Expertiza Contabilă

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 13409
Mărime: 66.14KB (arhivat)
Publicat de: Claudiu Butnaru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Afanase Vasile

Extras din curs

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) este organismul reprezentativ al profesiei contabile din România, autonom neguvernamental, nonprofit şi de interes public. Membrii CECCAR reprezintă mai mult de 50.000 de profesionişti contabili.

La nivel european si international, CECCAR e recunoscut ca fiind organismul profesional din Romania care reprezinta profesia contabila care se preocupa ca normele nationale din domeniul profesiei contabile sa convearga prin standardele global acceptate conform cu standardele internationale.

CECCAR e membra IFAC. IFAC reprezinta organizatia mondiala a profesiei contabile fondata in 1977.Misiunea sa e de a intari si de a servi interesul public prin eforturile permanente contribuie la intarirea profesiei contabile la nivel mondial si contribuie la dezvoltarea unor economii internat. puternice prin stabilirea si promovarea aderarii la standardele de inalta calitate.

IFAC reuneste 159 de membri si asociatii din 124 de tari din intreaga lume reprezentand aprox. 2,5 milioane de contabili angajati din industrie, comert, sectorul public si educatie. Nici-un alt organism din lume si putine organizatii se bucura de sprijin international atat de extins precum IFAC. IFAC a gasit de cuviinta ca o cale fundamentala de protejare a interesului public e elaborarea, promovarea si intarirea standardelor recunoscute pe plan international drept mijloc de a asigura credibilitatea informatiilor de care depind investitorii si alte parti interesate.

In cadrul IFAC functioneaza Consiliul ptr standarde internat. de audit si asigurare IASB, Consiliul ptr std. internat. de educatie ptr contabili IAESB, Consiliul ptr std. internat. de etica ptr contabili IESBA.

Aceste consilii au publicat urmatoarele prevederi:

- codul etic al profesionistilor ctbili

- std. internat. de audit revizuire ale misiunii de asigurare si servicii conexe

- std. internat. de control al calitatii

- std. internat. de educatie

- std. internat. de contabilitate ptr sectorul public

Conceptul de E.C.

Expertiza contabilă este o profesie liberală similară cu cea de auditor financiar, administrator judiciar, lichidator, evaluator, ş.a.

În România după 1989 activitatea de expertiză contabilă s-a reorganizat în baza unei ordonanţe de guvern emisa in 1994.

Această ordonanţă organizează activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, suferind modificări şi completări.

Ultima modificare care aliniază activitatea de expertiză contabilă la cerinţele normelor internaţionale şi europene, vis-a-vis de Directiva IV, VII, VIII, sa facut printr-o ordonanta de guvern emisa in actualizarea si completarea actului normativ din 1994..

Expertiza este activitatea de cercetare efectuată de un specialist, care are calitatea de expert, cu sensul de a stabili adevărul într-o anumită situaţie, problemă sau litigiu.

Conform literaturii de specialitate expertiza este:

• Operaţia făcută de unul sau mai mulţi experţi cu scopul de a constata unele fapte, de a controla, de a examina, de a măsura şi de a evalua, anumite lucruri;

• Un mijloc de dovadă reglementat de codul de procedură civilă, la care recurge instanţa în cazul că, pentru stabilirea adevărului obiectiv, este nevoie de lămurirea unor împrejurări de fapt, pentru a căror rezolvare se cer cunoştinţe de specialitate în domeniul ştiinţei, tehnicii, artei sau vreunei meserii pe care judecătorul nu le posedă.

• Un mijloc de probă dispus sau cerut de organul juridic în materie civilă sau penală efectuat de un specialist în materia litigiului, care prin cunoştinţele şi experienţa pe care le posedă trebuie să aducă lămurirea diferitelor aspecte ce sunt necesare a fi cunoscute, în vederea soluţionării unor cauze;

În funcţie de natura şi conţinutul faptei, împrejurării, problemei, situaţiei, cauzei sau litigiului ce se cercetează precum şi de domeniul de activitate în care se dispune sau se solicită efectuarea expertizei, aceasta se prezintă sub mai multe tipuri şi anume:

• tehnică ; merceologică; medico-legala ; criminalistică ; artistică: filatelică; comercială; agricolă; contabilă - care poate fi specializată pe domenii sau ramuri: comercială, bugetară, operaţii valutare, industrie, agricultură, construcţii s.a.

Expertiza contabila

E.c. sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor pers. care au calitatea de E.C.

E.c dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare se de judecata ale unor cauze civile sau comerciale atasate unui proces penal s.n. e.c.judiciare.Toate celelalte e.c. sunt extrajudiciare.

Prin e.c. se intelege misiunea data unui E.C. de a controla registrele, conturile si actele justificative ale unui agent ec. cu scopul de a furniza partilor interesate datele necesare sau de a procura justitiei informatiile interesate ptr a se pronunta in cunostinta de cauza asupra unui proces sau a unei contestatii de care a fost sesizata.

