Instrumente de Control - Capitolul 1

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 73 în total
Mărime: 63.80KB (arhivat)
Publicat de: Benone Banu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihalciuc Elena
Suport curs nou alcatuit pt specializarea CAFEC

Extras din curs

1.1.1. Definirea, importanţa şi funcţiile Sistemului Informaţional

Sistemul este „un ansamblu de elemente independente care interacţionează pentru atingerea unui obiectiv” această definiţie luând în consideraţie caracteristicile de scop, mediu, evoluţie, incertitudine, grad de observare, permiţând trecerea progresivă de la universalitatea vagă la domeniul probabilului şi de la probabil la certitudine, utilizând respectiv iteraţii specifice între elementele de intrare şi de ieşire ale sistemului.

Conceptul de sistem în aprecierea lui Lobstein, poate fi definit ca fiind „un ansamblu de elemente, având între ele relaţii definite precis şi care funcţionează pentru atingerea unui anume scop”.

Şcoala sistemică, ca „promotoare a managementului modern”, oferă instrumente de investigare şi studiu foarte bogate celor a căror misiune este să înţeleagă funcţionarea întreprinderilor, să identifice pentru a analiza, să analizeze pentru a explica, să explice pentru a ameliora.

Analiza complexă a sistemelor se bazează pe ideea că performanţele sistemului pot fi permanent îmbunătăţite, că în orice sistem există perfecţionarea organizării şi conducerii, a îmbunătăţirii performanţelor sale tehnice, economice, financiare, informaţional-decizionale, etc.

Un sistem informaţional este constituit dint-un ansamblu de mijloace umane şi tehnice conectate dinamic prin administrarea informaţiei, obiectivul sistemului informaţional fiind informaţia.

Deci, Sistemul Informaţional poate fi definit ca ansamblul datelor, informaţiilor, fluxurilor şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor menite să contribuie la stabilirea, fundamentarea şi realizarea obiectivelor întreprinderii.

Una dintre componentele sistemului de organizare şi gestionare a agentului economic o constituie circuitele sale informaţionale.

Într-o primă acceptare a noţiunii, informaţia este cea care ne ajută să obţinem noi cunoştinţe, rezultând în urma comunicării omului cu mediul înconjurător, ea fiind sinonimă cu „a şti”, „a cunoaşte”, „a putea”, reprezentând o componentă de bază a Sistemului Informaţional.

Informaţia poate fi considerată un bun de consum de masă, fiind folosită de o mulţime de utilizatori: întreprinderi mici şi mijlociii, societăţi cotate la bursă, investitori, stat, etc.

Calitatea informaţiei este caracterizează prin mai multe atribute:

viteză – stabileşte timpul necesar unei informaţii pentru a parcurge drumul de la emitent la receptor;

frecvenţă – reprezintă numărul de informaţii de acelaşi tip într-o unitate de timp, determinând ritmicitatea informaţiilor;

accesibilitate – depinde de mijloacele de comunicaţie, gradul de pregătire a personalului, modalităţile de stocare etc.;

actualitate – reprezintă capacitatea informaţiei de a prezenta evenimente recente;

inteligibilitate – presupune proprietatea unei informaţii de a fi percepută de către utilizatori;

fiabilitate – reprezintă capacitatea informaţiei de asigura o imagine reală şi sigură a unui eveniment/obiect;

pertinenţă – presupune calitatea informaţiei de a oferi răspunsuri într-o situaţie dată;

vârstă – se exprimă prin durata din momentul colectării informaţiilor, până în momentul transpunerii în acţiune a deciziilor luate pe baza acestora.

Conținut arhivă zip

  • Instrumente de Control.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Controlul intern - un instrument pentru managerii entităților

1.1. Care sunt cerinţele şi obiectivul implementării demersului de control intern ? - Atingerea obiectivelor, stăpânirea şi pilotajul activităţii...

Instrumente de Control - Capitolul 2

2.1. Definiri conceptuale, importanţă, rol şi funcţii privind diagnosticul în activitatea managerială a întreprinderii Realizarea oricărui studiu...

Instrumente de Control - Capitolul 3

3.1.1. Definirea conceptului de poziţie financiară Aprecierea poziţiei financiare la nivelul unei întreprinderi face obiectul oricărei analize...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Te-ar putea interesa și

Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Politica monetară a băncii în perioada de tranziție

Bazându-ne în rolul important pe care-l are politica monetarã în teoriile economice, şi în special în actualitatea pe care o reprezintã aceastã...

Promovarea vânzărilor în cadrul Carrefour

INTRODUCERE In mediul economico-social, o firma nu se poate limita la producerea si distributia de bunuri si servicii. Ea trebuie sa creeze o...

Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului

Introducere " Evaziunea fiscală a fost întotdeauna activă şi ingenioasă pentru motivul ca Fiscul, lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel...

Instalații în alimentație publică

CAPITOLUL I Introducere Activitatea de alimentaţie publică se încadrează în sfera serviciilor comerciale prestate populaţiei şi constă în...

Politica Monetară a Băncii Albaniei în Perioada de Tranziție

Politica monetarã, componentã esenţialã a politicii economice a statului. Experienţa istoricã a demonstrat necesitatea intervenţiei statului în...

Rolul economistului contabil în protejarea averilor informaționale ale firmelor

Introducere Informația este utilizată zilnic de oameni și organizații, într-un ritm ce crește sub aspectul frecvenței de accesare. În orice...

Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice

Introducere Noțiunea de serviciu public în România, nu numai că nu și-a pierdut importanța, ci, dimpotrivă, în spiritul noilor reglementări...

Ai nevoie de altceva?