Împăduriri

Curs
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 200 în total
Cuvinte : 84419
Mărime: 13.26MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. PARTEA I: SEMINŢE FORESTIERE
 2. 1. BAZELE PRODUCŢIEI DE SEMINŢE FORESTIERE
 3. 1.1. Clasificarea materialelor forestiere de reproducere şi a materialului de bază
 4. 1.2. Delimitarea regiunilor de provenienţă şi transferul materialelor forestiere de reproducere
 5. 1.3. Factorii ce influenţează fructificarea plantelor lemnoase
 6. 1.4. Vârsta de fructificare
 7. 1.5. Fenofazele de reproducere şi periodicitatea fructificaţiei plantelor lemnoase
 8. 2. RECOLTAREA, PROCESAREA FRUCTELOR ŞI CONDIŢIO-NAREA SEMINŢELOR FORESTIERE
 9. 2.1. Recoltarea fructelor şi seminţelor
 10. 2.1.1. Perioada de recoltare
 11. 2.1.2. Metode şi mijloace de recoltare
 12. 2.2. Procesarea fructelor şi condiţionarea seminţelor
 13. 2.2.1. Procesarea fructelor de foioase
 14. 2.2.2. Procesarea fructelor de răşinoase (conurilor)
 15. 2.2.3. Condiţionarea seminţelor
 16. 3. CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR FORESTIERE
 17. 3.1. Certificarea materialelor forestiere de reproducere
 18. 3.2. Formarea eşantioanelor pentru controlul calităţii seminţelor
 19. 3.3. Însuşirile fizice ale seminţelor forestiere
 20. 3.4. Însuşirile germinative ale seminţelor forestiere
 21. 3.5. Organizarea controlului calităţii seminţelor
 22. 4. PĂSTRAREA ŞI PREGĂTIREA SEMINŢELOR FORESTIERE PENTRU SEMĂNAT
 23. 4.1. Longevitatea seminţelor şi necesitatea păstrării acestora
 24. 4.2. Fenomene ce pot avea loc în masa de seminţe în timpul păstrării
 25. 4.3. Păstrarea, ambalarea şi transportul seminţelor
 26. 4.4. Pregătirea seminţelor pentru semănat
 27. 4.4.1. Particularităţile procesului de germinare a seminţelor forestiere
 28. 4.4.2. Tratamente pentru înlăturarea repausului profund: forţarea şi stratificarea seminţelor
 29. 4.4.3. Tratamente pentru stimularea germinaţiei, dezinfectarea seminţelor şi activarea creşterii plantulelor
 30. PARTEA A II – A: PEPINIERE FORESTIERE
 31. 5. ORGANIZAREA PEPINIERELOR FORESTIERE
 32. 5.1. Clasificarea pepinierelor şi a sortimentelor de puieţi
 33. 5.2. Tehnologii de producere a puieţilor forestieri
 34. 5.3. Spaţii şi medii de cultură în pepinieră
 35. 5.4. Amplasarea, suprafaţa şi forma pepinierei
 36. 5.5. Organizarea terenului în pepinieră
 37. 6. AMELIORAREA FERTILITĂŢII SOLULUI ÎN PEPINIERĂ
 38. 6.1. Lucrarea solului
 39. 6.2. Asolamente
 40. 6.3. Administrarea îngrăşămintelor
 41. 6.4. Amendamentarea solului
 42. 7. ÎNMULŢIREA GENERATIVĂ A PLANTELOR LEMNOASE
 43. 7.1. Particularităţile înmulţirii generative şi metode de semănare
 44. 7.2. Perioada, adâncimea, desimea şi norma de semănare
 45. 7.3. Producerea puieţilor în recipiente
 46. 8. ÎNMULŢIREA VEGETATIVĂ A PLANTELOR LEMNOASE
 47. 8.1. Particularităţile înmulţirii vegetative
 48. 8.2. Butăşirea cu butaşi de lujer
 49. 8.3. Butăşirea cu butaşi de rădăcină
 50. 8.4. Altoirea
 51. 8.5. Marcotarea
 52. 9. ÎNGRIJIREA CULTURILOR ÎN PEPINIERĂ ŞI RECOLTAREA PUIEŢILOR
 53. 9.1. Îngrijirea culturilor în pepinieră
 54. 9.1.1. Necesitatea aplicării lucrărilor de îngrijire a culturilor în pepinieră
 55. 9.1.2. Mulcirea
 56. 9.1.3. Umbrirea culturilor
 57. 9.1.4. Irigarea culturilor
 58. 9.1.5. Combaterea mecanică a buruienilor şi a crustei
 59. 9.1.6. Combaterea chimică a buruienilor
 60. 9.1.7. Combaterea dăunătorilor biotici vegetali (plante inferioare) şi animali
 61. 9.2. Repicarea puieţilor
 62. 9.3. Lucrări de formare a rădăcinilor şi coroanelor puieţilor în pepinieră
 63. 9.4. Recoltarea, păstrarea şi transportul puieţilor
 64. 9.4.1. Evaluarea producţiei de puieţi
 65. 9.4.2. Recoltarea puieţilor
 66. 9.4.3. Sortarea puieţilor
 67. 9.4.4. Păstrarea, ambalarea şi transportul puieţilor

