Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: pdf
Pagini : 141 în total
Cuvinte : 38819
Mărime: 3.24MB (arhivat)
Publicat de: Marcel Drăghici
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice separate pe entităţi distincte de gestiune.

În mod concret se delimitează ca entităţi contabile, regiile autonome, societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, instituţiile naţionale de cercetare-dezvoltare, instituţiile publice, societăţile cooperative, asociaţiile şi celelalte persoane fizice şi juridice care funcţionează pe principiile societăţilor comerciale.

În cadrul entităţilor contabile, întreprinderea, de tipul societăţilor comerciale, reprezintă sfera de acţiune în limitele căreia contabilitatea – ca instrument informaţional şi de gestiune – capătă forma completă de reprezentare şi control asupra constituirii şi utilizării resurselor. La acest nivel organizatoric se realizează în forma cea mai deplină activitatea de producţie a bunurilor, de circulaţie a mărfurilor, a titlurilor de valoare şi a instrumentelor de plată, de prestaţii de servicii, precum şi de alte operaţii accesorii activităţii de comerţ.

Forma organizatorică şi de funcţionare a contabilităţii întreprinderii se diferenţiază, în principal, în raport de concepţia contabilă adoptată. În acest sens cele mai marcante şi mai influente culturi contabile din lume sunt două: «europeană şi anglo-saxonă». În raport de cele două culturi contabile, se pot utiliza două concepte, monist şi dualist.

Monist în cazul în care la nivelul întreprinderii se organizează un singur circuit contabil, deci o singură contabilitate, atât pentru latura internă, cât şi cea externă a întreprinderii. Dualist, dacă cele două laturi sunt separate.

Pentru contabilitatea din România, deocamdată, operează conceptul dualist. În consecinţă, la nivelul întreprinderii se disting două secţiuni ale contabilităţii: financiară şi de gestiune sau financiară şi managerială, ori externă şi internă.

Contabilitatea financiară denumită şi generală, în unele lucrări de specialitate, descrie circuitul economic al întreprinderii luat în totalitatea şi structuralitatea sa. Obiectivul său principal îl constituie furnizarea de informaţii sintetice privind poziţia financiară, performanţa financiară şi trezoreria entităţii în calitatea sa de utilizatoare/ consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate. Informaţia contabilă, pe lângă o utilizare internă de către management, este destinată utilizatorilor externi definiţi de: investitorii de capital, bancherii, angajaţii, furnizorii, clienţii, guvernul şi instituţiile sale, precum şi publicul.

Relaţiile delimitate şi evidenţiate în contabilitatea financiară au o determinare obiectivă, iar faptul că ele apar la intersecţia întreprinderii cu terţii sunt divulgabile integral. Pornind de la această stare, contabilitatea este standardizată, adică se bazează pe norme, iar în unele cazuri pe reglementări obligatorii, privind „producţia”, comunicarea şi utilizarea informaţiilor contabile.

Informaţiile privind poziţia financiară sunt oferite, în primul rând, de situaţia

poziţiei financiare (bilanţ) cele privind rezultatul de situaţia rezultatului global (contul de profit şi pierdere şi alte elemente ale rezultatului global), iar informaţiile privind trezoreria entităţii prin intermediul situaţiei fluxurilor de trezorerie.

Poziţia financiară a întreprinderii este definită de resursele economice pe care entitatea le controlează, de structura financiară a activelor, datoriilor şi capitalului propriu, de lichiditatea şi solvabilitatea valorilor economice şi de capacitatea sa de a se adapta la schimbările mediului în care îşi desfăşoară activitatea.

Ecuaţia fundamentală a poziţiei financiare este de forma:

CAPITAL PROPRIU (ACTIV NET) = ACTIV – DATORII (PASIV)

O întreprindere are o poziţie financiară pozitivă în cazul în care capitalul propriu este mai mare sau cel puţin egal cu datoriile cu valoare economică. Această condiţie indică faptul că întreprinderea, ca subiect de drept, are posibilitatea să plătească obligaţiile faţă de terţi, atât pe parcursul desfăşurării activităţii sale, cât şi la lichidarea sa.

Dacă se coboară la nivelul elementelor adică la structura financiară a ecuaţiei de mai sus, ea exprimă capacitatea unei întreprinderi de a genera lichidităţi şi cvasilichidităţi (echivalente în numerar, exemplu stocurile şi creanţele care devin numerar prin vânzare şi încasare) într-o anumită perioadă de gestiune denumită exerciţiu financiar sau exerciţiu contabil. O asemenea capacitate se traduce prin lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii adică puterea de a plăti angajaţii, furnizorii, datoriile faţă de buget şi alte organisme publice, de a plăti dobânzile, de a rambursa creditele şi de a remunera proprietarii întreprinderii. Lichiditatea se referă la disponibilităţile de numerar în viitorul apropiat, după luarea în calcul a obligaţiilor financiare aferente acestei perioade. În schimb, solvabilitatea se referă la disponibilităţile de numerar pe o perioadă mai lungă ce urmează să onoreze angajamentele financiare scadente.

Performanţa financiară este definită în sens restrâns prin profitul/pierderea entităţii fiind calculat(ă) ca diferenţă între veniturile realizate şi cheltuielile angajate corespondente (asociate).

