Contabilitate financiară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 8408
Mărime: 94.44KB (arhivat)
Publicat de: Marius Coman
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Universitar Dr. Anca Bratu
cursuri contabilitate financiara

Extras din curs

Obiectul contabilitatii financiare si metoda

contabilitatii intreprinderii

Evaluarea contabila sau evaluarea patrimoniului – se realizeaza potrivit anumitor reguli:

a)la data intrarii in entitate – bunurile se evalueaza si inregistreaza in contabilitate , la valoarea de intrare , numita valoare contabila care se stabileste astfel:

• Bunurile reprezinta acordul la capitalul social, la valoarea de aport stabilita in urma evaluarii;

• Bunurile obtinute cu titlu gratuit ,la valoarea justa.Prin valoare justa se intelege suma prin care un activ poate fi schimbat de buna voie intr-un curs aflat in cunostinta de cauza in cazul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.In aceste cazuri valoarea de aport si valoarea justa se substituie postului de achizitie.

• Bunurile procurate cu titlu oneros,la cost de achizitie;

• Bunurile produse in entitate la cost de productie.

Costul de achizitie al unui bun presupune costul de cumparare, taxele de import si taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport la aprovizionare si alte cheltuieli, accesorii necesare pentru punerea in stare de utilizare sau intrarea in utilizare a bunului respectiv.

OBS!! Reducerile comerciale si alte elemente similar acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie.

Pierderile de material, manopera sau alte costuri de productie inregistrate in contabilitate peste limitele normale admise,cheltuielile de inregistrare alocate cu exceptia cazurilor cand aceste cazuri sunt necesare pt productie ,anterior trecem intr-o faza de fabricatie,cheltuielile generale de administratie, care nu participa la aducerea stocurilor in forma si locul final , precum costurile de desfacere,reprezinta exemple de costuri care nu trebuie incuse in costul stocurilor,ci sunt necesare drept cheltuieli ale perioadei.

Costul unui activ, ciclul lung de fabricatie ,la creditele bancare contractate pt achizitia ,constructia sau priductia acestuia,direct atribuite, pana la finalizarea sa aferente aceleasi perioade.

b)evaluarea elementelor de activ si de pasiv ,cu ocazia inventarierii – se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valoare de inventor, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei. In cazul creantelor si datoriilor, aceasta valoare se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata.

c)la incheierea exercitiilor financiare, elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in sistemele financiare anuale la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabila pusa de aport cu rezultatele inventarierii.

In acest scop , valoarea de intrare(sau contabila) se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii astfel:

• Diferentele constatate in plus intre valorea de inventor si cea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare;

• Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventor stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a elementelor de active se inregistreaza in contabiliate.

Pe seama unei amortizari suplimentare in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este inversabila sau se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare ,atunci cand deprecierea este reversibila,aceste elemente mentinandu-se deasemenea la valoarea lor de intrare. Prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare ,mai putin amortizarea si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare,cumulat.

Elemente de pasiv de natura datoriilor:

• Diferentele constatate in minus intre valorile de inventor si valorile de intrare nu se inregistreaza in contabiliate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare;

• Diferentele constatate in plus intre valorile stabilite la inventariere si valorile de intrare a elemntelor de pasiv de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provision,de regula prin inregistrarea elemntelor de pasiv supuse conversiei(datoriile in valuta).

La fiecare data a bilantului ,elementele monetare si nemonetare exprimate in valuta trebuie raportate utilizand cursuri de schimb de la data incheierii exercitiului financiar..

Diferentele de cus valutar,favorabile sau nefavorabile,intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datorile in valuta ,sau datoriilor in valuta fata de cursul la care au fost raportate in sistemele finaciare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului finaciar se inregistreaza la venituri sau cheltuieli dupa caz.

Ultimul moment al evaluarii - la data iesirii din entitate,bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare numita si valoare contabila sau cost istoric.

Preview document

Contabilitate financiară - Pagina 1
Contabilitate financiară - Pagina 2
Contabilitate financiară - Pagina 3
Contabilitate financiară - Pagina 4
Contabilitate financiară - Pagina 5
Contabilitate financiară - Pagina 6
Contabilitate financiară - Pagina 7
Contabilitate financiară - Pagina 8
Contabilitate financiară - Pagina 9
Contabilitate financiară - Pagina 10
Contabilitate financiară - Pagina 11
Contabilitate financiară - Pagina 12
Contabilitate financiară - Pagina 13
Contabilitate financiară - Pagina 14
Contabilitate financiară - Pagina 15
Contabilitate financiară - Pagina 16
Contabilitate financiară - Pagina 17
Contabilitate financiară - Pagina 18
Contabilitate financiară - Pagina 19
Contabilitate financiară - Pagina 20
Contabilitate financiară - Pagina 21
Contabilitate financiară - Pagina 22
Contabilitate financiară - Pagina 23
Contabilitate financiară - Pagina 24
Contabilitate financiară - Pagina 25
Contabilitate financiară - Pagina 26
Contabilitate financiară - Pagina 27
Contabilitate financiară - Pagina 28
Contabilitate financiară - Pagina 29
Contabilitate financiară - Pagina 30
Contabilitate financiară - Pagina 31
Contabilitate financiară - Pagina 32
Contabilitate financiară - Pagina 33
Contabilitate financiară - Pagina 34
Contabilitate financiară - Pagina 35
Contabilitate financiară - Pagina 36
Contabilitate financiară - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • curs 11 Structura situatiilor financiare anuale.doc
  • curs 1-Obiectul contabilitatii financiare si metoda contabilitatii financiare.doc
  • curs 2 Contabilitatea capitalurilor.doc
  • curs 3 Contabilitatea rezervelor.doc
  • curs 4 Contabilitatea activelor imobilizate (2).doc
  • curs 5 Contabilitatea activelor corporale.doc
  • Curs 6 CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR FINANCIARE.doc
  • curs 7 CONTABILITATEA STOCURILOR.doc
  • curs 9 Conturile utilizate cont terti.doc
  • cursul 8 ORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A STOCURILOR.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA

Introducere Criza economică actuală și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului de informare financiară și economică în luarea...

Diagnosticul financiar pe bază contului de profit și pierdere

CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de...

Măsurarea performanțelor financiare cu ajutorul contului de profit și pierdere la SC Dual Con SRL

INTRODUCERE Lucrarea “ MASURAREA PERFORMANTELOR FINANCIARE LA SC DUAL CON SRL ” imbina abordarea teoretica cu un studiu de caz ilustrativ pentru...

Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii

Înţelegerea implicaţiilor contabilităţii în fenomenul economico-financiar necesită, în primul rând, cunoaşterea circuitului economic naţional şi a...

Fiscalitate - teste grilă

1. Cine sunt potrivit Legii nr.571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice romane in...

Fiscalitate comparată

PROBLEME PRIVIND TVA-UL 1 Tratamentul fiscal aferent avansurilor din prisma TVA Exemplul nr. 1: SC Mina SRL încasează un avans pentru o livrare...

Sisteme Contabile Comparate

1.1. Reconsiderari istorice În general, pentru a ilustra prestigiul social sau gradul de „stiintificitate” cu care opereaza o profesie sau o...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?