Buget și Trezorerie

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6104
Mărime: 29.13KB (arhivat)
Publicat de: Izabela Prodan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghita Dinca
Cursurile 7, 11 si 12

Extras din curs

4.2.2. Metoda Managementului prin obiective

Este o metodă de dimensionare a indicatorilor bugetari, ce reprezintă rezultatul încercărilor de perfecţionare şi adaptare a metodei PPBS la cerinţele momentului (perioada 1970-1975) şi care se inspiră din politica de management promovată de marile companii private americane.

Aplicată la nivelul ministerelor, metoda managementului prin obiective pune accentul pe identificarea finalităţilor (ţintelor) pentru fiecare domeniu. Fiecare gestionar de resurse publice defineşte propriile sale obiective care să contribuie la atingerea ţintelor propuse, procedând, totodată, la rediscutarea şi coordonarea finalităţilor, obiectivelor şi resurselor.

Metoda a fost concepută în contextul unei planificări globale pe termen de cinci ani, astfel încât să permită o coordonare a obiectivelor între ministere. Spre deosebire de PPBS ea permite identificarea opţiunilor orizontale de repartizare a creditelor bugetare între ministere, iar selectarea obiectivelor nu se face de utilizator, decidentul fiind diferit de acesta.

Deşi oficial s-a renunţat la această metodă, principiile sale esenţiale se menţin în contextul elaborării bugetelor program şi aplicării metodei ZBB, care este înţeleasă ca o tehnică bazată pe obiective.

4.2.3. Metoda Bază bugetară zero (ZBB)

Este metoda de programare bugetară practicată în SUA după 1980, având ca scop preîntâmpinarea creşterii excesive a cheltuielilor publice de la un an la altul. Ea constă în a alege acea combinaţie de programe care minimizează costurile determinate de realizarea unui obiectiv şi la un anumit nivel al resurselor posibil de alocat.

"Baza zero" semnifică cel mai scăzut nivel de cost cu care se poate realiza obiectivul propus. Parlamentul reexaminează bugetul, în mod sistematic, la intervale regulate de timp din cinci în cinci ani, ca şi cum ar porni de la baza zero. Prin intermediul unor aşa-numite "pachete-program" sunt evaluate rezultatele diferite ce corespund unui nivel dat al costurilor, cât şi altor niveluri de cost situate sub şi peste nivelul considerat. Pentru fiecare program se determină nivelul minim al efortului (baza zero) şi se evaluează consecinţele reducerii cheltuielilor bugetare la acest nivel minim.

Un pachet decizional în contextul metodei ZBB include: obiectivul sau rezultatul ce se doreşte a fi obţinut; descrierea programelor şi subprogramelor de realizare a obiectivului; analiza costurilor şi avantajelor degajate; lista mijloacelor alternative de realizare a fiecărui obiectiv împreună cu costurile fiecărei alternative şi justificarea alternativei propuse.

Folosirea metodei ZBB se bazează pe identificare valorii prezente a programelor alternative şi pe ierarhizarea acestora în raport de două criterii:

- criteriul avantajului (beneficiului net) actualizat, stabilit ca diferenţă între avantajele directe şi cele indirecte (Bi) şi costurile reale, inclusiv cele generate de externalităţi, (Ci); beneficiile nete se actualizează în raport de rata dobânzii (r). Formalizarea acestui criteriu este următoarea:

- criteriul raportului avantaj/cost, sau al efectului obţinut pe unitatea de efort:

Orice proiect este eligibil dacă avantajul net este pozitiv (B-C>0) sau dacă raportul avantaj/cost este supraunitar (B/C>1). Selecţia programelor se efectuează în funcţie de importanţa lor, pe baza criteriilor de eficienţă menţionate şi în limita resurselor disponibile în anul pentru care se elaborează bugetul.

Dificultăţile în aplicarea metodei ZBB sunt legate, în principal, de identificarea şi evaluarea rezultatelor totale ce se pot obţine la un anumit nivel al cheltuielilor publice.