În prezent aşa cum se desprinde din IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”, performanţa financiară este evidenţiată prin prisma rezultatului global total, definit la rîndul său pe baza modificărilor capitalurilor proprii din timpul perioadei care rezultă din tranzacţii şi din alte evenimente, altele decât acele modificări care rezultă din tranzacţiile cu proprietarii.

Ecuaţia folosită în acest sens este de forma:

Profit / pierdere sau rezultatul net, calculat pe baza relaţiei:

- venituri realizate (dobândite sau câştigate)

- cheltuieli angajate corespondente veniturilor realizate

alte elemente ale rezultatului global, alcătuite în principal din:

- modificări din surplusul de reevaluare a imobilizărilor corporale şi necorporale

- câştiguri şi pierderi actuariale din planurile de pensii de beneficii

Preview document

Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 1
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 2
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 3
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 4
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 5
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 6
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 7
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 8
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 9
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 10
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 11
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 12
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 13
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 14
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 15
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 16
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 17
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 18
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 19
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 20
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 21
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 22
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 23
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 24
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 25
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 26
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 27
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 28
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 29
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 30
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 31
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 32
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 33
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 34
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 35
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 36
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 37
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 38
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 39
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 40
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 41
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 42
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 43
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 44
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 45
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 46
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 47
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 48
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 49
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 50
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 51
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 52
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 53
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 54
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 55
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 56
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 57
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 58
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 59
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 60
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 61
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 62
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 63
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 64
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 65
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 66
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 67
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 68
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 69
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 70
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 71
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 72
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 73
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 74
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 75
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 76
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 77
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 78
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 79
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 80
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 81
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 82
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 83
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 84
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 85
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 86
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 87
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 88
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 89
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 90
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 91
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 92
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 93
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 94
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 95
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 96
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 97
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 98
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 99
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 100
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 101
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 102
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 103
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 104
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 105
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 106
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 107
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 108
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 109
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 110
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 111
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 112
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 113
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 114
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 115
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 116
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 117
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 118
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 119
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 120
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 121
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 122
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 123
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 124
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 125
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 126
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 127
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 128
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 129
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 130
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 131
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 132
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 133
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 134
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 135
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 136
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 137
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 138
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 139
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 140
Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual - Pagina 141

Conținut arhivă zip

 • Fundamentarea Politicilor Contabile cu Ajutorul Cadrului Conceptual
  • Tema 10_Politici si optiuni contabile privind impozitul pe profit.pdf
  • Tema 11_Politici si optiuni contabile privind provizioanele pentru impozite.pdf
  • Tema 12_Politici si optiuni contabile privind trezoreria intreprinderii_1.pdf
  • Tema 13_Politici si optiuni contabile privine trezoreria intreprinderii_2.pdf
  • Tema 14_Contabilitate in fata provocarilor ingineriilor financiare.pdf
  • Tema 1_Fundamentarea politicilor contabile cu ajutorul cadrului conceptual.pdf
  • Tema 4_Politici si optiuni contabile privind imobilizarile corporale.pdf
  • Tema 5_Politici si optiuni contabile privind costurile indatorarii.pdf
  • Tema 6_Politici si optiuni contabile privind deprecierea activelor.pdf
  • Tema 7_Politici si optiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor.pdf
  • Tema 9_Politici si optiuni contabile privind contractele de constructie.pdf

Alții au mai descărcat și

Costuri previzionale - metoda standard cost

1. Prezentarea metodei Metoda standard –cost este o metoda de tip integral sau absorbant de determinare a costurilor/cheltuielilor...

Contabilitate

Cap. I. Obiectul contabilitatii 1.1. Definire si continut 1.2. Obiectul de studiu al contabilităţii 1.3.Trăsăturile obiectului contabilităţii...

Gestiune Financiară

OBIECTIVELE CURSULUI Obiectivul central al acestui curs este reprezentat de conturarea modalităților in care resursele financiare pot fi procurare...

Gestiune financiară 2

4.Gestiunea activitatii de exploatare Politica de gestiune si finantare a activitatii de exploatare Necesitatea stocurilor Factori determinanti...

Gestiune financiară 3

Gestiunea financiara a intreprinderii Partea a III-a 9. Costul capitalului Costul capitalurilor imprumutate Costul capitalurilor proprii...

Aspecte Generale Privind Grupurile de Societăți și Consolidarea Conturilor

Cauzele şi consecinţele apariţiei grupurilor de societăţi Grupurile de societăţi reprezintă o realitate din ce în ce mai pregnantă în lumea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1. Felul, importanţa şi trăsăturile instituţiilor publice din...

Contabilitatea Operațiunilor Fiscale

CURSUL 1 INTRODUCERE ÎN STUDIUL CONTABILITĂŢII OPERAŢIUNILOR FISCALE ALE ÎNTREPRINDERII 1.1. Obiectul si rolul contabilităţii operaţiunilor...

Te-ar putea interesa și

Principiile Contabilității

Capitolul 1. Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă Contabilitatea este considerată știința și arta stăpânirii afacerilor, ea ocupându-se cu...

Doctrina Contabilă

CAP 1. ORIGINEA ŞI SURSELE DREPTULUI CONTABIL 1.1 DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CU PRIVIRE LA DOCTRINA DREPTULUI CONTABIL Dicţionarul explicativ român...

Ai nevoie de altceva?