Metodologia Auditului Intern

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 53 în total
Mărime: 1.26MB (arhivat)
Publicat de: Benone Banu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Boghean
Audit curs masterat, capitolul II

Extras din curs

Orice proces generic de audit, indiferent de obiectivul său, se va desfăşura şi va urmări procedurile generale de audit:

Obţinerea unei înţelegeri a ariei de auditat;

Evaluarea riscurilor şi realizarea planului de audit;

Detalierea planului de audit;

Verificarea preliminară a ariei de audit;

Realizarea testelor de conformitate (teste de control);

Realizarea testelor de fond;

Raportarea testelor de fond;

Comunicarea rezultatelor;

Urmărirea recomandărilor.

Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională care coordonează şi ghidează activitatea de audit intern, impun reguli care sunt necesare a fi respectate în metoda auditului intern.

Aceste standarde nu definesc, în mod expres, o anumită metodologie, dar impun existenţa acestei metodologii. Standardele evită să facă detalieri mai amănunţite ale metodologiei de audit intern, din dorinţa de a nu intra în contradicţie cu mediul şi cultura specifice fiecărei organizaţii.

Abordarea metodică a procesului de audit se poate realiza din perspectiva a trei dimensiuni:

Tipul misiunii de audit: audit tradiţional (de conformitate), audit operaţional şi misiuni de consultanţă. Primele două categorii de audituri se încadrează în categoria misiunilor de audit de asigurare.

Gradul de externalizare a funcţiei de audit intern. Externalizarea auditului intern o întâlnim îndeosebi în cadrul societăţilor comerciale sau entităţilor private;

Caracteristicile organizaţionale: sectorul de activitate, ţara unde activează organizaţia, mediul legal, mărimea organizaţiei, cultura organizaţională, structura funcţiei de audit intern.

PLANIFICAREA AUDITULUI INTERN

Planificarea auditului intern reprezintă primul şi poate cel mai important pas, pe care auditorul intern trebuie să-l realizeze pentru a-şi asigura succesul în desfăşurarea activităţii sale.

Activitatea de audit al sistemelor informaţionale reprezintă o activitate planificată, care trebuie să se desfăşoare după un anumit plan, rezultat în urma unui proces de analiza a riscurilor asociate activităţilor din cadrul organizaţiei, astfel conceput, încât finalitatea să fie concretizată în valoarea adăugată pentru entitatea auditată.

Un audit este eficient în măsura în care:

Sunt definite obiectivele auditului şi sunt aprobate de consiliul de administraţie ale entităţii;

Se desfăşoară după un plan de audit acceptat de toţi cei interesaţi;

Ia în considerare utilizarea adecvată a resurselor materiale, umane şi de timp;

Este realizat de auditori competenţi;

Este condus în concordanţă cu un set de standarde şi proceduri;

Constatările auditului sunt valide şi semnificative în raport cu obiectivele acestuia şi riscurile identificate în etapa preliminară de planificare a auditului;

Satisface nevoile clientului;

Furnizează recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor utilizate în realizarea activităţilor organizaţiei.

Conținut arhivă zip

  • Metodologia Auditului Intern.ppt

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Dosar de Audit Curent

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Documentatia in activitatea de audit Pentru a realiza planificarea activitatii de...

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

5.2. Proceduri de fond Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de...

Raport de Audit

I. PREZENTARE GENERALĂ 1. ISTORIC Societatea Comercială „COMINCO” S.A BUCUREŞTI provine din fostul Trust de Construcţii Montaje Miniere, prin...

Misiune de audit intern la Scoala cu Cls I-VIII Nr 10 Suceava

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este situat în zona centrală a cartierului Cuza Vodă, pe str. Baladei nr. 4A şi a fost...

Contabilitate Proceduri

PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE 1. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI 1.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND FORMAREA...

Controlul intern - un instrument pentru managerii entităților

1.1. Care sunt cerinţele şi obiectivul implementării demersului de control intern ? - Atingerea obiectivelor, stăpânirea şi pilotajul activităţii...

Te-ar putea interesa și

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Audit Public

CAPITOLUL I – Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a structurilor de audit public intern 1.1. Stadiul organizării structurilor de audit...

Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA

Introducere Lucrarea aduce în prim plan importanța auditului intern în cadrul unei entități. Activitatea umană a fost supusă controlului, sub...

Ai nevoie de altceva?