Piețe de capital

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 47990
Mărime: 310.78KB (arhivat)
Publicat de: Naomi Pintilie
Puncte necesare: 0
cursuri Academia de Studii Economice,Bucuresti

Extras din curs

I. Definire piaţă de capital şi trăsături

Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital – investitorii – către cei care au nevoie de capital – emitenţii de titluri - cu ajutorul unor instrumente specifice (valorile mobiliare emise) şi prin intermediul unor operatori specifici (societăţile de servicii de investiţii financiare).

Prin intermediul acestei pieţe, capitalurile disponibile şi dispersate la nivelul unei economii sunt dirijate către agenţii economici naţionali sau de pe pieţele altor ţări, acolo unde nevoile de capital depăşesc posibilităţile financiare interne de acoperire sau unde autorităţile monetare impun anumite restricţii privind accesul la resursele financiare interne.

Abordarea pieţei de capital presupune evidenţierea a două accepţiuni: anglo-saxonă şi european-continentală.

În accepţiunea anglo-saxonă, piaţa de capital este o componentă a pieţei financiare alături de piaţa monetară şi piaţa asigurărilor.

- piaţa de capital = destinată capitalurilor pe termen mediu şi lung (sinonimă cu piaţa valorilor

mobiliare)

- piaţa monetară = destinată capitalurilor atrase şi plasate pe termen scurt

- piaţa asigurărilor = piaţă specifică ce sprijină derularea activităţii pe celelalte pieţe.

În accepţiunea european-continentală, structura pieţei de capital este complexă şi include piaţa monetară, piaţa ipotecară şi piaţa financiară:

- piaţa monetară = este o piaţă a capitalurilor pe termen scurt; obiectul tranzacţiilor pe această

piaţă îl constituie moneda numerar şi/sau banii de cont, aici fiind incluse şi

tranzacţiile cu efecte de comerţ, certificate de depozit, bonuri de tezaur, bilete

de trezorerie. Participanţii pe această piaţă sunt băncile centrale, băncile

comerciale şi specializate, casele de economii, societăţile de asigurări,

trezoreria publică.

- piaţa ipotecară = s-a creat în numeroase ţări ca urmare a dezvoltării înregistrată de activitatea

de creditare în domeniul imobiliar (construcţii de locuinţe). Dimensiunile

ample ale creditului ipotecar implică o mobilizare vastă de resurse, de regulă

capitaluri disponibile pe termen lung. Participanţii pe această piaţă sunt

casele de economii, societăţile de asigurări, bănci şi societăţi ipotecare, bănci

comerciale.

- piaţa financiară = are ca obiect emisiunea, plasarea şi tranzacţionarea titlurilor de capital pe

termen lung, în cadrul căreia se realizează investiţii directe şi de portofoliu.

În România, abordarea cea mai des utilizată este cea anglo-saxonă, potrivit căreia piaţa de capital este o piaţă financiară.

Instrumentele specifice pieţei de capital sunt:

- valorile mobiliare cu venituri fixe

~ titluri de trezorerie (bonuri de tezaur, obligaţiuni de trezorerie)

~ titluri emise de agenţii guvernamentale

~ obligaţiuni municipale

~ obligaţiuni corporative

- valorile mobiliare cu venituri variabile

~ acţiuni comune şi preferenţiale

~ produse derivate (forwards, futures, options)

~ produse sintetice (contracte pe indici bursieri)

Scopul pentru care un investitor se adresează pieţei de capital vizează obţinerea unui câştig direct (sub forma dividendelor şi a dobânzilor pe care le poate încasa ca urmare a investiţiei pe care o realizează), a unui câştig indirect (ca urmare a creşterii ulterioare a cursului de piaţă al titlurilor achiziţionate comparativ cu preţul la care acestea au fost iniţial cumpărate) dar şi lichiditatea investiţiei sale (prin posibilitatea recuperării într-un interval de timp cât mai scurt şi cu costuri cât mai scăzute a capitalului investit, prin transformarea titlurilor deţinute în numerar).

De asemenea, la tranzacţionarea titlurilor pe piaţa de capital trebuie avut în vedere cuplul rentabilitate – risc. Ceea ce îi interesează pe investitori este rentabilitatea scontată, cea aşteptată din deţinerea activului financiar (încasarea unui dividend, a unei dobânzi, variaţia favorabilă a cursului activului respectiv). Riscul unui titlu financiar apare atunci când există incertitudinea legată de valoarea activului financiar la o dată viitoare, în momentul în care previziunile cu privire la evoluţia titlurilor financiare nu se realizează.

