Gestiune bancară

Curs
8/10 (7 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 20878
Mărime: 209.28KB (arhivat)
Publicat de: Marin Covaci
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nisipeanu Nicoleta
Este un suport de curs ce vine in ajutorul studentilor din domeniu economic si nu numai. Facultatea ASE Galati

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR IN ROMANIA
 3. 1.1.Banca Nationala Romaniei
 4. 1.2.Bancile comerciale
 5. CAPITOLUL II
 6. GESTIONAREA RISCURILOR BANCARE
 7. 2.1.Definirea si masurarea riscurilor bancare
 8. 2.2.Clasificarea riscurilor bancare
 9. 2.3.Rolul Comitetului de administrare a activelor si pasivelor
 10. si a Comitetului de risc [n gestionarea riscurilor bancare
 11. CAPITOLUL III
 12. OPERA|IUNI SPECIFICE BANCILOR COMERCIALE
 13. 3.1.Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare
 14. 3.2.Operatiuni cu clientela
 15. 3.3.Operatiuni cu titluri
 16. CAPITOLUL IV
 17. ANALIZA FINANCIARA A ACTIVITA|II BANCARE
 18. 4.1.Analiza financiara, instrument de conducere si imbunatatire
 19. a performantelor bancare
 20. 4.2.Indicatori de performanta
 21. 4.3.Metoda ratelor
 22. 4.4.Analiza riscurilor asumate
 23. 3

Extras din curs

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR IN ROMANIA

Sistemul bancar din Romania are doua componente:

- Banca Nationala a Romaniei, ca banca centrala si de emisiune;

- Societatile bancare reprezentate de bancile comerciale.

1.1. Banca Nationala a Romanei

Banca Nationala a Romaniei este banca centrala a statului roman, avand personalitate juridica.

Obiectivul fundamental al Bancii Nationale a Romaniei este asigurarea stabilitatii monedei

nationale pentru a contribui la stabilitatea preturilor. In vederea atingerii obiectivului sau fundamental

Banca Nationala a Romaniei elaboreaza, aplica si raspunde de politica monetara, valutara, de credit, de

plati, precum si autorizarea si supravegherea prudentiala bancara, [n cadrul politicii generale a statului

roman.

Activitatea Bancii Nationale a Romaniei se desfasoara [n baza Legii nr. 101/1998 privind Statutul

B.N.R.si care grupeaza activitatile pe care le desfasoara pe urmatoarele domenii:

1.Emisiunea monetara

Banca Nationala a Romaniei este unica institutie autorizata sa emita [nsemne monetare sub forma de

bancnote si moneda metalica, ca mijloace de plata pe teritoriul Romaniei.

B.N.R. este singura [n drept sa stabileasca valoarea nominala, dimensiunile, greutatea, desenul si

alte caracteristici tehnice ale bancnotelor si monedelor metalice.

Banca Nationala a Romaniei elaboreaza programul de emisiune a bancnotelor si monedelor metalice

astfel [ncat sa asigure necesarul de numerar [n stricta concordanta cu nevoile circulatiei banesti.

Transa de numerar [n circulatie, emisa de B.N.R. peste nivelul rezervelor internationale ale statului

trebuie acoperita integral din urmatoarele active:

4

- titluri de stat detinute [n portofoliu de investitii;

- active rezultate din creditele acordate bancilor si altor persoane juridice [n conditiile legii;

- cecuri, cambii si alte titluri de credit scontate sau detinute [n portofoliu;

B.N.R. asigura tiparirea bancnotelor si baterea monedelor metalice si ia masuri pentru pastrarea [n

siguranta a celor care nu sunt puse [n circulatie, precum si distrugerea celor retrase din circulatie.

B.N.R. poate hotara anularea si retragerea din circulatie a oricaror bancnote sau monede metalice

care au fost emise si punerea [n circulatie a altor [nsemne monetare. Modalitatea si perioada de

preschimbare se publica in Monitorul Oficial si [n cel putin doua ziare de circulatie nationala. Dupa

expirarea perioadei de preschimbare, [nsemnele monetare retrase din circulatie nu mai pot fi folosite

pentu plata obligatiilor publice sau private. Suma totala a bancnotelor si monedelor metalice retrase din

circulatie, dar nepreschimbate [n termenul legal se scad din numerarul [n circulatie [nregistrat [n

evidentele contabile si se [nregistreaza ca venit al B.N.R.

2.Operatiuni de creditare

Banca Nationala a Romaniei poate acorda credite [n conditii de rambursare, garantare si

dobanda, care se stabilesc prin reglementari proprii. B.N.R. stabileste si face publice conditiile de

creditare, nivelul minim al ratei dobanzii la creditele care se acorda bancilor si criteriile ce trebuiesc

[ndeplinite de banci pentru a putea solicita credite pe baze competitive.

3. Rezervele minime obligatorii

B.N.R. stabileste regimul rezervelor minime obligatorii pe care bancile trebuie sa le mentina [n

conturi deschise la B.N.R. La rezervele minime obligatorii B.N.R. va bonifica dobanzi cel putin la

nivelul dobanzii medii la depunerile la vedere practicate de bancile comerciale.

4. Conturi bancare

Banca Nationala a Romaniei deschide cate un cont curent pentru Trezoreria statului, pentru

fiecare banca si sucursala a unei banci, persoana juridica straina, autorizata sa functioneze [n Romania.

B.N.R. poate deschide conturi curente de decontare si alte conturi pentru casele de compensatii

interbancare rezidente, precum si pentru banci centrale si institutii internationale nerezidente.