Extras din curs

I n t r o d u c e r e

În ultimele decenii, în ţara noastră au fost publicate mai multe lucrări de o deosebită valoare didactică şi ştiinţifică în domeniile seminţelor forestiere, pepinierelor forestiere şi tehnologiilor de instalare pe cale artificială a vegetaţiei forestiere. O contribuţie importantă în acest sens au avut cei care au slujit cu profesionalism şi dăruire disciplina de Împăduriri la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov: profesor dr.ing. Atanasie Haralamb, profesor dr.ing. Ioan Damian, profesor dr.ing. Filofteia Negruţiu şi profesor dr.ing. Gheorghe Florescu.

Continuând realizările didactice din domeniul împăduririlor ale profesorilor şcolii braşovene, lucrarea de faţă îşi propune să selecteze, să sistematizeze cunoştinţele acumulate în timp în acest domeniu şi să actualizeze cu informaţii recente, din ţară şi străinătate, cunoştinţele privind seminţele forestiere, pepinierele silvice şi instalarea pe cale artificială a pădurii. Apariţia acestei lucrări a fost determinată şi de necesitatea prezentării noilor reglementări şi standarde privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere, precum şi de nevoia de a adapta structura şi conţinutul cursului de Împăduriri la cerinţele recentei reorganizări a învăţământului superior de specialitate.

Lucrarea este structurată în trei părţi: Seminţe forestiere, Pepiniere forestiere şi Tehnologii de instalare a culturilor forestiere. În prima parte sunt prezentate bazele producţiei de seminţe forestiere, recoltarea şi procesarea fructelor şi seminţelor, controlul calităţii seminţelor forestiere, păstrarea şi pregătirea seminţelor pentru semănat. Partea a doua prezintă modul de organizare a pepinierelor forestiere, ameliorarea fertilităţii solului în pepiniere, înmulţirea generativă şi vegetativă a plantelor lemnoase, precum şi îngrijirea şi recoltarea puieţilor forestieri. În partea a treia sunt sistematizate principalele aspecte ale instalării pe cale artificială a arboretelor: alegerea şi asocierea speciilor, pregătirea terenului şi a solului pentru împăduriri, tehnologiile de instalare a culturilor forestiere, evaluarea reuşitei împăduririlor şi îngrijirea culturilor forestiere.

Această lucrare se adresează în primul rând studenţilor facultăţilor de silvicultură, precum şi specialiştilor din sectorul silvic. Având în vedere complexitatea domeniului abordat, lucrarea este susceptibilă de unele îmbunătăţiri. De aceea, orice observaţie sau sugestie este binevenită, contribuind la îmbunătăţirea unei ediţii viitoare a lucrării.

Autorul

PARTEA I: SEMINŢE FORESTIERE

1. BAZELE PRODUCŢIEI DE SEMINŢE FORESTIERE

1.1. Clasificarea materialelor forestiere de reproducere şi a materialului de bază

Materialele forestiere de reproducere utilizate pentru înmulţirea speciilor forestiere sunt clasificate în trei mari categorii (*, 2004):

1) seminţe - seminţe, conuri şi fructe (din care, după procesare, se obţin seminţe) destinate producerii de puieţi forestieri;

2) puieţi - puieţi obţinuţi pe cale artificială din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale;

3) părţi de plante - folosite ca atare (butaşi de lujeri, muguri, frunze, rădăcini) sau folosite în micropropagare (explante sau embrioni) pentru producerea puieţilor forestieri.

