Gestiune Financiară

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 196 în total
Cuvinte : 51744
Mărime: 563.83KB (arhivat)
Publicat de: Stanca Ichim
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aura Murgu

Cuprins

 1. OBIECTIVELE CURSULUI 9
 2. CAPITOLUL I –ABORDAREA MANAGERIALĂ A GESTIUNII FINANCIARE
 3. 11
 4. 1.1.Decizii și obiective manageriale susținute de teoriile economice 11
 5. 1.2.Obiectivele managerilor 13
 6. 1.3.Continutul gestiunii financiare 14
 7. CAPITOLUL II – POLITICA DE INVESTIȚII 17
 8. 2.1. Alternative decizionale și politica de investiții 17
 9. 2.2. Evaluarea proiectelor de investiții 19
 10. 2.3.Metode de selecție a proiectelor de investiții utilizate pentru stabilirea bugetului de investiții 21
 11. 2.3.1. Termenul sau perioada de recuperare a investiției 22
 12. 2.3.2. Metoda valorii actualizate nete 23
 13. 2.3.3. Metoda ratei interne de rentabilitate 24
 14. CAPITOLUL III- FINANȚAREA PE TERMEN LUNG 33
 15. 3.1.Finanțarea internă 33
 16. 3.1.1.Utilitatea și structura autofinanțării 33
 17. 3.1.2. Menținerea nivelului patrimoniului pe seama finanțării interne 33
 18. 3.1.3. Creșterea patrimoniului pe seama finanțării interne 38
 19. 3.2.Finanțarea externă 40
 20. 3.2.1. Finanțarea prin creșteri de capital 40
 21. 3.2.2. Finanțarea prin îndatorare 42
 22. 3.2.2.1. Finanțarea prin împrumuturi obligatare 42
 23. 3.2.2.2. Finanțarea prin intermediul pieței leasingului 44
 24. 3.3. Finanțarea de la Uniunea Europeană 48
 25. 3.3.1. Surse de finanțare și activități finanțate 48
 26. 3.3.2. Obiectivele și bugetul proiectelor 49
 27. CAPITOLUL IV - POLITICA DE DIVIDEND 67
 28. 4.1.Arbitrajul între distribuție și capitalizarea profitului 67
 29. 4.2.Politici de distribuție a dividendelor 69
 30. 4.3.Proceduri de plată a dividendelor 71
 31. CAPITOLUL V – GESTIUNEA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE 79
 32. 5.1.Politica de gestiune și finanțare a activității de exploatare 79
 33. pag
 34. 5.1.1. Politici de gestiune a activității de exploatare 79
 35. 5.1.2. Politici de finanțare a ciclului de exploatare 80
 36. 5.2. Necesitatea stocurilor 81
 37. 5.3. Factori determinanți ai volumului stocurilor 82
 38. 5.4. Stocul optim 83
 39. 5.5. Stocul de siguranță 86
 40. 5.6. Punctul de repetare al comenzii și metode de control al stocurilor 88
 41. CAPITOLUL VI –GESTIUNEA CLIENȚILOR 93
 42. 6.1. Obiectivele gestiunii clienților 93
 43. 6.2. Politica de creditare a clienților 95
 44. 6.3. Condițiile de acordare a creditelor către clienți 96
 45. 6.3.1. Perioada de creditare a clienților 96
 46. 6.3.2. Politica de discount promovată 97
 47. 6.4. Estimarea calității clienților 97
 48. 6.4.1. Sistemul celor „5 C” 98
 49. 6.4.2. Gestiunea prin excepție 99
 50. 6.4.3. Notarea creditului 100
 51. 6.5. Instrumente utilizate pentru acordarea creditului- clienți și administrarea creanțelor 101
 52. CAPITOLUL VII - GESTIUNEA LICHIDITĂȚII ȘI A FONDULUI DE RULMENT
 53. 103
 54. 7.1. Utilitatea informațiilor contabile în analiza lichidității 103
 55. 7.2. Metode de analiză a lichidității și a echilibrului financiar 107
 56. 7.2.1. Metode dinamice 107
 57. 7.2.2. Metode statice 109
 58. 7.3. Fondul de rulment net 112
 59. 7.4. Necesarul de fond de rulment 114
 60. 7.5. Trezoreria netă 116
 61. CAPITOLUL VIII- GESTIUNEA CASH-FLOW-ULUI 127
 62. 8.1. Originea și circuitul fluxurilor de numerar 127
 63. 8.2. Situația fluxurilor de trezorerie. Metode de raportare 129
 64. 8.3.Utilitatea analizei cash-flow-urilor 132
 65. CAPITOLUL IX – FINANȚAREA PE TERMEN SCURT 135
 66. 9.1. Finanțarea pe termen scurt 135
 67. 9.2. Finanțarea prin fondul de rulment net 135
 68. pag
 69. 9.3. Datoriile de exploatare 136
 70. 9.3.1. Conținutul datoriilor de exploatare 136
 71. 9.3.2. Metode de estimare a resurselor atrase 136
 72. 9.3.2.1. Metode de estimare a datoriilor de exploatare globale. 137
 73. 9.3.2.2. Metoda sintetică pentru datoriile cu sold crescător și termene de plată fixe 137
 74. 9.3.2.3. Metode analitice pentru datoriile cu sold variabil și termene de plată variabile 138
 75. 9.4. Credite bancare 139
 76. 9.4.1. Solicitarea și obținerea creditelor 139
 77. 9.4.2. Tipuri de credite 142
 78. 9.4.3. Rambursarea creditelor bancare 143
 79. 9.5. Factoring 143
 80. 9.6. Bilete de trezorerie 145
 81. CAPITOLUL X – COSTUL CAPITALULUI 153

