Contractul de închiriere a locuinței

Curs
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 14847
Mărime: 38.76KB (arhivat)
Publicat de: Dalia Farcaș
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Contractul de inchiriere a locuintelor

I.Consideratii generale

1.Inchirierea locuintelor(Legea nr. 114/1996)

Contractul de inchiriere a locuintelor constituie o varietate a contractului de locatiune, nefiind un contract distinct, desi este reglementat de catre o lege speciala. In prezent, inchirierea locuintelor din mediul urban si rural, indiferent de titularul dreptului de proprietate (persoana fizica, persoana juridica, unitate administrativ-teritoriala si stat), este reglementata de prevederile Legii nr. 114 din 21 octombrie 1996, intitulata "legea locuintei". Odata cu intrarea in vigoare a acestei legi, a fost abrogata Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, cu exceptia cap. 4 si a art. 63 cu referire la cap. 4 din aceeasi lege, exclusiv dispozitiile referitoare la suprafetele proprietate personala. Potrivit dispozitiilor art. 72 din Legea nr. 114/1996, prevederile acestei legi privind inchirierea locuintelor se vor completa cu dispozitiile Codului civil referitoare la contractul de locatiune.

Noua lege a locuintei, dupa ce explica intelesul termenilor utilizati in cuprinsul acestui act normativ, reglementeaza, in primul rind, modul in care persoanele fizice sau juridice romane pot realiza constructii de locuinte pentru folosinta proprie sau in scopul valorificarii acestora (art. 4-20), in al doilea rind, reglementeaza inchirierea locuintelor (art. 21-60). Vom retine posibilitatea acordata de lege persoanelor fizice sau juridice romane de a edifica, cu respectarea prevederilor legale, constructii de locuinte si pentru ca acestea sa fie valorificate, prin aceasta intelegindu-se nu numai instrainarea lor, dar si eventuala inchiriere.

Potrivit art. 1410 Cod civil, obiectul contractului de locatiune poate fi un lucru, fara ca legea sa distinga intre lucrurile mobile ai cele imobile. Art. 1413 alin. 1 Cod civil prevede ca locatiunile sint de mai multe feluri si ca fiecare locatiune este condusa de reguli proprii. Legea dispune ca "Se cheama inchiriere, locatiunea edificiilor si aceea a miscatoarelor" (art. 1413 alin. 2 Cod civil), iar arendarea se refera la "locatiunea fondurilor rurale" (art. 1413 alin. 3 Cod civil). Un capitol special este dedicat "locatiunii edificiilor", dar, prin intrarea in vigoare a legii locuintei, dispozitiile Codului civil referitoare la inchirierea edificiilor au fost abrogate, locatiunea lucrurilor din Codul civil raminind valabila numai in ceea ce priveste mobilele. Exista si alte acte normative care reglementeaza inchirierea locuintelor. Astfel, potrivit art. 30 din Legea nr. 15/1990, "Bunuri din proprietatea statului pot face obiectul unui contract de inchiriere, pe baza aprobarii guvernului sau a organului administratiei locale de stat, dupa caz". inchirierea nu va putea avea loc decit pe baza de licitatie si este posibil ca contractul sa fie incheiat cu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina. Legea se refera la "bunuri", fara sa distinga intre bunurile mobile sau imobile, important fiind ca organul de stat, in evidenta si administrarea caruia se afla asemenea bunuri, sa incheie contractul de inchiriere numai in temeiul licitatiei, obligativitatea celui care inchiriaza bunul fiind de a asigura exploatarea bunului inchiriat conform specificului acestuia. Unele prevederi referitoare la inchirierea locuintelor cuprinde Legea nr. 85 din 22 iulie 1992 privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie, construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat. Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinle, trecute in proprietatea statului, se refera in capitolul al III-lea la "Protectia chiriasilor". In sfirsit, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196 din 17 noiembrie 1997 s-a dispus modificarea si completarea unor prevederi din Legea locuintei nr. 114/1996.

2.Modalitati de inchiriere a locuintelor

Modalitati de inchiriere a locuintelor, in raport de titularul dreptului de proprietate si natura dreptului de proprietate

Proprietatea privata fiind privata sau publica, exista locuinte proprietate privata sau publica, ele urmind regimul juridic in raport de felul proprietatii. Desi proprietatea publica este inalienabila, legea permite titularului domeniului public, printre altele, sa inchirieze bunurile din aceasta categorie.