Sursa din care se obţin materialele forestiere de reproducere poartă denumirea de material de bază (*, 2004). Materialul de bază poate fi reprezentat de către:

1) arbore-sursă – un arbore izolat sau dintr-un arboret nedeclarat ca material de bază, din care se recoltează seminţe ori părţi de plante;

2) arboret - diviziune a pădurii în suprafaţă de minimum 0,25 ha, caracterizată prin condiţii staţionale şi de vegetaţie asemănătoare şi care reclamă aceleaşi măsuri de gospodărire;

3) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi pe cale sexuată (prin polenizare), cu care ulterior se înfiinţează plantaje. Polenizarea poate fi: liberă (half-sib - numai componenta maternă este identificată) sau controlată (full-sib - ambele componente parentale sunt identificate). Totalitatea indivizilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie;

4) clonă - totalitatea arborilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet) prin înmulţire vegetativă (butăşire, altoire, micropropagare etc.);

5) plantaj (livadă seminceră) - o cultură forestieră constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii identificate în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat;

6) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec, în proporţii definite, din care se obţin părţi de plante pentru înmulţirea vegetativă.

În conformitate cu sistemul naţional de clasificare a materialului forestier de reproducere (identic cu cel al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, la care este afiliată şi România), acesta se împarte în patru categorii distincte: (1) din sursă identificată, (2) selecţionat, (3) calificat, (4) testat, fiecare categorie etichetând-se cu o culoare diferită (tabelul 1.1).

Bibliografie

ABRUDAN, I.V., NEGRUTIU, F, GUREAN, D., 1993: The use of containers in forest tree seedling production. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series BI, Vol. XXXV, Brasov, ISSN 1223-9631.

ABRUDAN, I.V., BLUJDEA, V., PAHONTU, C., 2002: Impădurirea terenurilor degradate din România în contextul eforturilor de diminuare a impactului schimbărilor climatice. Revista Pădurilor, nr.3, Bucureşti, ISSN 1220-2363.

ABRUDAN, I.V., PAHONTU, C., NEGRUTIU, F., FLORESCU, Gh., 2002: Aspecte privind lucrările de împăduriri efectuate în România în perioada 1991-2001. Pădurea şi viitorul, Braşov.

AHRENS, F.J., 1961: Chemical Control of Weeds in Nursery Plantings, Bulletin 638, New Haven.

ALDHOUS, J.R., MASON, W.L., 1994: Forest Nursery Practice. Bulletin 111. Forestry Commission, Marea Britanie.

ALEXE, A., 1986: Analiza sistematică a fenomenului de uscare a cvercineelor şi cauzele acestuia (IV, V şi VI). Revista Pădurilor, nr.1, nr.2 şi nr.3.

BARBU, I., 1991: Moartea bradului – un simptom al degradării molidului. Editura Ceres, Bucureşti.

BUCURESCU, N. ş.a., 1969: Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole. Ed. Agrosilvică, Bucureşti.

BUDOI, G. şi PENESCU, A., 1996: Agrotehnica. Ed. Ceres, Bucureşti.

CEAUSESCU, I., NEGRILA, A., ISAC, I., LAZAR, A., 1982: Pomicultură. Ed. Ceres, Bucureşti.

CHIRITA, C., ş.a., 1981: Pădurile României. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti.

CIORTUZ, I., 1981: Amelioraţii silvice. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

CIORTUZ, I., 1991: Îndrumar de aplicaţii practice la amelioraţii silvice. Reprografia Universităţii "Transilvania" Braşov.

CONSTANTINESCU, N., 1973: Regenerarea arboretelor. Ed. II., Editura Ceres, Bucureşti.

DAMIAN, I. ş.a., 1964: Cercetări asupra variabilităţii şi calităţii seminţelor de pin în funcţie de proporţia lor în arbore. Revista Pădurilor, nr.11, Bucureşti.

DAMIAN, I., 1978: Împăduriri. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

DAMIAN, I., FLORESCU GH., 1972: Cercetări asupra unor culturi de brad din Podişul Târnavelor. Revista Pădurilor, nr.3.