Extras din curs

OBIECTIVELE CURSULUI

Obiectivul central al acestui curs este reprezentat de conturarea modalităților in care resursele financiare pot fi procurare si alocate in mod cat mai eficient la nivel de întreprindere , având ca scop principal maximizarea profitului.

Analitic, obiectivele pot fi structurate pornind analiza din momentul înființării unei întreprinderi astfel:

Prezentarea modalităților de alocare a resurselor pe termen lung concretizate in investițiile de pornire, dezvoltare, extindere pe care le poate realiza o întreprindere cu delimitarea principalelor tipuri de investiții, a pașilor necesari a se parcurge pentru a realiza selecția proiectelor investiționale si a principalelor metode ce pot fi utilizate in acest scop

Identificarea resurselor pe termen lung care pot fi folosite pentru a finanța programele investiționale pornind de la resursele proprii ale întreprinderii de natura interna si externa si continuând cu resursele împrumutate și cele de la Uniunea Europeana. Toate aceste resurse sunt abordate din punct de vedere al accesibilității, utilității și al modului in care ele pot fi procurate și folosite de către o întreprindere care funcționează pe piața din România.

Prezentarea rolului politicii de divident in contextul fundamentării politicilor de finanțare pe termen lung cu precizarea impactului pe care diversele tipuri de politici de divident îl generează asupra resurselor proprii disponibile în întreprindere și implicit, prin costul capitalului, asupra politicilor investiționale și profitului

Familiarizarea cu conceptul de gestiune eficientă a activității de exploatare cu tot ceea ce implică acesta pornind de la tipurile de politici de gestiune și finanțare a activității curente și continuând cu analize amănunțite a modalităților de dimensionare, optimizare si control a alocărilor de capitaluri pe termen scurt

Identificarea modalităților de finanțare a activității curente pornind de la fondul de rulment și continuând cu datoriile de exploatare, creditele bancare, factoringul, emisiunea de bilete de trezorerie și alte resurse. Prezentarea modalităților de determinare a costurilor capitalurilor ca si modalitate de selecție (alături de riscul implicat) între diferite variante de finanare și a căilor de optimizare a structurii financiare

Evaluarea eficienței politicilor de finanțare, investire și gestiune curentă prin prisma analizei performanțelor întreprinderii și a nivelului de sensibilitate a risc

Conturarea obiectivelor pentru perioada urmatoare și transpunerea acestora in plan financiar prin realizarea sistemului bugetar al întreprinderii

CAPITOLUL I ABORDAREA MANAGERIALA A GESTIUNII FINANCIARE

Acest prim capitol iși propune să realizeze o introducere în problematica care urmează a fi detaliată pe parcursul capitolelor următoare, prezentând contextul în care apare nevoia stabilirii și implementării unor reguli de gestiune eficientă a resurselor precum și principalele obiective ale gestiunii financiare.

