Contul de Profit și Pierdere

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1130
Mărime: 13.50KB (arhivat)
Publicat de: Stanca Mihalcea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roberta Stane

Extras din curs

Rezultatul activităţii desfăşurate de o întreprindere se determină pe baza veniturilor şi cheltuielilor.

Rezultatul poate fi pozitiv (profit când veniturile > cheltuielile) sau negativ (pierdere când veniturile < cheltuielile).

Venituri – Cheltuieli = Rezultat

Cheltuieli + Rezultat = Venituri

Elementele componente ale contului de profit şi pierdere sunt veniturile şi cheltuielile.Contul de profit şi pierdere raportează performanţa unei întreprinderi sub formă de rezultat aferent unei perioade de timp (an, trimestru, lună).

Definiţia elementelor componente

Veniturile reprezintă creşteri de beneficii economice pe parcursul perioadei contabile sub forma intrărilor sau creşterilor de active sau a reducerilor de datorii, ce au ca rezultat creşteri ale capitalului propriu, altele decât contribuţiile acţionarilor/asociaţilor la capitalul propriu.

Exemple: - O societate comercială vinde mărfuri in valoare de 20.000 lei pe bază de factură.

- Societatea anulează un provizion pentru litigii.

Cheltuielile reprezintă diminuări de beneficii economice pe percursul perioadei contabile sub forma ieşirilor sau scăderii valorii activelor sau creşterii datoriilor, ce au ca rezultat diminuări ale capitalului propriu, altele decât sumele distribuite acţionarilor/asociaţilor.

Exemple: - O societate comercială dă în consum materii prime în valoare de 1.000 lei conform bon de consum.

- Societatea constituie un provizion pentru garanţii acordate clienţilor în valoare de 40.000 lei.

Formatul contului de profit şi pierdere

Reglementările în vigoare prezintă clasificarea cheltuielilor de exploatare după natură în formatul contului de profit şi piedere. În cadrul notelor explicative, în nota “Analiza rezultatului din exploatare “ se prezintă şi clasificarea după destinaţie.

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului Exerciţiul financiar

Precedent Curent

1. Cifra de afaceri netă

2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (3+4+5)

3. Cheltuielile activităţii de bază

4. Cheltuielile activităţilor auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de producţie

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

7. Cheltuielile de desfacere

8. Cheltuieli generale de administraţie

9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

În raport de natura lor, veniturile şi cheltuielile se grupează astfel:

1. venituri şi cheltuieli din exploatare

2. venituri şi cheltuieli financiare

3. venituri şi cheltuieli extraordinare.

În contul de profit şi pierdere sunt prezenţi următorii indicatori:

1. rezultatul din exploatare

2. rezultatul financiar

3. rezultatul curent (rezultatul din exploatare+ rezultatul financiar)

4. rezultatul extraordinar

5. rezultatul brut

6. rezultatul net al exerciţiului

Veniturile din exploatare sunt generate de vânzări de bunuri, prestări servicii şi lucrări executate, producţia stocată (în cazul produselor realizate de societate), producţia imobilizată (în cazul imobilizărilor produse de societate), de despăgubiri primite, subvenţii pentru investiţii, subvenţii pentru exploatare şi alte venituri din exploatare.

Cheltuielile de exploatare sunt cheltuieli efectuate pentru realizarea veniturilor din exploatare. După natura lor, cuprind: cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile, cheltuieli privind mărfurile, cheltuieli cu lucrări şi servicii furnizate de terţi, cheltuieli cu amortizările, cheltuieli cu impozite şi taxe, cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea/pierderea de valoare, cheltuieli cu despăgubiri acordate, donaţii şi active cedate, alte cheltuieli de exploatare.

Veniturile şi cheltuielile financiare sunt generate de participaţii, dobânzi, diferenţe de curs valutar, reduceri financiare (sconturi primite - reduceri primite de societate în cazul achitării datoriilor comerciale înainte de termenul convenit sau sconturi acordate - reduceri acordate de societate în cazul încasării creanţelor comerciale înainte de termenul convenit).

Veniturile şi cheltuielile extraordinare sunt consecinţa tranzacţiilor ce nu sunt generate de activităţile curente (ordinare) ale unei întreprinderii. Ele nu apar frecvent sau cu o anumită regularitate (doar în cazuri foarte rare): exproprierea unor active, calamităţi naturale.

Preview document

Contul de Profit și Pierdere - Pagina 1
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 2
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 3
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Contul de Profit si Pierdere.doc

Alții au mai descărcat și

Contul de profit și pierdere - IAS 1

Contul de profit si pierdere – IAS 1 Obiectivul IAS 1 este de a "descrie" baza pentru prezentarea situatiilor financiare generale, avand ca...

Analiza Cifrei de Afaceri

ANALIZA CIFREI DE AFACERI 1.1Caracteristici tipologice ale firmei (scurt istoric) SC GENERAL CONSTRUCT MONTAJ SRL cu sediul în Bucuresti este...

Contabilitatea Profitului

INTRODUCERE În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Analiza Cheltuielilor Întreprinderii

1. Abordari conceptuale privind cheltuielile Caracterizarea starii de performanta a intreprinderii presupune analiza a doua categorii de baza de...

Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate - ISA 330

Evaluarea riscurilor de către auditor este caracterizată de subiectivism ceea ce ar putea face să nu fie suficient de exactă pentru a identifica...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA

Introducere Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA

Introducere Criza economică actuală și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului de informare financiară și economică în luarea...

Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare

CAPITOLUL 1 MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de...

Diagnosticul financiar pe bază contului de profit și pierdere

CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de...

De la contul de profit și pierdere la rezultatul global

1. Informatia – element vital in afaceri Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fara ca ele sa fie...

IAS 1 - contul de profit și pierdere

INTRODUCERE Situaţiile financiare cu scop general trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţelor cât şi evoluţiei...

Ai nevoie de altceva?