Arderi și Incendii

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 16700
Mărime: 2.46MB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Diaconu

Extras din curs

1.1 Fenomene de ardere

1.1.1 Arderea

Arderea, ca fenomen, este o reacţie de oxidare rapidă a unei substanţe, de regulă în prezenţa oxigenului din atmosferă, cu dezvoltare de căldură şi, în general, însoţită de lumină. Se cunosc şi substanţe care ard fără prezenţa oxigenului din aer, ca de exemplu acetilena comprimată, clorura de azot, precum şi alte substanţe compuse. În anumite condiţii aceste substanţe pot exploda cu degajare de căldură şi apariţie de flăcări.

Arderea, ca fenomen asociat unui incendiu, este o reacţia exotermă, a unei substanţe combustibile, cu un comburant, însoţită, în general, de emisie de flăcări şi/sau incandescenţă şi/sau emisie de fum (SR-ISO 8421/1).

Arderea substanţelor combustibile are loc numai în faza gazoasă. Materialele solide, înainte de a ardere, trec în faza gazoasă. Lichidele nu ard, numai vaporii acestora, care se formează în cantitate suficientă, după ce se depăşeşte temperatura de inflamabilitate. Substanţele combustibile solide se aprind şi ard mai greu decât cele lichide sau gazoase, deoarece aprinderea lor necesită un aport mai mare de căldură din exterior iar degajarea, prin distilare, a substanţelor volatile se face mai încet.

Temperatura de ardere este temperatura minimă la care un combustibil solid sau lichid arde până la epuizare.

Temperatura teoretică de ardere corespunde unei arderi fără pierderi de căldură în exterior şi este mai ridicată decât temperatura reală de ardere.

Temperaturile de ardere pe timpul incendiilor sunt direct influenţate de puterea calorifică a materialului combustibil care arde, de cantitatea de căldură rămasă în spaţiul incendiat, precum şi de modul cum se produce arderea.

Viteza de ardere reprezintă cantitatea de combustibil care se consumă prin ardere în unitatea de timp.

În funcţie de starea de agregare a substanţelor combustibile, viteza de ardere poate fi liniară (mm/min.) sau poate fi raportă la masa (sau volumul) lor, după caz (tabelul 1.1).

Din punctul de vedere al tipului de reacţie, arderile se pot clasifica în:

- arderi complete, care se produc când substanţa combustibilă arde în întregime, existând la dispoziţie o cantitate suficientă de oxigen pentru procesul de oxidare;

- arderi incomplete, care se produc când substanţa combustibilă nu arde în întregime, deoarece nu există la dispoziţie o cantitate suficientă de oxigen pentru procesul de oxidare.

În urma arderii rezultă produse de ardere (gaze de ardere şi, în cazul arderii corpurilor solide, resturi minerale-cenuşa), precum şi o mare cantitate de căldură disipată în mediul înconjurător. Dacă arderea nu este completă, rezultă fumul, un ansamblu vizibil de particule şi/sau lichide aflate în suspensie în aer. În cursul arderii incomplete se formează, ca produs intermediar, oxidul de carbon care prezintă un pericol deosebit, putând provoca asfixieri şi intoxicaţii.

Din punctul de vedere al posibilităţilor de percepere, arderile se pot clasifica în:

- arderi cu flacără, cazul combustiilor în faza gazoasă cu emisie de lumină (arderea cel mai des întâlnită);

- arderi cu incandescenţă, cazul combustiilor fără flacără a unor materiale combustibile, cu emisie vizibilă de lumină la suprafaţa acestora;

- arderi mocnite, cazul combustiilor unor materiale fără emisie luminoasă vizibilă, adesea pusă în evidenţă de fum şi creştere de temperatură.

Tabelul 1.1 Viteze de ardere

Materiale şi substanţe combustibile Viteza de ardere

Funcţie de masă

(kg/m3.min.) Liniară

(mm/min.)

Lemn (grinzi, mobilă în încăpere) 0.65 ... 0.90 -

Lemn tăiat în stive, în aer liber 6.70 -

Cherestea în stive pe teren descoperit 6.67 -

Bumbac afânat 0.24 -

Cărţi pe rafturi de lemn 0.33 -

Hârtie afânată 0.48 -

Fibră artificială scurtă afânată 0.40 -

Textolit 0.40 -

Cauciuc natural 0.80 -

Cauciuc sintetic 0.53 -

Articole tehnice de cauciuc 0.67 -

Film pe bază de celuloid 70.0 -

Polistiren 0.86 -

Sticlă organică 0.86 -

Fenoplaste 0.36 -

Sodiu metalic 0.70 ... 0.90 -

Acetonă 2.83 3.30

Benzen 2.30 3.15

Benzină 2.70 ... 3.20 3.80 ... 4.50

Alcool butilic 0.81 1.10

Eter dietilic 3.60 5.00

Izopentan 6.30 10.00

Petrol (ţiţei) 1.70 1.60

Petrol lampant 2.90 3.60

Păcură 2.10 2.20

Sulfură de carbon 2.20 2.70

Toluen 2.30 2.70

Alcool etilic 1.60 ... 2.00 2.00 ... 2.50

Aprinderea reprezintă iniţierea arderii. Aceasta se produce când substanţa combustibilă vine în contact cu o sursă de aprindere externă, în prezenţa oxigenului din aer, sau internă, datorată generării interioare de căldură.

Ca surse externe de aprindere se pot aminti: focul deschis, radiaţia termică, scânteile mecanice şi electrice.

Aprinderea unei substanţe combustibile se produce numai în faza gazoasă şi cu atât mai uşor cu cât emanarea de vapori şi gaze începe la o temperatură mai joasă.

