Drept Civil

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3571
Mărime: 28.65KB (arhivat)
Publicat de: Damian Roșu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dobre Florin

Extras din curs

Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una din parti, si anume vanzatorul, stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti care se obliga in schimb a platii vanzatorului pretul bunului vandut.

Caractere juridice:

- sinalagmatic (bilateral), adica la obligatii reciproce intre partile contractante;

- este un contract cu titlu oneros, adica partile urmaresc realizarea unor interese patrimoniale;

- este un contract comutativ, adica obligatiile reciproce sunt cunoscute de parti inca de la semnarea contractului;

- este un contract consensual, adica este incheiat prin simplul acord de vointa al partilor. Prin exceptie de la conceptul consensualismului, in cazuri speciale prevazute de lege, acesta devine un contract solemn (contract ce se incheie in forma autentica).

- este un contract translativ de proprietate din momentul incheierii lui.

Conditii de vanzare:

- vanzatorul sa fie proprietarul bunului vandut, iar contractul sa fie valabil incheiat;

- lucrul sa fie determinat individual (sa fie cert);

- lucrul vandut trebuie sa existe;

- vanzatorul ramane proprietar pendente terminae, respectiv, pendente conditione, continuand sa suporte riscul pierii fortuite (riscul este suportat de proprietar sub conditie rezolutorie).

Pentru a fi opozabile tertilor, bunurile sau drepturile reale imobiliare trebuie inscrise in Cartea Funciara, in conditiile legii cadastrului funciar si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

Conditii de validitate:

- partile trebuie sa-si exprime liber consimtamantul;

- promisiunea unilaterala de vanzare-cumparare este un ante-contract care da nastere la un drept de creanta, una din parti fiind obligata (obligatia de a face).

Capacitatea partilor:

Pot cumpara toti cei carora legea nu le interzice. Prohibitia si interdictia de a cumpara trebuie sa fie legala si expresa.

Vanzarea intre soti este interzisa, donatia intre soti este irevocabila. In acest sens se apara interesele creditorilor si mostenitorilor.

Tutorii nu pot cumpara bunurile aflate sub tutela lor. Mandatarii legali sau conventionali, imputerniciti a vinde un lucru nu pot sa-l cumpere.

Persoanele care administreaza bunurile statului sau administrativ-teritoriale nu pot vinde bunuri aflate in administratia lor.

Functionarii publici nu pot cumpara bunurile statului sau unitatilor administrativ-teritoriale care se vand prin mijlocirea lor.

Judecatorii, procurorii si avocatii nu pot deveni cumparatori de drepturi litigioase care sunt de compententa Curtii de Apel in a caror circumscriptii isi exercita functia sau competenta.

Persoanele insolvabile nu pot cumpara bunuri imobile care se vand prin licitatie publica.

Obiectul contractului:

- vanzator – obiectul = bunul vandut

- cumparator- obiectul = pretul platit

Lucrul vandut - conditii:

- sa fie in comert

- sa existe in momentul incheierii contractului sau sa poata exista in viitor

- sa fie determinat sau determinabil

- sa fie posibil si licit

- sa fie proprietatea vanzatorului

Pretul – conditii:

- serios

- bunuri inalienabile (prescriptive si insesizabile), sunt bunuri care fac parte din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

- sa fie sincer

Efectele contractului vanzare-cumparare:

Prin efecte se inteleg obligatiile pe care contractul le creeaza in sarcina partilor contractante. Codul Civil stipuleaza ca, daca interesul unui contract si intelesul acestuia este indoielnic, interpretarea se face in favoarea debitorului. Vanzatorul trebuie sa explice clar obligatiile sale.

Obligatiile vanzatorului:

1. sa predea lucrul vandut cumparatorului;

2. sa-l garanteze pe cumparator contra evicţiunii si viciilor.

1. - contine norme cu caracter dispozitiv;

- proprietatea se transmite in momentul incheierii contractului;

- termenul si dovada incheierii reprezinta regulile generale de executare ale obligatiei.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • dr civil.doc
  • dr.civil 1.doc
  • dr.civil2.doc
  • dr.civil3.doc

Alții au mai descărcat și

Probele prin înscrisuri

Definirea notiunii de proba În literatura juridica si în practica juridica, notiunea de proba este folosita cu mai multe sensuri. Într-un prim...

Curs Complet Drept Civil

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 1. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Drepturi Reale

CAPITOLUL I PATRIMONIUL 1. Noţiunea de patrimoniu Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului deşi numeroase texte legale...

Contractul de vânzare-cumpărare

CONTRACTE CIVILE. Cap. I Consideraţii preliminare. Noul C. civ. aprobat prin Legea nr. 287/2009 adoptând concepţia monistă având drept consecinţă...

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?