Contractul de vânzare-cumpărare

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 13589
Mărime: 51.30KB (arhivat)
Publicat de: Henrieta Dobre
Puncte necesare: 0

Extras din curs

NOTIUNEA: este un contract prin care vânzatorul stramuta dreptul de proprietate (sau un alt drept) asupra unui bun al sau cumparatorului, care se obliga, în schimb, sa plateasca pretul bunului vândut ; Transmiterea proprietatii este de natura acestui contract, NU si de esenta lui ; dreptul trebuie sa fie transmisibil, adica sa nu fie indisolubil legat de o anumita persoana

- NU se pot transmite prin vânzare

- Dr personale nepatrimoniale

- Dr patrimoniale cu caracter strict personal

- Dr constituite prin vointa partilor sau a legii cu caracter intuitu personae

CARACTERE JURIDICE:

- Contract consensual : vânzarea este valabil încheiata prin simplul acord de vointa al partilor si fara remiterea lucrului vândut sau al pretului

- Exceptie: în cazurile special prevazute de lege, vânzarea devine un contract solemn. Forma autentica este ceruta imperativ exclusiv pt înstrainarea terenurilor. Numai nuda proprietate este supusa înstrainarii prin forma autentica; dezmembramintele – nu se cere forma autentica

- Contract bilateral (sinalagmatic) : da nastere la obligatii reciproce între partile contractante. Vânzatorul are obligatia de a preda lucrul vândut, iar cumparatorul sa plateasca pretul

- Contract cu titlu oneros: deoarece ambele parti urmaresc interese patrimoniale, respectiv primirea unui echivalent în schimbul prestatiei la care se obliga

- Contract comutativ: întrucât existenta si întinderea obligatiilor reciproce sunt cunoscute înca din momentul încheierii contractului si nu depind de un element viitor si nesigur de a se produce. Prestatiile partilor sunt considerate echivalente în contractele comutative

- Contract translativ de proprietate. Dupa încheierea valabila a contractelor se produce transferul dr de proprietate de la vânzator la cumparator, indiferent daca a avut loc sau nu predarea lucrului vândut sau plata pretului

- Transmiterea imediata a dr de proprietate opereaza numai daca sunt îndeplinite conditiile:

- Vânzatorul sa fie proprietarul lucrului vândut

- Ob contr sa fie un bun individual determinat

- Lucrul vândut trebuie sa existe

- Partile sa nu fi amânat transferul dr de proprietate

CONDITII DE VALIDITATE :

CONSIMTAMÂNTUL

- Vânzarea nu poate lua nastere decât prin acordul partilor care îsi dau consimt reciproc asupra conditiilor contractului

- Promisiunea unilaterala de vânzare = antecontr care da nastere unui dr de creanta, una din parti fiind obligata fata de cealalta sa vânda în viitor un anumit bun, beneficiarul promisiunii putând opta în sensul de a-l cumpara sau nu

- Este un contr unilat deoarece creeaza oblig numai pt una din parti (promitent)

- Oblig promitentului se stinge la termenul prevazut, iar în lipsa acestuia în term gen de prescriptie, care începe sa curga de la data încheierii promisiunii de vânzare

- Promisiunea bilaterala de vânzare = antecontr care creeaza oblig pt ambele parti (promitent si beneficiar) de a încheia în viitor contractul de vânzare-cumparare

- Daca promitentul vânzator vinde lucrul altei pers => beneficiarul cumparator NU poate cere predarea bunului, dar poate cere daune-interese

- Daca lucrul se gaseste înca în patrimoniul vânzatorului, instanta poate folosi una din urmatoarele modalitati de executare silita a antecontr

- Înlocuirea actului autentic prin hot judecat

- Institutia daunelor cominatorii

- Pactul de preferinta = varietate a promisiunii de vânzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca în cazul în care va vinde, sa acorde preferinta unei anumite persoane, la pret egal

