Elemente de Drept al Afacerilor

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 222 în total
Cuvinte : 131616
Mărime: 376.09KB (arhivat)
Publicat de: Simona Ifrim
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apan Diana

Cuprins

 1. PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ
 2. CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR
 3. A. DETERMINAREA ŞI OBIECTUL DREPTULUI AFACERILOR
 4. 1. Noţiunea dreptului afacerilor
 5. 2. Obiectul dreptului afacerilor
 6. a. Specificul activităţii economice
 7. b. Principiile generale ale dreptului comercial român
 8. 3. Delimitarea dreptului afacerilor de alte ramuri de drept
 9. 4. Evoluţia legislaţiei comerciale
 10. 5. Norma juridică. Caractere juridice. Definiţie
 11. a. Structura normei juridice
 12. b. Structura logico-juridică a normei juridice
 13. c. Structura tehnico-juridică a normei juridice
 14. d. Clasificarea normelor juridice
 15. e. Acţiunea normei juridice
 16. 6. Izvoarele dreptului afacerilor
 17. B. AFACERILE CA FAPTE DE COMERŢ
 18. 1. Raportul juridic
 19. a. Subiectele raportului juridic civil
 20. b. Conţinutul raportului juridic civil
 21. c. Clasificarea raporturilor de drept civil
 22. d. Obiectul raportului juridic civil
 23. 2. Reglementarea faptelor de comerţ în Codul comercial
 24. 3. Definiţia şi reglementarea faptelor de comerţ
 25. C. CLASIFICAREA FAPTELOR DE COMERŢ
 26. 1. Faptele de comerţ obiective
 27. a. Operaţiuni de interpunere în schimb sau circulaţie
 28. b. Activităţi bancare desfăşurate de bănci autorizate de BNR
 29. c. Activităţi bancare desfăşurate de către alte persoane juridice autorizate prin lege. Casa de Economii şi Consemnaţiuni
 30. d. Organizaţiile cooperatiste de credit
 31. e. Întreprinderile
 32. f. Faptele de comerţ conexe (accesorii)
 33. 2. Faptele de comerţ subiective
 34. a. Prezumţia de comercialitate
 35. b. Cazuri de înlăturare a prezumţiei de comercialitate
 36. 3. Faptele de comerţ unilaterale sau mixte
 37. a. Prezentare generală
 38. b. Excepţii la regula aplicării legii comerciale
 39. D. SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR - COMERCIANŢII
 40. 1. Persoana fizică
 41. a. Persoana fizică ca subiect de drept civil
 42. b. Definiţia şi caracterele juridice generale ale capacităţii civile
 43. c. Reglementarea legală
 44. d. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice. Noţiune. Definiţie
 45. e. Începutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice. Regula dobândirii capacităţii de folosinţă
 46. f. Sfârşitul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice. Modurile de încetare a capacităţii de
 47. folosinţă
 48. g. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice. Noţiune şi caractere juridice. Preliminarii
 49. h. Categoriile de persoane lipsite de capacitate de exerciţiu
 50. i. Capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei fizice. Definiţie
 51. j. Sfârşitul capacităţii de exerciţiu restrânsă
 52. k. Capacitatea de exerciţiu deplină a persoanei fizice. Definiţie
 53. l. Începutul capacităţii de exerciţiu deplină
 54. m. Atributele de identificare a persoanei fizice
 55. 2. Persoana juridică
 56. a. Definiţie. Terminologie
 57. b. Categorii de persoane juridice. Utilitatea clasificării persoanelor juridice
 58. c. Criterii de clasificare
 59. d. Diferite categorii de persoane juridice
 60. e. Persoane juridice de drept public
 61. f. Persoane juridice de drept privat
 62. g. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice. Noţiune
 63. h. Începutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice
 64. i. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice. Noţiune
 65. j. Poziţia organelor de conducere faţă de persoana juridică
 66. k. Începutul capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice
 67. l. Conţinutul capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice. Limitele şi principiile incidente
 68. conţinutului capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice
 69. m. Încetarea capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice
 70. n. Sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării normelor legale privind capacitatea de exerciţiu a
 71. persoanei juridice
 72. o. Ocrotirea atributelor de identificare a persoanei juridice. Enumerarea atributelor de
 73. identificare
 74. 3. Reglementarea calităţii de comerciant
 75. a. Concepţia obiectivă
 76. b. Definiţie
 77. 4. Categorii de comercianţi. Delimitări
 78. 5. Condiţia juridică a comerciantului
 79. a. Dobândirea calităţii de comerciant de către persoana fizică
 80. b. Dobândirea calităţii de comerciant de către societăţile comerciale
 81. c. Dovada calităţii de comerciant
 82. d. Încetarea calităţii de comerciant
 83. e. Obligaţiile profesionale ale comercianţilor
 84. E. PERSONALITATEA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE
 85. 1. Elementele definitorii ale personalităţii juridice a societăţii comerciale
 86. 2. Atributele de identificare a societăţii
 87. a. Firma societăţii
 88. b. Sediul societăţii
 89. c. Naţionalitatea societăţii
 90. 3. Voinţa societăţii comerciale. Caracterizare generală
 91. 4. Capacitatea juridică a societăţii
 92. a. Capacitatea de folosinţă
 93. b. Capacitatea de exerciţiu
 94. 5. Patrimoniul societăţii
 95. c. Dovada calităţii de comerciant
 96. d. Încetarea calităţii de comerciant
 97. F. OBLIGAŢIILE PROFESIONALE ALE COMERCIANŢILOR

