Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 16673
Mărime: 97.66KB (arhivat)
Publicat de: Sebastian Martin
Puncte necesare: 0

Extras din curs

MĂSURAREA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERILOR DE COMERŢ

Noţiunea de performanţă este complexă, datorită sensurilor pe care poate să le aibă, funcţie de nivelul la care aceasta este privită: întreprindere, sistem de conducere, echipă, persoană etc. Sensul pe care îl capătă noţiunea de performanţă determină elementele caracteristice ale acesteia. Totuşi, chiar în condiţiile existenţei unei mari varietăţi de definiţii, apar o serie de elemente comune, printre care măsurarea şi evaluarea performanţei.

Conţinutul şi caracteristicile performanţei în comerţ

Întreprinderea de comerţ este un tip de întreprindere care are o serie de particularităţi, ce se răsfrâng şi asupra evaluării şi măsurării performanţelor sale. Astfel de particularităţi pot fi: ponderea însemnată a muncii manuale, ponderea mai mare a persoanelor de sex femeiesc angajate, nivel mai redus de calificare a personalului, ponderea scăzută a echipamentelor şi maşinilor de lucru, ponderea scăzută a activelor imobilizate în total active, discontinuitatea în derularea activităţilor în timpul programului de lucru datorată prezenţei clienţilor, impactul semnificativ al sezonalităţii, care se poate manifesta fie în perioada de activitate (exemplu, sezonul estival), fie în consum, fie ca o consecinţă a sezonalităţii producţiei, numărul relativ mare de clienţi cărora li se adresează - foarte mare în cazul întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi destul de mare în situaţia celor cu ridicata -, vânzare unui număr mare de produse - fiind doar cazuri de excepţie firmele de comerţ care vând unul sau câteva articole, imposibilitatea aplicării unor instrumente de organizare şi normare a muncii bazate pe descompunerea activităţilor în timpi, mişcări, operaţii, etc.

Definirea performanţei

Încercarea de clarificare a noţiunii de performanţă cu ajutorul unor definiţii de dicţionar relevă multitudinea sensurilor pe care acesta le capătă. Astfel, Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX) prezintă mai multe sensuri pentru performanţă şi anume: „1. rezultat (deosebit de bun) obţinut de o persoană într-o competiţie sportivă; 2. succes deosebit obţinut într-un domeniu de activitate, record; 3. tehn. indice calitativ de funcţionare sau de randament (al unui motor, sistem tehnic, al unei maşini-unelte, etc.)”.

Dicţionarul de Neologisme defineşte performanţa ca rezultat excepţional într-o probă sportivă, realizare deosebită într-un anumit domeniu, cel mai bun rezultat dat de un aparat, un motor, etc.

În limba franceză, din care menţionează cele două dicţionare române mai sus citate că

provine termenul, performanţa are sensurile : rezultat evaluat numeric obţinut de către un sportiv sau un cal de curse în timpul unei întreceri, competiţii, demonstraţii, etc.; rezultat optim obţinut de către un echipament; act de producţie, de interpretare sau de înţelegere a unui enunţ realizat de către un subiect pe baza competenţei sale; mod de exprimare artistică, eveniment, reprezentare care comportă o parte de improvizaţie. Desigur, termenul este întâlnit şi în limba engleză, unde are accepţiunile de : actul de a duce la îndeplinire sau situaţia realizată (obţinută); actul sau stilul de a îndeplini o activitate sau un rol în faţa unei audienţe; modul în care cineva sau ceva lucrează; o prezentare, în special teatrală, în faţa unei audienţe; ceva îndeplinit, realizat.

Deşi din cele de mai sus rezultă complexitatea noţiunii, se pot găsi câteva aspecte comune şi anume faptul că performanţa reprezintă un rezultat pozitiv, favorabil al unei acţiuni, care poate fi măsurat. Atunci când este implicat un individ, obţinerea performanţei presupune anumite cunoştinţe şi competenţe, fiind rezultatul unui comportament observabil De asemenea, performanţa înseamnă o realizare recunoscută, ilustrând cum o persoană îndeplineşte o sarcină şi cu ce rezultate sau cum o organizaţie obţine anumite rezultate şi care sunt acestea.

Dacă în ceea ce priveşte limbajul comun performanţa reprezintă rezultatul unei acţiuni sau al funcţionării unui echipament, în ceea ce priveşte conducerea, performanţa poate fi definită ca îndeplinire a obiectivelor fixate, reprezentând succesul sau reuşita activităţii desfăşurate.

Obiectivul reprezintă un rezultat precis care trebuie atins într-o anumită perioadă, exprimându-se fie cantitativ (exemplu, creşterea cu 5 % a cifrei de afaceri în anul următor), fie calitativ (exemplu, îmbunătăţirea imaginii firmei în următoarele 6 luni). Obiectivele decurg din scopurile întreprinderii (raţiunea existenţei sale – existenţă, supravieţuire, dezvoltare, diversificare, remunerarea capitalului şi a muncii etc.). La nivelul întreprinderii se pot defini atât obiective economice - creşterea cifrei de afaceri, a cantităţilor vândute, menţinerea sau creşterea cotei de piaţă, fixarea preţurilor şi controlul costurilor, obţinerea unui anumit profit etc. -, cât şi obiective non-economice ( obiective de siguranţă, prin cercetare-dezvoltare, aspiraţii ale conducătorilor – independenţă, siguranţă, prestigiu, putere etc., obiective sociale). Din multitudinea obiectivelor urmărite rezultă că performanţa conducerii este

multidimensională. Pe de altă parte, ea este şi subiectivă, deoarece constă în cuantificarea şi

compararea rezultatului prin raportarea lui la o referinţă dorită.

