Teoria Generală a Aditului

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 9139
Mărime: 50.65KB (arhivat)
Publicat de: Stanca Ichim
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CAMELIA MATIS

Extras din curs

CAP. I CONCEPTUL DE AUDIT

1.1. Evoluţia istorică a auditului

Cuvântul „audit” provine din limba latină, AUDIRE (lat.) = a asculta. Auditul are o tradiţie de secole.

Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea globală de fidelitate a situaţiilor emise de entităţile economice şi cu analiza critică a structurilor acestora şi evaluarea procedurilor utilizate la întocmirea situaţiilor, iar în prezent, este orientat în mare măsură spre evaluarea modului de respectare de către managementul societăţii a principiilor eficienţei, economicităţii şi eficacităţii resurselor financiare.

În literatura de specialitate, evoluţia auditului este sintetizată prin prezentarea etapelor semnificative pe care le-a parcurs:

Perioada Procedura de verificare Controlul intern Obiectivele auditului

Până în 1700  detaliată

 exhaustivă Nu se ecordă importanţă  pedepsirea autorilor pentru deturnarea fondurilor

 protejarea patrimoniului

1700 – 1850  detaliată

 se utilizează testări Nu se ecordă importanţă  identificarea fraudelor şi erorilor

 protejarea patrimoniului

1850 – 1900  detaliată

 se utilizează testări Nu se ecordă importanţă  identificarea fraudelor şi erorilor

 atestarea fiabilităţii situaţiilor financiare istorice

1900 – 1940  detaliată

 se utilizează testări O uşoară recunoaştere a controlului intern  identificarea fraudelor şi erorilor

 atestarea fiabilităţii situaţiilor financiare istorice

1940 – 1970  testări Se ecordă importanţă  atestarea sincerităţii şi regularităţii situaţiilor financiare

1970 - prezent  testări

 noi proceduri utilizate Se ecordă importanţă deosebită  atestarea sincerităţii şi regularităţii situaţiilor financiare

 calitatea controlului intern

 atestarea calităţii controlului intern

 respectarea normelor contabile şi de audit

Sunt conturate 3 etape fundamentale:

I. până în 1940: se caracterizează prin faptul că obiectivul principal al auditului l-a constituit protejarea patrimoniului şi identificarea fraudelor şi a erorilor.

Neajunsurile erau:

 importanţă redusă acordată controlului intern;

 axarea tehnicilor de audit, în special, pe detectarea fraudelor şi erorilor din cadrul unităţii.

II. 1940 – 1970: se caracterizează prin faptul că e reprezentată de un audit care a avut ca obiectiv atestarea fiabilităţii, sincerităţii şi regularităţii situaţiilor financiare. Se dezvoltă profesia contabilă şi cadrul general conceptual contabil.

III. 1970 – prezent:

 se extind obiectivele şi tipurile de audit;

 apar obiective noi (atestarea calităţii controlului intern);

 respecatrea cadrului conceptual contabil;

 conformitatea cu reglementări legale în vigoare;

 auditul se transformă într-un audit al procedurilor;

 se pun bazele auditului performanţei;

 auditul începe să devină indispensabil managementului întreprinderii.

1.2. Definirea conceptului de audit

Auditul reprezintă procesul desfăşurat de persoane fizice sau juridice, legal abilitate, numite auditori, prin care se analizează şi evaluează, în mod profesional, informaţii legate de o anumită entitate, utilizând tehnici şi procedee specifice în scopul obţinerii de dovezi, numite probe de audit, pe baza cărora auditorii emit într-un document, numit raport de audit, o opinie responsabilă şi independentă, prin apelarea la criterii de evaluare care rezultă din reglementări legale sau din buna practică recunoscută în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea entitatea auditată.

Definiţia impune următoarele precizări:

a) Procesul de audit, numit şi misiune de audit, derulează pe baza standardelor naţionale sau internaţionale;

b) Auditorii – persoane care dobândesc această calitate în condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare;

c) Entitatea auditată poate fi:

- societate comercială,

- regie autonomă,

- instituţie publică,

- Guvern,

- minister,

- departamentele ministerelor,

- tranzacţii,

- proiecte,

- contracte;

d) Analiza informaţiilor se face pe baza unor procedee şi tehnici recunoscute în domeniul care furnizează auditorului probe de audit;

e) Evaluarea şi interpretarea rezultatelor obţinute se efectuează în condiţiile existenţei unor criterii de evaluare care au la bază referinţe contabile, norme contabile naţionale sau internaţionale sau principiile de management.

Plecând de la premisa că derivă, în principal, din practică, teoria auditului este, în mare măsură, o teorie descriptivă, şi într-o mai mică măsură, o teorie normativă, în sensul că, furnizează informaţii cu privire la cum ar trebui să fie practicile de audit.