Preview document

Împăduriri - Pagina 1
Împăduriri - Pagina 2
Împăduriri - Pagina 3
Împăduriri - Pagina 4
Împăduriri - Pagina 5
Împăduriri - Pagina 6
Împăduriri - Pagina 7
Împăduriri - Pagina 8
Împăduriri - Pagina 9
Împăduriri - Pagina 10
Împăduriri - Pagina 11
Împăduriri - Pagina 12
Împăduriri - Pagina 13
Împăduriri - Pagina 14
Împăduriri - Pagina 15
Împăduriri - Pagina 16
Împăduriri - Pagina 17
Împăduriri - Pagina 18
Împăduriri - Pagina 19
Împăduriri - Pagina 20
Împăduriri - Pagina 21
Împăduriri - Pagina 22
Împăduriri - Pagina 23
Împăduriri - Pagina 24
Împăduriri - Pagina 25
Împăduriri - Pagina 26
Împăduriri - Pagina 27
Împăduriri - Pagina 28
Împăduriri - Pagina 29
Împăduriri - Pagina 30
Împăduriri - Pagina 31
Împăduriri - Pagina 32
Împăduriri - Pagina 33
Împăduriri - Pagina 34
Împăduriri - Pagina 35
Împăduriri - Pagina 36
Împăduriri - Pagina 37
Împăduriri - Pagina 38
Împăduriri - Pagina 39
Împăduriri - Pagina 40
Împăduriri - Pagina 41
Împăduriri - Pagina 42
Împăduriri - Pagina 43
Împăduriri - Pagina 44
Împăduriri - Pagina 45
Împăduriri - Pagina 46
Împăduriri - Pagina 47
Împăduriri - Pagina 48
Împăduriri - Pagina 49
Împăduriri - Pagina 50
Împăduriri - Pagina 51
Împăduriri - Pagina 52
Împăduriri - Pagina 53
Împăduriri - Pagina 54
Împăduriri - Pagina 55
Împăduriri - Pagina 56
Împăduriri - Pagina 57
Împăduriri - Pagina 58
Împăduriri - Pagina 59
Împăduriri - Pagina 60
Împăduriri - Pagina 61
Împăduriri - Pagina 62
Împăduriri - Pagina 63
Împăduriri - Pagina 64
Împăduriri - Pagina 65
Împăduriri - Pagina 66
Împăduriri - Pagina 67
Împăduriri - Pagina 68
Împăduriri - Pagina 69
Împăduriri - Pagina 70
Împăduriri - Pagina 71
Împăduriri - Pagina 72
Împăduriri - Pagina 73
Împăduriri - Pagina 74
Împăduriri - Pagina 75
Împăduriri - Pagina 76
Împăduriri - Pagina 77
Împăduriri - Pagina 78
Împăduriri - Pagina 79
Împăduriri - Pagina 80
Împăduriri - Pagina 81
Împăduriri - Pagina 82
Împăduriri - Pagina 83
Împăduriri - Pagina 84
Împăduriri - Pagina 85
Împăduriri - Pagina 86
Împăduriri - Pagina 87
Împăduriri - Pagina 88
Împăduriri - Pagina 89
Împăduriri - Pagina 90
Împăduriri - Pagina 91
Împăduriri - Pagina 92
Împăduriri - Pagina 93
Împăduriri - Pagina 94
Împăduriri - Pagina 95
Împăduriri - Pagina 96
Împăduriri - Pagina 97
Împăduriri - Pagina 98
Împăduriri - Pagina 99
Împăduriri - Pagina 100
Împăduriri - Pagina 101
Împăduriri - Pagina 102
Împăduriri - Pagina 103
Împăduriri - Pagina 104
Împăduriri - Pagina 105
Împăduriri - Pagina 106
Împăduriri - Pagina 107
Împăduriri - Pagina 108
Împăduriri - Pagina 109
Împăduriri - Pagina 110
Împăduriri - Pagina 111
Împăduriri - Pagina 112
Împăduriri - Pagina 113
Împăduriri - Pagina 114
Împăduriri - Pagina 115
Împăduriri - Pagina 116
Împăduriri - Pagina 117
Împăduriri - Pagina 118
Împăduriri - Pagina 119
Împăduriri - Pagina 120
Împăduriri - Pagina 121
Împăduriri - Pagina 122
Împăduriri - Pagina 123
Împăduriri - Pagina 124
Împăduriri - Pagina 125
Împăduriri - Pagina 126
Împăduriri - Pagina 127
Împăduriri - Pagina 128
Împăduriri - Pagina 129
Împăduriri - Pagina 130
Împăduriri - Pagina 131
Împăduriri - Pagina 132
Împăduriri - Pagina 133
Împăduriri - Pagina 134
Împăduriri - Pagina 135
Împăduriri - Pagina 136
Împăduriri - Pagina 137
Împăduriri - Pagina 138
Împăduriri - Pagina 139
Împăduriri - Pagina 140
Împăduriri - Pagina 141
Împăduriri - Pagina 142
Împăduriri - Pagina 143
Împăduriri - Pagina 144
Împăduriri - Pagina 145
Împăduriri - Pagina 146
Împăduriri - Pagina 147
Împăduriri - Pagina 148
Împăduriri - Pagina 149
Împăduriri - Pagina 150
Împăduriri - Pagina 151
Împăduriri - Pagina 152
Împăduriri - Pagina 153
Împăduriri - Pagina 154
Împăduriri - Pagina 155
Împăduriri - Pagina 156
Împăduriri - Pagina 157
Împăduriri - Pagina 158
Împăduriri - Pagina 159
Împăduriri - Pagina 160
Împăduriri - Pagina 161
Împăduriri - Pagina 162
Împăduriri - Pagina 163
Împăduriri - Pagina 164
Împăduriri - Pagina 165
Împăduriri - Pagina 166
Împăduriri - Pagina 167
Împăduriri - Pagina 168
Împăduriri - Pagina 169
Împăduriri - Pagina 170
Împăduriri - Pagina 171
Împăduriri - Pagina 172
Împăduriri - Pagina 173
Împăduriri - Pagina 174
Împăduriri - Pagina 175
Împăduriri - Pagina 176
Împăduriri - Pagina 177
Împăduriri - Pagina 178
Împăduriri - Pagina 179
Împăduriri - Pagina 180
Împăduriri - Pagina 181
Împăduriri - Pagina 182
Împăduriri - Pagina 183
Împăduriri - Pagina 184
Împăduriri - Pagina 185
Împăduriri - Pagina 186
Împăduriri - Pagina 187
Împăduriri - Pagina 188
Împăduriri - Pagina 189
Împăduriri - Pagina 190
Împăduriri - Pagina 191
Împăduriri - Pagina 192
Împăduriri - Pagina 193
Împăduriri - Pagina 194
Împăduriri - Pagina 195
Împăduriri - Pagina 196
Împăduriri - Pagina 197
Împăduriri - Pagina 198
Împăduriri - Pagina 199
Împăduriri - Pagina 200

