Auditul și controlul sistemelor informaționale

Curs
7.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 61 în total
Mărime: 45.64KB (arhivat)
Publicat de: Benone Banu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Boghean
Suport curs masterat, nou editat pt specializarea CAFEC.

Extras din curs

INTRODUCERE

Profesia de audit intern a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă de la începuturile ei şi până în prezent, evoluţia sa fiind marcată de câteva momente cruciale care au avut influenţe majore asupra acestei profesii, transformând-o într-una legitimă.

În acest sens, adoptarea Standardelor de Audit Intern, urmată de adoptarea Declaraţiei de Responsabilităţi şi a Codului de Etică şi, în final, a programului de certificare pentru auditorii interni au adus legitimitate acestei profesii, ceea ce mulţimea de ani de practică nu a reuşit. În acest mod se asigură participanţilor la această profesie, recunoaşterea necesară de către alte organisme, nivele înalte de pregătire profesională, o mai bună acceptare pe piaţa muncii şi un nivel ridicat al satisfacţiilor profesionale

În continuare, vom evidenţia câteva dintre cele mai importante argumente care ar putea susţine necesitatea creşterii interesului pentru îmbunătăţirea educaţiei în domeniul auditului intern:

Auditorul intern deţine o poziţie unică în cadrul structurii organizaţionale a entităţii, având şansa de a fi la cunoştinţă cu toate procesele şi activităţile din cadrul entităţii, şi având astfel avantajul de a putea identifica potenţialele cauze ale aspectelor negative din cadrul organizaţiei;

Pentru a putea face faţă responsabilităţilor tot mai mari pe care le au, instituţiile de învăţământ trebuie să asigure studenţilor oportunitatea de a primi pregătirea necesară în auditul intern, precum şi în prevenirea raportării financiare frauduloase, în cazul în care doresc să îmbrăţişeze o carieră de auditor intern;

Experienţa auditorului intern include şi capacitatea acestora de a depista indicatorii care denotă indicii de fraudă. Prin urmare, programa de audit intern trebuie să includă şi examinarea testelor de audit şi a altor instrumente care îi ajută pe auditorii interni în prevenirea şi detectarea fraudelor;

Dezvoltarea unui curs de audit intern în programa instituţiilor de învăţământ contribuie la promovarea unui cadru de transmitere către studenţi a setului de valori etice care coordonează activitatea de audit intern.

Beneficii şi avantaje pentru studenţii şi organizaţiile private, care s-ar putea obţine prin promovarea educaţiei de audit intern la nivel universitar:

Dezvoltarea unei surse primare de auditori interni la un nivel de „entry-level” (începători);

Îmbunătăţirea consecvenţei cu care se realizează educaţia auditorilor interni începători;

O descreştere globală a costurilor cu educaţia concomitent cu o creştere a eficienţei acesteia;

O creştere a cunoştinţelor despre auditul intern pentru studenţi, profesori şi publicul în general.

Conținut arhivă zip

  • Auditul si Controlul Sistemelor Informationale.ppt

Alții au mai descărcat și

Misiune de audit intern la Scoala cu Cls I-VIII Nr 10 Suceava

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este situat în zona centrală a cartierului Cuza Vodă, pe str. Baladei nr. 4A şi a fost...

Contabilitate Proceduri

PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE 1. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI 1.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND FORMAREA...

Controlul intern - un instrument pentru managerii entităților

1.1. Care sunt cerinţele şi obiectivul implementării demersului de control intern ? - Atingerea obiectivelor, stăpânirea şi pilotajul activităţii...

Întreprinderea simulată - suport de curs

FISA POSTULUI - SECRETARIAT – ASISTENT MANAGER (AM) Functii operative: Functia de secretara presupune omniprezenta ei la diferite activitati...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit

PREFATA În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este...

International accounting standards

Aspecte generale - Un activ, respectiv o datorie, se recunoaşte numai atunci când: este posibil ca acesta sa aducă întreprinderii beneficii...

Audit Financiar-Contabil

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Te-ar putea interesa și

Practică bancară - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Auditul Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE Dezvoltarea tehnologiilor informaționale specifice activităților financiar-contabile din cadrul organizațiilor a avut un impact...

Auditarea Sistemului Informatic

Capitolul 1 Auditul sistemelor informatice, componentă a sistemului de audit 1.1. Definirea şi conceptul auditului sistemelor informatice În...

Proiect auditul și controlul sistemelor informaționale - Saga C

.) Prezentarea generala a sistemului informational 1.1) Definitia sistemului informational Sistemul informational reprezinta ansamblul de...

Organizarea și Conducerea Funcțiunii de Audit Informatic într-o Organizație

I. GUVERNANŢA IT 1.1 Concept Lumea afacerilor a devenit din ce în ce mai complexă şi mai dinamică sub influenţa a numeroşi factori , inclusiv...

Auditul intern la instituțiile publice

Exprim întreaga mea recunoştinţă doamnei profesor universitar Lect. Dr. IONELA CORINA CHERSAN, coordonatorul acestei lucrări, care m-a îndrumat cu...

Planul de carieră

Autoevaluarea: 1. Valorile -libertate independenta -acceptarea provocarilor -securitate,confort -prestigiul -stabilitatea locului de munca...

Audit

STANDARDELE DE AUDIT ALE SISTEMELOR INFORMATIONALE EMISE DE ISACA Natura activitatii de audit a sistemelor informationale precum si cunostiintele...

Ai nevoie de altceva?