Titularii domeniului public sint statul si unitatile administrativ-teritoriale; unele locuinte fac parte exclusiv din domeniul public al statului, cum ar fi locuintele de protocol .

In ce priveste locuintele sociale, acestea intra in patrimoniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (art. 39 din Legea nr. 114/1996); tot din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale fac parte si locuintele de necesitate deoarece, conform art. 55 din Legea nr. 114/1996, "Locuinta de necesitate se finanteaza si se realizeaza in conditiile stabilite pentru locuinta sociala".

Din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale pot face parte si locuintele de serviciu, sub acest aspect art. 52 alin. a din Legea nr. 114/1996 prevazind: "Locuintele noi se finanteaza, in condiliile legii, din bugetul de stat si bugetele locale, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie".

Cind asemenea locuinte sint finantate din bugetul de stat, ele vor apartine atunci domeniului privat al statului, iar daca sint finantate din bugetele locale, atunci vor face parte din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale.

Din domeniul privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale pot face parte si locuintele obisnuite, daca construirea lor ar fi finantata din bugetul de stat sau din bugetele locale.

Locuintele de interventie urmeaza regimul juridic al locuintelor de serviciu, dar, datorita scopului precis pentru care sint realizate, legea interzice expres posibilitatea vinzarii lor chiriasilor (art. 54 alin. 3 din Legea nr. 114/1996).

Preview document

Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 1
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 2
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 3
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 4
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 5
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 6
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 7
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 8
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 9
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 10
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 11
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 12
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 13
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 14
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 15
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 16
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 17
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 18
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 19
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 20
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 21
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 22
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 23
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 24
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 25
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 26
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 27
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 28
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 29
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 30
Contractul de închiriere a locuinței - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Inchiriere a Locuintei.doc

Alții au mai descărcat și

Mandatul cu Reprezentare

Capitolul I -Introducere- 1.Noțiuni introductive Dreptul este indisolubil legat de evoluția generală a societății, de particularitățile...

Contractele

1. NOŢIUNI GENERALE Conform art. 942 C.c. “Contractul este acordul între două sau mai multe persone, spre a constitui sau a stinge între dânşii...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Contracte

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE NOTIUNE : V/C este un contr. prin care una din parti (vanz) stramuta un dr de prop/alt dr asupra unui bun al sau...

Contractul de vânzare-cumpărare

NOTIUNEA: este un contract prin care vânzatorul stramuta dreptul de proprietate (sau un alt drept) asupra unui bun al sau cumparatorului, care se...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Curs Complet Drept Civil

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 1. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre...

Drept Civil - Contracte

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPARARE SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPARARE § 1. Notiunea...

Te-ar putea interesa și

Contractul de închiriere

Definitie Definitia contractului de inchiriere a locuintei. Caractere juridice. Inchirierea de locuinte este un contract prin care o persoana,...

Contractul de închiriere ca temei juridic al folosinței locuinței

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1. NOŢIUNEA DE CONTRACT Unii autori disting între convenţie si contract. Convenţia ar fi genul, iar contractul ar fi...

Efectele Desfacerii Căsătoriei prin Divorț

1.1. CĂSĂTORIA ÎN RAPORT CU FAMILIA În statul nostru căsătoria constituie izvorul legăturilor care se stabilesc între membrii unei familii...

Reglementarea contractului de închiriere

1. Definitia contractului de inchiriere Inchirierea de locuinte este un contract prin care o persoana, numita locator, se obliga sa asigure unei...

Contractul de Închiriere a Locuintei

CAPITOLUL I NOTIUNEA, SEDIUL MATERIEI SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A LOCUINTEI 1.1 Notiunea contractului de închiriere...

Contractul de închiriere

Contractul de inchiriere Definitia contractului de inchiriere a locuintei. Caractere juridice. Inchirierea de locuinte este un contract prin...

Contractul de vânzare-cumpărare

Def.vazarea cumpararea este un contract prin care una dintre parti vanzatorul stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti,...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Ai nevoie de altceva?