Curs Complet Drept Civil

Curs
5.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 23 fișiere: doc
Pagini : 176 în total
Cuvinte : 74188
Mărime: 355.82KB (arhivat)
Publicat de: Constantin Dumitru
Puncte necesare: 0
se poate invata numai din el pentru examenul pe primul semestru la drept, anul 3. contine toate contractele speciale. semestrul 1, anul 3, contractele

Extras din curs

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE

1. Notiunea

Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti – vanzatorul – stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti –cumparatorul – care se obliga in schimb a plati vanzatorului pretul bunului vandut (art. 1294 c. civil).

2. Caractere juridice.

Contractul de vanzare cumparare este un contract sinalagnatic (bilateral) cu titlul Omros, comutativ, consensual si translativ de proprietate.

a) Este un contract sinalagmatic (bilateral) – prin incheierea sa da nastere la obligatii reciproce intre partile contractante.Vanzatorul are obligatia sa preadea lucrul vandut sis a garanteze pe comparator, iar cumparatorul are obligatia sa plateasca pretul;

b) Este un contract cu titlul oneros – ambele parti urmaresc anumite interese patrimoniale, primirea uni echivalent in schimbul prestatiei la care se obliga;

c) Este un contract comutativ – exista si intinderea obligatiilor reciproce sunt cunoscute de parti de la incheierea contractului si nu depend , ca in contractele aleatorii , de un eveniment viitor si incert care ar face sa existe sanse de castig si pierdere pentru ambele parti contractante. Numai in mod exceptional contractul poate capata caracter aleatoriu, ex: cand obiectul este supus pieirii ,exproprieririi .

d) Este un contract consensual – in principiu putand fi incheiat prin simplu accord de vointa al partilor, fara indeplinirea vreunei formalitati si fara remiterea lucrului vandut si a pretului in momentul incheierii contractului. Prin exceptie de la principiul consensualismului, in cazurile special prevazute de lege vanzarea devine un contract solemn. Ex: terenurile (intravilan sau extravilan) indiferent de intinderi pot fi instrainate (dobandite) prin acte juridice intre vii, sub sanctiunea nulitatii absolute, numai daca actul a fost incheiat in forma autentica (vanzarea – cumpararea de autovehicule, pe baza contractului tip de vanzare – cumparare incheiat la organele de politie).

e) Este un contract translativ de proprietate din momentul incheierii lui

- prin efectul realizarii acordului de vointa si independent de predarea locului vandut si de plata pretului, se produce nu numai incheierea contractului, dar opereaza si transferul dreptului de proprietate de la vanzator la comparator.

- din momentul dobandirii dreptului de proprietate, cumparatorul suporta si riscul pierderii lucrului, daca vanzatorul debitor al obligatiei de predare dovedeste intervenirea unei cauze straine exoneratoare de raspundere, adica natura fortuita, iar nu culpabila a pieirii lucrului.

f) Conditii pentru transmiterea automta imediata a dreptului de proprietate:

- vanzatorul trebuie sa fie proprietarul lucrului vandut, iar contractual perfect valabil incheiat;

- trebuie sa fie vorba de lucruri determinate individual (certe);

- in cazul bunurilor determinate generic, transferul proprietatii nu se poate produce din momentul incheierii contractului, caci nu se cunosc efectiv bunurile care vor fi dobandite de comparator, nu se pune nici problema transferarii riscurilor (bunuri de gen nu pot pieri ) => transferul proprietatii in cazul bunurilor de gen si al riscurilor, are loc din momentul individualizarii – predarii lucrului vandut cumparatorului;

- lucrul vandut trebuie sa existe; in cazul vanzarii bunurilor viitoare, (de exemplu lucruri care urmeaza sa fie confectionate) transferul proprietatii poate opera nu mai din momentul in care au fost executate, terminate in stare de a fi predate cumparatorului, daca sunt bunuri individual determinate (certe) iar daca lucrul executat este de gen dupa individualizare

- trebuie ca partile sa nu fi amanat transferului proprietatii printr-o clauza speciala pentru un moment ulterior incheierii contractului:

- daca partile au amanat transferul proprietatii pana la indeplinirea unui termen suspensiv (ex: la termenul predarii lucrului vandut ori a platii pretului) sau pana la realizarea unei conditii suspensive;

- termenul suspensiv afecteaza transferul proprietatii numai daca partile au prevazut expus amanarea acestui efect al contractului de vanzare cumparare; daca termenul a fost stipulate pur si simplu , nu afecteaza transferul proprietatii, ci numai executarea obligatiei de predare a lucrului vandut;

