Baze de Date

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: ppt, pptx
Pagini : 105 în total
Mărime: 4.29MB (arhivat)
Publicat de: Axinte Boca
Puncte necesare: 0

Extras din curs

NOTIUNI GENERALE PRIVIND BAZELE DE DATE

TERMINOLOGIA UTILIZATĂ DE MODELUL RELAŢIONAL

Baza de date a fost gândită ca o colecţie unică de date, un ansamblu de date unitar organizat şi structurat la care să aibă acces diverşi utilizatori pentru operaţii curente de adăugare, modificare sau extragere de date şi care să înlăture deficienţele organizării datelor în fişiere, mai ales cele legate de dependenţa programelor faţă de descrierea structurii datelor.

Colecţiei de date îi este asociat un sistem de gestiune alcătuit dintr-un set de programe care asigură regăsirea şi memorarea informaţiilor interdependente dintr-o bază de date.

Baza de date este o colecţie complexă de date, date ce sunt memorate pe suport tehnic, accesibile simultan mai multor utilizatori. Baza de date poate fi privită şi ca un sistem de colecţii de date între care există o interdependenţă potrivit unor relaţii de legătură prestabilite.

Definiţia cea mai răspândită a bazei de date rămâne însă cea care priveşte baza de date ca fiind datele şi relaţiile care se stabilesc între ele, dar şi mijloacele de asigurare a confidenţialităţii lor.

Banca de date este un sistem de baze de date aflate în interdependenţă, împreună cu mijloacele informatice utilizate pentru memorarea centralizată şi prelucrarea serială sau conversaţională a datelor.

Un sistem informatic cu baze de date este alcătuit din: baza de date, hardware, software şi utilizatori.

Hardware-ul este sistemul electronic de calcul destinat stocării bazei de date, care poate lucra independent sau în reţea.

Software-ul este un sistem de programe de gestiune şi de aplicaţii care asigură: descrierea structurii bazei de date, manipularea datelor, controlul şi autorizarea accesului la baza de date şi asigurarea integrităţii şi securităţii acesteia.

Aceste sisteme de programe sunt cunoscute sub denumirea de DBMS (Data Base Management System) sau SGBD (Système de Géstion de Base de Donnés), respeciv Sistem de Gestiune a Bazelor de Date.

Conținut arhivă zip

  • Laborator 2 BD pentru ZI.ppt
  • Laborator 3 Prezentare Access 1+TIPURI DE DATE.ppt
  • LABORATOR 4 Proprietatile campurilor.pptx
  • Laborator1 BD.ppt

Alții au mai descărcat și

Aplicații CECCAR

1. Studiu de caz privind ambalajele. Societatea Alfa vinde un stoc de marfa societatii Beta la pretul de vanzare 10.000 lei + TVA. Impreuna cu...

Analiza pe bază de bilanț și cont de profit și pierdere

IA) Bilant contabil Indicatori: 1. Indicatori de lichiditate Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente (val.~2) Lichiditatea...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Contabilitatea Împrumuturilor din Emisiuni de Obligațiuni

Contabilitatea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 1. O entitate contractează un împrumut extern garantat de bănci prin emisiunea unui...

Test de seminar

Concepţii privind obiectul contabilităţii A. Concepţia juridică Patrimoniul Drepturi Obligaţii bunuri economice datorii faţă de asociaţi...

Contabilitate și gestiune fiscală

Sistemul fiscal cuprinde impozitele instituite intr-un stat care ii procura acestuia o mare parte din veniturile publice. Fiecare impozit avand o...

Contabilitate și Informatică de Gestiune

În ultima perioada, datorita rotatiei din ce în ce mai mari a personalului, întreprinderile încearca prin orice mijloace sa îsi motiveze...

Normalizarea contabilității întreprinderii

INTRODUCERE Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul programului de studii de licență, specializarea...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel...

Baze de Date

3.2. DEFINIREA ELEMENTELOR BAZELOR DE DATE DIN ACCESS Definitia traditionala a unei baze de date este aceea de colectie de date înregistrate...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Proiect Microsoft Acces - dicționar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Comerț electronic - magazinul virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Sisteme Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Unul din principalele obiective în viaţa unei întreprinderi îl reprezintă gestionarea sistemului informaţional. Un sistem...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Ai nevoie de altceva?