Contabilitate aprofundată partea 2

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 157 în total
Mărime: 303.75KB (arhivat)
Publicat de: Emanuil Pintilie
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Razvan Mustata

Extras din curs

Problematici analizate

Aspecte generale şi definitorii

Utilizatori şi producători ai informaţiei financiar-contabile

Conflicte de interese pe piaţa informaţiei contabile

Normarea, normalizarea şi armonizarea contabilă

Calităţi şi limite ale informaţiei contabile

Principiile contabilităţii

Imaginea fidelă în contabilitate

Piaţa reprezintă un ansamblu coerent, un sistem de relaţii de vânzare-cumpărare între agenţii economici, care sunt pe de o parte legaţi prin legături de interdependenţă şi, pe de altă parte se află în raporturi de opoziţie, fiecare urmărind propriul interes (relaţii de concurenţă).

Pe piaţa de informaţii contabile se întâlnesc

cererea de informaţii

(din partea utilizatorilor de informaţii contabile)

oferta de informaţii

(susţinută de producătorii informaţiei contabile).

Problematici analizate

Aspecte generale şi definitorii

Utilizatori şi producători ai informaţiei financiar-contabile

Conflicte de interese pe piaţa informaţiei contabile

Normarea, normalizarea şi armonizarea contabilă

Calităţi şi limite ale informaţiei contabile

Principiile contabilităţii

Imaginea fidelă în contabilitate

Conform accepţiunii IASB, informaţiile contabile trebuie să satisfacă necesităţile informaţionale ale unui complex de utilizatori:

Investitorii prezenţi şi potenţiali;

Personalul angajat;

Creditorii financiari;

Furnizorii şi alţi creditori comerciali;

Clienţii;

Guvernul şi instituţiile sale;

Publicul;

Managerii;

Instanţele judecătoreşti.

Managerii şi nevoia de informaţii

Contabilitatea este principala sursă de informaţii la nivelul entităţii.

Deciziile luate în procesul de conducere au la bază informaţiile contabile furnizate în cea mai mare parte de contabilitatea de gestiune.

Cu toate acestea, informaţiile din situaţiile financiare constituie instrumentul de gestiune internă a afacerilor firmei.

Conducerea unităţii are capacitatea de a determina forma şi conţinutul unor informaţii suplimentare pentru a satisface propriile necesităţi.

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Aprofundata Partea 2.ppt

Alții au mai descărcat și

Misiune de audit intern la Scoala cu Cls I-VIII Nr 10 Suceava

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este situat în zona centrală a cartierului Cuza Vodă, pe str. Baladei nr. 4A şi a fost...

Contabilitate Proceduri

PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE 1. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI 1.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND FORMAREA...

Întreprinderea simulată - suport de curs

FISA POSTULUI - SECRETARIAT – ASISTENT MANAGER (AM) Functii operative: Functia de secretara presupune omniprezenta ei la diferite activitati...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit

PREFATA În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este...

International accounting standards

Aspecte generale - Un activ, respectiv o datorie, se recunoaşte numai atunci când: este posibil ca acesta sa aducă întreprinderii beneficii...

Audit Financiar-Contabil

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Auditarea agenților economici

Capitolul 1. CONCEPTUL GENERAL ŞI CATEGORIILE DE AUDIT 1.1. Conceptul general de audit Prin audit se înţelege: a Examinarea/cercetarea,...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Studiu Privind Contabilitatea Activelor Imobilizate la Muzeul de Etnografie Maramureș

INTRODUCERE Au existat multe discuţii asupra definirii contabilităţii. Astfel, de-a lungul timpului contabilitatea a fost definită ca artă,...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Studiu contabilitatatii imobilizărilor în cadrul SC Sonia SRL

Cap. 1.Prezentarea firmei 1.1.Scurt istoric Societatea este o firma care produce si comercializeaza tamplarie din PVC si aluminiu care a luat...

Contabilitatea financiară a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor în SC Agricola International SA Bacău

INTRODUCERE Ştiinţă a ordinii şi controlului economic, născută din necesităţile vieţii practice, contabilitatea reprezintă un puternic mijloc de...

Imobilizările corporale - parte a activului unei întreprinderi

1.1. DELIMITĂRI. TIPURI DE ACTIVE IMOBILIZATE 1.1.1. DEFINIREA ŞI RECUNOAŞTEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE Existenţa, funcţionarea şi dezvoltarea unei...

Principii Contabile Conforme cu OMFP 3055

Introducere Datorită faptului că este important ca toţi cei care ţin evidenţă contabilă şi/sau recepţionează raportările contabile să le poată...

Contabilitate Financiară Aprofundată

Evidenţierea evaluării elementelor de stocuri la intrarea în gestiune a entităţii economice. 1. Evaluarea la cost de achiziţie • O entitate...

Ai nevoie de altceva?