1.1 Decizii și obiective manageriale susținute de teoriile economice

Buna funcţionare a întreprinderilor depinde de armonizarea intereselor grupurilor cointeresate (stakeholders) sau deţinătoare (holders) de interese (stakes), reprezentate de acţionari, angajaţi, creditori, furnizori, clienţi, consumatori, administraţii publice care urmăresc maximizarea propriei funcţii de utilitate. Totuşi utilitatea este un concept subiectiv, întrucât este legată de satisfacţii individuale care sunt extrem de diverse. În timp ce un angajat este stimulat de creşterea salariului, altul este stimulat de statutul social obţinut printr-o promovare, în timp ce altul de posibilitatea de a beneficia de stimulente oferite sub formă de maşină şi telefon de serviciu, călătorii plătite de întreprindere.

În contextul noilor realităţi din economie şi întreprinderi în care managerii şi sindicatele încep să aibă unele interese comune, utilitatea începe să fie legată de nevoia de siguranţă şi, de dorinţa de creştere a forţei întreprinderii într-un mediu economic şi social caracterizat prin creşterea competitivităţii. Managerii interesaţi de promovare şi performanţă, alături de restul angajaţilor interesaţi de formarea şi dezvoltarea lor profesională dar, şi de siguranţa existenţială, acţionează concertat pentru a asigura succesul firmei concretizat în creşterea averii acţionarilor sau a bunăstării acestora.

Succesul întreprinderii este indisolubil legat şi, în acelaşi timp reflectat de dinamica profitului destinat recompensării sub formă de dividende a capitalului investit de acţionari sau asociaţi în condiţii de risc, dar care poate fi în acelaşi timp reinvestit în anumite proporţii, în scopul autofinanţării creşterii stabilităţii şi performanţei acesteia pe piaţă.

Deciziile financiare luate de manageri conform teoriei financiare sau teoriei economice neoclasice trebuie să asigure obiectivul de maximizare a valorii întreprinderii sau maximizarea averii acţionarilor, analizat iniţial prin nivelul profiturilor. Ulterior, realizarea acestui obiectiv fundamental este analizat prin valoarea capitalizării bursiere (cursul acţiunilor x numărul total de acţiuni) pentru societăţile deschise (deţinute public) a căror acţiuni sunt listate pe pieţele bursiere, întrucât contribuie la maximizarea bunăstării acţionarilor.

Considerând că grupurilor de interese care compun întreprinderea sunt extrem de diverse, teoria managerială susţine, necesitatea ca managerii prin deciziile financiare luate să asigure maximizarea unei funcţii de utilitate, în scopul asigurării creşterii economice a întreprinderii, concretizată fie în creşterea cifrei de afaceri, fie în cea activului economic. Maximizarea funcţiei de utilitate este analizată în funcţie de următoarele variabile: profituri, valoarea investiţiilor, costuri, personal angajat, salariile managerilor.

