Metode și substanțe de stingere a incendiilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 11764
Mărime: 775.86KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Driha Constantin

Cuprins

 1. 1. FIȘA OBIECTIVULUI ... pag. 3
 2. 2. PROCEDEE ȘI SUBSTANȚE DE STINGERE A INCENDIILOR ... pag. 8
 3. Introducere ..pag. 8
 4. 2.1. Aspecte generale. Baza legală pag.9
 5. 2.2. PROCEDEE DE STINGERE A INCENDIILOR pag. 10
 6. 2.2.1. Procedee de întrerpere a procesului de ardere pag. 10
 7. 2.2.2. Folosirea substanțelor explozive 15
 8. 2.2.3. Reducerea temperaturii substanțelor prin amestecarea maselor de lichid aprinse . pag. 15
 9. 2.2.4. Îndepărtarea substanțelor combustibile din zona de ardere ... pag. 16
 10. 2.2.5. Inovații în domeniu - Procedee moderne de stingere a incendiilor ... pag. 15
 11. 2.3. SUBSTANȚE DE STINGERE A INCENDIILOR ...pag. 19
 12. 2.3.1. Apa .. pag. 19
 13. 2.3.2. Substanțe de stingere prin izolare .. pag. 26
 14. 2.4. Pulberile stingătoare .. pag. 30
 15. 2.5. Aburul ... pag. 32
 16. 2.6. Substanțe de stingere prin inhibiție chimică . pag. 32
 17. 2.7. Înocuitori de haloni ... pag. 33
 18. 2.8. Substanțe folosite pentru reducerea conținutului de oxigen din zonă ... pag. 33
 19. 2.8.1. Azotul . pag. 35
 20. 2.8.2 ARGONITE pag. 35
 21. 2.8.3. INERGEN .. pag. 35
 22. 2.9. Stingătoarele .. pag. 36
 23. CONCLUZII .. pag. 38
 24. BIBLIOGRAFIE ... pag. 40

Extras din curs

1. FIȘA OBIECTIVULUI

ANEXA nr. 1 la ORDINUL 163/2007 - NORME GENERALE de apărare împotriva incendiilor, art. 18, lit. b, prevede că documentele și evidențele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatoriloreconomici/instituțiilor menționate la art. 5 lit. c) trebuie să cuprindă și fișa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, aprobat prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1.474/2006,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006. Un exemplar din fișa obiectivului se trimite la Inspectoratul Județean/al municipiului București pentru Situații de Urgență.

Ordinul nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate stabilește în ANEXA nr. 4 modelul Fișei obiectivului pentru operatorii econimici și instituții.

Prezentăm în continuare Fișa obiectivului Serviciului Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Reșița.

2. PROCEDEE ȘI SUBSTANȚE DE STINGERE A INCENDIILOR

Introducere

Focul este fenomenul care apare atunci când, în același timp și spațiu, se află simultan o cantitate suficientă de material combustibil, oxigen (aer) și o sursă de aprindere. În practică, se spune că se produce foc atunci când se formează așa-numitul TRIUNGHI AL FOCULUI, ale cărui laturi egale sunt denumite: material combustibil, aer si sursa de aprindere. Dacă una din laturile triunghiului nu există, nu apare focul.

Când focul nu mai poate fi controlat este vorba despre un incendiu, moment în care devine necesară intervenția fortelor și mijloacelor de stingere pentru lichidarea acestuia.

Incendiul poate fi definit drept o ardere, o reacție de oxidare rapidă a unei substanțe în prezența oxigenului atmosferic, cu dezvoltare de căldură, și în general, însoțită de lumină.

Stingerea incendiilor reprezintă totalitatea acțiunilor de limitare și întrerupere a procesului ardere prin utilizarea de metode, procedee și mijloace specifce.

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, național, cu

caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condițiile prezentei legi, autoritățile

administrației publice centrale și locale, precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul României.

Am ales să tratez tema procedeelor și substanțelor utilizate la stingerea incendiilor din dorința de a contura în linii generale un aspect pe care îl consider primordial în reușita operațiilor de intervenție.

În capitolele următoare am prezentat substanțele cele mai eficiente și mai utilizate în parctica cotidiană în cadrul procedeelor de stingere a incendiilor.