Extras din curs

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ

CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR

DETERMINAREA ŞI OBIECTUL DREPTULUI AFACERILOR; AFACERILE CA FAPTE DE COMERŢ; CLASIFICAREA FAPTELOR DE COMERŢ; SUBIECTELE DREPTLUI AFACERILOR - COMERCIANŢII; INTERMEDIARII COMERŢULUI - AGENŢII COMERCIALI

A. DETERMINAREA ŞI OBIECTUL DREPTULUI AFACERILOR

1. Noţiunea dreptului afacerilor

Dreptul comercial român este o ramură a sistemului dreptului românesc şi anume a celui privat care reglementează raporturile dintre comercianţi, dintre comercianţi şi necomercianţi sau dintre necomercianţi, relative la actele şi faptele de comerţ.

Dreptul comercial român reprezintă o sumă de norme juridice, norme care sunt cuprinse în codul comercial şi alte legi comerciale şi care sunt structurate în instituţii specifice dreptului comercial: comercianţii, actele şi faptele de comerţ, obligaţiile comerciale, contractele comerciale, titlurile de valoare, falimentul.

Cuvântul comercial are în structura sa, ca rădăcină, denumirea de comerţ. Aceasta, din punct de vedere etimologic, derivă din latinescul commercium: “cu marfă”. Începând cu dreptul roman şi până în prezent, cuvântul “comercial” a suportat în acţiunea sa juridică, care diferă de vorbirea curentă, o evoluţie semantică: de la dreptul de a participa la operaţiuni juridice privind circulaţia şi distribuţia mărfurilor, la producţia şi comerţul propriu-zis.

Dreptul comercial nu guvernează însă întreaga economie. Fac excepţie, de exemplu, operaţiunile agricole şi profesiile liberale. Sintagma “dreptul comercial” este susceptibilă de trei sensuri: 1. Ramură de drept, ca totalitatea normelor juridice; 2. Dreptul subiectiv comercial, ca posibilitate recunoscută subiectului activ (titularul dreptului) de a avea o anumită conduită şi de a pretinde subiectului pasiv o conduită corespunzătoare dreptului său, în caz de nevoie prin forţa coercitivă a statului; 3. Ramură a ştiinţei juridice care cercetează dreptul comercial ca ramură de drept.

O distincţie terminologică dar şi de conţinut s-a făcut de teoreticieni între dreptul comercial, dreptul economic şi dreptul afacerilor. Se consideră astfel că, dreptul comercial este o noţiune prea strâmtă pentru a îngloba toate normele care reglementează raporturile cu conţinut economic ce se regăsesc în alte ramuri de drept: în dreptul muncii, dreptul financiar etc., că noţiunea acoperitoare este aceea de drept economic sau drept al afacerilor.

Şi în determinarea sferei de reglementare a dreptului economic opiniile sunt împărţite: unii autori consideră că obiectul dreptului economic îl constituie ansamblul de norme care reglementează intervenţia statului în economie, iar alţii, fără a se raporta la acest criteriu, consideră că obiectul dreptului economic îl formează normele specifice cu conţinut economic.

Expresia „drept comercial” este considerată ca fiind desuetă, deoarece alături de normele de drept privat acest drept ar cuprinde şi norme de drept public, potrivită fiind, astfel, expresia de “drept al afacerilor”. Alţi autori, atribuindu-le acelaşi conţinut, văd în cele două expresii “drept comercial” şi “drept al afacerilor” o chestiune terminologică de sinonimie, fiind corectă atât folosirea uneia, cât şi a celeilalte.