Preview document

Gestiune Financiară - Pagina 1
Gestiune Financiară - Pagina 2
Gestiune Financiară - Pagina 3
Gestiune Financiară - Pagina 4
Gestiune Financiară - Pagina 5
Gestiune Financiară - Pagina 6
Gestiune Financiară - Pagina 7
Gestiune Financiară - Pagina 8
Gestiune Financiară - Pagina 9
Gestiune Financiară - Pagina 10
Gestiune Financiară - Pagina 11
Gestiune Financiară - Pagina 12
Gestiune Financiară - Pagina 13
Gestiune Financiară - Pagina 14
Gestiune Financiară - Pagina 15
Gestiune Financiară - Pagina 16
Gestiune Financiară - Pagina 17
Gestiune Financiară - Pagina 18
Gestiune Financiară - Pagina 19
Gestiune Financiară - Pagina 20
Gestiune Financiară - Pagina 21
Gestiune Financiară - Pagina 22
Gestiune Financiară - Pagina 23
Gestiune Financiară - Pagina 24
Gestiune Financiară - Pagina 25
Gestiune Financiară - Pagina 26
Gestiune Financiară - Pagina 27
Gestiune Financiară - Pagina 28
Gestiune Financiară - Pagina 29
Gestiune Financiară - Pagina 30
Gestiune Financiară - Pagina 31
Gestiune Financiară - Pagina 32
Gestiune Financiară - Pagina 33
Gestiune Financiară - Pagina 34
Gestiune Financiară - Pagina 35
Gestiune Financiară - Pagina 36
Gestiune Financiară - Pagina 37
Gestiune Financiară - Pagina 38
Gestiune Financiară - Pagina 39
Gestiune Financiară - Pagina 40
Gestiune Financiară - Pagina 41
Gestiune Financiară - Pagina 42
Gestiune Financiară - Pagina 43
Gestiune Financiară - Pagina 44
Gestiune Financiară - Pagina 45
Gestiune Financiară - Pagina 46
Gestiune Financiară - Pagina 47
Gestiune Financiară - Pagina 48
Gestiune Financiară - Pagina 49
Gestiune Financiară - Pagina 50
Gestiune Financiară - Pagina 51
Gestiune Financiară - Pagina 52
Gestiune Financiară - Pagina 53
Gestiune Financiară - Pagina 54
Gestiune Financiară - Pagina 55
Gestiune Financiară - Pagina 56
Gestiune Financiară - Pagina 57
Gestiune Financiară - Pagina 58
Gestiune Financiară - Pagina 59
Gestiune Financiară - Pagina 60
Gestiune Financiară - Pagina 61
Gestiune Financiară - Pagina 62
Gestiune Financiară - Pagina 63
Gestiune Financiară - Pagina 64
Gestiune Financiară - Pagina 65
Gestiune Financiară - Pagina 66
Gestiune Financiară - Pagina 67
Gestiune Financiară - Pagina 68
Gestiune Financiară - Pagina 69
Gestiune Financiară - Pagina 70
Gestiune Financiară - Pagina 71
Gestiune Financiară - Pagina 72
Gestiune Financiară - Pagina 73
Gestiune Financiară - Pagina 74
Gestiune Financiară - Pagina 75
Gestiune Financiară - Pagina 76
Gestiune Financiară - Pagina 77
Gestiune Financiară - Pagina 78
Gestiune Financiară - Pagina 79
Gestiune Financiară - Pagina 80
Gestiune Financiară - Pagina 81
Gestiune Financiară - Pagina 82
Gestiune Financiară - Pagina 83
Gestiune Financiară - Pagina 84
Gestiune Financiară - Pagina 85
Gestiune Financiară - Pagina 86
Gestiune Financiară - Pagina 87
Gestiune Financiară - Pagina 88
Gestiune Financiară - Pagina 89
Gestiune Financiară - Pagina 90
Gestiune Financiară - Pagina 91
Gestiune Financiară - Pagina 92
Gestiune Financiară - Pagina 93
Gestiune Financiară - Pagina 94
Gestiune Financiară - Pagina 95
Gestiune Financiară - Pagina 96
Gestiune Financiară - Pagina 97
Gestiune Financiară - Pagina 98
Gestiune Financiară - Pagina 99
Gestiune Financiară - Pagina 100
Gestiune Financiară - Pagina 101
Gestiune Financiară - Pagina 102
Gestiune Financiară - Pagina 103
Gestiune Financiară - Pagina 104
Gestiune Financiară - Pagina 105
Gestiune Financiară - Pagina 106
Gestiune Financiară - Pagina 107
Gestiune Financiară - Pagina 108
Gestiune Financiară - Pagina 109
Gestiune Financiară - Pagina 110
Gestiune Financiară - Pagina 111
Gestiune Financiară - Pagina 112
Gestiune Financiară - Pagina 113
Gestiune Financiară - Pagina 114
Gestiune Financiară - Pagina 115
Gestiune Financiară - Pagina 116
Gestiune Financiară - Pagina 117
Gestiune Financiară - Pagina 118
Gestiune Financiară - Pagina 119
Gestiune Financiară - Pagina 120
Gestiune Financiară - Pagina 121
Gestiune Financiară - Pagina 122
Gestiune Financiară - Pagina 123
Gestiune Financiară - Pagina 124
Gestiune Financiară - Pagina 125
Gestiune Financiară - Pagina 126
Gestiune Financiară - Pagina 127
Gestiune Financiară - Pagina 128
Gestiune Financiară - Pagina 129
Gestiune Financiară - Pagina 130
Gestiune Financiară - Pagina 131
Gestiune Financiară - Pagina 132
Gestiune Financiară - Pagina 133
Gestiune Financiară - Pagina 134
Gestiune Financiară - Pagina 135
Gestiune Financiară - Pagina 136
Gestiune Financiară - Pagina 137
Gestiune Financiară - Pagina 138
Gestiune Financiară - Pagina 139
Gestiune Financiară - Pagina 140
Gestiune Financiară - Pagina 141
Gestiune Financiară - Pagina 142
Gestiune Financiară - Pagina 143
Gestiune Financiară - Pagina 144
Gestiune Financiară - Pagina 145
Gestiune Financiară - Pagina 146
Gestiune Financiară - Pagina 147
Gestiune Financiară - Pagina 148
Gestiune Financiară - Pagina 149
Gestiune Financiară - Pagina 150
Gestiune Financiară - Pagina 151
Gestiune Financiară - Pagina 152
Gestiune Financiară - Pagina 153
Gestiune Financiară - Pagina 154
Gestiune Financiară - Pagina 155
Gestiune Financiară - Pagina 156
Gestiune Financiară - Pagina 157
Gestiune Financiară - Pagina 158
Gestiune Financiară - Pagina 159
Gestiune Financiară - Pagina 160
Gestiune Financiară - Pagina 161
Gestiune Financiară - Pagina 162
Gestiune Financiară - Pagina 163
Gestiune Financiară - Pagina 164
Gestiune Financiară - Pagina 165
Gestiune Financiară - Pagina 166
Gestiune Financiară - Pagina 167
Gestiune Financiară - Pagina 168
Gestiune Financiară - Pagina 169
Gestiune Financiară - Pagina 170
Gestiune Financiară - Pagina 171
Gestiune Financiară - Pagina 172
Gestiune Financiară - Pagina 173
Gestiune Financiară - Pagina 174
Gestiune Financiară - Pagina 175
Gestiune Financiară - Pagina 176
Gestiune Financiară - Pagina 177
Gestiune Financiară - Pagina 178
Gestiune Financiară - Pagina 179
Gestiune Financiară - Pagina 180
Gestiune Financiară - Pagina 181
Gestiune Financiară - Pagina 182
Gestiune Financiară - Pagina 183
Gestiune Financiară - Pagina 184
Gestiune Financiară - Pagina 185
Gestiune Financiară - Pagina 186
Gestiune Financiară - Pagina 187
Gestiune Financiară - Pagina 188
Gestiune Financiară - Pagina 189
Gestiune Financiară - Pagina 190
Gestiune Financiară - Pagina 191
Gestiune Financiară - Pagina 192
Gestiune Financiară - Pagina 193
Gestiune Financiară - Pagina 194
Gestiune Financiară - Pagina 195
Gestiune Financiară - Pagina 196