Trăsăturile pieţei de capital:

- vânzarea/cumpărarea de titluri nu se realizează în mod direct, ci prin activitatea desfăşurată de intermediari. Ei sunt cei care asigură legătura între cei care au capitaluri disponibile şi doresc să le investească (oferta de capitaluri) şi cei care au nevoie de capitaluri şi emit titluri pe piaţă (cererea de capitaluri).

- tranzacţiile cu titluri au un caracter public

- instrumentele pieţei de capital pot fi transmise în mod liber între diverşii posesori

- preţurile titlurilor se stabilesc pe baza raportului cerere/oferta, fie prin licitaţie, fie prin negociere

- investirea capitalurilor disponibile se efectuează cu precădere în titluri emise pe termen mediu şi lung.

Piaţa de capital are un rol important în dezvoltarea economică, prin:

- trecerea de la proprietatea centralizată la cea descentralizată

- posibilitatea finanţării directe a agenţilor economici (prin emisiune de acţiuni sau obligaţiuni)

- atragerea excedentului de resurse financiare existent în economie şi plasarea sa eficientă

- cunoaşterea activităţii agenţilor economici în ceea ce priveşte eficacitatea activităţii, solvabilitatea şi competitivitatea lor.

Preview document

Piețe de capital - Pagina 1
Piețe de capital - Pagina 2
Piețe de capital - Pagina 3
Piețe de capital - Pagina 4
Piețe de capital - Pagina 5
Piețe de capital - Pagina 6
Piețe de capital - Pagina 7
Piețe de capital - Pagina 8
Piețe de capital - Pagina 9
Piețe de capital - Pagina 10
Piețe de capital - Pagina 11
Piețe de capital - Pagina 12
Piețe de capital - Pagina 13
Piețe de capital - Pagina 14
Piețe de capital - Pagina 15
Piețe de capital - Pagina 16
Piețe de capital - Pagina 17
Piețe de capital - Pagina 18
Piețe de capital - Pagina 19
Piețe de capital - Pagina 20
Piețe de capital - Pagina 21
Piețe de capital - Pagina 22
Piețe de capital - Pagina 23
Piețe de capital - Pagina 24
Piețe de capital - Pagina 25
Piețe de capital - Pagina 26
Piețe de capital - Pagina 27
Piețe de capital - Pagina 28
Piețe de capital - Pagina 29
Piețe de capital - Pagina 30
Piețe de capital - Pagina 31
Piețe de capital - Pagina 32
Piețe de capital - Pagina 33
Piețe de capital - Pagina 34
Piețe de capital - Pagina 35
Piețe de capital - Pagina 36
Piețe de capital - Pagina 37
Piețe de capital - Pagina 38
Piețe de capital - Pagina 39
Piețe de capital - Pagina 40
Piețe de capital - Pagina 41
Piețe de capital - Pagina 42
Piețe de capital - Pagina 43
Piețe de capital - Pagina 44
Piețe de capital - Pagina 45
Piețe de capital - Pagina 46
Piețe de capital - Pagina 47
Piețe de capital - Pagina 48
Piețe de capital - Pagina 49
Piețe de capital - Pagina 50
Piețe de capital - Pagina 51
Piețe de capital - Pagina 52
Piețe de capital - Pagina 53
Piețe de capital - Pagina 54
Piețe de capital - Pagina 55
Piețe de capital - Pagina 56
Piețe de capital - Pagina 57
Piețe de capital - Pagina 58
Piețe de capital - Pagina 59
Piețe de capital - Pagina 60
Piețe de capital - Pagina 61
Piețe de capital - Pagina 62
Piețe de capital - Pagina 63
Piețe de capital - Pagina 64
Piețe de capital - Pagina 65
Piețe de capital - Pagina 66
Piețe de capital - Pagina 67
Piețe de capital - Pagina 68
Piețe de capital - Pagina 69
Piețe de capital - Pagina 70
Piețe de capital - Pagina 71
Piețe de capital - Pagina 72
Piețe de capital - Pagina 73
Piețe de capital - Pagina 74
Piețe de capital - Pagina 75
Piețe de capital - Pagina 76
Piețe de capital - Pagina 77
Piețe de capital - Pagina 78
Piețe de capital - Pagina 79
Piețe de capital - Pagina 80
Piețe de capital - Pagina 81
Piețe de capital - Pagina 82
Piețe de capital - Pagina 83
Piețe de capital - Pagina 84
Piețe de capital - Pagina 85
Piețe de capital - Pagina 86
Piețe de capital - Pagina 87
Piețe de capital - Pagina 88
Piețe de capital - Pagina 89
Piețe de capital - Pagina 90
Piețe de capital - Pagina 91
Piețe de capital - Pagina 92
Piețe de capital - Pagina 93
Piețe de capital - Pagina 94
Piețe de capital - Pagina 95
Piețe de capital - Pagina 96
Piețe de capital - Pagina 97
Piețe de capital - Pagina 98
Piețe de capital - Pagina 99
Piețe de capital - Pagina 100
Piețe de capital - Pagina 101
Piețe de capital - Pagina 102
Piețe de capital - Pagina 103
Piețe de capital - Pagina 104
Piețe de capital - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Curs 1 Piete.doc
 • Curs 10 Piete.doc
 • Curs 11 Piete.doc
 • Curs 12 Piete.doc
 • Curs 2 Piete.doc
 • Curs 3 Piete.doc
 • Curs 4 Piete.doc
 • Curs 5 Piete.doc
 • Curs 6 Piete.doc
 • Curs 7 Piete.doc
 • Curs 8 Piete.doc
 • Curs 9.doc

