Modelare Econometrică

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 119 în total
Cuvinte : 34334
Mărime: 659.84KB (arhivat)
Publicat de: Ilarion Buzatu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Lamatic

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. MODELAREA ECONOMETRICĂ - INSTRUMENT EURISTIC ŞI DE CONDUCERE 5
 2. 1.1 METODA ŞI FUNCŢIILE MODELĂRII 5
 3. 1.2 MODEL ECONOMIC 8
 4. 1.2.1 Conceptul de model economic 8
 5. 1.2.2 Clasificări ale modelelor economice 11
 6. 1.3 NOŢIUNI DE ECONOMETRIE 16
 7. CAPITOLUL 2. ANALIZA SISTEMELOR ŞI ELABORAREA MODELELOR 19
 8. 2.1 ANALIZA SISTEMELOR MODELATE 19
 9. 2.1.1 Precizarea naturii şi a conţinutului problemei 19
 10. 2.1.2 Metodologii folosite în analiza sistemică 22
 11. 2.2 ELABORAREA MODELELOR 26
 12. 2.2.1 Etape ale construirii modelelor 26
 13. 2.2.2 Metode pentru elaborarea modelelor 27
 14. 2.2.3 Simplificarea şi agregarea variabilelor 29
 15. CAPITOLUL 3. FUNCŢII ŞI CURBE FOLOSITE ÎN MODELELE ECONOMETRICE 32
 16. 3.1 FUNCŢII ŞI CURBE ALE UTILITĂŢII 32
 17. 3.2 FUNCŢII ŞI CURBE DE INDIFERENŢĂ 34
 18. 3.3 FUNCŢII ŞI CURBE DE TRANSFORMARE 36
 19. 3.4 FUNCŢII DE PRODUCŢIE 38
 20. 3.5 FUNCTII SI CURBE ALE CERERII 47
 21. 3.6 FUNCTII SI CURBE ALE VENITULUI TOTAL 51
 22. 3.7 FUNCŢII ŞI CURBE ALE COSTURILOR 52
 23. 3.8 ELASTICITATEA FUNCŢIILOR 55
 24. 3
 25. CAPITOLUL 4. METODE PENTRU SOLUTIONAREA MODELELOR 63
 26. 4.1 METODE CLASICE 63
 27. 4.2 METODE ITERATIVE 66
 28. 4.3 SIMULAREA PE MODELE 68
 29. 4.3.1 Conceptul de simulare 69
 30. 4.3.2 Metode de simulare 76
 31. 4.4 OPTIMIZARI EXPERIMENTALE 80
 32. CAPITOLUL 5. APLICAŢII ALE MODELĂRII ECONOMETRICE LA NIVEL MICROECONOMIC 85
 33. 5.1 MODELE DE ACHIZIŢII ŞI VÂNZĂRI 85
 34. 5.2 MODELAREA SISTEMELOR DE AŞTEPTARE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR 95
 35. 5.3 JOCURI DE FIRMA 107
 36. BIBLIOGRAFIE 119

Extras din curs

Capitolul 1. Modelarea econometrică - instrument euristic şi de conducere

Abordarea sistemică a naturii şi societăţii constituie o caracteristică a ştiinţei contemporane. În domeniul activităţii economice, eficienţa deciziilor este condiţionată de cunoaşterea structurii şi funcţionării sistemelor economiei de piaţă.

Dezvoltarea contemporană a ştiinţei reflectă utilizarea modelelor. Conceptul de model a fost menţionat pentru prima dată în anul 1868 de matematicianul italian Beltrami, care a construit un model euclidian pentru geometria neeuclidiană. Ulterior, teoria şi practica modelării au evoluat în strânsă legătură cu definirea principiului sistemicităţii şi a folosirii calculatoarelor electronice.

1.1 Metoda şi funcţiile modelării

Modelarea foloseşte o serie de analogii, prin care sunt reproduse anumite laturi ale obiectului studiat în vederea simplificării cercetării ştiinţifice. Analogia indică identitatea raporturilor dintre diferite mărimi ilustrând asemănarea raporturilor între lucruri diverse; se utilizează, de asemenea, spre a indica raportul între obiecte similare, dar nu egale.

Metoda modelelor sau metoda modelării poate fi definită ca instrument de cunoaştere ştiinţifică şi de fundamentare a deciziilor în cele mai diverse domenii teoretice şi practice. În această calitate, modelarea fie construieşte modele noi ca reprezentări ale obiectului cercetat, fie foloseşte modele disponibile, adecvate scopurilor sale. Teoriile despre natură şi societate nu pot fi reproduse nemijlocit material, ci numai prin intermediul unor modele. Dacă macheta unei localităţi este modelul topografic şi arhitectonic al acesteia, miniatura unei locomotive reprezintă modelul său material etc., reproducerea materială a fenomenelor şi proceselor nepalpabile, cum sunt cele economice, poate fi realizată doar cu ajutorul modelelor abstracte concepute de om.

