Contabilitate Aprofundată

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 34598
Mărime: 185.98KB (arhivat)
Publicat de: Cerasela Aldea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monea Alin, Isaac Claudia
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Extras din curs

CAPITOLUL 1

NORMALIZARE, CONVERGENŢĂ ŞI CONFORMITATE ÎN CONTABILITATE

1. DELIMITĂRI PRIVIND NORMALIZAREA, ARMONIZARE, CONVERGENŢA ŞI CONFORMITATEA ÎN CONTABILITATE

Normalizarea şi armonizarea contabilă promovată de organismele internaţionale (Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili, Comisia Internaţională a Operaţiunilor Bursiere, etc.) urmăreşte ca “Situaţiile Financiare” ale întreprinderii să ofere informaţii care să răspundă în primal rând interesului investiţional şi un doar celui fiscal al statului, reflectând diferenţele privind performanţele economice şi în acelaşi timp riscurile ce se manifestă în mediul afacerilor.

Investitorii, pentru a lua decizii corecte, au nevoie de un instrument de informare, care în aproape toate statele lumii este pus la dispoziţia acestora prin lege atât la modul general (de exemplu în Germania, Franţa etc.) sau cel puţin în cazul unei entităţi cotate la o bursă (de exemplu SUA), este reprezentat de situaţiile financiare, atât cele individuale, cât şi cele consolidate.

Nevoia de armonizare în contabilitate presupune adaptarea şi desfăşurarea unor activităţi riguros organizate ce pot fi asimilate dreptului contabil internaţional, concretizate în obiectivele de “normare a contabilităţii” şi, respectiv, de “normalizare a contabilităţii”

„Acum aproape patruzeci de ani, eforturile profesiei contabile în domeniul standardizarii contabilităţii la nivel internaţional s-au coalizat creându-se Financial Accounting Standards Board (FASB) şi Internaţional Accounting Standards Board (IASB), primul fiind purtatorul de lance într-o adevarata competitie în domeniul elaborarii unor standarde de calitate.”

Norma de contabilitate este o regulă precisă de evaluare, înregistrare, clasificare şi prezentare a informaţiei contabile, elaborată în vederea rezolvării unei probleme, rezultată dintr-o alegere raţională, colectivă,în cadrul unui organism de reglementare contabilă profesional şi /sau public .

În opinia noastră armonizarea şi normalizarea contabilă este un pas foarte important în dezvoltarea contabilităţii ca ştiinţă, deoarece stabilirea unor norme comune a unui limbaj comun fac informaţia contabilă mai utilă atât investitorilor cât şi profesioniştilor contabili.

Problematica rezultă din faptul că situaţiile financiare publicate se bazează pe regulile valabile la nivel naţional. Aceste situaţii financiare elaborate în baza referenţialului contabil naţional, nu sunt suficiente pentru a satisface cerinţele autorităţilor de supraveghere bursieră străine.

În ciuda numeroaselor încercari de convergenţă între Financial Accounting Standards Board (FASB) şi Internaţional Accounting Standards Board (IASB), în cadrul aşa-numitului « Norwalk Agreement », United States Securities and Exchange Commission (SEC) accepta numai situaţii financiare care sunt întocmite conform standardelor de contabilitate americane, respectiv care sunt în conformitate cu United States – Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP) . Formal, SEC nu exclude situaţii financiare întocmite după alte standarde contabile. Dar aceasta comisie pretinde că toate diferenţele importante faţa de principiile şi metodele contabile acceptate de ea pentru fiecare poziţie din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere să fie cuantificate, deci retratate. De fapt, prezentarea şi cuantificarea acestor diferenţe şi influenţe înseamnă întocmirea unor situaţii financiare noi, în speţă, conforme cu US-GAAP. Acest lucru se va schimba probabil în viitorul previzibil, deoarece SEC şi Comisia-UE au ajuns la întelegerea ca societatile care întocmesc situaţii financiare conform IFRS, cel mai târziu în 2009 să nu mai fie nevoite să efectueze ajustari în vederea conformitatii cu USGAAP, pentru a li se permite accesul la pieţele americane de capital.

Există, de asemenea, pericolul ca situaţiile financiare întocmite după reguli naţionale să fie greşit interpretate de către un investitor şi/sau ca acestea să duca la prejudicii pentru un potential investitor. În cazuri speciale, acest lucru este valabil şi pentru statele continentaleuropene. Ele se află sub incidenţa normelor şi reglementărilor naţionale, care, în cea mai mare parte, nu sunt recunoscute internaţional. De aceea, atât din partea celor ce doresc capital, cât şi din partea celor ce-l oferă, este de dorit întocmirea de situaţii financiare după reguli recunoscute internaţional.

