Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 10746
Mărime: 390.90KB (arhivat)
Publicat de: Ovidiu-Marcu Badea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pereuuuuuu

Cuprins

 1. Întroducere 2
 2. Repere istorice în evoluţia problematicilor şi conceptului de ingineria
 3. sistemelor de producţie 2
 4. 1. Sistemul de fabricaţie 3
 5. 1.1. Definirea şi delimitarea sistemului de fabricaţie 3
 6. 1.2. Funcţiile sistemului de fabricaţie 4
 7. 2. Date iniţiale pentru proiectarea producţiei mecanice de asamblare 6
 8. 2.1. Noţiuni generale pentru proiectarea producerii 6
 9. 2.2 Principalele probleme la proiectare 9
 10. 2.3 Proiectarea sistemelor automatizate (PSA)a secţiilor şi sectoarelor 10
 11. 3. Pregătirea datelor iniţiale şi ordinea proiectării producţiei
 12. mecanice de asamblare 11
 13. 3.1 Lucrările pînă la proiectare 11
 14. 3.2 Sarcină pentru proiectare 12
 15. 3.3 Proiectul de lucru şi documentaţia de lucru 13
 16. 4. Componenţa şi cantitatea utilajului tehnologic de bază 14
 17. 4.1. Principalele condiţii pentru alegerea componeţei utilajului tehnologic 14
 18. 4.2. Programa de producţie şi metodele de proiectare a secţiei 16
 19. 4.3. Metode de determinare a volumului de lucru şi numarului de utilaje
 20. pentru prelucrare şi asamblare 18
 21. 4.4. Calculul cantităţii utilajului tehnologic de bază şi locurilor de muncă
 22. pentru producţia în flux 19

Extras din curs

Întroducere

INGINERIA este o ramură a ştiinţelor aplicative care urmăreşte utilizarea resurselor naturale şi umane în folosul omenirii, cu preocupări îndeosebi asupra limitărilor inevitabile în raport cu cerinţele pe care le implică asemenea resurse.

Cuvântul inginerie şi derivatul ingenios provin din rădăcina aceluiaşi cuvânt din limba latină inginerare, a cărui semnificaţie este a crea. În engleza timpurie verbul engine însemna a născoci. Primele născociri au fost atribuite inginerilor militari (engine-er) şi au fost maşinile de război (war engines) precum catapultele, bombardele, turnurile de asalt sau podurile plutitoare. Opusul inginerului militar sub aspectul activităţilor a fost din cele mai vechi timpuri inginerul civil (de multe ori însă una şi aceeaşi persoană). Acesta aplica în esenţă aceleaşi cunoştinţe şi aptitudini dar nu pentru a distruge ci pentru a construi clădiri, drumuri, poduri, alimentări cu apă sau sisteme de canalizare.

PRODUCŢIE este un termen derivat din cuvântul produs şi care desemnează procesul de conversie a unui set de mărimi de intrare în mărimi de ieşire generic denumite produse, sub foarte diverse forme (produse materiale, servicii, procese, sisteme, etc).

SISTEM DE PRODUCŢIE este este categoria specifică de sistem care are ca intrări materiale, personal uman, echipamente, clădiri şi facilităţi tehnice (instalaţii pentru surse de energie, apă, aer etc), tehnologii, fonduri financiare şi alte resurse iar ca finalitate a procesului desfăşurat rezultă produsele.

Repere istorice în evoluţia problematicilor şi conceptului de

ingineria sistemelor de producţie

Se poate vorbi despre sisteme de producţie încă de la începuturile istoriei civilizaţiei umane, dovezile fiind remarcabilele vestigii păstrate de-a lungul secolelor: Piramidele egiptene, Partenonul grecesc, Marele zid chinezesc sau drumurile romane.

Pot fi apreciate câteva repere care marchează istoricul evoluţiei problematicilor specifice asociate conceptului de sistem de producţei şi anume: revoluţia industrială, dezvoltarea structurilor economice capitaliste primare, apariţia managementului ştiinţific, studiul factorului uman, cercetările operaţionale sau revoluţia în domeniul serviciilor. Unele dintre aceste repere merită descrise şi analizate distinct.

Sistemel de producţie anterioare anilor 1700 pot fi încadrate cu mice excepţii în categoria sistemelor casnice, deoarece activităţile umane erau legate de proppriul adăpost şi de rezolvarea unor nevoi individuale sau locale.

Perioada dintre cele două războaIe mondiale consacră pe scară largă preocupările pentru problematicile factorului uman şi alte domenii: metodele de lucru, măsurarea, evaluarea şi remunerarea muncii, teoria organizării, planificarea şi controlul producţIei.

Perioada celui de-al doilea război mondial marchează apariţia şi dezvoltarea unor tehnici şi metode consacrate sub titulatura de cercetări operaţionale, termenul operaţional fiind direct derivat din terminologia domeniului militar.

