Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3404
Mărime: 70.15KB (arhivat)
Publicat de: Andrada Năstase
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Asa cum am vazut în capitolele anterioare, informatia contabila este unul din aliatii diverselor categorii de utilizatori ai acestei informatii în procesul decizional. Ilustrarea situatiei patrimoniale, a performantelor sau riscurilor aferente unei entitati sunt asigurate de asa-numitele situatii financiar-contabile.

Aminteam în primul capitol al acestei lucrari de interdependenta existenta între complexitatea activitatilor economice si dezvoltarea practicilor contabile. De asemenea, analizam acel adevarat moment de cotitura în evolutia contabilitatii reprezentat de promovarea la sfârsitul secolului al XV-lea si, de catre Luca Pacioli, a principiilor partide duble. Practic, odata cu constientizarea postulatului entitatii, contabilitatea se regaseste pe sine. Patrimoniul apartinând unei entitati, ca obiect de studiu al contabilitatii, va fi disociat de patrimoniul apartinând proprietarilor entitatii respective, acestora nerevenindu-le decât un eventual drept de creanta.

Reflectând bunurile, drepturile sau obligatiile unei entitati la un moment dat, bilantul contabil va ignora însa, în formele sale incipiente, incertitudinea. Ne punem astazi întrebarea urmatoare: „Care sa fie acea activitate economico-financiara lipsita de un oarecare grad de incertitudine?”. Solutia adusa de profesia contabila pentru eliminarea acestui neajuns va fi aceea a reflectarii unor rezerve sau provizioane aferente tocmai incertitudinii amintite.

Cu o evolutie greoaie în timp bilantul va deveni asemenea celui din zilele noastre abia la sfârsitul secolului al XIX-lea odata cu dezvoltarea sectorului industrial sau bancar, dar si ca urmare a cresterii exponentiale a numarului de societati, indiferent de forma juridica a acestora, în care proprietarul nu mai este neaparat si conducator.

Progresul, indiferent de domeniul la care ne referim, a avut drept una din cauze si criticile aduse în epoca. Este si cazul bilantului contabil, daca ne referim fie si numai la pozitia profesorului Eugen Schmalenbach, care aducea la începutul secolului XX urmatoarele critici la adresa acestuia:

- imaginea oferita de bilant pentru o entitate este o imagine statica, neilustrând evolutia diferitelor posturi bilantiere pentru perioada avuta în vedere;

- rezultatul nu este prezentat decât ca o componenta a capitalurilor proprii; o ilustrare a modului de obtinere a acestui rezultat presupune accesul la contul de rezultate;

- în ce masura valoarea unei entitati se identifica cu marimea activului sau capitalurilor proprii regasite în bilantul contabil.

Dincolo de criticile aduse, sa conferim totusi bilantului pozitia pe care o merita, aceea de situatie a randamentului, lichiditatii sau flexibilitatii financiare a unei entitati, rampa pentru previzionarea activitatii acesteia.

Reflectarea bunurilor, drepturilor, obligatiilor si a capitalurilor proprii apartinând unei entitati, la un moment dat, este asigurata de catre bilantul contabil prin intermediul structurilor de ACTIV, respectiv PASIV.

Activul bilantier va reflecta bunurile economice si drepturile aferente acestora în timp ce pasivul va cuprinde sursele de finantare (capitaluri proprii si datorii) aflate la dispozitia unei entitati. Ordinea elementelor patrimoniale în cele doua structuri amintite este determinata de lichiditatea, respectiv exigibilitatea fiecarui element patrimonial. Lichiditatea poate fi definita drept capacitatea unui element patrimonial de a se transforma în bani. Exigibilitatea vizeaza de fapt scadenta fiecarei surse de finantare. În raport de mediul economic avut în vedere, gruparea elementelor de activ va avea ca punct de plecare banii (optiune specifica mediului anglo-saxon) sau bunurile aflate la dispozitia societatii o perioada mai mare de timp (optiune specifica Europei continentale).