Norma contabilă este definită în literatura de specialitate din România drept o regula sau mai multe reguli constituite ca sistem de referinţă pentru productia de informaţii contabile şi validarea sociala a situaţiilor financiare, cuprinzând astfel cele doua laturi importante, respectiv producerea informaţiilor contabile şi raportarea acestora.

„Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune armonizarea sa. Pe aceasta cale se formalizeaza şi materializeaza obiectivele, conceptele, metodele, regulile şi procedurile privind productia şi utilizarea informaţiei contabile.

Efortul de normalizare dar şi produsul acesteia se concretizeaza în :

a)definirea de concepte, principii şi norme contabile bazate pe o terminologie precisăşi identica pentru toti producatorii şi utilizatorii de informaţii contabile ;

b)aplicarea lor practica în vederea asigurarii comparabilitatii în timp şi spatiu, relevantei şi credibilitatii a informaţiilor contabile”

Normalizarea are ca obiectiv central situaţiile financiare (proprie tarilor anglo-saxone şi se referă la : setul de componente ale situaţiilor financiare, elementele prezentate în acestea, recunoasterea şi evaluarea acestora etc.) sau planul contabil general (proprie contabilităţii continentale şi se referă la sistemul de conturi, reguli de corespondenta a acestora, reguli privind prezentarea situaţiilor financiare, organizarea contabilităţii etc.).

Normalizarea poate îmbraca mai multe forme :

- normalizarea impusă prin acte normative (reglementată sau legală);

- normalizarea profesională (norme profesionale emise de organizaţiile profesionale de resort).

Este de la sine înteles ca cele doua categorii se întrepatrund şi se influenteaza reciproc.

Cadrul juridic contabil se bazeaza pe un ansamblu de reguli şi prevederi cuprinse în :

- legea contabilităţii, cadrul contabil sau conceptual, reteaua de norme sau standarde contabile ;

- sistemul de reglementare contabila (drept contabil), planuri de conturi şi schema de utilizare a operaţiilor economice, ghiduri profesionale, instituţia normalizarii contabile.

Aceste reguli pot fi ierarhizate după importanta lor astfel : reguli statuate în tratate sau acorduri internaţionale (având superioritate şi prioritate în fata legilor naţionale cu condiţia ca ele să fie aplicate şi în celelalte parti), texte legislative (legi şi ordonante care statueaza problemele importante şi limitate în mod imperativ de constitutie), elemente de jurisprudenţă (deciziile tribunalelor, care au misiunea de a asigura cu ocazia examinarii recursurilor de litigii asupra carora ele sunt sesizate ca dispozitiile legale au fost deja aplicate ; aceasta nu are caracter obligatoriu) şi doctrina (constituita din interpretari sau avize referitoare la elementele asupra carora textele legislative şi de reglementare nu au facut precizari : răspunsuri ministeriale, recomandari din partea diferitelor organisme etc.) .

Eliminarea graniţelor în afaceri prin creşterea gradului de globalizare a atras după sine îndreptarea către o contabilitate fara granite, în scopul eliminarii anomaliilor rezultate din folosirea unor sisteme contabile diferite.