4.2.4.Metoda Raţionalizării Opţiunilor Bugetare (R.C.B.)

Introdusă pentru prima dată în 1968, această metodă este rezultatul eforturilor specialiştilor francezi de adaptare şi perfecţionare a metodei americane PPBS (lansată în 1961). Ea încearcă să pună în aplicare noi proceduri de adoptare a deciziilor bugetare, bazate pe analiza de sistem şi metode moderne de evaluare bazate pe calcule economice specifice, care permit fundamentarea alegerilor bugetare pe baza unor criterii raţionale. Metoda raţionalizării opţiunilor bugetare presupune definirea obiectivelor şi identificarea mijloacelor alternative de atingere a acestora, analiza de sistem şi evaluarea programelor, programarea bugetară, gestiunea şi controlul rezultatelor în vederea aducerii unor eventuale corecţii. Elementul de originalitate al metodei constă tocmai în capacitatea de adaptabilitate şi reformulare a opţiunilor, care asigură o anumită autoreglare a sistemului.

Tehnica raţionalizării opţiunilor bugetare se diferenţiază clar de tehnica bugetară tradiţională, ce consta în distribuirea anuală de credite bugetare între serviciile publice, în raport de posibilităţile existente şi nevoile lor materiale şi de personal. Rezultau, astfel, aşa-zisele "bugete de mijloace", în care accentul este pus pe structura economică a cheltuielilor. Tehnica RCB pune accentul asupra obiectivelor sau finalităţilor acţiunilor administrative, fie că este vorba de obiective permanente ale statului sau de obiective specifice fiecărei perioade. Ea tinde, deci, să substituie un "buget de mijloace" cu un "buget de obiective" în care sumele se aprobă pe programe, lăsându-se titularului de program libertatea de gestionare a fondurilor, aşa încât să se atingă obiectivul propus.

Preview document

Buget și Trezorerie - Pagina 1
Buget și Trezorerie - Pagina 2
Buget și Trezorerie - Pagina 3
Buget și Trezorerie - Pagina 4
Buget și Trezorerie - Pagina 5
Buget și Trezorerie - Pagina 6
Buget și Trezorerie - Pagina 7
Buget și Trezorerie - Pagina 8
Buget și Trezorerie - Pagina 9
Buget și Trezorerie - Pagina 10
Buget și Trezorerie - Pagina 11
Buget și Trezorerie - Pagina 12
Buget și Trezorerie - Pagina 13
Buget și Trezorerie - Pagina 14
Buget și Trezorerie - Pagina 15
Buget și Trezorerie - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Buget si Trezorerie
    • Curs 11 si curs 12.doc
    • Curs 7 Buget.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Încheierea Execuției Bugetare în Cadrul Trezoreriei Statului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modalitatea de efectuare a operaţiunilor privind încheierea execuţiei sistemului bugetar...

Rolul activității trezoreriei statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante

Avand in vedere denumirea lucrarii, se impune o prezentare a rolului si importantei creditelor de trezorerie, in asigurarea resurselor de finantare...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Balanță de trezorerie - elaborarea bugetului de trezorerie

INTRODUCERE De-a lungul timpului, performanţa financiară a unei firme s-a măsurat prin mărimea organizaţiei, sau prin rentabilitatea şi profitul...

Trezoreria statului

INTRODUCERE În procesul procurării şi repartizării resurselor financiare necesare statului pentru a-şi îndeplini funcţiile şi sarcinile sale, se...

Organizarea și Conducerea Trezoreriei

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA I.1. Sistemul bugetar în România Prin dimensiune şi complexitate, economia publică nu-şi poate...

Previziunea Trezoreriei

1. Previziunea trezoreriei 1.1 Noţiuni generale Trezoreria reprezintă un element esenţial şi totodată principala restricţie a gestiunii...

Ai nevoie de altceva?