Bibliografie

Bălulescu P., Cauzele tehnice ale incendiilor și prevenirea lor, Editura Tehnică, București, 1971

Bălulescu P., Călinescu V. și alții, Noțiuni de fizică și chimie pentru pompieri, Comandamentul Pompierilor, București, 1971

Bălulescu P., Stingerea incendiilor, Editura Tehnică, București, 1981

Chițu L., Ghid protecția muncii, Editura LVS Crepuscul, Prahova, 2002

LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Buletinul Pompierilor - Anul XII - 2/2014/Serie nouă

ORDINUL 163/2007 - NORME GENERALE de apărare împotriva incendiilor

Ordinul 712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea îndomeniul protecției civile

Protecția muncii - Culegere de acte normative, Editura Meteor Publishing, Craiova, 2008

WEBOGRAFIE:

http://isuolt.ro/wp-content/uploads/2013/10/Buletinul-Pompierilor-nr.-2-din-2014.pdf

http://www.isujialomita.eu/wp-content/uploads/Informare_preventiva/Procedee-stingere-incendii.pdf

http://www.stingatoare.org/stingatoare-de-incendiu.php

https://ro.wikipedia.org/wiki/Stingerea_incendiilor

Preview document

Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 1
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 2
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 3
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 4
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 5
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 6
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 7
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 8
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 9
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 10
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 11
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 12
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 13
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 14
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 15
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 16
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 17
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 18
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 19
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 20
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 21
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 22
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 23
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 24
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 25
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 26
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 27
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 28
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 29
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 30
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 31
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 32
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 33
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 34
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 35
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 36
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 37
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 38
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 39
Metode și substanțe de stingere a incendiilor - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Metode si substante de stingere a incendiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Raport de evaluare

Scrisoare de transmitere Proprietate imobiliară - situată în județul Iași Beneficiari: Țapu Mihai și Țapu Adriana Proprietari: Țapu Mihai și...

Cerinte, reglementări și recomandări privind asigurarea calității

I. CERINTE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII 1. Cerinte ISO 9000 Sistemul calitate: - nu se refera nu numai la calitatea dorita a produsului fizic ci...

Managementul calității totale

1. CONCEPT, TERMINOLOGIE ÎN DOMENIUL CALITĂȚII Calitatea reprezintă ansamblul de caracteristici ale unei entități care îi conferă acesteia...

Elementele topografice ale terenului

Concret - pe teren se măsoară elementele liniare (distanțe orizontale și verticale) și unghiulare (unghiuri orizontale și verticale), formate din...

Protecția mediului

CURS 2 REGIMUL ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE ȘI AL PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR Ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor...

Metodica predării atletismului în școală

Locul atletismului in educatia fizica si sportul scolar 1.1. Curriculum National 1.1.1. Prevederi generale Curriculum-ul scolar de Educatie...

Istoria și trăsăturile limbii și culturii germane

Germania se află în centrul Europei, nu numai din punct de vedere geografic, ci și din punct de vedere economic, politic și cultural. Este a doua...

Fisă de control Medie-Amplitutine

1. Generalități Fișa de control este unul dintre “cele șapte instrumente statistice” utilizate în managementul calității. Ea a fost prezentată...

Te-ar putea interesa și

Instalații de Stingere cu Ceață de Apă

CAPITOLUL 1 NOŢIUNEA DE INCENDIU ŞI STINGEREA INCENDIILOR CU APĂ 1.1. Noţiunea de incendiu Dicţionarul limbii române defineşte incendiul...

Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere

REZUMAT Lucrarea de licenţă intitulată „Securitatea la incendiu a danelor petroliere” cuprinde informaţii referitoare la instalațiile de...

Organizarea apărării împotriva incendiilor la AF Mihalca

Cap. 1. PREVEDERI GENERALE Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor presupune: a) stabilirea structurilor cu atribuţii în...

Proiectarea unei centrale de avertizare fum, senzori la o navă petrolier de 35000 TDW

INTRODUCERE. Este bine cunoscut cã, dintre toate mijloacele de transport, transportul naval deţine ponderea cea mai mare atât datoritã faptului cã...

Proiect practică CFR Constanța

I. STRUCTURA DISTRICTULUI 1. NOTIUNI GENERALE REFERITOARE LA INFRASTRUCTURA FEROVIARA • Elementele infrastructurii feroviare -Identificarea...

Salamul Bănătean

CAP. I. GENERALITATI 1.1. Introducere Dintotdeauna, asigurarea alimentatiei a fost una din problemele vitale ale omenirii. Despre mâncare se...

Automatizarea fluxului tehnologic într-o fabrică de lapte

Capitolul 1. Introducere 1.1 Consideratii generale In ultimele decenii a aparut o crestere a complexitatii proceselor industriale si in acelasi...

Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la un obiectiv de tip Seveso S.C. Rafo Ploiești S.A

În prezent lumea trăieşte într-un mediu de securitate tot mai complex, cu schimbări rapide, cu implicaţii pe termen scurt, mediu sau lung. Pe plan...

Ai nevoie de altceva?