Analiza obiectivelor modelării evidenţiază o serie de aspecte cu valenţe multiple care se intersectează în funcţionarea sistemului înfăţişat. Spre deosebire de modelare,

5

experimentul constă în acţiunea directă asupra obiectului de studiu, în modificarea „pe viu” a valorilor unor parametri, având o arie limitată de aplicabilitate.

Primul avantaj al modelării faţă de experimentare constă în faptul că un sistem observabil poate fi modelat chiar dacă sistemul nu permite efectuarea de experimente directe în cadrul său. Asemenea experimente se pot desfăşura însă pe modelul construit iar informaţiile culese din cercetarea comportării modelului sunt extinse asupra sistemului sursă. Rezultă că modelarea permite cunoaşterea, sub diferite aspecte care interesează, a realităţii din natură sau societate.

Modelarea urmăreşte exprimarea unui punct de vedere prin clarificarea ideilor emise de autorii modelului, ca efect al rigorii ştiinţifice a limbajului matematic formalizat, eliminându-se astfel posibile interpretări ambigui sau parazitări ale comunicării mesajelor.

Preview document

Modelare Econometrică - Pagina 1
Modelare Econometrică - Pagina 2
Modelare Econometrică - Pagina 3
Modelare Econometrică - Pagina 4
Modelare Econometrică - Pagina 5
Modelare Econometrică - Pagina 6
Modelare Econometrică - Pagina 7
Modelare Econometrică - Pagina 8
Modelare Econometrică - Pagina 9
Modelare Econometrică - Pagina 10
Modelare Econometrică - Pagina 11
Modelare Econometrică - Pagina 12
Modelare Econometrică - Pagina 13
Modelare Econometrică - Pagina 14
Modelare Econometrică - Pagina 15
Modelare Econometrică - Pagina 16
Modelare Econometrică - Pagina 17
Modelare Econometrică - Pagina 18
Modelare Econometrică - Pagina 19
Modelare Econometrică - Pagina 20
Modelare Econometrică - Pagina 21
Modelare Econometrică - Pagina 22
Modelare Econometrică - Pagina 23
Modelare Econometrică - Pagina 24
Modelare Econometrică - Pagina 25
Modelare Econometrică - Pagina 26
Modelare Econometrică - Pagina 27
Modelare Econometrică - Pagina 28
Modelare Econometrică - Pagina 29
Modelare Econometrică - Pagina 30
Modelare Econometrică - Pagina 31
Modelare Econometrică - Pagina 32
Modelare Econometrică - Pagina 33
Modelare Econometrică - Pagina 34
Modelare Econometrică - Pagina 35
Modelare Econometrică - Pagina 36
Modelare Econometrică - Pagina 37
Modelare Econometrică - Pagina 38
Modelare Econometrică - Pagina 39
Modelare Econometrică - Pagina 40
Modelare Econometrică - Pagina 41
Modelare Econometrică - Pagina 42
Modelare Econometrică - Pagina 43
Modelare Econometrică - Pagina 44
Modelare Econometrică - Pagina 45
Modelare Econometrică - Pagina 46
Modelare Econometrică - Pagina 47
Modelare Econometrică - Pagina 48
Modelare Econometrică - Pagina 49
Modelare Econometrică - Pagina 50
Modelare Econometrică - Pagina 51
Modelare Econometrică - Pagina 52
Modelare Econometrică - Pagina 53
Modelare Econometrică - Pagina 54
Modelare Econometrică - Pagina 55
Modelare Econometrică - Pagina 56
Modelare Econometrică - Pagina 57
Modelare Econometrică - Pagina 58
Modelare Econometrică - Pagina 59
Modelare Econometrică - Pagina 60
Modelare Econometrică - Pagina 61
Modelare Econometrică - Pagina 62
Modelare Econometrică - Pagina 63
Modelare Econometrică - Pagina 64
Modelare Econometrică - Pagina 65
Modelare Econometrică - Pagina 66
Modelare Econometrică - Pagina 67
Modelare Econometrică - Pagina 68
Modelare Econometrică - Pagina 69
Modelare Econometrică - Pagina 70
Modelare Econometrică - Pagina 71
Modelare Econometrică - Pagina 72
Modelare Econometrică - Pagina 73
Modelare Econometrică - Pagina 74
Modelare Econometrică - Pagina 75
Modelare Econometrică - Pagina 76
Modelare Econometrică - Pagina 77
Modelare Econometrică - Pagina 78
Modelare Econometrică - Pagina 79
Modelare Econometrică - Pagina 80
Modelare Econometrică - Pagina 81
Modelare Econometrică - Pagina 82
Modelare Econometrică - Pagina 83
Modelare Econometrică - Pagina 84
Modelare Econometrică - Pagina 85
Modelare Econometrică - Pagina 86
Modelare Econometrică - Pagina 87
Modelare Econometrică - Pagina 88
Modelare Econometrică - Pagina 89
Modelare Econometrică - Pagina 90
Modelare Econometrică - Pagina 91
Modelare Econometrică - Pagina 92
Modelare Econometrică - Pagina 93
Modelare Econometrică - Pagina 94
Modelare Econometrică - Pagina 95
Modelare Econometrică - Pagina 96
Modelare Econometrică - Pagina 97
Modelare Econometrică - Pagina 98
Modelare Econometrică - Pagina 99
Modelare Econometrică - Pagina 100
Modelare Econometrică - Pagina 101
Modelare Econometrică - Pagina 102
Modelare Econometrică - Pagina 103
Modelare Econometrică - Pagina 104
Modelare Econometrică - Pagina 105
Modelare Econometrică - Pagina 106
Modelare Econometrică - Pagina 107
Modelare Econometrică - Pagina 108
Modelare Econometrică - Pagina 109
Modelare Econometrică - Pagina 110
Modelare Econometrică - Pagina 111
Modelare Econometrică - Pagina 112
Modelare Econometrică - Pagina 113
Modelare Econometrică - Pagina 114
Modelare Econometrică - Pagina 115
Modelare Econometrică - Pagina 116
Modelare Econometrică - Pagina 117
Modelare Econometrică - Pagina 118
Modelare Econometrică - Pagina 119