Dreptul afacerilor are un domeniu mai extins decât dreptul comercial, cuprinzând şi aspecte de drept public, drept financiar-fiscal, drept penal, drept al muncii, de protecţie a concurenţei şi consumatorilor. S-a considerat că denumirea de “drept al afacerilor” este mai integratoare. Dacă dreptul comercial presupune o tratare sistematică şi tehnică a elementelor tradiţionale, dreptul afacerilor îmbină elememenele de drept public şi de drept privat din domeniu. Determinarea locului dreptului afacerilor se va face, în principal, la fel ca dreptul comercial prin raportarea lui la dreptul civil. Multiplicarea regulilor de drept public atrage o regresie a dreptului comercial, care se caracteriza prin poziţia de egalitate juridică a părţilor, dreptul comercial astfel „publicizat” îşi extinde domeniul, cuprinzând şi normele impertive din activitatea comercială, cum ar fi, de exemplu, cele privitoare la publicitate, contracte încheiate la distanţă şi în afara spaţiilor comerciale, comerţul electronic, clauze abuzive, concurenţa neloială.

Dreptul civil reprezintă dreptul comun, iar dreptul comercial reprezintă un drept special cu un obiect determinat de reglementare, şi anume activitatea comercială. Ca atare, atunci când normele de drept comercial nu reglementează anumite aspecte se aplică norma corespunzătoare din dreptul civil, această soluţie este exprimată de art. 1 din C. comercial care prevede că: “în comerţ se aplică legea de faţă. Unde ea nu dispune, se aplică Codul civil.”

Dreptul comercial are o evoluţie anterioară dreptului civil, marcată mai întâi de uzuri, iar în epoca modernă, dreptul comercial devansează dreptul civil prin sfera subiecţilor şi puterea economică a acestora. Dreptul afacerilor complineşte această devansare cu aspectele de drept public incluse în sfera sa.

2. Obiectul dreptului afacerilor

În determinarea obiectului dreptului afacerilor, pornind de la dreptul comercial se confruntă două concepţii: concepţia subiectivă şi concepţia obiectivă.

Concepţia subiectivă are ca reper subiecţii dreptului comercial, comercianţii, şi percepe dreptul comercial ca pe un drept profesional. Comercialitatea actelor juridice este dată de calitatea de comercianţi a celor care le săvârşesc iar nu de reglementarea ca atare a acestor acte. Comercianţii se supun unor reguli profesionale şi neîndeplinirea obligaţiilor cu acest caracter atrage decăderea din calitatea de comerciant a celor vinovaţi. Limitele concepţiei subiective constau în inexistenţa unei reglementări a profesiilor comerciale, pe de o parte, iar pe de altă parte, în faptul că nu toate actele unor comercianţi se raportează la exercitarea calităţii de comerciant, ele nefiind comerciale, iar necomercianţii folosesc, după caz, mecanisme pentru comercianţi, fără ca actele lor să fie socotite comerciale. Concepţia subiectivă a caracterizat primele reglementări în materie comercială şi a stat la baza codului comercial german din anul 1900.

Concepţia obiectivă foloseşte ca reper în determinarea obiectului dreptului afacerilor – actele de comerţ, stabilind astfel şi compatibilitatea lui cu principiul dreptului civil al egalităţii părţilor. Limitele acestei concepţii constau în imposibilitatea determinării caracterului comercial al unor acte juridice cum ar fi: vânzarea, împrumutul, depozitul, mandatul, numai prin raportarea la forma şi obiectul lor, fără a se avea în vedere calitatea de comercianţi a celor ce le săvârşesc.

Codul comercial român are la bază concepţia obiectivă stabilind în art. 3 actele juridice, faptele şi operaţiunile cărora le sunt aplicabile dispoziţiile sale, iar în art. 7 stabilind limitele în care se aplică legea comercială. Dreptul comercial, ca parte a dreptului privat şi având prin obiectul său de reglementare un caracter special în raport cu dreptul civil, care reprezintă dreptul comun, a suscitat în doctrină discuţii cu privire la oportunitatea existenţei dreptului comercial ca ramură separată de drept sau a necesităţii păstrării unităţii dreptului privat.

