Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 38710
Mărime: 174.94KB (arhivat)
Publicat de: Moise Dumitrascu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Întreprinderile evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice, dar le impun în acelaşi timp şi anumite constrângeri. Aceste oportunităţi şi constrângeri generate de mediul financiar permit, de altfel, definirea obiectivului gestiunii financiare.

Conţinutul gestiunii financiare poate fi abordat prin referinţă la obiectul său, sarcinile fundamentale care i se cuvin, responsabilităţile operaţionale care sunt încredinţate specialiştilor din domeniul finanţelor.

Obiectul gestiunii financiare este acela de coordonare a relaţiilor dintre componentele mediului financiar al întreprinderii.

Mediul financiar al întreprinderii constituie un ansamblu de procese care antrenează cinci categorii distincte de componente:

1. Instrumente de plată, de finanţare şi de acoperire a riscului. Aceste active constituie titluri financiare, respectiv documente reprezentative de drepturi de proprietate sau de drepturi de creanţă, deţinute de o persoană asupra altei persoane.

2. Instituţii financiare specializate – bănci, societăţi financiare, intermediari specializaţi în tranzacţii bursiere;

3. Pieţe de active financiare. Anumite pieţe asigură un rol de finanţare a întregii economii (este cazul pieţelor bursiere), altele au un rol esenţial de refinanţare a instituţiilor financiare (este cazul pieţelor monetare), altele intervin în acoperirea riscurilor financiare (cazul pieţelor de opţiuni şi pieţelor de contracte financiare la termen);

4. Proceduri juridice de reglare. Tranzacţiile financiare şi activitatea instituţiilor şi pieţelor sunt guvernate de dispoziţii juridice şi tehnice care definesc regulile formale ale practicii financiare (dispoziţii care vizează organizarea şi reglarea comportamentului financiar al primelor trei componente).

5. Variabile de reglare. Aceste variabile ce influenţează acţiunea întreprinderii şi a partenerilor acesteia includ, de exemplu, rata dobânzii, care reglează raporturile între împrumutători şi împrumutaţi, cursul de schimb, care reglează schimburile între monedele naţionale, cotaţiile, care fixează preţurile activelor financiare ce fac obiectul tranzacţiilor.

În concluzie, obiectul gestiunii financiare poate fi definit, prin referinţă la cele cinci componente ale mediului financiar, astfel: “gestiunea financiară trebuie să asigure coordonarea instrumentelor sau activelor financiare, a variabilelor şi a procedurilor de reglare, în vederea realizării relaţiilor cu partenerii financiari întâlniţi pe pieţele financiare”.

Gestiunea financiară constituie deci un ansamblu de metode de analiză şi de tehnici operative care permit întreprinderilor şi altor organisme să-şi asigure pătrunderea eficace în mediul lor financiar.

Gestiunea financiară poate fi definită ca un ansamblu de decizii şi activităţi, care concură la ajustarea şi reglarea fluxurilor financiare şi a fondurilor, la administrarea resurselor financiare ale unei instituţii.

Reprezentând finanţele la nivelul întreprinderii, gestiunea financiară, la modul cel mai general, exprimă:

- pe de o parte funcţia de repartiţie în formarea capitalurilor, în alocarea şi folosirea lor în scopul realizării obiectivului întreprinderii;

- pe de altă parte, funcţia de control în utilizarea eficientă a resurselor financiare, în concordanţă cu prevederile din planurile financiare, cu respectarea regulilor generale financiar-contabile şi fiscale şi a cadrului juridic în vigoare.

Conţinutul gestiunii financiare este legat nu numai de dezvoltarea sistemului financiar global, ci în egală măsură, este determinat de însăşi dezvoltarea întreprinderii (lansare, creştere, maturitate, declin). În diferitele etape ale ciclului de viaţă, întreprinderile se confruntă cu nevoi de finanţare specifice.

Finanţele pot face, în primul rând , obiectul unei practici de întreprindere, deci implicit şi explicit obiectul unei acţiuni spre atingerea unui obiectiv bine precizat. Obiectivul primordial este maximizarea valorii întreprinderii, deci creşterea averii acţionarilor.

