP al organismului. DAR, ce se intimpla cind o...

Designul Ambalajelor

Un ambalaj de calitate trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe tehnice, constructive, economice şi de durabilitate. La acestea s-a adăugat o...

Conservarea biodiversității

Definitii: Conservare: un ansamblu de masuri necesare pentru mentinerea sau restabilirea habitatelor naturale si populatiilor speciilor din fauna...

Subproduse Vegetale

Ca produse secundare de bază de la vinificaţie se consideră următoarele: — tescovina, care rezultă de la presarea strugurilor în cazul preparării...

Cursuri Plante Medicinale

1. GENERALITĂŢI 1.1. IMPORTANŢA CULTIVĂRII PLANTELOR MEDICINALE Plantele medicinale sunt o categorie de specii vegetale care acumulează în unele...

Tehnologia creșterii plantelor

Cerintele plantelor leguminoase fata de factorii de mediu Cerintele fata de temperatura 1-Factorul climatic-cel mai important care limiteaza...

Te-ar putea interesa și

Riscul în Procesul Decional

INTRODUCERE Incertitudinea şi riscul reprezintă două coordonate ale mediului economic în care agenţii economici îşi desfăşoară activitatea....

Studiu privind eficiența investițiilor de capital pentru modernizarea și dezvoltarea capacității de producție la SC Catex SA Călărași

INTRODUCERE Prezenta ucrare ratează osibilitatea odernizării i ezvoltării apacităţii e roducţie C CATEX” A ălăraşi rintr-o nvestiţie inanţată in...

Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă

ADNOTARE la teza de licenta in ştiinţe economice cu tema: “Fundamentarea deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta”...

Eficiență și risc în activitatea economică

INTRODUCERE Într-o economie de tip simplificat agenţii economici au fost obişnuiţi ca “regulile jocului” să fie dictate. Directivele, normele,...

Evaluarea eficienței economice a unui proiect de investiții prin metodologia BIRD - Fabrica de Malț Târgoviște

CAPITOLUL I INVESTITIILE SI EFICIENTA ECONOMICA A ACESTORA 1.1. INVESTITIILE – SUPORT MATERIAL AL DEZVOLTARII ECONOMICE Procesul cresterii...

Modalități de creștere a eficienței economice prin modernizare și restructurare pe exemplul SC Emailul SA Mediaș

IMPORTANTA RESTRUCTURARII INDUSTRIEI PRIN MODERNIZARE, TEHNOLOGIZARE CAPITOLUL I IMPORTANTA RESTRUCTURARII INDUSTRIEI PRIN RETEHNOLOGIZARE,...

Plan de afaceri pentru eficiența investițiilor - SC Petrumi SRL

Societatea Comerciala PETRUMI S.R.L. Hirlau este o societate cu capital integral privat, având statut de persoana juridica, inscrisa la Camera de...

Studiu privind particularitățile finanțării și eficiența investițiilor în agricultură

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND INVESTIŢIILE 1.1. CONCEPTUL DE INVESTIŢII Conceptul de investiţii atât în teoria cât şi în practica economică este...

Ai nevoie de altceva?