- conditia suspensiva in schimb, amana transferul proprietatii pana la realizarea evenimentului;

- in ambele cazuri deaorece vanzatorul ramane proprietar continua sa suporte riscul pierderii fortuite;

g) Problema riscului pierderii lucrului:

In cazul in care, prin conventia intre parti transferul proprietatii a fost amanat pentru un moment ulterior incheierii contractului, se amana in virtutea legii si transmiterea riscurilor asupra cumparatorului

Regula riscurilor de proprietate la fel ca si regula transferarii proprietatii in momentul incheierii contractului, nu este o regula imperativa partile putand disocia cele doua aspecte; cumparatorul sa isi asume riscurile inainte de momentul transferarii dreptului de proprietate (ex: in cursul executarii lucrului viitor) sau vanzatorul sa suporte riscurile dupa ce a operat transferul proprietatii (ex: in cursul transportului). Aceasta trebuie sa rezulte dintr-o clauza neindoielnica si expres prevazuta in contract .

Preview document

Curs Complet Drept Civil - Pagina 1
Curs Complet Drept Civil - Pagina 2
Curs Complet Drept Civil - Pagina 3
Curs Complet Drept Civil - Pagina 4
Curs Complet Drept Civil - Pagina 5
Curs Complet Drept Civil - Pagina 6
Curs Complet Drept Civil - Pagina 7
Curs Complet Drept Civil - Pagina 8
Curs Complet Drept Civil - Pagina 9
Curs Complet Drept Civil - Pagina 10
Curs Complet Drept Civil - Pagina 11
Curs Complet Drept Civil - Pagina 12
Curs Complet Drept Civil - Pagina 13
Curs Complet Drept Civil - Pagina 14
Curs Complet Drept Civil - Pagina 15
Curs Complet Drept Civil - Pagina 16
Curs Complet Drept Civil - Pagina 17
Curs Complet Drept Civil - Pagina 18
Curs Complet Drept Civil - Pagina 19
Curs Complet Drept Civil - Pagina 20
Curs Complet Drept Civil - Pagina 21
Curs Complet Drept Civil - Pagina 22
Curs Complet Drept Civil - Pagina 23
Curs Complet Drept Civil - Pagina 24
Curs Complet Drept Civil - Pagina 25
Curs Complet Drept Civil - Pagina 26
Curs Complet Drept Civil - Pagina 27
Curs Complet Drept Civil - Pagina 28
Curs Complet Drept Civil - Pagina 29
Curs Complet Drept Civil - Pagina 30
Curs Complet Drept Civil - Pagina 31
Curs Complet Drept Civil - Pagina 32
Curs Complet Drept Civil - Pagina 33
Curs Complet Drept Civil - Pagina 34
Curs Complet Drept Civil - Pagina 35
Curs Complet Drept Civil - Pagina 36
Curs Complet Drept Civil - Pagina 37
Curs Complet Drept Civil - Pagina 38
Curs Complet Drept Civil - Pagina 39
Curs Complet Drept Civil - Pagina 40
Curs Complet Drept Civil - Pagina 41
Curs Complet Drept Civil - Pagina 42
Curs Complet Drept Civil - Pagina 43
Curs Complet Drept Civil - Pagina 44
Curs Complet Drept Civil - Pagina 45
Curs Complet Drept Civil - Pagina 46
Curs Complet Drept Civil - Pagina 47
Curs Complet Drept Civil - Pagina 48
Curs Complet Drept Civil - Pagina 49
Curs Complet Drept Civil - Pagina 50
Curs Complet Drept Civil - Pagina 51
Curs Complet Drept Civil - Pagina 52
Curs Complet Drept Civil - Pagina 53
Curs Complet Drept Civil - Pagina 54
Curs Complet Drept Civil - Pagina 55
Curs Complet Drept Civil - Pagina 56
Curs Complet Drept Civil - Pagina 57
Curs Complet Drept Civil - Pagina 58
Curs Complet Drept Civil - Pagina 59
Curs Complet Drept Civil - Pagina 60
Curs Complet Drept Civil - Pagina 61
Curs Complet Drept Civil - Pagina 62
Curs Complet Drept Civil - Pagina 63
Curs Complet Drept Civil - Pagina 64
Curs Complet Drept Civil - Pagina 65
Curs Complet Drept Civil - Pagina 66
Curs Complet Drept Civil - Pagina 67
Curs Complet Drept Civil - Pagina 68
Curs Complet Drept Civil - Pagina 69
Curs Complet Drept Civil - Pagina 70
Curs Complet Drept Civil - Pagina 71
Curs Complet Drept Civil - Pagina 72
Curs Complet Drept Civil - Pagina 73
Curs Complet Drept Civil - Pagina 74