Asociaţia Americană a Contabililor, în anul 1973, defineşte auditul ca fiind „un proces sistematic de obţinere şi evaluare, în mod obiectiv, a unor afirmaţii privind acţiunile şi evenimentele cu caracter economic, în vederea aprecierii gradului de conformitate a acestor informaţii cu criteriile prestabilite, precum şi de comunicare a rezultatelor către utilizatorii interesaţi”.

Din analiza definiţiei rezultă:

- auditul financiar este un proces care implică colectarea de elemente probante, urmată de evaluarea probelor de audit pe care se fundamentează opinia auditorului potrivit criteriilor prestabilite;

- auditul financiar se referă la declaraţiile pe care le face conducerea entităţii, declaraţii care pot fi incluse în situaţiile financiare şi care corespund unor acţiuni, evenimente care au avut loc sau care pot determina modificări semnificative ale declaraţiilor conducerii;

- auditul financiar urmăreşte evaluarea gradului de conformitate dintre declaraţiile conducerii şi criteriile prestabilite la începutul auditului financiar;

- auditul financiar are finalitate prin comunicarea rezultatului către utilizatorii interesaţi.

CECCAR defineşte auditul astfel: „Auditul financiar constituie activitatea de examinare profesională a unei informaţii în scopul exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un standard, criteriu de calitate, urmărind îmbunătăţirea utilizării de informaţii”.

Auditul financiar are o structură logică şi se bazează pe postulate, concepte şi tehnici.

Postulatele sunt ipoteze care stau la baza procesului inductiv şi sunt susceptibile de a fi modificate.

Preview document

Teoria Generală a Aditului - Pagina 1
Teoria Generală a Aditului - Pagina 2
Teoria Generală a Aditului - Pagina 3
Teoria Generală a Aditului - Pagina 4
Teoria Generală a Aditului - Pagina 5
Teoria Generală a Aditului - Pagina 6
Teoria Generală a Aditului - Pagina 7
Teoria Generală a Aditului - Pagina 8
Teoria Generală a Aditului - Pagina 9
Teoria Generală a Aditului - Pagina 10
Teoria Generală a Aditului - Pagina 11
Teoria Generală a Aditului - Pagina 12
Teoria Generală a Aditului - Pagina 13
Teoria Generală a Aditului - Pagina 14
Teoria Generală a Aditului - Pagina 15
Teoria Generală a Aditului - Pagina 16
Teoria Generală a Aditului - Pagina 17
Teoria Generală a Aditului - Pagina 18
Teoria Generală a Aditului - Pagina 19
Teoria Generală a Aditului - Pagina 20
Teoria Generală a Aditului - Pagina 21
Teoria Generală a Aditului - Pagina 22
Teoria Generală a Aditului - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Teoria Generala a Aditului.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Note de curs - bazele contabilității

INTRODUCERE În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Bazele contabilității

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Cursuri și operații contabile

Capitolul 2.Contabilitatea capitalurilor 2.1. Delimitari privind capitalurile 2.2. Contabilitatea capitalului social 2.3. Contabilitatea primelor...

Gestiunea fiscală a întreprinderii - convergențe și divergențe între contabilitate și fiscalitate

1. Obiectul si rolul gestiunii fiscale în conducerea societatilor comerciale Contabilitatea si fiscalitatea constituie doua discipline adesea...

Te-ar putea interesa și

Grupuri Simple Finite

INTRODUCERE Prezentare generală. Lucrarea cuprinde cinci capitole în care sunt prezentate, în mod gradat, sintetic, cele mai importante noţiuni,...

Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Industria de confecţii este una dintre ramurile importante ale economiei naţionale cu ponderea în PIB de 1%, în...

Grupuri

Capitolul I Notiuni generale de teoria modulelor 1.1Introducere module.Definitii interpretari Modulul este o generalizare a unui spatiu...

Teoria Monetară Keynesiană și Neokeynesiană

Introducere Analiza monetară ocupă un loc important în toate lucrările lui Keynes, însă gândirea acestuia a evoluat sensibil în cursul timpului....

Studiul Teoretic al Structurii și Reactivității Moleculelor Aromatice

Elementele teoretice fundamentale privind structura moleculelor aromatice Pentru început se va face referinţă la moleculele izolate, unele de...

Beneficii și Costuri ale Produselor Ecologice

Capitolul I : Masuri legislative la nivelul Romaniei privind produsele ecologice Domeniul de activitate se defineste avand la baza referentialele...

Simularea credibilității

Credibilitatea ca solutie a eterogenitatii unui portofoliu In cazul unui portofoliu omogen , in care variabilele aleatoare ce exprima cererile...

Genetica Umană

A. CONŢINUTUL GENETICII UMANE. 1. GENETICA ŞTIINŢA EREDITĂŢII ŞI VARIABILITĂŢII 1.1. EREDITATEA Ereditatea este proprietatea unui individ de a...

Ai nevoie de altceva?