Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 7116
Mărime: 48.33KB (arhivat)
Publicat de: Melania Manolache
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Peres Cristian

Extras din curs

Conţinutul, caracteristicile şi principalele structuri ale stocurilor

Stocurile sunt active circulante*)deţinute pentru a fi vândute, în curs de producţie în vederea vânzării sau sub formă de materii prime , materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

Activele circulante se utilizează o perioadă scurtă în activitatea întreprinderii şi în general participă la un singur circuit economic modificându-şi în permanenţă forma.

Cuprind ansamblul de bunuri şi servicii care intervin în ciclul de exploatare al întreprinderii şi sunt destinate fie a fi consumate la prima lor utilizare, fie a fi prelucrate în procesul de producţie, ori a fi vândute în starea în care au fost procurate.

Stocurile pot intra în întreprindere pe mai multe căi: achiziţie, producţie proprie, aport, donaţie, etc.

Stocurile, prezintă o serie de caracteristici care le particularizează în structura activelor:

- se află succesiv şi neîntrerupt în diferite faze ale procesului de producţie şi comercializare;

- descriu mai multe rotaţii (circuite) în cadrul unei perioade de gestiune;

- sunt destinate a fi consumate la prima lor utilizare (materiile prime, materialele consumabile), sau a fi vândute în aceeaşi stare (mărfurile) sau a fi vândute după prelucrare (produsele);

- contribuie la realizarea cifrei de afaceri a unităţii şi la valorificarea capitalului.

Ca parte componentă a activelor circulane, stocurile pot fi strucurate în mai multe categorii :

a) Materii prime, participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată.

b) Materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, seminţe şi materiale de plantat, furaje, şi alte materiale consumabile), participă sau ajută procesul de fabricaţie sau de expoatare de regulă, fără a se regăsi în produsele la a căror fabricare participă.

c) Materiale de natura obiectelor de inventar, cuprind bunuri materiale de valoare mare cu durată de viaţă utilă sub un an, sau durată de viaţă utilă peste un an indiferent de valoare sub formă de:

echipamente de protecţie şi de lucru, mecanisme, dispozitive, verificatoare, baracamente şi amenajări provizorii de şantier. Nu se includ în această categorie lucrările de organizare de şantier de la care în urma terminării lucrărilor nu se recuperează materiale (ex. plaforme betonate, căi de acces, gropi de var, etc.)

d) Produsele, sunt reprezentate de :

- semifabricate sunt acele bunuri al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie ( făză de fabricaţie) şi se pot livra altor secţii sau terţilor;

- produse finite, bunuri care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul unităţii patrimoniale, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor;

- produse reziduale, reprezentând rebuturile, materialele recuperabile, deşeurile

e) Animalele şi păsările, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, porci, mânji şi altele) crescute şi folosite pentru reproducţie sau puse la îngrăşat pentru a fi valorificate, coloniile de albine precum şi animalele pentru producţie (lână, lapte, ouă, blană).

f) Mărfurile, respectiv bunurile pe care întreprindere le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii.

g) Ambalajele, includ ambalajele refolosibile achiziţionate sau fabricate, destinate protejării şi prezentării produselor şi care, în mod temporar, pot fi păstrate de terţi cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contract.

h) Producţia în curs de execuţie, este reprezentată de producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile de prelucrare) prevăzute de procesul tehnologic, precum şi de produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. Sunt asimilate producţiei în curs: lucrările, serviciile şi studiile în curs de execuţie sau neterminate.

Preview document

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 15
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 16
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 17
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 18
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 19
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 20
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 21
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 22
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 23
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 24
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 25
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 26
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 27
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 28
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 29
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 30
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 31
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 32
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 33
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza cheltuielilor de producție

1.Flamingo International SA Flamingo International SA Flamingo este o companie română cu sediul la Bucureşti, având ca domeniu de activitate...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

II. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE 1. Consideratii generale. 2. Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. 3....

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Contabilitatea Imobilizărilor

1.Conţinutul, evaluarea, recunoaşterea şi clasificarea activelor imobilizate Activele reprezintă o resursă controlată de întreprindere ca rezultat...

Control și Expertiză Contabilă

I. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR Contextul general. Obiectul, rolul şi funcţiile controlului financiar. Formele controlului financiar. Sistemul...

Contabilitatea operațiunilor fiscale

Contabilitatea si fiscalitatea constituie doua discipline adesea independente una de alta, or societatile comerciale, regiile autonome si alte...

Audit Financiar-Contabil

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Contabilitate managerială

l.l. Obiectul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție

Introducere De la începuturile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea și înregistrarea în etalon valoric a...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție

Stocurile si productia in curs de executie reprezinta o componenta de baza a activelor circulante, constituind ansamblul bunurilor din cadrul...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție la SC Electroclem SRL

CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRARII Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operațiilor și tranzacțiilor care afectează...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție

1.1 STRUCTURA STOCURILOR Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii defineste stocurile si productia in curs de executie ca fiind...

Contabilitatea stocurilor de produse și a producției în curs de execuție SC Artidor Impex SRL

Introducere Decizia este un act esenţial al vieţii noastre. În plan economic ea influenţează direct finalitatea şi eficienţa fiecărei acţiuni...

Ai nevoie de altceva?