Performanţa managerului se înscrie contextul performanţei întreprinderii. Calitatea managementului constituie un important factor de succes pentru atingerea rezultatelor, care poate crea un avantaj concurenţial pe termen lung, în condiţiile în care acest domeniu nu este supus vreo unei standardizări, aşa cum se manifestă în ceea ce priveşte mijloacele de producţie sau instrumentele de gestiune Deseori, performanţa este considerată o combinaţie între eficienţă şi eficacitate În sensul cel mai general, eficacitatea reprezintă o măsură a gradului în care sunt îndeplinite anumite obiective, în timp ce eficienţa este legată de mărimea resurselor utilizate în acest scop.

După părerea noastră, performanţa întreprinderii de comerţ poate fi definită ca o măsură a gradului în care aceasta reuşeşte să-şi îndeplinească obiectivele economice – cifră de afaceri, adaos comercial, număr de tranzacţii, rentabilitatea activităţii, valorificarea eficientă a suprafeţelor comerciale etc. – şi sociale – număr de clienţi, satisfacţia consumatorilor, crearea unui climat favorabil realizării actelor de vânzare-cumpărare etc. – pe care şi le propune echipa managerială în politica şi strategiile elaborate.

Evaluarea şi măsurarea performanţei

În analizele noastre cu privire la posibilităţile de evaluare şi comensurare a performanţei în domeniul comercial am pornit de la sintagma bine cunoscută, potrivit căreia evaluarea performanţei constă în măsurarea rezultatelor obţinute, cu scopul de a desfăşura în mod corespunzător demersul de îndeplinire a unui obiectiv fixat. Astfel, evaluarea reprezintă un instrument de validare a activităţii desfăşurate. În acest sens, ea depinde de o anumită referinţă luată în considerare, rezultând din criteriile de rezultate aşteptate în raport cu un obiectiv stabilit

Preview document

Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 1
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 2
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 3
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 4
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 5
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 6
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 7
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 8
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 9
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 10
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 11
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 12
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 13
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 14
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 15
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 16
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 17
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 18
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 19
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 20
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 21
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 22
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 23
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 24
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 25
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 26
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 27
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 28
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 29
Măsurarea Performanțelor Întreprinderilor de Comerț - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Masurarea Performantelor Intreprinderilor de Comert.doc

Alții au mai descărcat și

Comerț

Etimologic, termenul „comerţ” provine din latinescul “commercium” care înseamnă schimb, operaţie având ca obiect „marfa”, respectiv o...

Comerț internațional și dezvoltare economică

Pe parcursul întregii evolutii economice au existat interrelatii strânse si complexe între comert exterior si dezvoltare economică. Ele sunt...

Comerț Internațional

Caracterul biunivoc al relatiei comert exterior – dezvoltare economică: este unanim recunoscut că pe parcursul întregii evolutii economice au...

Lucrător în Comerț

Definitie: CALITATEA - ansamblul caracteristicilor unei entitãti, care îi conferã aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite...

Organizarea mondială a comerțului

1.1. Aspecte generale privind disciplina comertului international - Relevanta comertului international - Continutul disciplinei comert...

Responsabilitate socială

Etica evidenţiază mecanismele interioare care determină acţiunile întreprinzătorului, comportamentul acestuia în interacţiunile cu cei din jur....

Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii

CURS 1 - ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR: NOŢIUNI FUNDAMENTALE 1.1 Justificarea apariţiei organizaţiilor 1.2. Structura puterii în întreprinderi...

Managementul comerțului

CAPITOLUL I COMERŢUL - ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ 1.1. Comerţul în economie: necesitate şi sferă de cuprindere. Apariţia comerţului ca...

Te-ar putea interesa și

Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională

Capitolul 1 : Introducere în comerţul electronic De-a lungul istoriei omenirii, schimbul de produse şi servicii a cunoscut mai multe forme. Dacă...

Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci

Capitolul 1. Importanţa planului de afaceri pentru materializarea proiectelor în comerţ 1.1. Definirea, rolul şi funcţiile planului de afaceri...

Impozitul pe profit și imaginea fidelă

Capitolul 1 Studiu privind relatia contabilitate-fiscalitate în contextul unor sisteme contabile reprezentative 1.1 Fiscalitatea-factor de...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale

Introducere În prezenta lucrare, intitulată ”Analiza financiară pe exemplul unei societăţi comerciale”, am ales să realizez o analiză a...

Comerț Electronic

CAPITOLUL I: INTRODUCERE ÎN COMERTUL ELECTRONIC 1.1. Scurt istoric al comertului electronic Implicatiile dezvoltarii extrem de rapide a...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Indicatori ai rentabilității în teoria și practica mondială

Lumea contemporana devine tot mai mult o realitate de neconceput fara preocuparea pentru performanta, reusita si succes. Aceaste elemente au...

Ai nevoie de altceva?