Curs Complet Drept Civil - Pagina 75
Curs Complet Drept Civil - Pagina 76
Curs Complet Drept Civil - Pagina 77
Curs Complet Drept Civil - Pagina 78
Curs Complet Drept Civil - Pagina 79
Curs Complet Drept Civil - Pagina 80
Curs Complet Drept Civil - Pagina 81
Curs Complet Drept Civil - Pagina 82
Curs Complet Drept Civil - Pagina 83
Curs Complet Drept Civil - Pagina 84
Curs Complet Drept Civil - Pagina 85
Curs Complet Drept Civil - Pagina 86
Curs Complet Drept Civil - Pagina 87
Curs Complet Drept Civil - Pagina 88
Curs Complet Drept Civil - Pagina 89
Curs Complet Drept Civil - Pagina 90
Curs Complet Drept Civil - Pagina 91
Curs Complet Drept Civil - Pagina 92
Curs Complet Drept Civil - Pagina 93
Curs Complet Drept Civil - Pagina 94
Curs Complet Drept Civil - Pagina 95
Curs Complet Drept Civil - Pagina 96
Curs Complet Drept Civil - Pagina 97
Curs Complet Drept Civil - Pagina 98
Curs Complet Drept Civil - Pagina 99
Curs Complet Drept Civil - Pagina 100
Curs Complet Drept Civil - Pagina 101
Curs Complet Drept Civil - Pagina 102
Curs Complet Drept Civil - Pagina 103
Curs Complet Drept Civil - Pagina 104
Curs Complet Drept Civil - Pagina 105
Curs Complet Drept Civil - Pagina 106
Curs Complet Drept Civil - Pagina 107
Curs Complet Drept Civil - Pagina 108
Curs Complet Drept Civil - Pagina 109
Curs Complet Drept Civil - Pagina 110
Curs Complet Drept Civil - Pagina 111
Curs Complet Drept Civil - Pagina 112
Curs Complet Drept Civil - Pagina 113
Curs Complet Drept Civil - Pagina 114
Curs Complet Drept Civil - Pagina 115
Curs Complet Drept Civil - Pagina 116
Curs Complet Drept Civil - Pagina 117
Curs Complet Drept Civil - Pagina 118
Curs Complet Drept Civil - Pagina 119
Curs Complet Drept Civil - Pagina 120
Curs Complet Drept Civil - Pagina 121
Curs Complet Drept Civil - Pagina 122
Curs Complet Drept Civil - Pagina 123
Curs Complet Drept Civil - Pagina 124
Curs Complet Drept Civil - Pagina 125
Curs Complet Drept Civil - Pagina 126
Curs Complet Drept Civil - Pagina 127
Curs Complet Drept Civil - Pagina 128
Curs Complet Drept Civil - Pagina 129
Curs Complet Drept Civil - Pagina 130
Curs Complet Drept Civil - Pagina 131
Curs Complet Drept Civil - Pagina 132
Curs Complet Drept Civil - Pagina 133
Curs Complet Drept Civil - Pagina 134
Curs Complet Drept Civil - Pagina 135
Curs Complet Drept Civil - Pagina 136
Curs Complet Drept Civil - Pagina 137
Curs Complet Drept Civil - Pagina 138
Curs Complet Drept Civil - Pagina 139
Curs Complet Drept Civil - Pagina 140
Curs Complet Drept Civil - Pagina 141
Curs Complet Drept Civil - Pagina 142
Curs Complet Drept Civil - Pagina 143
Curs Complet Drept Civil - Pagina 144
Curs Complet Drept Civil - Pagina 145
Curs Complet Drept Civil - Pagina 146
Curs Complet Drept Civil - Pagina 147
Curs Complet Drept Civil - Pagina 148
Curs Complet Drept Civil - Pagina 149
Curs Complet Drept Civil - Pagina 150
Curs Complet Drept Civil - Pagina 151
Curs Complet Drept Civil - Pagina 152
Curs Complet Drept Civil - Pagina 153
Curs Complet Drept Civil - Pagina 154
Curs Complet Drept Civil - Pagina 155
Curs Complet Drept Civil - Pagina 156
Curs Complet Drept Civil - Pagina 157
Curs Complet Drept Civil - Pagina 158
Curs Complet Drept Civil - Pagina 159
Curs Complet Drept Civil - Pagina 160
Curs Complet Drept Civil - Pagina 161
Curs Complet Drept Civil - Pagina 162
Curs Complet Drept Civil - Pagina 163
Curs Complet Drept Civil - Pagina 164
Curs Complet Drept Civil - Pagina 165
Curs Complet Drept Civil - Pagina 166
Curs Complet Drept Civil - Pagina 167
Curs Complet Drept Civil - Pagina 168
Curs Complet Drept Civil - Pagina 169
Curs Complet Drept Civil - Pagina 170
Curs Complet Drept Civil - Pagina 171
Curs Complet Drept Civil - Pagina 172
Curs Complet Drept Civil - Pagina 173

