Norma internațională IAS 16

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5208
Mărime: 44.62KB (arhivat)
Publicat de: Alina Leonte
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ANA MORARIU

Extras din curs

1.1. Imobilizarile corporale

Reusita unei intreprinderi in realizarea de beneficii economice viitoare, depind de deciziile de investire luate in prezent. Din punct de vedere contabil o investitie consta in achizitia sau productia unui activ imobilizat fie corporal, necorporal sau financiar

Imobilizarile corporale sunt tratate in normele,

IAS 16 Imobilizari corporale;

IAS 17 Leasing;

IAS 20 Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala;

IAS 36 Deprecierea activelor,

IFRS nr.5 Activele pe termen lung detinute pentru vanzare si activitatile intrerupte;

IAS 38 Imobilizari necorporale,

IAS nr.4o Investitii imobiliare.

IAS 16 descrie tratamentul contabil al imobilizarilor corporale, identificarea momentului de recunoastere a acestor active, valoarea contabila si amortizarea lor.

Intrepriderile care aplica IAS au obligatia sa respecte de regulile de definire si recunoastere pentru ca imobilizarile sa fie inscrise in bilant.

Definirea lor este in directa corelatia cu scopul dobandirii acestora: de a fi utilizate in productia de bunuri si servicii, inchiriate tertilor sau pentru administrare. De asemeni, utilizarea lor sa fie pe parcursul mai multor exercitii. Nu este suficient ca un activ sa indeplineasca numai regulile de definire, ci si de recunoastere ca efect al resurselor controlate.

Recunoasterea imobilizarilor corporale are loc atunci cand:

- Este posibila generarea de beneficii economice viitoare aferente activului;

- Costul activului poate fi masurat in mod credibi

Norma nationala clasifica activele imobilizate in trei categorii: imobilizari corporale, necorporale si financiare. Imobilizarile corporale sunt clasificate in conturi sintetice de gradul I , care la randul lor cuprind sinteticele de gradul II. Avansurile acordate pentru imobilizari in curs fac obiectul clasei a doua din Planul contabil general. Preferinta noastra de a aborda cu prioritate imobilizarile corporale, si nu pe cele necorporale asa cum sunt prezentate in bilant, are o explicatie. Imobilizarile necorporale in structura bilantiera a intreprinderilor din Romania au o pondere ca valoare relativ mica fata de cele corporale. Sigur definirea si recunoastera lor va ramane in atentia noastra chiar in cadrul acestui capitol. Clasificatia imobilizarilor corporale:

- 211 Terenuri si amenajari de terenuri;

- 2111 Terenuri;

- 2112 Amenajari de terenuri;

- 212 Constructii

- 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;

- 2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

- 2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

- 2133 Mijloace de transport;

- 2134 Animale si plantatii

- 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale;

- 231 Imobilizari corporale in curs

- 2311 Amenajari de terenuri si constructii;

- 2312 Instalatii tehnice si masini;

- 2313 Alte imobilizari corporale.

- 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

- 2321 Avansuri acordate pentru terenuri si constructii ;

- 2322 Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini;

- 2323 Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale.

1.2. Evaluarea imobilizarilor corporale

Toate imobilizarile corporale care sunt recunoscute ca active trebuie evaluate initial la costul de intrare.

IAS 16 delimiteaza trei momente ale evaluarii: evaluarea la intrare, cheltuielile ulterioare intrarii de imobilizari corporale recunoscute ca active si evaluarea bilantiera

1.2.1. Evaluarea la intrare a imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale pot intra in intreprindere prin urmatoarele modalitati: achizitie, productie in regie proprie, contracte de leasing, subventii guvernamentale sau alte institutii de credit, schimb cu alte active, aport la capitalul social sau donatie.