Conținut arhivă zip

 • Impaduriri.doc

Alții au mai descărcat și

Înființare pepinieră

Referat Înfiintare pepiniera Tema referatului: Pentru satisfacerea nevoilor de puieti pe specii si sortimente in vederea executarii lucrarilor...

Cultura Vițelor Altoite în Solarii pe Sol Ameliorat

Este tehnologia cea mai des întâlnită în practica de producere a viţelor altoite în solarii. Această tehnologie de cultură a fost elaborată la noi...

Pedologie

OBIECTUL ŞI ROLUL PEDOLOGIEI ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII 1.1. OBIECTUL PEDOLOGIEI Pedologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul solului (din...

Apicultura

Noile cerinte care sunt adresate apicultorilor romani sunt multe si complexe.Cine vrea astazi sa exporte un produs apicol trebuie sa acorde...

Îngrijirea vinurilor după obținere

După desăvarșirea fermentației, în timpul evoluției sale, vinul necesită o serie de îngrijiri și tratamente menite să-l conserve și chiar să-i...

Căpșunul și coacăzul negru

CĂPŞUNUL Importanţa culturii Datorită capacităţii mari de producţie, conţinutului ridicat de vitamina C şi alte substanţe nutritive, căpşunul...

Chimie generală

Disciplina "Chimie generală", în conformitate cu programa analitică, își propune:însușirea noțiunilor fundamentale de chimie privind...

Floricultura

Floricultura - este ştiinţa şi ramura horticulturii care se ocupă cu studiul particularităţilor biologice, morfologice, ecologice, tehnologice cu...

Te-ar putea interesa și

Proiect diplomă - împăduriri forestiere

CAP.I. DESCRIEREA GENERALĂ A UNITĂŢII DE PRODUCŢIE 1. 1. Localizarea geografică şi situaţia administrativă Unitatea de producţie U.P. II. Belchia...

Împăduriri

În vederea folosirii raţionale a potenţialului productiv al fondului forestier, a sporirii capacităţii de producţie şi protecţie a pădurii este...

Perdele forestiere din câmpul Olteniei

Introducere Ca parte semnatară a “Convenţiei privind Combaterea Deşertificării” din 1994, România trebuie să-şi aducă contribuţia la realizarea...

Împăduriri

PIESE SCRISE 1. Descrierea unitAtii de bazA (de productie) 1.1. Asezarea geograficA. Padurea de folosinta forestiera apartinand comunei...

Împăduriri

1. Descrierea unităţii de bază (de producţie) 1.1.Aşezare geografică Unitatea de producţie III Pades face parte din ocolul silvic Ana-Lugojana,...

Împăduriri

Tema referatului: Pentru satisfacerea necesarului de puieti pe specii si sortimente în vederea executarii lucrarilor anuale de împaduriri din...

Împăduriri

1. Surse de seminte Plantaje pentru producerea de seminţe forestiere Plantajele, cunoscute şi sub denumirea de plantaţii semincere, sunt culturi...

Soluția optimă de împădurire a unei suprafețe

Argumentul lucrării Suprafaţa care face obiectul acestui studiu este o porţiune neregenerată de 3,5 ha, parte din ua 36A din UP II Dolheşti,...

Ai nevoie de altceva?