Contabilitatea financiară a întreprinderilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 381 în total
Cuvinte : 84204
Mărime: 1.24MB (arhivat)
Publicat de: Simona Ifrim
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Diana Ighian

Extras din curs

CAP. 1. CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND

CONTABILITATEA

ÎNTREPRINDEREA – este unitatea economică de bază a organizării şi conducerii

economiei naţionale, cu personalitate juridică, delimitată din punct de vedere

administrativ, teritorial, tehnic, şi economic (mulţimea operaţiilor economico-financiare

efectuate), dispunând de un patrimoniu propriu pe care-l foloseşte pentru realizarea

obiectivelor sale.

O întreprindere devine persoană juridică în momentul înmatriculării ei la Registrul

Comerţului. Pentru a fi o persoană juridică, o întreprindere trebuie să îndeplinescă

următoarele condiţii:

- să aibă o organizare de sine stătătoare, denumire proprie, sediu propriu, o structură

proprie de organizare, producţie, funcţiune şi conducere, un mod propriu de încetare a

existenţei ei prevăzut în statut;

- să aibă un patrimoniu propriu care să-i permită să participe în nume propriu la

raporturile juridice civile;

- să aibă un scop licit.

Întreprinderile economice pot fi clasificate la rîndul lor în funcţie de mai multe criterii

şi anume:

- după forma de proprietate: întreprinderi proprietate de stat sau publice;

întreprinderi proprietate privată sau particulară; întreprinderi proprietate mixtă,

privată sau particulară; întreprinderi proprietate autohtonă; întreprinderi proprietate

străină; întreprinderi proprietate mixtă româno-străină;

- după forma de organizare: întreprinderi cu statut de regii autonome; întreprinderi cu

statut de societăţi comerciale; întreprinderi cu statut cooperatist; întreprinderi cu statut

de asociaţii economice;

- după ramura de activitate: întreprinderi industriale; întreprinderi agricole;

întreprinderi de construcţii montaj; întreprinderi de transporturi; întreprinderi

comerciale; întreprinderi financiare de pe piaţa de capital, piaţa monetară şi piaţa

asigurărilor;

- după obiectul activităţii – întreprinderile se clasifică pe ramuri de activitate conform

C.A.E.N.;

- după destinaţia produselor obţinute: întreprinderi producătoare de mijloace de

producţie; întreprinderi producătoare de bunuri de consum;

- după mărimea lor: întreprinderi mari; întreprinderi mijlocii; întreprinderi mici.

- după caracterul producţiei: întreprinderi cu activitate sezonieră; întreprinderi cu

activitate continuă;

- după modul de organizare al producţiei: întreprinderi producătoare de unicate;

întreprinderi cu producţie de serie; întreprinderi cu producţie de masă.

INSTITUŢIILE PUBLICE – sunt unităţi ale statului care desfăşoară activităţi social

culturale.

2

Ele pot fi grupate astfel: unităţi de învăţământ; unităţi sanitare; unităţi culturale; unităţi

ale administraţie de stat; unităţi ale organelor de ordine; unităţi ale organelor de apărare;

unităţi ale justiţiei; unităţi ale cultelor religioase.

La nivelul oricărei entitati economice, indiferent de forma ei, exercitarea procesului

şi a relaţiilor de management se realizează prin sistemul de management.

Acesta reprezintă ansamblul elementelor cu caracter organizatoric, informaţional,

decizional, motivaţional etc. din întreprindere cu ajutorul cărora se realizează funcţiile şi

relaţiile de management în vederea atingerii obiectivelor economice planificate de către

întreprindere.

Orice sistem de management, indiferent de întreprinderea unde este aplicat,

cuprinde următoarele componente între care există o multitudine de relaţii şi care se

intercondiţionează reciproc:

- subsistemul organizatoric,

- subsistemul informaţional,

- subsistemul decizional,

- subsistemul de metode şi tehnici de management,

- alte elemente de management.

Sistemul informaţional este reprezentat de către totalitatea datelor, informaţiilor,

circuitelor informaţionale, fluxurilor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare

a informaţiilor existente într-o întreprindere, utilizate ca şi suport informaţional în

stabilirea şi aplicarea deciziilor ce trebuie luate în vederea atingerii obiectivelor propuse

de către fiecare întreprindere.

Informaţia este o ştire, o comunicare referitoare la felul, caracteristicile, mărimea

obiectelor ce formează mediul înconjurător.

Dacă sistemul informaţional este utilizat pentru conducerea unei structuri

economice atunci acesta devine sistem informaţional economic, iar informaţiile vor

deveni informaţii economice.

Informaţia contabilă este o componentă a informaţiei economice care are anumite

trăsături specifice şi care rezultă din prelucrarea datelor contabile prin procedee şi metode

specifice contabilităţii.

In vederea obtinerii acestor informatii economice la nivelul fiecarei entitati

economice, trebuie tinuta o evidenta economice. Aceasta la randul ei prezinta mai multe

forme si anume: evidenta operativa, statistica si contabilitatea.