Conținut arhivă zip

 • Curs Complet Drept Civil
  • civil.doc
  • COMODATUL.doc
  • Conditiile de forma ale contractului de donatie.doc
  • Contracte speciale.doc
  • CONTRACTUL DE LOCATIUNE.doc
  • CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILA.doc
  • DARURILE MANUALE.doc
  • DONATIILE DEGHIZATE SI PRIN INTERPUNERE DE PERSOANE.doc
  • EFECTELE CONTRACTULUI DE DONATIE.doc
  • EFECTELE CONTRACTULUI DE INCHEIERE.doc
  • EFECTELE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE.doc
  • GARANTIA CONTRA EVICTIUNII IN CAZUL v-c.doc
  • GARANTIA PENTRU VICII ASCUNSE IN CAZUL.doc
  • Incapacitati de a dispune si de a primi prin intermediul contractului de donatie.doc
  • INCAPACITATI SPECIALE IN MATERIA v-c.doc
  • INCETAREA LOCATIUNII.doc
  • MANDATUL CU REPREZENTARE.doc
  • MANDATUL FARA REPREZENTARE.doc
  • Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vanzare cumparare.doc
  • OBLIGATIILE COMODATARULUI.doc
  • Principiul irevocabilitatii donatiilor.doc
  • Promisiunea unilaterala de vanzare,prom bilaterala de v-c,pactul de preferinta.doc
  • REVOCAREA DONATIEI PENTRU INGRATITUDINE.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele contractului de vânzare cumpărare

INTRODUCERE Art. 1294, Cod civil, defineste vanzarea ca fiind o conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a transmite celeilalte...

Contractul de vânzare-cumpărare

,, Trăim din ce în ce mai mult contractual “ , spunea încă din 1937 L. Josseran , un mare civilist francez . Alegaţia este valabilă cu atât mai...

Răspunderea Vânzătorului pentru Viciile Lucrului Vândut

Prin efectele unui contract se înteleg obligatiile pe care contractul le creeaza în sarcina partilor contractante. Vânzatorul trebuie sa asigure...

Contractul de donație

Definitie Donatia este un contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator, cu intentie liberala isi...

Contractul de vânzare-cumpărare

CONTRACTE CIVILE. Cap. I Consideraţii preliminare. Noul C. civ. aprobat prin Legea nr. 287/2009 adoptând concepţia monistă având drept consecinţă...

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Drept civil - Teoria generală

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL AL DREPTULUI ROMÂNESC Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului...

Drept Civil

Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una din parti, si anume vanzatorul, stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Subiectiv de Opțiune Succesorală

Capitolul I 1. Dreptul subiectiv de opţiune succesorală 1.1. Noţiune În principiu, moartea unei persoane face ca patrimoniul acestuia să se...

Contractul de schimb

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Teza de an cu tema Contractul de schimb, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind...

Inchierea și revocarea donației

INTRODUCERE Lucrarea „Încheierea și revocarea contractelor de donație” relevă contractele de donație care pot fi înfăptuite în diverse forme...

Contractul de Donație

Capitolul I. Originea si trasaturile esentiale ale contractului de donatie 1.Istoricul aparitiei si dezvoltarii contractului de donatie Potrivit...

Dreptului de proprietate comună pe cote-părți

ÎNTRODUCERE: În teza de față mi-am propus să analizez problemele actuale ale dreptului de proprietate comună pe cote-părți. Mi-am ales această...

Efectele contractului de locațiune

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE A. Definiţia contractului de locaţiune Conform articolului 1411 Cod Civil, locaţiunea este un contract prin care o...

Capacitatea civilă de folosință a persoanei fizice

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA CAPACITATEA CIVILĂ DE FOLOSINȚĂ A PERSOANEI FIZICE SECȚIUNEA 1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE...

Efectele Exproprierii pentru Cauză de Utilitate Publică

1.Definirea exproprierii şi sediul materiei Exproprierea poate fi definită ca „o instituţie juridică de drept public care constă în achiziţia...

Ai nevoie de altceva?