Contabilitatea Datoriilor Comerciale

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 27 în total
Mărime: 36.65KB (arhivat)
Publicat de: Emanuil Bodea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dna Grigoroi
Este o prezentare in Power Point,la cursul Contabilitatea intreprinderii

Extras din curs

Contabilitatea datoriilor comerciale

Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale întreprinderii faţă de furnizori, antreprenori şi alţi creditori pentru activele procurate, serviciile de care a beneficiat şi avansurile primite;

Datoriile comerciale se constată şi se contabilizează la valoarea nominală în baza facturii fiscale sau contului de plată prezentat;

Achitarea datoriilor poate fi efectuată cu mijloace băneşti prin transfer, ce se confirmă de extrasul de la bancă însoţit de dispoziţia de plată, sau cu mijloace băneşti în numerar din casierie confirmate de dispoziţia de plată de casă, sau prin intermediul titularului de avans prezentându-se decontul de avans împreună cu documentele justificative;

Datoriile comerciale

Evidenţa analitică a datoriilor comerciale se ţine pe fiecare furnizor, antreprenor pe termene de apariţie şi de stingere a datoriilor;

Pentru evidenţa sintetică a datoriilor comerciale sunt destinate conturile 521, 522, 523.

Datoriile comerciale în valută străină se reflectă în contabilitate în lei la cursul oficial de schimb la data efectuării operaţiei;

În rapoartele financiare datoriile comerciale în valută străină se reevaluează la cursul oficial la data întocmirii acestora.

Contabilitatea datoriilor privind facturile comerciale

Achitarea datoriei:

prin transfer de la conturile curente Dt 521 Ct 242, 243, 244

in numerar Dt 521 Ct 241, 227

pe seama creditelor bancare Dt 521 Ct 411, 411

prin decontarea reciproca a datoriilor cu creantele Dt 521 Ct 221

Pe seama avansurilor primite Dt 521 Ct 224

Sold initial

Formarea datoriei:

la procurarea activelor Dt 111, 112, 121, 123, 211, 213, 217 Ct 521;

la serviciile primite Dt 112, 121, 211, 213, 217, 811, 813, 812, 712, 713, 721, 723 Ct 521;

Reflectarea TVA Dt 534 Ct 521

Exemplu

Întreprinderea „Olanta” SRL la 15 ianuarie a acordat întreprinderii „Altex - Grup” SRL avans în mărime de 42 000 lei în contul procurării ulterioare a materiilor prime. La 30 ianuarie a avut loc aprovizionarea cu materiale în valoare de 55000 lei, TVA – 20%. Achitarea definitivă cu furnizorul a fost efectuată la 10 februarie.

Se cere: de contabilizat operaţiile economice privind aprovizionarea cu materiale şi efectuarea decontărilor cu furnizorul.

Exemplu (rezolvarea)

Contabilitatea avansurilor pe termen scurt primite

Trecerea avansului in contul stingerii creantelor

Dt 523 Ct 221, 228, 229;

Restituirea avansului primit

Dt 523 Ct 241, 242, 243;

Casarea avansului primit, la expirarea duratei de prescriptie

Dt 523 Ct 612

Sold initial

Primirea avansurilor:

la conturile curente*

Dt 242,243 Ct 523;

In numerar*

Dt 241 Ct 523

*Dt 225 Ct 534-reflectarea TVA de la avansul primit

Exemplu

Întreprinderea comercială „Acozatex” SRL expediază mărfuri unui cumpărător, în valoare de 45000 lei, TVA – 20 %. Cumpărătorul s-a achitat în prealabil în mărime de 60 % din valoarea livrării, ulterior s-a achitat definitiv, toate achitările se fac prin contul de decontare. Costul mărfurilor vândute este de 38000 lei.

Se cere: de contabilizat operaţiile economice privind primirea avansului de la cumpărător, livrarea mărfurilor şi încasarea mijloacelor băneşti din vânzare.

Exemplu (rezolvarea)

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Datoriilor Comerciale.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Datoriilor

INTRODUCERE Contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde in plan informational si decizional la problematica gestiunii miscarilor de valori...

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Contabilitatea decontărilor cu terții

CONTABILITATEA DECONTARILOR CU TERTII 1.DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND DECONTARILE CU TERTII Ca urmare a activitatii desfasurate de orice...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Contabilitatea și gestiunea creanțelor și datoriilor unei societăți comerciale

1. NOŢIUNI În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri...

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale la SC Elboris Com Srl Cluj-Napoca

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. ELBORIS COM S.R.L. CLUJ NAPOCA 1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A S.C. ELBORIS COM...

Ai nevoie de altceva?