Preview document

Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 1
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 2
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 3
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 4
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 5
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 6
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 7
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 8
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 9
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 10
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 11
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 12
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 13
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 14
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 15
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 16
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 17
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 18
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 19
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 20
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 21
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 22
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 23
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 24
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 25
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 26
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 27
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 28
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 29
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 30
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 31
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 32
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 33
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 34
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 35
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 36
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 37
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 38
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 39
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 40
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 41
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 42
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 43
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 44
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 45
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 46
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 47
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 48
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 49
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 50
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 51
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 52
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 53
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 54
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 55
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 56
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 57
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 58
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 59
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 60
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 61
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 62
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 63
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 64
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 65
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 66
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 67
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 68
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 69
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 70
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 71
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 72
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 73
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 74
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 75
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 76
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 77
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 78
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 79
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 80
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 81
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 82
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 83
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 84
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 85
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 86
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 87
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 88
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 89
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 90
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 91
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 92
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 93
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 94
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 95
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 96
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 97
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 98
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 99
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 100
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 101
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 102
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 103
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 104
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 105
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 106
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 107
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 108
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 109
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 110
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 111
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 112
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 113
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 114
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 115
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 116
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 117
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 118
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 119
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 120
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 121
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 122
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 123
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 124
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 125
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 126
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 127
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 128
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 129
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 130
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 131
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 132
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 133
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 134
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 135
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 136
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 137
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 138
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 139
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 140
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 141
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 142
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 143
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 144
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 145
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 146
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 147
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 148
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 149
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 150
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 151
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 152
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 153
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 154
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 155
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 156
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 157
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 158
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 159
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 160
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 161
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 162
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 163
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 164
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 165
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 166
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 167
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 168
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 169
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 170
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 171
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 172
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 173
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 174
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 175
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 176
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 177
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 178
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 179
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 180
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 181
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 182
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 183
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 184
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 185
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 186
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 187
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 188
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 189
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 190
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 191
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 192
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 193
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 194
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 195
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 196
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 197
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 198
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 199
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 200
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 201
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 202
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 203
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 204
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 205
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 206
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 207
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 208
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 209
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 210
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 211
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 212
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 213
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 214
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 215
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 216
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 217
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 218
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 219
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 220
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 221
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 222
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 223
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 224
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 225
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 226
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 227
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 228
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 229
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 230
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 231
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 232
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 233
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 234
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 235
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 236
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 237
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 238
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 239
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 240
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 241
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 242
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 243
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 244
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 245
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 246
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 247
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 248
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 249
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 250
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 251
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 252
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 253
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 254
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 255
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 256
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 257
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 258
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 259
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 260
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 261
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 262
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 263
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 264
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 265
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 266
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 267
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 268
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 269
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 270
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 271
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 272
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 273
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 274
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 275
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 276
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 277
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 278
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 279
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 280
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 281
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 282
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 283
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 284
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 285
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 286
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 287
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 288
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 289
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 290
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 291
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 292
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 293
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 294
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 295
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 296
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 297
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 298
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 299
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 300
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 301
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 302
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 303
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 304
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 305
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 306
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 307
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 308
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 309
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 310
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 311
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 312
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 313
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 314
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 315
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 316
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 317
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 318
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 319
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 320
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 321
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 322
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 323
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 324
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 325
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 326
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 327
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 328
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 329
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 330
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 331
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 332
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 333
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 334
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 335
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 336
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 337
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 338
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 339
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 340
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 341
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 342
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 343
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 344
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 345
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 346
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 347
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 348
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 349
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 350
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 351
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 352
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 353
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 354
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 355
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 356
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 357
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 358
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 359
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 360
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 361
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 362
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 363
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 364
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 365
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 366
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 367
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 368
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 369
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 370
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 371
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 372
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 373
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 374
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 375
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 376
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 377
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 378
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 379
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 380
Contabilitatea financiară a întreprinderilor - Pagina 381

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Descrierea programului de contabilitate - Visual Class Cont

VISUAL CLASS CONT 1.Generalitati Modulul VisualClassCont, face parte din sistemul informatic integrat Class Business Solution, functioneaza ca un...

Obiectul și Metoda Contabilității

I.Obiectul de studiu a contabilităţii La baza obiectului de studiu a contabilităţii este pus patrimoniul întreprinderii deoarece contabilitatea a...

Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii

1. ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE (a PASIVULUI) Obiective: - aprecierea structurii financiare a întreprinderii, adică a modului de formare a...

Contabilitatea instituțiilor publice

Date de identificare a cursului Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Contabilitate financiară

1. Structura capitalurilor Capitalurile reprezinta sursele de finantare pe termen lung a valorilor economice constituite ca active patrimoniale la...

Bazele contabilității

6.1. Delimitari si evaluarea stocurilor Delimitari Principalele tipuri de stocuri detinute de o întreprindere sunt destinate utilizarii în...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea și analiza bilanțului contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Politici contabile și influența lor asupra situației financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Lucrarea “Politici contabile si influenta lor asupra situatiei financiare a intreprinderii” se constituie intr-o prezentare sintetica...

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

De la situația financiară la promovarea întreprinderii

Introducere Aparitia si evolutia contabilitatii ca stiinta, domeniu al practicii sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strans legata...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Analiza performanțelor întreprinderii în baza informațiilor oferite de situațiile financiare anuale - bilanț contabil

1. Analiza financiară prin intermediul informatiilor oferite de bilant 1.1. Studiul bilanţului - etapă a analizei financiare În vederea...

Normalizarea contabilității întreprinderii - cadrul conceptual pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Desi situatiile financiare intocmite de intreprinderile din lumea intreaga pot...

Ai nevoie de altceva?