Rolul gestiunii financiare este de a stăpâni totalitatea mijloacelor şi instrumentelor de atingere a acestui obiectiv.

Preview document

Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 1
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 2
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 3
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 4
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 5
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 6
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 7
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 8
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 9
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 10
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 11
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 12
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 13
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 14
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 15
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 16
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 17
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 18
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 19
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 20
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 21
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 22
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 23
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 24
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 25
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 26
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 27
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 28
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 29
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 30
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 31
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 32
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 33
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 34
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 35
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 36
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 37
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 38
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 39
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 40
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 41
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 42
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 43
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 44
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 45
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 46
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 47
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 48
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 49
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 50
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 51
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 52
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 53
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 54
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 55
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 56
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 57
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 58
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 59
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 60
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 61
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 62
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 63
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 64
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 65
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 66
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 67
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 68
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 69
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 70
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 71
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 72
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 73
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 74
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 75
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 76
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 77
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 78
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 79
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 80
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 81
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 82
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 83
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 84
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 85
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 86
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 87
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 88
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 89
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 90
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 91
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 92
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 93
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 94
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 95
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 96
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 97
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 98
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 99
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 100
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 101
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 102
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 103
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 104
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 105
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 106
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 107
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 108
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 109
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 110
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 111
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 112
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 113
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 114
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 115
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 116
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 117
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 118
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 119
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 120
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 121
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 122
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 123

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiara a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Aplicații rezolvate contabilitate financiară

CONTABILITATE FINACIARA I Tema de control Nr.1: Studii de caz privind recunoasterea si înregistrarea în contabilitate a operatiilor privind...

Aplicații CECCAR

1. Studiu de caz privind ambalajele. Societatea Alfa vinde un stoc de marfa societatii Beta la pretul de vanzare 10.000 lei + TVA. Impreuna cu...

Bilanțul contabil

6. Rezultatul exercițiului Rezultatul exercițiului reprezintă fluxul net de avere generat de activităţile ordinare şi extra-ordinare desfăşurate...

Analiza pe bază de bilanț și cont de profit și pierdere

IA) Bilant contabil Indicatori: 1. Indicatori de lichiditate Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente (val.~2) Lichiditatea...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Contabilitatea Împrumuturilor din Emisiuni de Obligațiuni

Contabilitatea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 1. O entitate contractează un împrumut extern garantat de bănci prin emisiunea unui...

Contabilitate Financiară

1.1. STRUCTURA GENERALA A DATORIILOR SI A CREANTELOR Decontarile cu tertii cuprind toate datoriile si creantele fata de terti, a caror durata...

Baze de Date

NOTIUNI GENERALE PRIVIND BAZELE DE DATE TERMINOLOGIA UTILIZATĂ DE MODELUL RELAŢIONAL Baza de date a fost gândită ca o colecţie unică de date, un...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea financiară a întreprinderii SC Cricova SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI ANALIZA DE ANSAMBLU LA S.C. „CRICOVA” S.A. 1.1 SCURT ISTORIC Combinatul de vinuri “CRICOVA” este intemeitorul...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Gestiune financiară a întreprinderii - SC Orizont SRL

PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala ORIZONT S.R.L. a luat fiinta in data de 3 Martie 1996, cu sediul in STRADA TRAIAN NR 470 telefon...

Gestiunea financiară a întreprinderii

I. Analiza pe baza bilantului financiar: Bilantul financiar: Denumire indicator: N-1 N ACTIV Nevoi permanente : 45460 48510 Imobilizari...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Analiza pe baza Bilantului Financiar (Analiza exigibilitate-lichiditate) 3 Analiza pe baza Bilantului Functional (operational) 8 Contul de Profit...

Gestiunea financiară a întreprinderii

INTRODUCERE In lucrarea noastra vom insita asupra evidentializarii aspectelor fundamentale necesare in managementul financiar al intreprinderii...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Interactiunile unei intreprinderi cu mediul de afaceri concurential al unei economii globalizate produce schimbari permanente in comportamentul...

Gestiunea financiară a întreprinderii

In conditiile economiei de piata libera initiativa se manifesta in mod plenar. In mod concret, acest lucru inseamna: -toate activitatile economice...

Ai nevoie de altceva?