1.2.1.1. Costul de achizitie initial - componente

La intrare, activele corporale sunt formate din:

- Pretul de cumparare,

- Reducerile comerciale care se scad din pretul de cumparare,

- Taxele vamale si taxele nerecuperabile;

- Cheltuielile direct legate de punerea in functiune a activului:

{-costuri de amenajare a amplasamentului;

{-costuri initiale de livrare si manipulare;

{-costuri de montaj;

{-onorariile arhitectilor si inginerilor;

{-costuri estimate pentru demontarea si mutarea activului, respectiv costuri de {restaurare a amplasamentului, in masura in care costul este recunoscut ca un {provizion pe baza IAS nr.37 Provizioane, datorii si active contingente;

- Costul indatorarii respectiv dobanda direct atribuita ca parte a costului;

- Diferente de curs valutar ce afecteaza datoriile ce nu pot fi decontate cu conditia ca valoarea contabila ajustata sa nu fie mai mare, decat minimul dintre costul de inlocuire si suma recuperabila prin vanzarea activului.OMF nr. 94/2001 nu permite capitalizarea diferentelor de curs valutar in costul activului.

Preview document

Norma internațională IAS 16 - Pagina 1
Norma internațională IAS 16 - Pagina 2
Norma internațională IAS 16 - Pagina 3
Norma internațională IAS 16 - Pagina 4
Norma internațională IAS 16 - Pagina 5
Norma internațională IAS 16 - Pagina 6
Norma internațională IAS 16 - Pagina 7
Norma internațională IAS 16 - Pagina 8
Norma internațională IAS 16 - Pagina 9
Norma internațională IAS 16 - Pagina 10
Norma internațională IAS 16 - Pagina 11
Norma internațională IAS 16 - Pagina 12
Norma internațională IAS 16 - Pagina 13
Norma internațională IAS 16 - Pagina 14
Norma internațională IAS 16 - Pagina 15
Norma internațională IAS 16 - Pagina 16
Norma internațională IAS 16 - Pagina 17
Norma internațională IAS 16 - Pagina 18
Norma internațională IAS 16 - Pagina 19
Norma internațională IAS 16 - Pagina 20
Norma internațională IAS 16 - Pagina 21
Norma internațională IAS 16 - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Norma Internationala Ias 16.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum...

Imobilizări Corporale

INTRODUCERE Această lucrare, „Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1. Definirea imobilizărilor corporale, potrivit normele internaţionale...

Standarde internaționale de audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Tratamente contabile privind imobilizările corporale

Introducere Această lucrare reprezintă un studiu comparativ realizat asupra Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 16 „Imobilizări...

Te-ar putea interesa și

Dinamica instituțiilor securității internaționale în perioada post-razboi rece. Impactul crizelor sud-est europene din anii 1990

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să urmărească modul în care se conjugă instituţional acţiunea internaţională în gestionarea securităţii....

Filosofiile FMI

INTRODUCERE Odata cu destramarea comunismului, o serie de tari se gaseau în fata unor noi perspective, în cautarea unei noi identitati economice,...

Audit finaciar la o firmă din domeniul prestărilor de servicii

1. Auditul financiar 1.1 Audit financiar - noțiuni generale La origine, cuvântul „audit” provine de la latinescul „audire”, care înseamnă „a...

Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat

Capitolul I Reglementari contabile privind agentii economici 1.1. Ordinul nr. 1775 din 29/11/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27...

Studii Privind Calitatea Compoturilor Existente în Rețeaua Comercială a Municipiului Iași

INTRODUCERE Conservarea produselor alimentare a constituit pentru omenire , de-a lungul întregii ei istorii ,o problemă de o importanţă deosebită...

Casa de Asigurări de Sănătate Iași

Capitolul 1: Organizare şi funcţionalitate la Casa Judeţeană de Asigurări de sănătate Iaşi În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în...

Sistemul Monetar Internațional de la Bretton Woods

Introducere Această lucrare prezintă, după cum sugerează şi numele, modul de funcţionare a primului sistem monetar internaţional, creat în anul...

Turism internațional

CAP 1. Prezentarea formelor de turism alese Turismul este o dorinta si o necesitate a timpurilor noastre. Agentia noastra doreste sa aduca...

Ai nevoie de altceva?