Contabilitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4078
Mărime: 32.50KB (arhivat)
Publicat de: Sabina Udrea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Cap. I. Obiectul contabilitatii

1.1. Definire si continut

1.2. Obiectul de studiu al contabilităţii

1.3.Trăsăturile obiectului contabilităţii

1.4. Direcţii de dezvoltare ale contabilităţii

1.1. Definire si continut

Contabilitatea a apărut în perioada Evului Mediu, odată cu dezvoltarea economiei monetare şi apariţia germenilor capitalismului.

Dezvoltarea afacerilor din marile oraşe ale Italiei de Nord, ca şi spiritul renascentist, au făcut posibilă dezvoltarea practicilor contabile, astfel încât, încă din secolul al XV-lea, în această parte a lumii se utilizează contabilitatea după metoda veneţiană.

Prima lucrare din literatura contabilă care prezintă descrierea partidei duble în contabilitate, a apărut la Veneţia, în anul 1494, intitulată: “Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita" de Luca Paciolo.

În această lucrare, Luca Paciolo analizează contabilitatea ca un ansamblu de principii şi reguli privind înregistrarea în partidă dublă a averii ce aparţine unui negustor,precum şi toate afacerile acestuia, în ordinea în care au avut loc:"… tot ceea ce, după părerea negustorului, îi aparţine pe lume ca bunuri mobile şi imobile, debite şi credite, precum şi toate afacerile mari şi mici, în ordinea în care au avut loc".

În acest fel, Luca Paciolo a formulat o judecată considerată ca fiind principiul fundamental al contabilităţii:

- partida dublă este definită prin prisma ecuaţiei de schimb dintre avere şi capital:

Avere = Capital

- fiecare tranzacţie intervenită în masa averii, implicit a capitalului, este reprezentată ca un raport :

- între primire şi cedare;

- între debitor şi creditor.

Tehnica partidei duble se răspândeşte apoi în secolele XVI-XVIII, îndeosebi în Europa Occidentală, unde se conturează o literatură contabilă.

Începând cu primele două decenii ale secolului XX, contabilitatea de întreprindere devine o practică socială normalizată, care are la bază principii şi norme după care îşi desfăşoară activitatea.

Reglementarile actuale ale activitatii contabile in ţara noastră

După anul 1990, cadrul legal de desfaşurare al obiectului contabilităţii este stabilit de Legea contabilităţii nr. 82/1992, modificată şi republicată.

Prin acest act normativ contabilitatea este definită ca fiind:

„ … instrument principal de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute”…

„ … persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de comerciant au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate proprie.. „

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională.

1.2. Obiectul de studiu al contabilităţii

Obiectul de studiu al contabilităţii este patrimoniul .

Patrimoniul se exprimă sub forma unei egalităţi, care stă la baza întregii contabilităţi, denumită ecuaţia patrimonială:

Bunuri economice = Drepturi şi obligaţii

Patrimoniul este constituit din:

- totalitatea drepturilor şi obligaţiilor de natură economică, exprimate în bani;

- totalitatea bunurilor la care se referă acestea;

Patrimoniul are natura duala:

• Natura economică:

- face/nu face obiectul unei activitati comerciale;

- reprezinta bunuri cu valoare economică, ca obiect de drepturi şi obligaţii exprimabile în bani şi formând substanţa materială a patrimoniului (clădiri, instalaţii, maşini etc);

• Natura juridică:

- reprezinta drepturile şi obligaţiile cu valoare economică, exprimate în bani şi care demonstreaza relaţiile juridice generate de raporturile de proprietate în cadrul cărora se procură şi se gestionează bunurile.

Patrimoniul are două laturi interdependente:

- subiectul:

• reprezentat de o persoană juridică sau fizică;

• care are în posesie şi gestiune: bunuri materiale;drepturi şi obligaţii aferente bunurilor; dreptul de decizie asupra acestora;

- obiectul: bunurile de orice fel, valori materiale şi băneşti, aflate în posesia subiectului;

- Persoana fizica:

- persoana, considerata in mod individual ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept:

• calitatea de subiect de drept este recunoscuta si garantata tuturor persoanelor fizice, fara nici o discriminare pe motiv de rasa, nationalitate, sex, religie sau grad de cultura;

• reprezinta aptitudinea unei persoane de a fi subiect de drepturi si obligatii;

• reprezinta aptitudinea unei persoane de a-si exercita aceste drepturi si obligatii;

• persoanele fizice sunt membri ai societatii, care apar in raporturile juridice ca entitati proprii si distincte, indiferent ca au calitatea de cetateni sau straini.

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Cap.1.doc
  • Cap.2.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Bazele Organizării și Desfășurării Contabilității

Întroducere Actualul sistem contabil constituie o realizare remarcabila în ceea ce priveste asigurarea informatiilor necesare în procesul...

Costuri previzionale - metoda standard cost

1. Prezentarea metodei Metoda standard –cost este o metoda de tip integral sau absorbant de determinare a costurilor/cheltuielilor...

Contabilitate financiară - partea I

INTRODUCERE Reglementările şi metodologiile care formează sistemul contabil din ţara noastră permit asigurarea unui sistem normat de...

Gestiune Financiară

OBIECTIVELE CURSULUI Obiectivul central al acestui curs este reprezentat de conturarea modalităților in care resursele financiare pot fi procurare...

Gestiune financiară 2

4.Gestiunea activitatii de exploatare Politica de gestiune si finantare a activitatii de exploatare Necesitatea stocurilor Factori determinanti...

Gestiune financiară 3

Gestiunea financiara a intreprinderii Partea a III-a 9. Costul capitalului Costul capitalurilor imprumutate Costul capitalurilor proprii...

Aspecte Generale Privind Grupurile de Societăți și Consolidarea Conturilor

Cauzele şi consecinţele apariţiei grupurilor de societăţi Grupurile de societăţi reprezintă o realitate din ce în ce mai pregnantă în lumea...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?