5

5. Autorizarea si supravegherea prudentiala bancara

B.N.R. are competenta exclusiva de autorizare a functionarii bancilor si raspunde de

supravegherea prudentiala a bancilor pe care le-a autorizat sa opereze [n Romania.

Pentru asigurarea stabilitatii si functionarii sistemului bancar, B.N.R. este [mputernicita:

- sa emita reglementari, sa ia masuri pentru impunerea respectarii acestora si sa aplice sanctiunile

legale [n cazurile de nerespectare;

- sa controleze si sa verifice pe baza raportarilor si prin inspectii la fata locului registrele,

conturile si orice alte documente ale bancilor autorizate, pe care le considera necesare pentru

[ndeplinirea atributiilor sale de supraveghere.

Preview document

Gestiune bancară - Pagina 1
Gestiune bancară - Pagina 2
Gestiune bancară - Pagina 3
Gestiune bancară - Pagina 4
Gestiune bancară - Pagina 5
Gestiune bancară - Pagina 6
Gestiune bancară - Pagina 7
Gestiune bancară - Pagina 8
Gestiune bancară - Pagina 9
Gestiune bancară - Pagina 10
Gestiune bancară - Pagina 11
Gestiune bancară - Pagina 12
Gestiune bancară - Pagina 13
Gestiune bancară - Pagina 14
Gestiune bancară - Pagina 15
Gestiune bancară - Pagina 16
Gestiune bancară - Pagina 17
Gestiune bancară - Pagina 18
Gestiune bancară - Pagina 19
Gestiune bancară - Pagina 20
Gestiune bancară - Pagina 21
Gestiune bancară - Pagina 22
Gestiune bancară - Pagina 23
Gestiune bancară - Pagina 24
Gestiune bancară - Pagina 25
Gestiune bancară - Pagina 26
Gestiune bancară - Pagina 27
Gestiune bancară - Pagina 28
Gestiune bancară - Pagina 29
Gestiune bancară - Pagina 30
Gestiune bancară - Pagina 31
Gestiune bancară - Pagina 32
Gestiune bancară - Pagina 33
Gestiune bancară - Pagina 34
Gestiune bancară - Pagina 35
Gestiune bancară - Pagina 36
Gestiune bancară - Pagina 37
Gestiune bancară - Pagina 38
Gestiune bancară - Pagina 39
Gestiune bancară - Pagina 40
Gestiune bancară - Pagina 41
Gestiune bancară - Pagina 42
Gestiune bancară - Pagina 43
Gestiune bancară - Pagina 44
Gestiune bancară - Pagina 45
Gestiune bancară - Pagina 46
Gestiune bancară - Pagina 47
Gestiune bancară - Pagina 48
Gestiune bancară - Pagina 49
Gestiune bancară - Pagina 50
Gestiune bancară - Pagina 51
Gestiune bancară - Pagina 52
Gestiune bancară - Pagina 53
Gestiune bancară - Pagina 54
Gestiune bancară - Pagina 55
Gestiune bancară - Pagina 56
Gestiune bancară - Pagina 57
Gestiune bancară - Pagina 58
Gestiune bancară - Pagina 59
Gestiune bancară - Pagina 60
Gestiune bancară - Pagina 61
Gestiune bancară - Pagina 62
Gestiune bancară - Pagina 63
Gestiune bancară - Pagina 64
Gestiune bancară - Pagina 65
Gestiune bancară - Pagina 66
Gestiune bancară - Pagina 67
Gestiune bancară - Pagina 68
Gestiune bancară - Pagina 69
Gestiune bancară - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Gestiune Bancara.pdf

Alții au mai descărcat și

Riscul de Credit

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Analiza financiară a activității bancare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR Structura sistemului bancar...

Activitatea Internațională a Băncilor Comerciale

ARGUMENT Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare...

Instrumente de plată - SC Over Stil SRL

CAPITOL I INSTRUMENTELE DE PLATĂ CLASICE ŞI MODERNE 1.1. Instrumentele de plată clasice Exista diverse modalităţi de stingere a obligaţiilor...

Creditul și Procesarea Acestuia pentru Nevoi Personale

INTRODUCERE Băncile au un rol semnificativ în economie oferind produse şi servicii pentru persoane fizice şi juridice, unul dintre produse fiind...

Concurența Bancară

Cap. I Evolutia sistemului bancar românesc dupa anul 1990 Banca este locul care te împrumuta cu bani, daca faci dovada ca nu ai nevoie de ei...

Riscurile pe care și le asumă BancPost la acordarea creditelor

CAPITOLUL 1 - RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Definirea şi identificarea riscurilor Orice organizaţie cu profil economic sau financiar se...

Sistemul bancar românesc și creditarea economiei

INTRODUCERE În cadrul sistemului economic, subsistemul bancar este o componentă principală fără de care, practic, economia modernă nu-și poate...

Te-ar putea interesa și

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Proiect practică bancară Banca Transilvania - monedă și credit

INTRODUCERE 1. Motivaţii şi explicaţii Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Transilvania au tinut de: BT...

Banca Românească

Banca Romaneasca • Prezentare generala: Banca Romaneasca are o experienta de 16 ani, ea ofera clientilor sai o gama larga de produse si service...

Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din România

CAPITOLUL I 1.1. Sistemul bancar Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Sistemul bancar reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale pieței financiare, activitatea acestuia determinând în foarte...

Gestiunea Riscului

Capitolul 1. Gestiunea risului bancar - cadrul general 1.1. Noțiuni și definiții Riscul este o întâmplare a cărei producere are o consecință...

Teste grilă - gestiune bancară

1. Cine poate realiza intermedierea financiară: a) consiliul local; b) primăriile; c) societăţile de asigurare; d) nicio variantă nu este...

Ai nevoie de altceva?