Conținut arhivă zip

 • Modelare Econometrica.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii

Înţelegerea implicaţiilor contabilităţii în fenomenul economico-financiar necesită, în primul rând, cunoaşterea circuitului economic naţional şi a...

Fiscalitate - teste grilă

1. Cine sunt potrivit Legii nr.571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice romane in...

Contabilitate financiară

Obiectul contabilitatii financiare si metoda contabilitatii intreprinderii Evaluarea contabila sau evaluarea patrimoniului – se realizeaza...

Bazele Contabilității

Însuşirea noţiunilor de bază privind TEORIA CONTABILĂ •Însuşirea principiilor şi tehnicilor de organizare şi funcţionare a contabilităţii unei...

Contabilitate

CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Capitalurile exprimă, sub formă bănească, obligaţiile întreprinderii faţă de cei care au participat la...

Instrumente Econometrice

Cap. 1. Analiza statistica a variabilitatii fata de tendinta centrala 1.1 Indicatorii simpli si sintetici ai variatiei Gradul de complexitate a...

Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei

1. ASISTAREA DECIZIEI ECONOMICE 1.1 Definirea, rolul si locul sistemelor informatice pentru asistarea deciziei Sistemul este o colectie de parti...

Te-ar putea interesa și

Analiza Modelelor Econometrice - Studiu de Caz - Biofarm și Sif2

Capitolul I Prezentarea companiilor ce alcătuiesc portofoliul de acţiuni 1. Biofarm Bucuresti (BIO) Biofarm a luat naştere în urma fuziunii mai...

Analiza statistică și modelarea pieței muncii în România

INTRODUCERE Formarea si functionarea pietei muncii este unul din procesele fundamentale si complexe ale tranzitiei la economia de piata in...

Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene

I. Politică fiscală romanească – componentă a politicilor fiscale europene I.1. Conceptul de politică fiscală: Sistemul fiscal acţionează asupra...

Modelarea Econometrică a Comportamentului Consumatorului

INTRODUCERE Modelele econometrice analizează calitatea şi cantitatea proceselor economice şi evoluţia lor. Econometria prin caracterul său general...

Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice

INTRODUCERE Studierea mecanismelor şi a politicilor de reglare a cererii şi ofertei de forţa de muncă în perioada de tranziţie la economia de...

Evoluția Indicelui S&P500

I. Introducere S&P500 reprezintă denumirea abreviată a indicelui Standard & Poor's 500 care este indicele celor mai mari companii americane (în...

Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB

Introducere Lucrarea propune o analiză macroeconomica a influenţei indicatorilor asupra produsului intern brut al României. Perioada analizată...

Model econometric pentru numărul de salariați din economie

1. Introducere – prezentarea variabilelor modelate Numărul salariaţilor din economie (mii pers.) În documentul realizat de Comisia Naţională...

Ai nevoie de altceva?