- Proprietarul bunului se obliga numai sa acorde preferinta în cazul în care va vinde bunul, NU si sa vânda bunul

- Dreptul de preemtiune = drept real ce confera un drept preferential de cumparare la pret egal categoriilor de persoane în favoarea carora a fost instituit

- Se aplica în materia vânzarii terenurilor agricole, a terenurilor de interes petrolier si minier, silvic, a imobilelor nationalizate abuziv si a celor expropriate

- Caracterele dr de preemtiune

- Este un drept real absolut opozabil erga omnes a carui nerespectare atrage anularea contr de vânz-cump; nu are relevanta buna sau reaua credinta a tertului cumparator

- Este un drept patrimonial

- Constituie o exceptie de la pr liberei circulatii a bunurilor si de la pr potrivit caruia proprietarul dispune liber de bunul sau

- Confera titularului sau un dr preferential de cumparare la pret egal a bunurilor imobile

CAPACITATEA PARTILOR

- În principiu toate pers se bucura de capacitatea de a contracta, regula fiind capacitatea, iar exceptia incapacitatea

- Sunt incapabili de a contracta: minorii si interzisii (lipsiti total de capacit de exercitiu) si toti cei carora le sunt interzise anumite contracte prin lege

- Vânz-cump este un act de dispozitie pt ambele parti => partile trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina

- Minorii între 14-18 ani pot încheia contracte personal cu încuviintarea ocrotitorilor legali si cu autorizatia autoritatii tutelare

- Pt pers juridice regula capacitatii este subordonata pr specialitatii

Preview document

Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 1
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 2
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 3
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 4
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 5
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 6
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 7
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 8
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 9
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 10
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 11
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 12
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 13
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 14
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 15
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 16
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 17
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 18
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 19
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 20
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 21
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 22
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 23
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 24
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 25
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 26
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 27
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 28
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 29
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Vanzare-Cumparare.doc

Alții au mai descărcat și

Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: În viaţa cotidiană, zilnic au loc premize favorabile pentru naşterea raporturilor juridice civile, care pe...

Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Efectele contractului de vânzare-cumpărare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Efectele contractului de locațiune

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE A. Definiţia contractului de locaţiune Conform articolului 1411 Cod Civil, locaţiunea este un contract prin care o...

Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Capitolul I Generalităţi I.1. Noţiunea de act civil Faptul juridic, în sens larg, desemnează atât acţiunile omeneşti săvârşite cu intenţia sau...

Efectele contractului de vânzare cumpărare

INTRODUCERE Art. 1294, Cod civil, defineste vanzarea ca fiind o conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a transmite celeilalte...

Te-ar putea interesa și

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de...

Contractul de vânzare cumpărare în comertul international

CAPITOLUL I CONTRACTELE COMERCIALE ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 1.1.CONTRACTE COMERCIALE INTERNAȚIONALE - DELIMITARI CONCEPTUALE Concepții...

Contractul de vânzare cumpărare comercială

Trecerea la economia de piaţă, după revoluţia din 1989, a dus la redescoperirea Codului comercial, care s-a trezit la o nouă viaţă, devenind...

Aspecte teoretice și practice privind contractul de vânzare - cumpărare comercială

Capitolul I NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE – CUMPARARE COMERCIALA 1. Importanta contractului de vanzarea-cumpararea comerciala Contractul de...

Contractul de vânzare-cumpărare

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare 1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc)....

Contractul de vânzare-cumpărare

1. Notiune Contractul reprezinta actul juridic civil care consta in acordul de vointa incheiat intre doi sau mai multi agenti economici, in scopul...

Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte

CAPITOLUL 1. Noțiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială 1.1. Noțiunea și definiția contractului de vânzare – cumpărare comercială...

Contract de vânzare-cumpărare comercială

CAP 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE COMERCIALA IMPORTANTA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA CARACTERIZARE GENERALA:...

Ai nevoie de altceva?