Creanțele

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2498
Mărime: 518.35KB (arhivat)
Publicat de: Daciana Tănase
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Contabilitatea creantelor....

• Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte persoane fizice şi juridice la scadenţa stabilită prin condiţiile contractului, cambiei sau ale actelor normative.

• Creanţele întreprinderii se reflectă în contabilitate la valoarea lor nominală. Creanţele în valută străină se înregistrează şi se reflectă în rapoartele financiare în valută naţională, la cursul de schimb valutar la data apariţiei acestora.

Clasificarea creantelor:

Creanţele întreprinderii se clasifică după următoarele criterii:

• După conţinutul economic :

Creanţe comerciale, inclusiv cambiile primite şi dobânzile calculate la acestea;

Creanţe ale părţilor legate (întreprinderilor-fiice, asociate şi altor întreprinderi);

Creanţe privind avansurile acordate;

Creanţe ale bugetului;

Creanţe ale personalului;

Creanţe privind veniturile calculate;

Alte creanţe.

• In dependenţă de termenul de achitare:

pe termen lung, al căror termen de achitare este mai mare de un an;

pe termen scurt, al căror termen de achitare nu este mai mare de un an.

Contabilitatea creantelor comerciale

Creanţele întreprinderii se clasifică după următoarele criterii:

• După conţinutul economic :

Creanţe comerciale, inclusiv cambiile primite şi dobânzile calculate la acestea;

Creanţe ale părţilor legate (întreprinderilor-fiice, asociate şi altor întreprinderi);

Creanţe privind avansurile acordate;

Creanţe ale bugetului;

Creanţe ale personalului;

Creanţe privind veniturile calculate;

Alte creanţe.

• In dependenţă de termenul de achitare:

pe termen lung, al căror termen de achitare este mai mare de un an;

pe termen scurt, al căror termen de achitare nu este mai mare de un an.

Formulele contabile la crearea creantelor

• Înregistrarea creanţei şi venitului din livrarea de mărfuri şi produse finite, prestarea serviciilor:

Dt 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

Ct 611 “Venituri din vânzări”

Ct 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”

Formulele contabile la incasarea creantei

• Încasarea creanţei cu mijloace băneşti:

Dt 242 “Cont de decontare” sau

Dt 241 “Casa” sau

Dt 243 "Cont valutar"

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

• Micşorarea creanţei prin trecerea în cont a avansului primit

Dt 523 “Avansuri pe termen scurt primite”

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

• Achitarea creanţei pe seama datoriei faţă de furnizori în cazul decontărilor prin compensare reciprocă:

Dt 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor

comerciale”

• Anularea creanţei la expirarea termenului de prescripţie

Dt 712 “Cheltuieli comerciale”

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor

comerciale”

Preview document

Creanțele - Pagina 1
Creanțele - Pagina 2
Creanțele - Pagina 3
Creanțele - Pagina 4
Creanțele - Pagina 5
Creanțele - Pagina 6
Creanțele - Pagina 7
Creanțele - Pagina 8
Creanțele - Pagina 9
Creanțele - Pagina 10
Creanțele - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Creantele.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Contabilitate internațională

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Control de Gestiune

Partea I – Analiza metodelor de calcul de cost Capitolul I. Metode de cost complet (metoda pe centre de analiză şi Activity Based Costing)...

Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică

4.1.Caracteristici definitorii ale alimentaţiei publice şi influenţa acestora asupra contabilităţii Activitatea unităţilor de alimentaţie publică,...

Elemente de Contabilitate Generală

INTRODUCERE ÎN CONTABILITATE Contabilitatea, ca disciplină ştiinţifică independentă, trebuie să ofere permanent fundamentele teoretice şi...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Evaluearea creanțelor și datoriilor unei societăți comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Sistemul informațional privind contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul și asigurările sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Contabilitatea generală a operațiilor privind contabilitatea creanțelor din vânzări de bunuri la SC Karma SRL

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTAREA SUB ASPECT TEORETIC A LUCRĂRII 1.1 Prezentarea noţiunilor legislative în domeniul studiat În general în cadrul...

Ai nevoie de altceva?