Creanțe

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 30 în total
Mărime: 94.11KB (arhivat)
Publicat de: Emanuil Bodea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigoroi Liliana
Este un curs prezentat in Power Point,de catre profesoara de contabilitate.Descrie foarte bine principalele aspecte legate de aceasta tema.Este foarte bine redata tema

Extras din curs

Contabilitatea creanţelor

Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte persoane fizice şi juridice la scadenţa stabilită prin condiţiile contractului, cambiei sau ale actelor normative.

Creanţele întreprinderii se reflectă în contabilitate la valoarea lor nominală. Creanţele în valută străină se înregistrează şi se reflectă în rapoartele financiare în valută naţională, la cursul de schimb valutar la data apariţiei acestora.

Clasificarea creanţelor

Creanţele întreprinderii se clasifică după următoarele criterii:

După conţinutul economic :

Creanţe comerciale, inclusiv cambiile primite şi dobânzile calculate la acestea;

Creanţe ale părţilor legate (întreprinderilor-fiice, asociate şi altor întreprinderi);

Creanţe privind avansurile acordate;

Creanţe ale bugetului;

Creanţe ale personalului;

Creanţe privind veniturile calculate;

Alte creanţe.

In dependenţă de termenul de achitare:

pe termen lung, al căror termen de achitare este mai mare de un an;

pe termen scurt, al căror termen de achitare nu este mai mare de un an.

Contabilitatea creanţelor comerciale

Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa, formarea şi achitarea creanţelor cu o durată nu mai mare de un an, aferente decontărilor cu cumpărătorii şi clienţii pentru produsele (mărfurile) expediate şi serviciile prestate, este destinat contul de activ 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”. În debitul lui se înregistrează creanţele curente comerciale de primit, iar în credit - achitarea lor. Soldul este debitor şi reprezintă sumele datorate de cumpărători şi clienţi la finele perioadei de gestiune.

Formulele contabile la formarea creanţei

Înregistrarea creanţei şi venitului din livrarea de mărfuri şi produse finite, prestarea serviciilor:

Dt 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

Ct 611 “Venituri din vânzări”

Ct 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”

Formulele contabile la încasarea creanţelor

Încasarea creanţei cu mijloace băneşti:

Dt 242 “Cont de decontare” sau

Dt 241 “Casa” sau

Dt 243 "Cont valutar"

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

Micşorarea creanţei prin trecerea în cont a avansului primit

Dt 523 “Avansuri pe termen scurt primite”

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

Achitarea creanţei pe seama datoriei faţă de furnizori în cazul decontărilor prin compensare reciprocă:

Dt 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor

comerciale”

Anularea creanţei la expirarea termenului de prescripţie

Dt 712 “Cheltuieli comerciale”

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor

comerciale”

Exemplu

La 25 martie anul curent întreprinderea „Sterix” SRL livrează produse finite întreprinderii „Sterudi” SRL. Conform contractului, cumpărătorul s-a achitat prin virament cu vânzătorul la 15 aprilie în mărime de 100 % din valoarea livrării. Valoarea produselor la preţ de vânzare constituie 75 600 lei, inclusiv TVA 20%. Costul produselor vândute este de 47000 lei. De contabilizat operaţiile economice aferente vânzării produselor şi încasării mijloacelor băneşti din vânzarea acestora.

Formulele contabile

Exemplul 2

Exemplul 2 (rezolvare)

Contabilitatea creanţelor (avansuri acordate pe termen scurt)

Contabilitatea avansurilor acordate pe termen scurt

Conținut arhivă zip

  • Creante.ppt

Alții au mai descărcat și

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Impozitul pe Profit

I. IMPOZITELE NOTIUNI GENERALE 1.1 Continutul si rolul impozitelor 1.2 Principiile de impozitare 1.3 Clasificarea impozitelor 1.1 Continutul...

Contabilitatea și Fiscalitatea privind TVA

Principii generale Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect bazat pe criteriul deductibilitatii. Din punct de vedere economic...

Standardele internaționale de reglementare contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Introducere în Bazele Contabilității

LECTIA 1 INTRODUCERE ÎN BAZELE CONTABILITATII - Reliefarea faptului ca contabilitatea este o stiinta, cu principii riguros stabilite, cu o...

Contabilitate managerială

Prin productia de baza a unei întreprinderi cu caracter productiv se subîntelege productia care formeaza obiectul activitatii principale a...

Finanțele Întreprinderii

Situatia neta Pornind de la abordarea juridica a bilantului, exista diferite opinii 1.2.3potrivit carora conceptul de situatia netÎ este mai...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalurile sunt denumite in literatura de specialitate si capitaluri permanente. Ele reprezinta totalitatea surselor de finante de care dispune...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Evaluearea creanțelor și datoriilor unei societăți comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Sistemul informațional privind contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul și asigurările sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Contabilitatea generală a operațiilor privind contabilitatea creanțelor din vânzări de bunuri la SC Karma SRL

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTAREA SUB ASPECT TEORETIC A LUCRĂRII 1.1 Prezentarea noţiunilor legislative în domeniul studiat În general în cadrul...

Ai nevoie de altceva?