O prima modalitate de întocmire a bilantului contabil o reprezinta asa-numita „forma tablou” a acestuia, cu gruparea elementelor de activ si pasiv în coloane distincte si în raport de criteriile amintite anterior.

Spre exemplificare sa analizam bilantul urmator:

- mii lei -

ACTIV SUME PASIV

SUME

Cladiri 100.000 Capital social 50.000

Materii prime 10.000 Rezerve 10.000

Marfuri 50.000 Credite bancare pe termen lung 150.000

Clienti 80.000 Furnizori 60.000

Cont bancar 60.000 Impozit pe salarii 30.000

TOTAL ACTIV

300.000 TOTAL PASIV 300.000

Se observa o grupare a bunurilor (ex: cladiri, marfuri, cont bancar) si drepturilor (ex: clienti) în activul bilantier si o reflectare a capitalurilor proprii (ex: capital social, rezerve) si datoriilor (ex: credite bancare s.a.m.d.) în pasivul bilantier. Ordinea este de la elementul ce se transforma cel mai greu în lichiditati (cladiri) pâna la cel care îmbraca efectiv forma de lichiditati (contul bancar). Similar se procedeaza si în ceea ce priveste ordonarea elementelor de pasiv, începând cu sursa de finantare cu scadenta cea mai îndepartata (capitalul social) si terminând cu masa datoriilor cu scadenta imediata.

Echilibrul permanent, specific unui astfel de bilant, este redat de ecuatia:

TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV

O alta modalitate de întocmire a bilantului contabil o reprezinta asa-numita „forma lista”:

Preview document

Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 1
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 2
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 3
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 4
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 5
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 6
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 7
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 8
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 9
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 10
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 11
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 12
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 13
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 14
Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Bilantul Contabil - Oglinda a Patrimoniului.doc

Alții au mai descărcat și

Saga Software

SAGA C. este o soluţie care permite informatizarea activităţii contabile pentru firme mici şi mijlocii, cabinete de contabilitate sau contabili...

Contabilitatea Stocurilor

Continutul si structura stocurilor 2.1.1 Stocurile Stocurile reprezinta, materiale, lucrari si servicii destinate sa fie consumate la prima lor...

Contul - element central al partidei duble

Analizam în primul capitol al acestei lucrari evolutia contabilitatii de la o forma primara de prezentare a patrimoniului catre un aliat al...

Contabilitate și Informatică de Gestiune

În ultima perioada, datorita rotatiei din ce în ce mai mari a personalului, întreprinderile încearca prin orice mijloace sa îsi motiveze...

Contabilitate financiară

Contabilitate (cursul 1) Analiza si functionarea conturilor Capitalurile proprii reprezinta sursele de finantare stabile a activelor pe o...

Contabilitate de Gestiune 2

Sistemele de calcul a costurilor „produc” cifrele si asigura informatiile care arata în ce masura un anumit obiect de cost (produs, lucrare,...

Te-ar putea interesa și

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Analiza indicatorilor economico-financiari pe bază de bilanț

INTRODUCERE Realităţile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită asigurarea...

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Analiza economico financiară a SC Arta Culinară Cluj SA

CAPITOLUL 1 IMPORTANŢA SITUAŢIILOR CONTABILE ÎN ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ 1.1. Definirea conceptului de bilanţ Bilanţul este o noţiune de...

Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are drept scop studiul bilanţului, ca document ce oglindeşte activitatea unităţii, care asigură prezentarea în formă...

Contabilitate

INTRODUCERE Tranzitia Romaniei la economia de piata, profundele reforme economice cu care aceasta perioada se confrunta, solicitau implicit o...

Bilanțul contabil

BILANTUL CONTABIL I NOTIUNE SI STRUCTURA “Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute la art.1 din Legea contabilitatii il...

Elaborarea situațiilor financiare anuale

Bilantul contabil – Notiune, structura, functii “Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute la articolul 1 din Legea contabilitatii...

Ai nevoie de altceva?