Alții au mai descărcat și

Tranzacții bursiere derulate la Bursa de Valori București

Prin tranzacții bursiere înțelegem: - contractele de vânzare-cumpărare de titluri și alte active financiare, care se încheie pe piața secundară de...

Burse și Tranzacții Bursiere

Concepte privind piaţa de capital - Conceptul continental-european - Conceptul anglo-saxonConceptul continental-europeanPiaţa de capital - Piaţa...

Piețe capital

INTRODUCERE Orice economie este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate în tranzacţionarea de active financiare....

Indicatori și Indici Bursieri

Analiza pieţelor de capital se realizează pe baza unor indicatori statistici care cuantifică cantitativ şi calitativ statica şi dinamica proceselor...

Derivate Financiare

I. INFORMAŢII GENERALE Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Făt Codruţa Maria Birou: str. T. Mihali,...

Gestiunea Portofoliului

OBIECTIVELE DISCIPLINEI Disciplina are drept scop prezentarea principalelor aspecte referitoare la caracteristicile de baza ale titlurilor...

Piețe de Capital

CAPITOLUL I : PIAŢA DE CAPITAL – PREZENTARE GENERALĂ 1.1. Definire. Structură. Funcţii 1.2. Istoric şi evoluţie 1.3. Piaţa de capital din...

Tipologia operațiunilor instituțiilor de credit

În prezent, o institutie de credit actioneaza în mare masura ca un intermediar financiar: pentru a obtine fonduri se împrumuta (de la populatie,...

Te-ar putea interesa și

Piețe de capital

1. PIAŢA DE CAPITAL - COMPONENŢA PIEŢEI FINANCIARE Orice economie naţională,indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de...

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Piața Capitalurilor în România

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL CONCEPT, CAPITALUL FINANCIAR SI CAPITALUL REAL 1.1. Conceptul de bursa Bursa este unul din stâlpii economici...

Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu

Introducere Conceptele contemporane, decurgând din tezele keynesiste, consideră economiile ca un flux de resurse curente, care nu sunt utilizate...

Criza Financiară Internațională și Piețele de Capital

CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA SI PIETELE DE CAPITAL CAP.1. CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA.DEFINITE. CAUZE. DIMENSIUNI. 1.1. DEFINITIA...

Piața de capital

1. Definitia pietei capitalului. Noţiuni introductive Piaţa de capital reprezintă o piaţă specializată unde se intâlnesc şi se reglează în mod...

Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate

Cap. I.Rolul pieţelor de capital în economie 1.1.Pieţele de capital – instiţutii fundamentale în economia de piaţa ’’Piaţa – afirma economistul...

Expunerea la Risc a Piețelor de Capital - Analiza Comparativă a Piețelor Dezvoltate și a Piețelor Emergente

1. Noţiuni introductive privind piaţa de capital Piaţa financiară este mecanismul prin care activele financiare sunt emise şi introduse în...

Ai nevoie de altceva?