Preview document

Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 1
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 2
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 3
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 4
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 5
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 6
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 7
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 8
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 9
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 10
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 11
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 12
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 13
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 14
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 15
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 16
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 17
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 18
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 19
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 20
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 21
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 22
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 23
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 24
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 25
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 26
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 27
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 28
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 29
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 30
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 31
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 32
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 33
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 34
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 35
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 36
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 37
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 38
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 39
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 40
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 41
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 42
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 43
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 44
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 45
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 46
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 47
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 48
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 49
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 50
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 51
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 52
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 53
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 54
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 55
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 56
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 57
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 58
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 59
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 60
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 61
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 62
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 63
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 64
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 65
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 66
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 67
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 68
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 69
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 70
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 71
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 72
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 73
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 74
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 75
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 76
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 77
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 78
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 79
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 80
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 81
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 82
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 83
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 84
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 85
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 86
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 87
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 88
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 89
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 90
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 91
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 92
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 93
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 94
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 95
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 96
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 97
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 98
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 99
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 100
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 101
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 102
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 103
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 104
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 105
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 106
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 107
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 108
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 109
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 110
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 111
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 112
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 113
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 114
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 115
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 116
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 117
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 118
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 119
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 120
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 121
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 122
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 123
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 124
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 125
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 126
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 127
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 128
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 129
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 130
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 131
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 132
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 133
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 134
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 135
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 136
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 137
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 138
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 139
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 140
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 141
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 142
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 143
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 144
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 145
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 146
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 147
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 148
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 149
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 150
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 151
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 152
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 153
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 154
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 155
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 156
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 157
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 158
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 159
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 160
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 161
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 162
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 163
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 164
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 165
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 166
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 167
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 168
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 169
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 170
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 171
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 172
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 173
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 174
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 175
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 176
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 177
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 178
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 179
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 180
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 181
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 182
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 183
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 184
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 185
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 186
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 187
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 188
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 189
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 190
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 191
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 192
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 193
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 194
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 195
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 196
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 197
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 198
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 199
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 200
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 201
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 202
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 203
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 204
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 205
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 206
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 207
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 208
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 209
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 210
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 211
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 212
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 213
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 214
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 215
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 216
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 217
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 218
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 219
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 220
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 221
Elemente de Drept al Afacerilor - Pagina 222

Conținut arhivă zip

 • Elemente de Drept al Afacerilor.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Patrimoniul

1. Definiţie şi caractere Bunurile unei persoane întocmai ca şi drepturile asupra acestora sunt luate în consideraţie, de obicei, în mod separat...

Răspunderea Penală în Mediul de Afaceri

1. Elemente privind raspunderea penala. Comerciantul, persoana fizica sau juridica, intra în diverse categorii de raporturi juridice - civile,...

Drept civil - teoria generală a obligațiilor

TITLUL I CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE CIVILE CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ. STRUCTURA OBLIGAŢIEI. CLASIFICAREA...

Drept Civil

Dreptul civil este acea ramurã de drept a României care reglementeazã raporturile patrimoniale şi personal nepatrimoniale la care participã...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Drept Civil - Drepturile Reale

Patrimoniul. Notiuni generale Dreptul civil studiaza raportul juridic civil potrivit prin elementele sale structurale. Raportul juridic civil este...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank

INTRODUCERE Felul in care banca alocă fondurile pe care le gestioneaza poate influenţa in mod hotărator dezvoltarea economică la nivel local sau...

Contractul de vânzare cumpărare comercială

Trecerea la economia de piaţă, după revoluţia din 1989, a dus la redescoperirea Codului comercial, care s-a trezit la o nouă viaţă, devenind...

Considerații generale asupra arbitrajului internațional

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL Secţiunea 1 Concept.Izvoare.Varietăţi 1.1 Noţiune Cooperarea...

Considerații generale asupra actelor și faptelor de comerț

Sectiunea 1 ACTELE SI FAPTELE JURIDICE 1.1. Actele si faptele juridice in Teoria Generala a Dreptului romanesc. Problema actelor si faptelor...

Concurență neloială

1.Cuvânt-înainte: Conform articolului 2 din Legea nr.11/1991 constituie concurență neloială „practicile comerciale ale întreprinderii care...

Tehnici Juridice Practicate în Dreptul Comunitar al Afacerilor

Noţiunea de drept comunitar al afacerilor Dreptul comunitar al afacerilor a depăşit statutul de ramură de drept experimentală şi nu poate fi...

Contracte Comerciale Speciale

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internationale Evolutia conceptiilor privind dreptul economic si dreptul afacerilor. In scopul...

Dreptul Afacerilor

1. Dreptul Afacerilor este o disciplină: juridica 2. Principiul libertătii comertului presupune: - principiul libertatii comertului -...

Ai nevoie de altceva?