Preview document

Contabilitate Aprofundată - Pagina 1
Contabilitate Aprofundată - Pagina 2
Contabilitate Aprofundată - Pagina 3
Contabilitate Aprofundată - Pagina 4
Contabilitate Aprofundată - Pagina 5
Contabilitate Aprofundată - Pagina 6
Contabilitate Aprofundată - Pagina 7
Contabilitate Aprofundată - Pagina 8
Contabilitate Aprofundată - Pagina 9
Contabilitate Aprofundată - Pagina 10
Contabilitate Aprofundată - Pagina 11
Contabilitate Aprofundată - Pagina 12
Contabilitate Aprofundată - Pagina 13
Contabilitate Aprofundată - Pagina 14
Contabilitate Aprofundată - Pagina 15
Contabilitate Aprofundată - Pagina 16
Contabilitate Aprofundată - Pagina 17
Contabilitate Aprofundată - Pagina 18
Contabilitate Aprofundată - Pagina 19
Contabilitate Aprofundată - Pagina 20
Contabilitate Aprofundată - Pagina 21
Contabilitate Aprofundată - Pagina 22
Contabilitate Aprofundată - Pagina 23
Contabilitate Aprofundată - Pagina 24
Contabilitate Aprofundată - Pagina 25
Contabilitate Aprofundată - Pagina 26
Contabilitate Aprofundată - Pagina 27
Contabilitate Aprofundată - Pagina 28
Contabilitate Aprofundată - Pagina 29
Contabilitate Aprofundată - Pagina 30
Contabilitate Aprofundată - Pagina 31
Contabilitate Aprofundată - Pagina 32
Contabilitate Aprofundată - Pagina 33
Contabilitate Aprofundată - Pagina 34
Contabilitate Aprofundată - Pagina 35
Contabilitate Aprofundată - Pagina 36
Contabilitate Aprofundată - Pagina 37
Contabilitate Aprofundată - Pagina 38
Contabilitate Aprofundată - Pagina 39
Contabilitate Aprofundată - Pagina 40
Contabilitate Aprofundată - Pagina 41
Contabilitate Aprofundată - Pagina 42
Contabilitate Aprofundată - Pagina 43
Contabilitate Aprofundată - Pagina 44
Contabilitate Aprofundată - Pagina 45
Contabilitate Aprofundată - Pagina 46
Contabilitate Aprofundată - Pagina 47
Contabilitate Aprofundată - Pagina 48
Contabilitate Aprofundată - Pagina 49
Contabilitate Aprofundată - Pagina 50
Contabilitate Aprofundată - Pagina 51
Contabilitate Aprofundată - Pagina 52
Contabilitate Aprofundată - Pagina 53
Contabilitate Aprofundată - Pagina 54
Contabilitate Aprofundată - Pagina 55
Contabilitate Aprofundată - Pagina 56
Contabilitate Aprofundată - Pagina 57
Contabilitate Aprofundată - Pagina 58
Contabilitate Aprofundată - Pagina 59
Contabilitate Aprofundată - Pagina 60
Contabilitate Aprofundată - Pagina 61
Contabilitate Aprofundată - Pagina 62
Contabilitate Aprofundată - Pagina 63
Contabilitate Aprofundată - Pagina 64
Contabilitate Aprofundată - Pagina 65
Contabilitate Aprofundată - Pagina 66
Contabilitate Aprofundată - Pagina 67
Contabilitate Aprofundată - Pagina 68
Contabilitate Aprofundată - Pagina 69
Contabilitate Aprofundată - Pagina 70
Contabilitate Aprofundată - Pagina 71
Contabilitate Aprofundată - Pagina 72
Contabilitate Aprofundată - Pagina 73
Contabilitate Aprofundată - Pagina 74
Contabilitate Aprofundată - Pagina 75
Contabilitate Aprofundată - Pagina 76
Contabilitate Aprofundată - Pagina 77
Contabilitate Aprofundată - Pagina 78
Contabilitate Aprofundată - Pagina 79
Contabilitate Aprofundată - Pagina 80
Contabilitate Aprofundată - Pagina 81
Contabilitate Aprofundată - Pagina 82
Contabilitate Aprofundată - Pagina 83
Contabilitate Aprofundată - Pagina 84
Contabilitate Aprofundată - Pagina 85
Contabilitate Aprofundată - Pagina 86
Contabilitate Aprofundată - Pagina 87
Contabilitate Aprofundată - Pagina 88
Contabilitate Aprofundată - Pagina 89
Contabilitate Aprofundată - Pagina 90
Contabilitate Aprofundată - Pagina 91
Contabilitate Aprofundată - Pagina 92
Contabilitate Aprofundată - Pagina 93
Contabilitate Aprofundată - Pagina 94
Contabilitate Aprofundată - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Aprofundata.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Beneficiile Angajaților

Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștinţe, care afirmă că ”firma este o structură de piaţă a cărei resursă principală este...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în...

Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor

1. Introducere Datorită evoluţiei societăţii umane, necesitatea existenţei unor asemănări între documentele întocmite de agenţii economici din...

Sisteme contabile comparate privind contractele de construcții

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALA IAS 11 1.1. INTRODUCERE: Standardul International IAS 11 se refera la prelucrarea contabila a veniturilor si...

Sisteme contabile în alte țări

Introducere Economia si politica sunt doua influente notabile asupra sistemelor contabile. Dupa caderea comunismului in 1989, tarile din Europa...

Gestiunea financiară a întreprinderii - Hokman Trans SRL

Capitolul 1. Consideraţii Generale Evoluţia cifrei de afaceri, a rezultatului net şi a activelor totale ale societăţii DESCRIERE GENERALĂ...

Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare

Despre IASB 1.1. Informaţii generale IASB 1.2. Etape în evoluţia IASB Surse bibliografice: - Feleagă N. (2000), „Sisteme contabile comparate -...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Contabilitate aprofundată - lichidarea și dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale. Operaţiuni care se efectuează cu ocazia dizolvării şi lichidării şi contabilitatea acestora...

Contabilitate aprofundată

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un complex de cunoştinţe, la dezvoltarea căreia au contribuit un număr mare de gânditori şi practicieni...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundata Cap 1. Normalizarea contabila Contabilitatea este supusa procesului de normalizare. Prin aceasta se garanteaza...

Contabilitate Aprofundată

CAP 1. Formarea dreptului contabil Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundată.Partea a IV-a Termenul de Standard Internaţional de Raportare Financiara (IFRS) include : IFRS-uri Interpretările...

Contabilitate Aprofundată

Capitolul I - Elemente de bază privind normalizarea şi reglementarea contabilă Normele contabile din România au la baza Legea Contabilităţii şi...

Ai nevoie de altceva?