Ca activitate specializata E.C. se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi :

• are ca obiect cercetarea unor fapte sau situaţii de natură economico- financiară, gestionară şi patrimonială;

• cuprinde în sfera sa de acţiune activitatea economică a unui agent economic pentru problemele şi obiectivele stabilite de organul jurisdictonal ori de persoana juridică care o solicită;

• cercetează situaţiile şi împrejurările de fapt pe baza informaţiilor furnizate de evidenţa economică şi a suporţilor ei materiali;

• interpretează datele de evidenţă şi formulează opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor şi actelor normative care reglementează domeniul de activitate respectiv;

• elaborează concluzii pe baza constatărilor făcute care servesc ca mijloc de probă pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei sau ca mijloc de fundamentare a unei decizii de către persoana juridică care a solicitat efectuarea expertizei contabile.

Expertiza contabilă analizează cauzele care au determinat abaterile de la normele legale cu caracter economic şi financiar, descifrează relaţiile economice şi financiare, dintre părtile aflate în litigiu, caracterizează starea de fapt a agentului economic respectiv în raport cu legea şi actele normative care reglementează domeniul investigat, stabileşte legăturile de cauzalitate şi responsabilitate. Din studierea cauzelor generatoare de pagube în dauna patrimoniului, expertiza contabilă poate desprinde deficienţele existente în organizarea şi conducerea sistemului de evidenţă, imperfecţiunile propagate pe traseul procesului decizional, precum şi omisiunile sau erorile comise în executarea atribuţiilor de serviciu cu consecinţe negative asupra patrimoniului agenţilor economici la care se efectuează expertiza.

Clasificarea e.c

E.c. este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuata numai de catre pers. care au dobandit calitatea de E.C. in conditiile legii fiind inscrise cu viza la zi in tabloul E.C. actualizat anual de catre CECCAR.

Dupa scopul principal in care au fost solicitate, EC pot fi:

a) E.c. judiciare reglementate de codul de procedura civila, c.p. penala si alte legi speciale

b) E.c. extrajud. sunt cele efectuate in afara procedurilor reglementateprivind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei.Sunt efectuate in afara unui proces justitiar.Nu are calitatea de mijloc de proba in justitie ci cel mult de argumente ptr solicitarea de catre parti a administrarii probei cu e.c.j. ptr rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.

Dupa natura principalelor obiective la care se refera e.c. pot fi:

- e.c.civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile

- e.c.penale dspuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale

- e.c.comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale

- alte categorii de e.c. judiciare dispuse de organe in drept sau extrajud. solicitate de catre clienti.

In functie de natura juridica e.c. pot fi: civile, penale sau extrajud.

Preview document

Expertiza Contabilă - Pagina 1
Expertiza Contabilă - Pagina 2
Expertiza Contabilă - Pagina 3
Expertiza Contabilă - Pagina 4
Expertiza Contabilă - Pagina 5
Expertiza Contabilă - Pagina 6
Expertiza Contabilă - Pagina 7
Expertiza Contabilă - Pagina 8
Expertiza Contabilă - Pagina 9
Expertiza Contabilă - Pagina 10
Expertiza Contabilă - Pagina 11
Expertiza Contabilă - Pagina 12
Expertiza Contabilă - Pagina 13
Expertiza Contabilă - Pagina 14
Expertiza Contabilă - Pagina 15
Expertiza Contabilă - Pagina 16
Expertiza Contabilă - Pagina 17
Expertiza Contabilă - Pagina 18
Expertiza Contabilă - Pagina 19
Expertiza Contabilă - Pagina 20
Expertiza Contabilă - Pagina 21
Expertiza Contabilă - Pagina 22
Expertiza Contabilă - Pagina 23
Expertiza Contabilă - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Expertiza Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității

Introducere Lumea este într-o continuă evoluție, piața muncii este într-o continuă schimbare, la fel și nevoile utilizatorilor de informații....

Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară

1. CONCEPTUL DE EXPERTIZA CONTABILA Calitatea de expert contabil a fost recunoscută printr-un decret regal, iar primele Institute de experti...

Doctrina și deontologie contabilă

Introducere Necesitatea si importanta unor norme de etica profesionala rezulta din rolul pe care il au profesionistii contabili fata de...

Exerciții CECCAR

Exerciții 1. Societatea comercialã ALFA S.A. achiziţioneazã un mijloc fix. La ce valoare va fi înregistrat în contabilitate mijlocul fix dacã se...

Necesitatea și rolul unui cod etic al profesiei contabile

INTRODUCERE Preocupările privind etica în profesia contabilă sunt foarte vechi, apărând odată cu primele organizații profesionale, care au...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Expertiză contabilă - misiunile expertului contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Ai nevoie de altceva?