Conținut arhivă zip

 • Gestiune Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Surselor de Finanțare

Introducere Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor...

Situațiile financiare - premisă în evaluarea întreprinderii

INTRODUCERE Indiferent de domeniul de activitate pe care îl are, de forma de proprietate, orice întreprindere trebuie să se adapteze la cerinţele...

Analiza economico financiară la SC Mob-Deko

Denumirea societati este SC DEKO-MOB S.R.L persoana juridica română, are forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitată, a fost...

Politică de finanțare pe termen scurt

INTRODUCERE Intreprinderile evolueaza intr-un mediu financiar care le ofera instrumente si posibilitati de actiune specifice, dar le impun in...

Metoda pe faze fără semifabricate

CAPITOLUL I. ROLUL SI OBIECTIVELE CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1. CONCEPTUL CONTABILITATII MANAGERIALE Stiinta a ordinii si controlului...

Analiza Performanței Economice Prin Intermediul Tabloului de Bord la O Societate Prestatoare de Servicii

Noţiuni generale Conducătorul întreprinderii, a cărui marjă de eroare este din ce în ce mai limitată, trebuie să răspundă tot timpul la...

Analiza Performanțelor Financiare

ANALIZA PERFORMANŢELOR FINANCIARE Abstract. Problematics of performance analysis appear when the researcher begins to examine sensitive dilemmas...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Gestiunea Ciclului de Exploatare

INTRODUCERE Intreprinderile evolueaza intr-un mediu financiar care le ofera instrumente si posibilitati de actiune specifice, dar le impun in...

Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susținerea principiului continuității...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Gestiunea Financiară a Firmei

CAPITOLUL 1. GESTIUNEA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Definiţia şi conţinutul gestiunii financiare...

Controlul Financiar de Gestiune la SC Sephora SA

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 1.1. Definitia controlului financiar de gestiune Controlul financiar de gestiune...

Particularități ale gestiunii financiare la o firmă profilată pe importuri

CAPITOLUL I Conţinutul gestiunii financiare a firmei 1.1 Definirea şi componentele gestiunii financiare Gestiunea financiară poate fi definită...

Controlul Financiar de Gestiune la RADET

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIIND CFG Definiţia controlului financiar de gestiune Este un control ulterior care urmăreşte respectarea...

Ai nevoie de altceva?