Perioada de după cel de-al doilea război mondial este marcată de apariţia, dezvoltarea şi implementarea unor metode tot mai evoluate, care au consacrat aplicaţiile unor domenii noi ale matematicii pentru sectorul activităţilor productive. Este vorba de metodele programării matematice, controlul statistic de calitate, teoria cozilor, teoria şi controlul stocurilor.

1. Sistem de fabricaţie

Fabricaţia constituie un proces parţial al “producţiei” de bunuri materiale (de tip industrial) având o componentă tehnică (funcţiuni şi structură) specifice.

Raportul (de ierarhizare) dintre conceptul de producţie şi cel de fabricaţie este un raport între ÎNTREG (producţia) şi PARTE (fabricaţia): producţia nu se poate realiza fără fabricaţie, iar fabricaţia nu are sens în afara producţiei.

Referitor la aceasta se impune definirea următorilor termeni: sarcina de fabricaţie, procedeu de fabricaţie, mijloace de fabricaţie, fabricaţia industrială.

Sarcina de fabricaţie stabileşte structurile ce urmează a fi realizate, configuraţiile lor şi relaţiile ce permit alcătuirea prin îmbinare (asamblare). Ea se elaborează prin activitatea de proiectare a procesului şi se materializează în documentaţia de execuţie. Conceptul sarcină de fabricaţie, reprezintă diferenţa calitativă ce desparte materia primă de produsul cu configuraţia finită.

Procedeul de fabricaţie este un mod sistematic de executare a unei operaţii sau şir de operaţii având ca scop realizarea unei părţi a sarcinii de fabricaţie. Suma procedeelor de fabricaţie aplicate pentru realizarea proceselor parţiale de fabricaţie formează tehnologia de fabricaţie.

Mijloace de fabricaţie – totalitatea mijloacelor de muncă (maşini, scule, dispozitive) necesare aplicării procedeelor de fabricaţie.

O caracteristică importantă a fabricaţiei o constituie neunivocitatea sarcină-procedeu, adică o sarcină de fabricaţie dată se poate realiza prin diferite procedee. Alegerea unui anumit procedeu depinde de cantitatea produselor realizate şi de costul procedeelor.

Fabricaţia industrială poate fi deci definită ca procesul de realizare a sarcinilor de fabricaţie, constând în transformarea materiei prime în obiecte – produs, prin aplicarea procedeelor de fabricare cu ajutorul mijloacelor de fabricaţie.

Preview document

Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 1
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 2
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 3
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 4
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 5
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 6
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 7
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 8
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 9
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 10
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 11
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 12
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 13
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 14
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 15
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 16
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 17
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 18
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 19
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 20
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 21
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 22
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 23
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 24
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 25
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 26
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 27
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 28
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 29
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 30
Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Notiuni Generale pentru Proiectarea Producerii.doc

Alții au mai descărcat și

Aplicarea metodei kanban pentru creșterea performanței unui proces de producție

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte studiul privind implementarea metodei Kanban pentru creşterea performanţei unui proces de...

Codul internațional de semnale - partea a doua

Codul Internaþional de Semnale Anumite cuvinte sau grupuri de litere au o semnificaþie aparte în cadrul comunicaþiilor efectuate, atunci când se...

Inginerie inovațională

Capitolul 1. Concept de innovare. Importanta innovarii 1.1. Inovatii de produs, inovatii de proces, inovatia tehnologica inovatia serviciilor....

Curs ISP

Evolutia ingineriei industriale Evoluţia ingineriei industriale este strâns legată de dezvoltarea proceselor economice. Se poate afirma că...

Informatica Managerială

TEMA I ORGANIZAREA INFORMAŢIEI Unităţi de învăţare: - Date şi informaţii - Tipuri de fişiere - Directoare şi dosare (foldere) în sistemele...

Inovație și invenție în inginerie

Umanitatea a fost dintotdeauna o societate bazată pe cunoaştere şi a evoluat ca atare. Această caracteristică este extrem de evidentă în perioada...

Curs Calitate

Capitolul 2. CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR 2. 1. Calitatea comerciala Calitatea comerciala confera produselor competitivitate pe piata interna...

Te-ar putea interesa și

Mașini de alezat

MEMORIU JUSTIFICATIV Operatia de alezare este prelucrarea prin aschiere executata manual sau mecanizat (cu masini de alezat, masini de gaurit,...

Analiza fezabilității unui proiect de investiție - Studiu de caz SC Kandia-Dulce SRL

Capitulul I. Introducere 1.1. Notiuni generale privind investitiile Investitiile reprezinta achizitionarea unui activ in vederea producerii unui...

Cauze exoneratoare de răspundere

CAUZE EXONERATOARE DE RASPUNDERE 1. Fundamentul juridic, cauzele de înlaturare a raspunderii internationale a statelor si modul de punere în...

Plan de Afaceri

Necesitatea planificarii Un plan de afaceri de succes este un document care contine prospecte noi si descrie potentialul companiei. El reprezinta...

Modelare Econometrică

Capitolul 1. Modelarea econometrică - instrument euristic şi de conducere Abordarea sistemică a naturii şi societăţii constituie o caracteristică...

Ai nevoie de altceva?