Aprinderea unui amestec combustibil gazos reprezintă aducerea la o anumită temperatură (temperatura de aprindere), într-un anumit punct unde are loc iniţierea arderii, după care, îndepărtând sursa de aprindere, combustia continuă până când tot amestecul arde.

Temperatura de aprindere este cea mai scăzută temperatură la care o substanţă combustibilă, aflată în prezenţa oxigenului sau a aerului, trebuie încălzită pentru ca arderea să se continue de la sine, fără încălzire ulterioară.

Nu toate substanţele combustibile se aprind la fel de repede. La gaze se poate determina relativ uşor şi exact temperatura de aprindere, în schimb la solide şi la lichide determinarea acesteia devine mai complicată.

Preview document

Arderi și Incendii - Pagina 1
Arderi și Incendii - Pagina 2
Arderi și Incendii - Pagina 3
Arderi și Incendii - Pagina 4
Arderi și Incendii - Pagina 5
Arderi și Incendii - Pagina 6
Arderi și Incendii - Pagina 7
Arderi și Incendii - Pagina 8
Arderi și Incendii - Pagina 9
Arderi și Incendii - Pagina 10
Arderi și Incendii - Pagina 11
Arderi și Incendii - Pagina 12
Arderi și Incendii - Pagina 13
Arderi și Incendii - Pagina 14
Arderi și Incendii - Pagina 15
Arderi și Incendii - Pagina 16
Arderi și Incendii - Pagina 17
Arderi și Incendii - Pagina 18
Arderi și Incendii - Pagina 19
Arderi și Incendii - Pagina 20
Arderi și Incendii - Pagina 21
Arderi și Incendii - Pagina 22
Arderi și Incendii - Pagina 23
Arderi și Incendii - Pagina 24
Arderi și Incendii - Pagina 25
Arderi și Incendii - Pagina 26
Arderi și Incendii - Pagina 27
Arderi și Incendii - Pagina 28
Arderi și Incendii - Pagina 29
Arderi și Incendii - Pagina 30
Arderi și Incendii - Pagina 31
Arderi și Incendii - Pagina 32
Arderi și Incendii - Pagina 33
Arderi și Incendii - Pagina 34
Arderi și Incendii - Pagina 35
Arderi și Incendii - Pagina 36
Arderi și Incendii - Pagina 37
Arderi și Incendii - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Arderi si Incendii
    • Prelegerea_1_Arderi_incendii(1).doc
    • Prelegerea_2_Securitate si_risc_de_incendiu.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de fezabilitate parc solar fotovoltaic, Comuna Avram Iancu, Județul Bihor

I. Obiectivul investiţiei: Realizarea unui parc fotovoltaic cu puterea instalată de 3 MW, de către Consiliul Judeţean Bihor, pentru producerea...

Instalații de detecție și semnalizare a incendiilor

Parametrii incendiului ca mijloc de stabilire a tipului de detector In functie de tipul incendiului (mocnit sau cu flacara), fenomenele caract...

Efectele materialelor uzuale utilizate în izolarea termică asupra mediului natural

In conditiile in care peste un sfert din energia produsa in Europa se concentreaza in utilizarea domestica , iar din aceasta in jur de 65% este...

Calculul piloților

n  7 Fundatii izolate pe piloti Stalpul are dimensiunile: bst  40cm hst  50cm Incarcarile la partea inferioara a stalpului: Pk  300kN...

Teme Tehnologie An IV

1. Date iniţiale 1. Clasa betonului: C20/16 2. Caracteristicile elementului: a) tipul elementului: placă b) dimensiunea minimă a elementului: b...

Teme dinamica construcțiilor

of Fig. 1, let us found the free vibrations response using the stiffness method. A. Initial Data a. Geometrical characteristics: b cm col 25 4...

Arhitectura modernă și contemporană în orașele românești

Tarile romane, partea extracartpatica au fost pe parcursul intergului secol XVIII conduse de domni fanarioti, sistem inaugurat in 1716 si care a...

Te-ar putea interesa și

Instalații de Stingere cu Ceață de Apă

CAPITOLUL 1 NOŢIUNEA DE INCENDIU ŞI STINGEREA INCENDIILOR CU APĂ 1.1. Noţiunea de incendiu Dicţionarul limbii române defineşte incendiul...

Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere

REZUMAT Lucrarea de licenţă intitulată „Securitatea la incendiu a danelor petroliere” cuprinde informaţii referitoare la instalațiile de...

Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică

Introducere Principalul obiectiv al acestei lucrări este de a analiza situaţia actuală în care se află managementul situaţiilor de urgenţă în...

Caracteristica parcului de autovehicule

1. INTRODUCERE În această teză de licenţă o să fac o încercare de a descriere la parcul de autovehicule şi moi strădui să descriu procesul...

Investigarea științifică a urmelor de incendii și explozi

Infracțiunile de distrugere, în general, fie că sunt comise în dauna avutului public, fie că sunt săvârșite în dauna avutului privat, constituie...

Amenajarea Parcurilor de Autovehicule

INTRODUCERE În această teză o să fac o încercare de a descrie tot ce se referă la studiul privind parcurile de autovehicule a şi mă voi strădui să...

Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului

Cap. 1 ELEMENTE GENERALE PRIVIND TEORIA ARDERII 1.1. INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA INCENDIILOR 1.1.1. INTRODUCERE Incendiul este o reacţie chimică...

Incendii

CAPITOLUL 1 CADRU LEGAL. GENERALITĂȚI PRIVIND INCENDIILE Cercetarea incendiului poate fi văzută atât ca o artă, dar și ca o știință. Investigarea...

Ai nevoie de altceva?